Toelichtingen bij het Afspreeklijstje gelegenheidsbridgepaar. Copyright 20002008 Rosalind Hengeveld. Versie 31 maart 2008.

2-over-1 mancheforcing (‘2/1 MF’)

Deze biedafspraak houdt in dat op een opening van n in een kleur, een antwoord van twee in een lagere kleur, bijvoorbeeld 1s.gif (847 bytes)–2d.gif (845 bytes), mancheforcing is. Het bod belooft dus minstens 12  13 punten. De kleur is reel (ongeveer als in systemen waarin 2-over-1 slechts rondeforcing is).

Het ligt voor de hand dat je dan ook als basissysteem ‘2/1’ invult. In de Amerikaanse systemen met 2-over-1 mancheforcing impliceert deze biedwijze dat 1h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes)1SA rondeforcing is; in Nederland zijn er ook wel spelers die het combineren met een non-forcing SA van ongeveer 5–11 punten.

Als je met een gelegenheidspartner alleen ‘2-over-1 mancheforcing’ (basissysteem dan wel biedwijze) afspreekt, dan mag je ervan uitgaan dat een 2-over-1 antwoord onvoorwaardelijk mancheforcing is. Dat is goed speelbaar en bespaart je in ieder geval rampen door misverstanden.

Op het verder bieden na een mancheforcing 2-over-1 en de verschillende stijlen daarbij gaan wij hier niet in.