Toelichtingen bij het Afspreeklijstje gelegenheidsbridgepaar. Copyright © 20002008 Rosalind Hengeveld. Versie 31 maart 2008.

Azenvragen

Blackwood

Dit is de officiële naam voor ‘klassiek’ azenvragen met ‘slechts’ vier azen:

West
...
4SA

(Blackwood)
Oost
...
?
Bieding Betekenis
5 0 of 4 azen
5d.gif (845 bytes) 1 aas
5h.gif (850 bytes) 2 azen
5s.gif (847 bytes) 3 azen

Wij gaan hier niet in op het verder bieden na Blackwood, op antwoorden met een renonce, op antwoorden na interventie en op de vraag wanneer 4SA al dan niet azenvragen is.

Roman KeyCard Blackwood (RKC) met p-antwoorden

Roman KeyCard Blackwood (RKC) is een vorm van azenvragen met 4SA. Troefheer telt als ‘vijfde aas’, troefvrouw wordt apart aangegeven. Ook een bezit van tien of meer troeven samen wordt als ‘troefvrouw’ aangegeven. De antwoorden verlopen in stappen.

West
...
4SA

(RKC-p)
Oost
...
?
Bieding Betekenis Verder bieden
5 0 of 3 azen (van de vijf) opvolgend bod met overslaan van de troefkleur vraagt naar troefvrouw;
minimaal bod in troefkleur = nee
5d.gif (845 bytes) 1 of 4 azen
5h.gif (850 bytes) 2 of 5 azen zonder troefvrouw (of tien+ troeven)   
5s.gif (847 bytes) 2 of 5 azen met troefvrouw (of tien+ troeven)   

Omdat 03,14 de afgeronde waarde is van het getal p (pi), kan dit laatste dienen als ezelsbruggetje om de twee laagste antwoorden te onthouden of te karakteriseren, met name ter onderscheiding van zogenoemde 1430-antwoorden.

Wij gaan hier niet verder in op het bieden na RKC, op antwoorden met een renonce, op antwoorden na interventie en op de vraag wanneer 4SA al dan niet azenvragen is, en zo ja, voor welke troefkleur.

1430

Dit is een variant van Roman KeyCard Blackwood (RKC) waarbij de eerste twee stappen verwisseld zijn:

West
...
4SA

(1430)
Oost
...
?
Bieding Betekenis
5 1 of 4 azen
5d.gif (845 bytes) 0 of 3 azen
5h.gif (850 bytes) 2 of 5 azen zonder troefvrouw (of tien+ troeven)
5s.gif (847 bytes) 2 of 5 azen met troefvrouw (of tien+ troeven)

De naam ‘1430’ is bedoeld als ezelsbruggetje om de twee laagste antwoorden te onthouden of te karakteriseren en is een woordspeling op de score voor 6h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) kwetsbaar.

Voordeel van 1430 versus p-antwoorden is dat je met als troefkleur na een antwoord van 5  meestal één aas  nog onder 5 naar troefvrouw kunt vragen, terwijl dat na een antwoord voor nul of drie azen minder vaak belangrijk is. Met andere troefkleuren is het goeddeels ‘lood om oud ijzer’. Sommigen vinden 1430 lastiger, omdat het indruist tegen ‘hoe meer je biedt, hoe meer je hebt’.

Kickback

Kickback is azenvragen met een bod van vier in de speelsoort direct boven de troefkleur, bijvoorbeeld met h.gif (112 bytes) troef is 4s.gif (111 bytes) azenvragen. De antwoorden verlopen analoog aan RKC-p (met s.gif (111 bytes) als troef is dit laatste gelijk aan kickback).

West
1

3
?
Oost
2
4

(kickback)
Bieding Betekenis Verder bieden
4 0 of 3 azen (van de vijf) 4s.gif (111 bytes) vraagt naar troefvrouw (5c.gif (851 bytes) = nee)
4 1 of 4 azen 4SA vraagt naar troefvrouw (5c.gif (851 bytes) = nee)
4SA 2 of 5 azen zonder troefvrouw (of tien+ troeven)   
5 2 of 5 azen met troefvrouw (of tien+ troeven)
Dit bod is altijd 5 in de troefkleur
  

Voordeel van kickback is dat je altijd onder vijf in de troefkleur kunt vragen naar de azen en naar troefvrouw, ongeacht wat de troefkleur is en hoe hoog partner's onverhoopt teleurstellende antwoord. Een mogelijk zwak punt van kickback echter is het gevaar van onduidelijkheid of een bod van 4d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) kickback is dan wel natuurlijk. Daarom: teneinde rampen door misverstanden te vermijden, kun je het best kickback alleen spelen als je beiden duidelijkheid over de troefkleur hebt, als regel doordat die tevoren al vastgesteld was.

Wij gaan hier niet verder in op het bieden na kickback, op antwoorden met een renonce, op antwoorden na interventie en op de vraag wanneer precies kickback al dan niet geldt.

Overige slemconventies

Een vrijetekstveld in het Afspreeklijstje biedt ruimte voor overige azenvraagconventies en andere slemconventies.