Rosalind & Mina

Rosalind Hengeveld


Verder bieden na multi 2d.gif (109 bytes)-opening

De tegenpartij past
De tegenpartij past niet

De tegenpartij past

West
2d.gif (109 bytes)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2h.gif (112 bytes) pas-of-corrigeer: om te spelen tegenover zwakke twee in 
2s.gif (111 bytes) pas-of-corrigeer: om te spelen tegenover zwakke twee in s.gif (111 bytes)
Bij ons niet inviterend voor 4
2SA relay, minstens manche-interesse tegenover zwakke twee zie onder
3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) zeskaart+, mancheforcing   
West
2d.gif (109 bytes)
Oost
?
3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) pas-of-corrigeer: preŽmptief tegenover zwakke twee 3s.gif (111 bytes)/4h.gif (112 bytes) = andere zwakke twee
3SA om te spelen tegenover zwakke twee   
4c.gif (113 bytes)  vraagt opener te transfereren naar kleur van zwakke twee 4d.gif (109 bytes) = h.gif (112 bytes), 4h.gif (112 bytes) = s.gif (111 bytes)
4d.gif (109 bytes) vraagt opener kleur van zwakke twee te bieden   
4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) om te spelen, eigen sterke kleur (niet  corrigeerbaar)   

Alle antwoorden gaan dus primair uit van een zwakke twee.

Met een heel zwakke hand (weinig meer dan nul punten) doe je er goed aan voorzichtig te zijn met de preŽmptieve antwoorden 3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) en 4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes), voor het geval dat opener een sterke variant heeft, wat dan tamelijk waarschijnlijk is.

Maas, 1999; Schollaardt, 2006

  

West
2d.gif (109 bytes)
?
Oost
2h.gif (112 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
pas elke zwakke twee in h.gif (112 bytes)   
2s.gif (111 bytes) elke zwakke twee in s.gif (111 bytes) 2SA inviterend voor 4s.gif (111 bytes)
3s.gif (111 bytes) preŽmptief  
2SA 24+, verdeeld inclusief 5h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)332, mancheforcing 
Geen bovengrens
Niemeijer-complex
3c.gif (113 bytes)  vijfkaart+ d.gif (109 bytes) met onbekende vierkaart(+), mancheforcing
  • 3d.gif (109 bytes) vraagt; 3SA vierkaart(+) c.gif (113 bytes)
  • 3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) stopper ůf vijfkaart+  
3d.gif (109 bytes) zeskaart+ d.gif (109 bytes), eenkleurenspel, mancheforcing
3SA om te spelen met zeskaart+ d.gif (109 bytes)
Alle zijkleuren min of meer gedekt
4h.gif (112 bytes) Kickback
4d.gif (109 bytes) (semi)dichte kleur, stelt de troefkleur vast, mancheforcing

De biedingen 3c.gif (113 bytes) en 3d.gif (109 bytes) betekenen hetzelfde na een 2c.gif (113 bytes)- en na een 2d.gif (109 bytes)-opening, met echter de geopende kleur als langste kleur.

Zie ook de criteria voor grote forcing.

Verbeek, 2014 sexies (2SA/3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)).

  

West
2d.gif (109 bytes)
?

Oost
2SA

  
Bieding Betekenis Verder bieden
3c.gif (113 bytes) niet-maximale zwakke twee in h.gif (112 bytes) zie onder
3d.gif (109 bytes) niet-maximale zwakke twee in s.gif (111 bytes)
3h.gif (112 bytes) maximale zwakke twee in s.gif (111 bytes) 
3s.gif (111 bytes) maximale zwakke twee in h.gif (112 bytes) 
3SA AKQxxx in h.gif (112 bytes) of s.gif (111 bytes)
Geen sterke variant
4c.gif (113 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) grote forcing vierkaart(+) met langere d.gif (109 bytes)
De biedingen op vierhoogte zijn uiteraard zeldzaam
4d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)/SA Kickback voor naastlagere kleur
4d.gif (109 bytes) grote forcing d.gif (109 bytes) eenkleurenspel
Vier in kleur niet met Jack
4SA sterk verdeeld (forcing)   

Als de tegenpartij tussenbiedt op 2SA, vervalt het bovenstaande en bieden we reŽel.

  

West
2d.gif (109 bytes)
3
c.gif (113 bytes)
Oost
2SA
?
Bieding Betekenis Verder bieden
3d.gif (109 bytes) relay, vraagt nader
  • 3h.gif (112 bytes) uiterst minimum (‘drol van Dorus’)
  • 4d.gif (109 bytes) transfer met ‘medium’
3h.gif (112 bytes) om te spelen  
3s.gif (111 bytes)/4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) cue-bid  
3SA/4h.gif (112 bytes) om te spelen  
4s.gif (111 bytes) kickback voor h.gif (112 bytes)  

 Aldus kunnen we onderscheid maken tussen een maximum, een medium en een uiterst minimum. Daardoor kunnen we in gunstige positie lichter 2d.gif (109 bytes) openen dan andere preŽmptieve twee-openingen.

We hebben na 2d.gif (109 bytes) geen mogelijkheid om een fit in de andere hoge kleur te onderzoeken.

De tegenpartij past niet

West
2d.gif (109 bytes)
Noord
2h.gif (112 bytes)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas geen behoefte om de deelscore te betwisten; singleton of renonce s.gif (111 bytes) of zeer zwakke hand
  • opener past met zwakke twee (ook als regel in s.gif (111 bytes))
  • doublet sterk, verdeeld zonder goede stopper
  • 2SA sterk, verdeeld met goede stopper; Niemeijer-complex
doublet negatief tot 2s.gif (111 bytes); kan vrij zwak zijn
Op 2SA en hoger is een doublet straf
  • pas met zwakke twee in h.gif (112 bytes)
  • 2s.gif (111 bytes) elke zwakke twee in s.gif (111 bytes)
  • 2SA sterk, verdeeld; Niemeijer-complex
3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) vijf/zeskaart+, niet forcing   
overige als zonder volgbod (voor zover zinnig)   

  

West
2d.gif (109 bytes)
Noord
dbl
(ongeacht betekenis)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas voorstel te spelen (zie ook hier)
redoublet business: om te spelen (sterke d.gif (109 bytes), goede hand) forcing pas is van kracht
3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) vijf/zeskaart+, niet forcing
Eventueel ‘voor de start’
  
overige als zonder doublet   

 


Copyright © 2000–2017 Rosalind Hengeveld.

3 november 2017