Toelichtingen bij het Afspreeklijstje gelegenheidsbridgepaar. Copyright © 20002008 Rosalind Hengeveld. Versie 13 oktober 2023.

Conventionele fit-antwoorden op 1h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)

2SA Fit

Bij deze conventie, bekend als Truscott of Maas, toont een antwoord van 2SA op 1h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) een limietverhoging of iets beter, dus circa 10–14 punten. De herbiedingen zijn:

West
1s.gif (111 bytes)
?
Oost
2SA
Bieding Betekenis Verder bieden
3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) zie de optie rebid kort
  • 3s.gif (111 bytes) ‘verkeerde’ limietverhoging
  • 4 beslist geen sleminteresse
3s.gif (111 bytes) om te spelen, uiterst minimum
3SA circa 15+, ongeschikt voor 3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) (forcing)
4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) zie de optie rebid kort
4s.gif (111 bytes) beperkte overwaarde, circa 13–14 of zeskaart+

Een verhoging van 1h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) naar 3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) is preŽmptief, toont een zwak spel met beslist een vierkaart+ steun. In combinatie met Bergen raises is het uitgesproken zwak, circa 0–6 punten; anders kan het bij de een zwakker zijn dan bij de ander.

In combinatie met 3SA als nosplinter spelen sommigen dat 2SA ofwel precies een limietverhoging, ofwel 16+ met fit toont. (Voor 3SA als 4333 geldt dit niet.)

2SA mancheforcing met fit (Jacoby)

Bij deze conventie, bekend als Jacoby, is een antwoord van 2SA op 1h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) mancheforcing met fit (als regel vierkaart+), circa 12+ punten. De herbiedingen zijn:

West
1s.gif (111 bytes)
?
Oost
2SA
Bieding Betekenis
3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) zie de optie rebid kort
3s.gif (111 bytes) circa 16+, ongeschikt voor 3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)
3SA enige overwaarde, circa 13–15, ongeschikt voor 3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)
4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) zie de optie rebid kort
4s.gif (111 bytes) uiterst minimum, ongeschikt voor 3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)

Merk op dat de betekenissen van de herbiedingen 3, 3SA en 4 als het ware ‘cyclisch verwisseld’ zijn ten opzichte van die bij 2SA Fit. 2SA in deze betekenis wordt als regel gecombineerd met ‘rebid kort’, maar het is toch zinvol dit apart af te spreken.

Rebid kort

Deze optie houdt in dat op 2SA als Truscott of als mancheforcing met fit (Jacoby) opener's herbieding in een nieuwe kleur op driehoogte daarin een singleton of renonce belooft. Het zegt als regel verder niets over de kracht, kan een uiterst minimum zijn. Een herbieding in een nieuwe kleur op vierhoogte is een slempoging met een goede vijfkaart.

Als deze optie niet is geselecteerd, toont een herbieding op driehoogte een ‘help suit’ (kleur met verliezers), op vierhoogte een korte kleur.

Bergen [raises]

Bij deze conventie tonen antwoorden van 3 en 3 op 1h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) bepaalde matig-sterke handen met beslist een vierkaart+ steun. Zij wordt altijd gecombineerd met 2SA als Truscott of als mancheforcing met fit (Jacoby); de betekenis van 3 hangt daarvan af:

West
1
Oost
?
Bieding Betekenis
3 mixed raise’: 7–9 punten met 9 verliezers, vierkaart(+) steun
3 met 2SA Fit: distributionele limietverhoging: 7–9 met 8 verliezers, vierkaart(+) steun
met Jacoby: elke limietverhoging met vierkaart(+) steun, circa 10–11 punten
3 0–6 punten, circa 10 verliezers, vierkaart+ steun

Het complex van fit-antwoorden op 1h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) zoals gepresenteerd door Bergen in Better Bidding with Bergen omvat nog diverse andere biedingen (waaronder 2SA als Jacoby en 3SA als 4333). Het is in Nederland echter gangbaar met ‘Bergen raises’ alleen 3/ in bovenstaande betekenis te bedoelen.

3SA 4333

Bij deze conventie toont een antwoord van 3SA op 1h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 13–15 punten en een 4333-verdeling met een driekaart steun. Het is niettemin niet forcing. Opener mag passen, maar zal dat als regel alleen doen met een 5332-verdeling (of – als dat mogelijk is – met een vierkaart in de geopende kleur).

De idee achter deze biedwijze is dat met 4333 tegenover 5332 3SA vaak eerder zal maken dan 4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes), dan wel in paren evenveel slagen zal maken en beter zal scoren.

Nosplinter

Bij deze conventie toont een antwoord van 3SA op 1h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 12–15 punten met troefsteun (als regel vierkaart) zonder singleton of renonce, dus een hand ongeschikt voor een splinterbod (vandaar de naam), maar te sterk voor een antwoord van 4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes). Het bod is forcing en heeft niet de bedoeling SA als eindcontract te suggereren.

Cue-bid limiet+

Deze optie houdt in dat na een volgbod op 1h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) een bod in de kleur van de tegenpartij een limietverhoging of beter toont.