Toelichtingen bij het Afspreeklijstje gelegenheidsbridgepaar. Copyright 20002023 Rosalind Hengeveld. Versie 20 maart 2023.

Vierde kleur mancheforcing

De optie ‘4e kleur MF’ houdt in dat de conventie Vierde kleur het bieden onvoorwaardelijk mancheforcing maakt. Bijvoorbeeld na een begin als 1-1-1-2 (vierdekleurconventie) mag er niet meer onder de manche gepast worden; dat geldt voor zowel opener als antwoorder.

Als de optie ‘4e kleur MF’ niet is geselecteerd, is de vierde kleur slechts rondeforcing.

Derde kleur

De optie ‘3e kleur’ houdt in dat na een herbieding van de openingskleur door de opener een minimaal bod in de laagste ongeboden speelsoort een relay is. Bijvoorbeeld: na 1c.gif (113 bytes)-1-2c.gif (113 bytes) is 2d.gif (109 bytes) een relay en zegt niets over ruiten. Het bod is te vergelijken met de Vierde kleur; als die wordt gespeeld als mancheforcing (zie boven), dan geldt dat ook voor de Derde kleur.

Overzicht Derde kleur

Opening Antwoord Herbieding Derde kleur
1c.gif (113 bytes) 1d.gif (109 bytes) 2c.gif (113 bytes) 2
1c.gif (113 bytes) 1h.gif (112 bytes)/ 2c.gif (113 bytes) 2
1 1h.gif (112 bytes) 2 2
1 1s.gif (111 bytes) 2 2
1 1s.gif (111 bytes) 2 2SA