Toelichtingen bij het Afspreeklijstje gelegenheidsbridgepaar. Copyright © 20002015 Rosalind Hengeveld. Versie 5 oktober 2015.

Checkback Stayman

Deze conventie houdt in dat na een 1SA-herbieding van opener 2c.gif (851 bytes) een vraagbod naar de hoge kleuren is en een mogelijke inleiding tot een mancheforcing bod op drieniveau. Over de antwoorden op 2c.gif (851 bytes) bestaat geen volledige overeenstemming, maar een eenvoudig en goed speelbaar schema is:

West
1c.gif (851 bytes)
1SA
?
Oost
1s.gif (847 bytes)
2c.gif (851 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
2d.gif (845 bytes) geen vierkaart h.gif (850 bytes) of driekaart s.gif (847 bytes)
  • 2h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) om te spelen
  • 2SA inviterend
  • 3c.gif (851 bytes)/d.gif (845 bytes)/h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) mancheforcing
  • 3h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) als verhoging inviterend
  • 3SA om te spelen met vijfkaart s.gif (847 bytes)
  • 4c.gif (851 bytes)/d.gif (845 bytes) (op 2h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes)) cue-bid
2h.gif (850 bytes) vierkaart h.gif (850 bytes)
2s.gif (847 bytes) driekaart s.gif (847 bytes), geen vierkaart h.gif (850 bytes)

Bij gebruik van checkback Stayman is het gangbaar dat op een 1SA-herbieding van opener een sprong naar 3c.gif (851 bytes) zwak en om te spelen is (zowel na 1c.gif (851 bytes) als na een 1d.gif (845 bytes)-opening), en andere sprongbiedingen naar driehoogte en reversebiedingen slechts inviterend. Alle forcing biedverlopen beginnen dus met 2c.gif (851 bytes) (maar niet alle biedverlopen beginnend met 2c.gif (851 bytes) zijn forcing).

Checkback Stayman geldt ook na 1h.gif (850 bytes)–1s.gif (847 bytes)–1SA, maar niet na 1c.gif (851 bytes)–1d.gif (845 bytes)–1SA.

Checkback Stayman en variaties erop staan ook bekend onder diverse andere namen, waaronder ‘SuperStayman’, ‘Crowhurst’, ‘Roudinesco’ en ‘new minor forcing’ (in dit laatste is na een 1c.gif (851 bytes)-opening 2d.gif (845 bytes) het vraagbod).

XYZ (dubbele checkback)

Bij deze variant gebruiken we zowel 2 alsook 2 als een vorm van checkback:

West
1c.gif (113 bytes)
1SA
Oost
1h.gif (112 bytes)
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2c.gif (113 bytes) transfer naar 2:
  1. om 2 te spelen met zwak spel
  2. elke inviterende hand
  • 2 100% verplicht
  • elk volgend bod reŽel, inviterend, niet forcing
2d.gif (109 bytes) mancheforcing relay (zegt niets over ) alles natuurlijk (en forcing)

Directe kleurbiedingen op 1SA zijn ofwel – als dat zinvol is – zwak, ofwel mancheforcing. Alle inviterende kleurbiedingen op 1SA lopen via 2. Sommigen spelen ook 2SA op 1SA als conventioneel, maar een gelegenheidspaar kan dit eenvoudigweg spelen als inviterend voor 3SA (en voor niets anders).

Voordeel van XYZ boven (gewone) Checkback Stayman is met name dat meteen ondubbelzinnig wordt vastgelegd of volgend bieden van antwoorder inviterend of forcing is. Dat maakt deze variant in de praktijk gemakkelijker te hanteren en minder misverstandgevoelig dan de ogenschijnlijk simpeler versie met alleen 2 als checkback.

De naam van de conventie ‘XYZ’ stamt van het feit dat zij bij sommigen geldt na alle biedbegin 1X-1Y-1Z (met ook Z  SA).