Toelichtingen bij het Afspreeklijstje gelegenheidsbridgepaar. Copyright 20002008 Rosalind Hengeveld. Versie 31 maart 2008.

1h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)–1SA rondeforcing

Deze conventie houdt in dat op een opening van 1h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) een antwoord van 1SA rondeforcing is. Zij is alleen speelbaar als de openingen 1h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) voorzeker een vijfkaart of langer beloven, en zij wordt meestal gecombineerd met 2-over-1 mancheforcing.

Een forcing 1SA belooft minimaal 5  6 en maximaal 11  12 punten. De antwoordende hand kan een driekaart (maar niet langer) steun voor de geopende kleur bevatten, maar alleen met 5 tot een slechte 7 punten f met 11  12 punten. (Een verhoging 1h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes)–2h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) speelt men dan meestal als ‘gezond’: 7  8 tot 10 punten.) In de overige gevallen bevat de antwoordende hand geen steun.

Een herbieding 1h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes)–1SA–2c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) van opener toont minstens een driekaart, namelijk met een 5332-verdeling. (1h.gif (850 bytes)–1SA–2c.gif (113 bytes) kan zelfs bij uitzondering geboden worden op een doubleton, namelijk met precies 4s.gif (111 bytes)5h.gif (112 bytes)2d.gif (109 bytes)2c.gif (113 bytes).) De overige herbiedingen van opener betekenen ongeveer hetzelfde als op een non-forcing 1SA-bod. De belangrijkste volgende biedingen van antwoorder zijn:

West
1
s.gif (111 bytes)
2
d.gif (109 bytes)
Oost
1SA
?
Bieding Betekenis
pas tot circa 8, meestal vijfkaart+ d.gif (109 bytes)
2h.gif (112 bytes) 6–9, vijf/zeskaart+, meestal hooguit singleton s.gif (111 bytes)
2s.gif (111 bytes)
  1. 6–10, doubleton s.gif (111 bytes)
  2. 5–7, driekaart s.gif (111 bytes)-steun
2SA 11–12, verdeeld, inviterend (vijfkaart h.gif (112 bytes) mogelijk)
3c.gif (113 bytes)/h.gif (112 bytes) 10–12, zeskaart+, inviterend
3d.gif (109 bytes) 9–12, vijfkaart+ d.gif (109 bytes)-steun, inviterend
3s.gif (111 bytes) 11–12, driekaart s.gif (111 bytes)-steun