Toelichtingen bij het Afspreeklijstje gelegenheidsbridgepaar. Copyright © 20002008 Rosalind Hengeveld. Versie 31 maart 2008.

Transfers op 1SA

Transfers op tweehoogte na een 1SA-opening heten ‘Jacoby transfers’ en zijn in Nederland algemeen gangbaar op sterke 1SA-openingen. Het meest gebruikte antwoordschema is:
Spreek uit Jacoby [dzə'koubi], met de klemtoon op de tweede lettergreep

West
1SA
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2d.gif (845 bytes) transfer voor h.gif (850 bytes) als regel 2h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) (zie onder); daarna zie onder
2h.gif (850 bytes) transfer voor s.gif (847 bytes)
2s.gif (847 bytes) transfer voor c.gif (851 bytes)
  • 2SA: wil 3SA spelen tegenover inviterende hand met c.gif (851 bytes)
  • 3c.gif (851 bytes): afwijzend tegenover inviterende hand met c.gif (851 bytes)
2SA transfer voor d.gif (845 bytes)
  • 3c.gif (851 bytes): wil 3SA spelen tegenover inviterende hand met d.gif (845 bytes)
  • 3d.gif (845 bytes): afwijzend tegenover inviterende hand met d.gif (845 bytes)

Transfers met 2SA natuurlijk

Een alternatief schema, waarbij 2SA natuurlijk is, verloopt als volgt:

West
1SA
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2d.gif (845 bytes)/h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) als boven   
2SA natuurlijk, inviterend voor 3SA   
3c.gif (851 bytes) transfer voor d.gif (845 bytes), ofwel zwak ofwel mancheforcing (vrijwel) altijd 3d.gif (845 bytes)
3d.gif (845 bytes) zeskaart+ d.gif (845 bytes), inviterend voor 3SA, niet forcing   

Transferweigering

Sommigen (onder anderen Bergen in Better Bidding with Bergen) spelen dat op de transfers 2d.gif (845 bytes)/h.gif (850 bytes) opener op elk spel met een vierkaart steun een ‘transferweigering’ geeft, namelijk 3h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) met een minimum en een bod tussen 2h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) en 3h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) met een maximum. Weer anderen (Hoogenkamp in IMP van januari 2000) spelen dat opener met een vierkaart steun altijd één stap hoger dan de transferkleur, dus 2s.gif (847 bytes)/SA biedt, waarna antwoorder zijn hand nader aangeeft. Op beide gaan wij hier niet verder in. Behoudens andersluidende afspraak mag je ervan uitgaan dat een gelegenheidspartner de transfer zal weigeren met een vierkaart (of vijfkaart) steun en een maximum, anders altijd 2h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) zal bieden.

Een transferweigering op een lage-kleurtransfer, 2SA op 2s.gif (847 bytes) dan wel 3c.gif (851 bytes) op 2SA, toont een kaart waarmee opener 3SA wil spelen tegenover de inviterende variant van de transfer: een zeskaart+ met net te weinig honneurkracht om zelf de manche te bieden.

Zuid-Afrikaans

Sommigen spelen ook transfers op vierhoogte; deze heten ‘Zuid-Afrikaans Texas’ ofwel alleen ‘Zuid-Afrikaans’. Het Afspreeklijstje bevat hiervoor een apart selectievakje:

West
1SA
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
4c.gif (851 bytes) transfer voor 4h.gif (850 bytes) opener biedt altijd 4h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes); hierop 4SA azenvragen
4d.gif (845 bytes) transfer voor 4s.gif (847 bytes)
4h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) om (zelf) te spelen   

Als je deze transfers speelt, dan bied je ze op een hand ofwel zonder enige sleminteresse, ofwel om te vervolgen met azenvragen; milde slempogingen verlopen dan via 1SA–2d.gif (845 bytes)/h.gif (850 bytes) (zie onder).

Verder bieden na transfers

Het verder bieden na een transfer op tweehoogte voor een hoge kleur (en ‘acceptatie’ daarvan door opener) verloopt als volgt:

West
1SA
2
s.gif (111 bytes)
Oost
2
h.gif (112 bytes)
?
Bieding Betekenis
2SA inviterend met vijfkaart s.gif (111 bytes) (niet per se 5332)
3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) vierkaart+, mancheforcing
3s.gif (111 bytes) inviterend met zeskaart+ s.gif (111 bytes)
3SA vijfkaart s.gif (111 bytes), keuze tussen 3SA en 4s.gif (111 bytes) (niet per se 5332)
4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (850 bytes) ‘autosplinter’: singleton of renonce, zeskaart+ s.gif (111 bytes), slempoging
4s.gif (111 bytes) slempoging, zeskaart+ s.gif (111 bytes) zonder korte kleur
Zonder sleminteresse bied je 1SA-4d.gif (109 bytes)-4s.gif (111 bytes)-pas (of 1SA-4s.gif (847 bytes))
4SA ‘kwantitatief’: slempoging, niet forcing (als regel 5332)
Azenvragen doe je via 1SA-4d.gif (109 bytes)-4s.gif (111 bytes)-4SA

De hier gegeven betekenissen van de laatste twee biedingen gaan ervan uit dat je ook 4c.gif (851 bytes)/d.gif (845 bytes) op 1SA als transfers speelt (zie boven).

Het verder bieden na een transfer voor een lage kleur (en ‘acceptatie’ door opener) verloopt als volgt:

West
1SA
2SA/3
c.gif (113 bytes)
Oost
2
s.gif (111 bytes)
?
Bieding Betekenis
3c.gif (113 bytes)/pas om te spelen
3d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) vierkaart+ met vijfkaart+ c.gif (113 bytes), mancheforcing
3SA op 2SA: om te spelen (2s.gif (111 bytes) was inviterend)
op 3c.gif (113 bytes): milde slempoging, zeskaart+ c.gif (113 bytes)
4c.gif (113 bytes) zeskaart+, sterke slempoging

Transfers ook na doublet

Bij veel spelers vervallen transfers na een doublet van de tegenpartij. Het is een goed idee met een gelegenheidspartner expliciet af te spreken of transfers al dan niet ook na een doublet van kracht blijven.