Toelichtingen bij het Afspreeklijstje gelegenheidsbridgepaar. Copyright © 20002017 Rosalind Hengeveld. Versie 26 juni 2017.

Uitkomen

Kleintje [belooft] plaatje

Deze uitkomstconventie houdt in dat we van een lange kleur met een plaatje (boer of hoger), maar zonder serie aansluitende hoge kaarten, altijd de laagste uitkomen, ongeacht de lengte van de kleur.

Lengte Uitkomst Bijvoorbeeld
3 laagste (= derde) K 7 2
4 laagste (= vierde) K 9 7 2
5 laagste (= vijfde) K 9 7 5 2

Odd leads

Deze uitkomstconventie houdt in dat we van een lange kleur met een plaatje (boer of hoger), maar zonder serie aansluitende hoge kaarten, als het ware een distributiesignaal bij de uitkomst geven. Van een oneven aantal komen we altijd uit met de laagste. Van een even aantal komen we in principe uit met de derde van boven (eventueel met de vierde als we bang zijn dat de derde een slag kost, maar nooit met een lagere).

Lengte Uitkomst Bijvoorbeeld
3 laagste (= derde) K 7 2
4 derde van boven K 9 7 2
5 laagste (= vijfde) K 9 7 5 2
6 derde van boven K 9 7 5 3 2
7 laagste (= zevende) K 9 7 5 4 3 2
8 derde van boven K J 9 7 5 4 3 2

Sommigen spelen ook odd leads van kleuren zonder plaatje. Standaard is echter van een vierkaart of langer zonder plaatje de een na hoogste uit te komen: 9 7 5 2.

Odd leads wordt ook wel ‘derde/vijfde’ genoemd – onnauwkeurig, want van een zevenkaart kom je de zevende uit – of in combinatie met J/10/9 = 0 of 2 erboven ook wel ‘eerste/derde/vijfde’.

Vierde van boven

Deze uitkomstconventie houdt in dat we van een vierkaart of langer met een plaatje (boer of hoger), maar zonder serie aansluitende hoge kaarten, uitkomen met de ‘vierde van boven’ (de op drie na hoogste kaart). Van een driekaart met plaatje komen we de laagste uit.

Lengte Uitkomst Bijvoorbeeld
3 laagste K 7 2
4 vierde van boven K 9 7 2
5 K 9 7 5 2
6 K 9 7 5 3 2

Sommigen spelen ook vierde van boven van kleuren zonder plaatje. Standaard is echter van een vierkaart of langer zonder plaatje de een na hoogste uit te komen: 9 7 5 2.

MUD

‘MUD’ staat voor ‘middle-up-down’ en houdt in de we tegen een troefcontract van drie lage kaarten de middelste uitkomen en in de volgende ronde de hoogste bijspelen.

Het alternatief (zonder gangbare naam) is om van drie lage kaarten de hoogste óf de laagste uit te komen, alnaargelang wat we denken dat voor partner het nuttigst is.

Zero leads

Zero leads oftewel ‘J/10/9 = 0 of 2 erboven’ houdt in dat we van een serie aansluitende hoge kaarten de hoogste uitkomen als er zich geen hogere (niet-aansluitende) kaart boven bevindt, de derde van boven als dat wel het geval is. Gevolg is dat een uitkomst van een boer, tien of negen belooft dat zich daar ofwel geen, ofwel twee hogere kaarten boven bevinden.

Uitkomst Kan zijn:
0 erboven 2 erboven
J J 10 9 x A Q J x (tegen SA)
10 10 9 x x K J 10 x
9 9 8 x x K 10 9 x

In combinatie met odd leads noemt men deze uitkomstconventie ook wel ‘eerste/derde/vijfde’.

K tegen troef vraagt verdeling

Bij deze uitkomstconventie vraagt een uitkomst met een aas om een aan/af-signaal, een uitkomst met een heer om een verdelingssignaal, alleen tegen een troefcontract. Dit staat los van en heeft voorrang op de prioriteit van signalen op andere uitkomsten.

Bij gebruik van deze uitkomstconventie kunnen we tegen troef van een kleur met AK aan top naar believen uitkomen met het aas of met de heer, alnaargelang we inschatten dat een aan/af-signaal dan wel een verdelingssignaal nuttiger voor ons zal zijn. Van een kleur met KQ aan top is als regel de heer de standaarduitkomst.

Overige uitkomsten

Een vrijetekstveld in het Afspreeklijstje biedt ruimte voor overige uitkomstconventies.