Toelichtingen bij het Afspreeklijstje gelegenheidsbridgepaar. Copyright © 20002008 Rosalind Hengeveld. Versie 31 maart 2008.

Volgbiedingen met twee vijfkaarten

Ghestem

Deze biedconventie dient om na een kleuropening van de tegenpartij een spel met twee vijfkaarten of langer in één bod aan te geven.

Opening tegenpartij Laagste kleuren Uiterste kleuren Hoogste kleuren
Bod Betekenis Bod Betekenis Bod Betekenis
1c.gif (113 bytes) 2SA d.gif (109 bytes) + h.gif (112 bytes) 2c.gif (113 bytes) d.gif (109 bytes) + s.gif (111 bytes) 3c.gif (113 bytes) h.gif (112 bytes) + s.gif (111 bytes)
1d.gif (109 bytes) 2SA c.gif (113 bytes) + h.gif (112 bytes) 2d.gif (109 bytes) c.gif (113 bytes) + s.gif (111 bytes) 3c.gif (113 bytes) h.gif (112 bytes) + s.gif (111 bytes)
1h.gif (112 bytes) 2SA c.gif (113 bytes) + d.gif (109 bytes) 2h.gif (112 bytes) c.gif (113 bytes) + s.gif (111 bytes) 3c.gif (113 bytes) d.gif (109 bytes) + s.gif (111 bytes)
1s.gif (111 bytes) 2SA c.gif (113 bytes) + d.gif (109 bytes) 2s.gif (111 bytes) c.gif (113 bytes) + h.gif (112 bytes) 3c.gif (113 bytes) d.gif (109 bytes) + h.gif (112 bytes)

Het is gangbaar Ghestem constructief te spelen, vanaf ongeveer een gezonde opening. Een Ghestem-bod heeft geen bovengrens (immers, de Ghestem-bieder komt nog een keer aan bod).

Ghestem geldt als regel niet in de uitpaspositie. Dan is namelijk het bod van 2SA nodig om een verdeelde hand aan te geven van rond de 20 punten. Wij gaan op deze materie hier niet verder in. Evenmin gaan wij hier in op allerlei varianten van Ghestem.

Michaels

Deze biedconventie – voluit ‘Michaels cue-bid’ – dient om na een kleuropening van de tegenpartij een spel met twee vijfkaarten of langer aan te geven. Op een lage kleur toont een bod in de kleur van de tegenpartij de hoge kleuren, op een hoge kleur toont het de andere hoge kleur plus een nog onbekende lage kleur. Als regel wordt dit gecombineerd met een sprong naar 2SA voor de laagste ongeboden kleuren:

Opening tegenpartij Bod Betekenis Bod Betekenis
1c.gif (113 bytes) 2c.gif (113 bytes) h.gif (112 bytes) + s.gif (111 bytes) 2SA d.gif (109 bytes) + h.gif (112 bytes)
1d.gif (109 bytes) 2d.gif (109 bytes) h.gif (112 bytes) + s.gif (111 bytes) 2SA c.gif (113 bytes) + h.gif (112 bytes)
1h.gif (112 bytes) 2h.gif (112 bytes) c.gif (113 bytes) of d.gif (845 bytes) + s.gif (111 bytes) 2SA c.gif (113 bytes) + d.gif (109 bytes)
1s.gif (111 bytes) 2s.gif (111 bytes) c.gif (113 bytes) of d.gif (845 bytes) + h.gif (112 bytes) 2SA c.gif (113 bytes) + d.gif (109 bytes)

In tegenstelling tot bij Ghestem zijn de twee vijfkaarten niet in alle gevallen bekend. Ook kun je niet in alle gevallen elk spel met twee vijfkaarten aangeven, namelijk op 1c.gif (851 bytes)/d.gif (845 bytes) niet een spel met d.gif (845 bytes)/c.gif (851 bytes) + s.gif (847 bytes). Daar staat tegenover dat Michaels minder snel ‘vergeten’ wordt dan vooral het 3c.gif (851 bytes)-bod van Ghestem.

Geen [5-5]

Met deze keuzemogelijkheid wordt bedoeld dat het paar geen Ghestem of Michaels speelt.