naar reglement Butler 6x4

Reglement 'Deense' ButlerIndeling per avond gebeurt aan de hand van de ranglijst. In principe spelen vanaf de tweede avond de nrs. 1 t/m 4 tegen elkaar, de nrs. 5 t/m 8 enz. (Indien het speelschema dit toelaat)
Op de eerste avond van een nieuwe butler worden de sterke en zwakke paren juist over het hele veld verdeeld, zodat elk groepje van vier ongeveer even sterk bezet is. Hierbij is de eindstand van de voorgaande butler bepalend voor de sterkte.
Een ronde duurt normaal 8 spellen. Op een stilzit tafel speelt n paar acht spellen tegen twee andere paren; voor het eerste paar geldt dit als n ronde van 8 spellen; voor de beide andere paren geldt de wedstrijdpuntentabel van 4 spellen.
wedstrijdpunten   8 spellen   4 spellen
   15-15      0-1      0-1
   16-14      2-5      2-4
   17-13      6-8      5-6
   18-12      9-11      7-8
   19-11      12-14      9-10
   20-10      15-17     11-12
   21-9      18-20     13-14
   22-8      21-23     15-16
   23-7      24-26     17-19
   24-6      27-29     20-22
   25-5      30-33     23-25
   25-4      34-37     26-28
   25-3      38-41     29-31
   25-2      42-45     32-35
   25-1      46-50     36-38
   25-0       51+      39+
Vervangende scores bij afwezigheid:

beide spelers afwezig:
- 1e avond eigen gemiddelde met een maximum van 54 wp en een minimum van 36 wp.
- 2e avond idem met max. 36 wp en min 18 wp.

een speler afwezig, ander speelt wel:
- behaalde score met een minimum als boven. (de met een invaller behaalde score telt niet mee voor het eigen gemiddelde)

gesplitst paar, dus beide spelers zijn aanwezig, maar spelen met andere partners:
- het gemiddelde van de behaalde scores, eventueel afgerond naar boven. Deze score telt niet mee voor het eigen gemiddelde.
- er is geen minimum- of maximumscore; het paar wordt als aanwezig beschouwd.

afwezigheid i.v.m. het spelen van competitie- of bekerwedstrijd voor Buitenhof:
(Dit geldt ook als de wedstrijd op een andere avond plaatsvindt en dit een reden is om donderdagavond weg te blijven)
- het eigen gemiddelde met een maximum van 54 wp en een minimum van 36 wp
- als men hiernaast ook nog 'gewoon' afwezig is geldt de 1e keer een max. van 45 wp en een min. van 18 wp
Om hiervan gebruik te kunnen maken moet de reden van afwezigheid wel uiterlijk donderdag bij de wedstrijdleiding gemeld worden, bij voorkeur via e-mail. (niet nodig bij thuiswedstrijden op donderdagavond)

Paren worden in de eindstand van een competitie van 5 of 6 avonden opgenomen als zij als paar minstens drie keer hebben meegespeeld.


MELDEN vr 19.50 h. Wie zich na deze tijd meldt, loopt een groot risico niet meer mee te kunnen spelen, k als er al een stilzit is (het aanvullen van de stilzit betekent soms dat er andere spellen op de tafels moeten komen)
Wie zich te laat meldt krijgt (indien wel gespeeld kan worden) het hoogste paarnummer en speelt dus in de zwakste groep; de totaalscore van die avond wordt gecorrigeerd met -3 wp voor elke groep, die men te laag speelt.

Reglement Butler 6x4

Indeling per avond gebeurt willekeurig. Elke avond worden 6 ronden van 4 spellen gespeeld. Gezien over de hele competitie speelt men tegen zoveel mogelijk verschillende tegenstanders. (Indien het speelschema dit toelaat)
Voor de competitiestand telt het impentotaal over de hele avond met een minimum van -99 en een maximum van +99. Hier wordt elke avond 100 imp bij opgeteld, zodat de scores lopen van 1 t/m 199.

Vervangende scores bij afwezigheid:

beide spelers afwezig:
- 1e avond eigen gemiddelde met een maximum van 120 imp en een minimum van 80 imp.
- 2e avond idem met max. 80 imp en min 40 imp.

een speler afwezig, ander speelt wel:
- behaalde score met een minimum als boven. (de met een invaller behaalde score telt niet mee voor het eigen gemiddelde)

gesplitst paar, dus beide spelers zijn aanwezig, maar spelen met andere partners:
- het gemiddelde van de behaalde scores, eventueel afgerond naar boven. Deze score telt niet mee voor het eigen gemiddelde.
- er is geen minimum- of maximumscore; het paar wordt als aanwezig beschouwd.

afwezigheid i.v.m. het spelen van competitie- of bekerwedstrijd voor Buitenhof:
(Dit geldt ook als de wedstrijd op een andere avond plaatsvindt en dit een reden is om donderdagavond weg te blijven)
- het eigen gemiddelde met een maximum van 120 imp en een minimum van 80 imp
- als men hiernaast ook nog 'gewoon' afwezig is geldt de 1e keer een max. van 100 imp en een min. van 40 imp
Om hiervan gebruik te kunnen maken moet de reden van afwezigheid wel uiterlijk donderdag bij de wedstrijdleiding gemeld worden, bij voorkeur via e-mail. (niet nodig bij thuiswedstrijden op donderdagavond)

Paren worden in de eindstand van een competitie van 5 of 6 avonden opgenomen als zij als paar minstens drie keer hebben meegespeeld.