Dutch DoubletonVerder bieden na 1SA-opening

De tegenpartij past
De tegenpartij past niet

De tegenpartij past

West
1SA
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2c.gif (113 bytes) Stayman: relay voor hoge vierkaarten zie onder
2d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) Jacoby transfers voor h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
Spreek uit ‘Jacoby’ [dzə'koubi]
zie hier
2s.gif (111 bytes) transfer voor c.gif (113 bytes) (kracht onbepaald) zie hier
2SA inviterend voor 3SA, niet forcing   
3c.gif (113 bytes) transfer voor d.gif (109 bytes), zwak of mancheforcing 3 (vrijwel) verplicht; verder bieden
3d.gif (109 bytes) zeskaart+, inviterend voor 3SA, niet forcing   
West
1SA
Oost
?
3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) korte kleur, mancheforcing, minstens 4d.gif (109 bytes)4c.gif (113 bytes), hoogstens vierkaart s.gif (111 bytes)/h.gif (112 bytes) zie onder
3SA om te spelen   
4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) Zuid-Afrikaans: transfers voor 4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
Ofwel zonder sleminteresse, ofwel om te vervolgen met azenvragen
4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) verplicht; hierop 4s.gif (111 bytes)/SA kickback
4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) om (zelf) te spelen   
4SA kwantitatief voor 6SA, niet forcing   
5SA kwantitatief voor 7SA, forcing  tot 6SA    

Zie ook de recapitulatie antwoorden op 1SA naar verdeling

  

West
1SA
?
Oost
2c.gif (113 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
2d.gif (109 bytes) geen hoge vierkaart zie hier
2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) vierkaart, geen vierkaart in de andere hoge kleur zie hier
2SA twee hoge vierkaarten, minimum 3d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) transfer naar 3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
3c.gif (113 bytes) twee hoge vierkaarten, maximum

Na doublet van Stayman

West
1SA
?

Noord
pas
Oost
2c.gif (113 bytes)
Zuid
doublet

Bieding Betekenis Verder bieden
 pas geen c.gif (113 bytes)-stopper
Met of zonder vierkaart hoog
redoublet vraagt opnieuw
 redoublet business, goede vier/vijfkaart c.gif (113 bytes)  
2d.gif (109 bytes)–3c.gif (113 bytes) als zonder doublet, maar mét c.gif (113 bytes)-stopper  

  

West
1SA
?
Oost
3
Bieding Betekenis Verder bieden
3s.gif (111 bytes) vierkaart(+)
  • 3SA geen vierkaart (zegt niets over )
  • 4SA kickback (voor )
3SA ‘massieve’ stopper in
Bijvoorbeeld AKJx, niet iets als Axx
  
4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) vierkaart+, geen ‘massieve’ stopper
Ontkent dus niet überhaupt een stopper
4d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) kickback

3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) is mancheforcing, maar in eerste instantie geen slempoging.

West
1SA
?
Oost
3
Bieding Betekenis Verder bieden
4 vierkaart(+)
  • 4 kickback (voor )
  • 4SA geen vierkaart , vraagt om beste lage kleur (forcing)
overige als op 3   

Bergen, 1987; De Wijs, 2001

Recapitulatie antwoorden op 1SA naar verdeling

Verdeling Zwak Inviterend Manchespel Slempoging
4/333 pas 2-2/-3/ 2-2/-3 2-2/-3
4/432 2-2/-4/
4/5+/ 2/3 (of 2) 2/3-x-3/
45 2-2-2 2-2-3 2-2-2
54 2-2-2 2-2-3 2-2-3
55(+) 2-2-2(/) 2-2-3
5/332 2/-2/-pas 2/-2/-2SA 2/-2/-3SA 2/-2/-4SA
5/4+/ 2/ 2/-2/-3/
6+/ 2/-2/-3/ 4/// 2/-2/-4x
6+ 2 2 3SA of 2 2
6+ 3 3 3SA of 3 3

  

De tegenpartij past niet

De tegenpartij volgt in een kleur
De tegenpartij doubleert

  

West
1SA
Noord
2h.gif (112 bytes)
(echte h.gif (112 bytes), met of zonder tweede kleur)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet negatief, als regel om de deelscore te betwisten   
2s.gif (111 bytes) om te spelen   
2SA Lebensohl: in eerste instantie transfer naar 3c.gif (113 bytes) opener biedt 3c.gif (113 bytes); zie onder
3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/s.gif (111 bytes) vijfkaart+, mancheforcing   
3h.gif (112 bytes) vierkaart s.gif (111 bytes) zonder h.gif (112 bytes)-stopper   
3SA geen h.gif (112 bytes)-stopper pas met h.gif (112 bytes)-stopper, anders weglopen
4c.gif (113 bytes) en hoger als zonder tussenbod   

Het negatief doublet na 1SA geldt van beide handen, op directe zowel als op achterhands volgbiedingen (mits reëel) tot 4h.gif (112 bytes) (zie ook onder).

Kokish, 1989 (negatief doublet)

  Lebensohl

West
1SA
3c.gif (113 bytes)
Noord
2h.gif (112 bytes)
pas
Oost
2SA
?
Zuid
pas
Bieding Betekenis
pas om te spelen met vijf/zeskaart+ c.gif (113 bytes)
3d.gif (109 bytes) vijf/zeskaart+, om te spelen
3h.gif (112 bytes) vierkaart s.gif (111 bytes) met h.gif (112 bytes)-stopper
3s.gif (111 bytes) vijf/zeskaart+, inviterend (niet forcing)
3SA om te spelen met h.gif (112 bytes)-stopper

‘Fast way denies’: directe sterke biedingen ontkennen een stopper, dezelfde biedingen via 2SA tonen een stopper.

Bergen, 1986: 76–80

  

West
1SA
Noord
3
(reëel)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet negatief, mancheforcing (behoudens strafpas)  
3/ vijfkaart+, mancheforcing  
3SA om te spelen (als regel mét -stopper)  
4 zeskaart+, mancheforcing, sleminteresse 4 kickback
4//5 om te spelen  
4SA kwantitatief (met A of K)  

  

West
1SA
Noord
dbl
(ongeacht betekenis)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas zwak tot matig spel (niet forcing) als zuid past biedt opener:
  • als regel pas met 4333
  • 2/d.gif (109 bytes)// met een vijfkaart
  • redoublet S.O.S. met twee vierkaarten
  • verdere redoubletten zijn ook S.O.S.
redoublet business, circa 8+, forcing tot 2SA forcing pas
2c.gif (113 bytes) en hoger
(behalve 2SA)
System On: als zonder doublet
Dus Stayman en Jacoby transfers
  
2SA
mancheforcing, ongeschikt voor redoublet
Een- of tweekleurenspel
3 relay

  

West
1SA
?
Noord
pas
Oost
2h.gif (112 bytes)
(Jacoby)
Zuid
dbl
(ongeacht betekenis)
Bieding Betekenis Verder bieden
pas doubleton s.gif (111 bytes)
redoublet business: goede vierkaart(+) h.gif (112 bytes), als regel doubleton s.gif (111 bytes)
2s.gif (111 bytes) driekaart
overige als zonder doublet

 


Copyright © 2000–2020 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld