Rosalind & Mina

Rosalind Hengeveld


Verder bieden na 1SA-opening

Verder bieden na sterke SA
Verder bieden na mini-SA
De tegenpartij past niet

Verder bieden na sterke SA

West
1SA
(
15–17)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2c.gif (113 bytes) Stayman: relay voor hoge vierkaarten zie onder
2d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) Jacoby transfers voor h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes), kracht onbepaald
Spreek uit ‘Jacoby’ [dzə'koubi]
zie onder
2s.gif (111 bytes) transfer voor c.gif (113 bytes), kracht onbepaald zie onder
2SA inviterend voor 3SA, niet forcing
3c.gif (113 bytes) transfer voor d.gif (109 bytes), zwak of mancheforcing 3 (vrijwel) verplicht; verder bieden
3d.gif (109 bytes) zeskaart+, inviterend voor 3SA, niet forcing
3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) zeskaart+, mancheforcing, sleminteresse
Als regel geen korte kleur (dan via Jacoby)

West
1SA
Oost
?
3SA om te spelen   
4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) Zuid-Afrikaans: transfers voor 4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
Ofwel zonder sleminteresse, ofwel hierna azenvragen
4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) verplicht; hierop 4s.gif (111 bytes)/SA kickback
4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) om (zelf) te spelen   
4SA kwantitatief voor 6SA, niet forcing   
5SA kwantitatief voor 7SA, forcing  tot 6SA    

  

West
1SA

(
15–17)
?
Oost
2c.gif (113 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
2d.gif (109 bytes) geen hoge vierkaart zie onder
2h.gif (112 bytes) vierkaart, vierkaart s.gif (111 bytes) mogelijk zie onder
2s.gif (111 bytes) vierkaart, geen vierkaart h.gif (112 bytes)
2SA vijfkaart h.gif (112 bytes), minimum 3d.gif (109 bytes) retransfer
3c.gif (113 bytes) vijfkaart h.gif (112 bytes), maximum
3d.gif (109 bytes) vijfkaart s.gif (111 bytes), maximum 3h.gif (112 bytes) retransfer
3s.gif (111 bytes) vijfkaart, minimum

Retransfers gelden alleen in situaties waar dat expliciet in het systeem vermeld staat, nergens anders.

Met een vijfkaart h.gif (112 bytes) en een minimum heeft 2SA als voordeel dat daarop kan worden gepast met eveneens een minimum en zonder steun.

 Het systeem kent de volgende vormen van Stayman-achtige conventies, die niet  analoog aan elkaar werken:

Na doublet van Stayman

West
1SA
(
sterk of zwak)
?
Noord
pas
Oost
2c.gif (113 bytes)
Zuid
doublet

Bieding Betekenis Verder bieden
 pas geen c.gif (113 bytes)-stopper
Met of zonder vierkaart+ hoog
redoublet vraagt opnieuw;
antwoorden als zonder doublet
 redoublet business, goede vier/vijfkaart c.gif (113 bytes)  
bod als zonder doublet, maar mťt c.gif (113 bytes)-stopper  

  

West
1SA
2d.gif (109 bytes)
Oost
2c.gif (113 bytes)
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) vijfkaart+ (met vierkaart s.gif (111 bytes)/h.gif (112 bytes)), om te spelen   
2SA inviterend   
3c.gif (113 bytes) lagekleurenvraagbod zie onder
3d.gif (109 bytes) Weissberger: 5s.gif (111 bytes)5h.gif (112 bytes)(+), inviterend of beter
 • 3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) minimum, niet forcing
 • 3SA maximum, 2s.gif (111 bytes)2h.gif (112 bytes)
 • 4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) maximum, driekaart
3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) vijfkaart+ met vierkaart s.gif (111 bytes)/h.gif (112 bytes), inviterend (niet forcing)
Idem maar mancheforcing bieden we via Jacoby transfer
  
3SA/4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) om te spelen   

  

West
1SA
2
h.gif (112 bytes)
Oost
2c.gif (113 bytes)
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2s.gif (111 bytes) vierkaart, rondeforcing 2SA minimum zonder s.gif (111 bytes) (niet forcing)
2SA inviterend, geen vierkaart s.gif (111 bytes)   
3c.gif (113 bytes) lagekleurenvraagbod zie onder
3d.gif (109 bytes) vierkaart+ h.gif (112 bytes)-steun, mancheforcing:
 1. sleminteresse zonder korte kleur
 2. voor 3SA tegenover 4h.gif (112 bytes)333
 • 3h.gif (112 bytes) minimum, niet 4333
 • 3s.gif (111 bytes)/4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) cue-bid, niet 4333
 • 3SA elke 4h.gif (112 bytes)333 
3h.gif (112 bytes) inviterend 3SA maximum, 4h.gif (112 bytes)333
3s.gif (111 bytes)/4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) Splinter, korte kleur, sleminteresse
1SA-2c.gif (113 bytes)-2s.gif (111 bytes)-3h.gif (112 bytes) enige geval zonder sprong

3SA om te spelen, vierkaart s.gif (111 bytes) 4s.gif (111 bytes) met vierkaart
4h.gif (112 bytes) om te spelen   
4SA kwantitatief voor 6SA, niet forcing   

De Wijs, 2001: 50

Lagekleurenvraagbod na 1SA

West
1SA
2d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
?
Oost
2c.gif (113 bytes)
3c.gif (113 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
3d.gif (109 bytes) vijfkaart c.gif (113 bytes) of d.gif (109 bytes) 3h.gif (112 bytes) vraagt vijfkaart: 3s.gif (111 bytes) = c.gif (113 bytes), 3SA = d.gif (109 bytes); verder als onder
3h.gif (112 bytes) vierkaart c.gif (113 bytes)
 • 4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) in partner's vierkaart+ slempoging
 • andere kleur vijfkaart+ (geen cue-bid )
 • 4SA na een slempoging is afwijzend
3s.gif (111 bytes) vierkaart d.gif (109 bytes)
3SA na 2d.gif (109 bytes): twee lage vierkaarten
na 2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes): geen lage vierkaart

Het lagekleurenvraagbod is voornamelijk toepasbaar met een vierkaart /. Met een lage vijfkaart+ en een hoge vierkaart is het als regel beter te beginnen met een transfer voor de lage kleur gevolgd door 3/, ofwel de lage vijfkaart helemaal niet aan te geven.

In antwoord op het lagekleurenvraagbod kunnen wij na 2h.gif (112 bytes) geen vierkaart s.gif (111 bytes) aangeven.

Wortel, 2006

  

West
1SA
?
Oost
2h.gif (112 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
2s.gif (111 bytes) doubleton of driekaart s.gif (111 bytes) zie onder
2SA vierkaart s.gif (111 bytes), maximum, meestal 4s.gif (111 bytes)333
 • 3h.gif (112 bytes) retransfer voor 3s.gif (111 bytes) (verplicht)
 • 4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) splinter, slempoging
3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) doubleton, vierkaart s.gif (111 bytes), maximum
Niet per se twee lage kaarten
3s.gif (111 bytes) vierkaart s.gif (111 bytes), minimum   

Berendregt, 2004; Bergen, 1985: 80–82; Cohen, 1992: 82–84

  

West
1SA
2s.gif (111 bytes)
Oost
2h.gif (112 bytes)
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2SA inviterend met vijfkaart s.gif (111 bytes) (niet per se 5332) 3s.gif (111 bytes) driekaart, minimum
3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) vierkaart+, mancheforcing   
3s.gif (111 bytes) inviterend met zeskaart+ s.gif (111 bytes)   
3SA vijfkaart s.gif (111 bytes), keuze tussen 3SA en 4s.gif (111 bytes) (niet per se 5332) als regel 4s.gif (111 bytes) met driekaart
4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) Autosplinter: korte kleur, zeskaart+ s.gif (111 bytes), slempoging
Zo ook 1SA-2d.gif (109 bytes)-2h.gif (112 bytes)-3s.gif (111 bytes)
4SA Kickback
4s.gif (111 bytes)  slempoging, zeskaart+ s.gif (111 bytes), als regel geen korte kleur
Zonder sleminteresse bied je 1SA-4d.gif (109 bytes)-4s.gif (111 bytes)-pas
4SA kwantitatief, als regel 5332, niet forcing
Kickback voor s.gif (111 bytes) bied je via 1SA-4d.gif (109 bytes)-4s.gif (111 bytes)-4SA
  

De Wijs, 2001: 50 (autosplinter)

  

West
1SA
?
Oost
2s.gif (111 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
2SA wil 3SA spelen tegenover inviterende hand met
Maar 2 kan ook zwak of sterk zijn
zie onder
3c.gif (113 bytes) afwijzend tegenover inviterende hand met

  

West
1SA
2SA/3c.gif (113 bytes)
Oost
2s.gif (111 bytes)
?
Bieding Betekenis Verder bieden
3c.gif (113 bytes) om te spelen (kan zeer zwak zijn)   
3d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) vierkaart+ met vijfkaart+ c.gif (113 bytes), mancheforcing   
3SA op 2SA: om te spelen (2s.gif (111 bytes) was inviterend)   
op 3c.gif (113 bytes): milde slempoging, zeskaart+ c.gif (113 bytes) 4d.gif (109 bytes) Kickback, 4SA op 4c.gif (113 bytes) afwijzend
4c.gif (113 bytes) zeskaart+, sterke slempoging
4d.gif (109 bytes) Kickback    
4SA kwantitatief, als regel 5c.gif (113 bytes)332, niet forcing

  

West
1SA
3
d.gif (109 bytes)
Oost
3c.gif (113 bytes)
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas om te spelen (kan zeer zwak zijn)   
3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)/4c.gif (113 bytes) vierkaart+ met vijfkaart+ d.gif (109 bytes), mancheforcing   
3SA milde slempoging, zeskaart+ d.gif (109 bytes) 4h.gif (112 bytes) Kickback, 4SA op 4 afwijzend
4d.gif (109 bytes) zeskaart+, sterke slempoging
4h.gif (112 bytes) Kickback    
4SA kwantitatief, als regel 5d.gif (109 bytes)332, niet forcing

Hoogweg, 2005

 

Verder bieden na mini-SA

West
1SA
(
9–12)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas tot circa 13, geen vijfkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) of zeskaart+ c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)
2c.gif (113 bytes) inviterende Stayman: relay voor hoge vierkaart
Belooft geen hoge kleur, kan ook inviterend in c.gif (113 bytes) of d.gif (109 bytes) zijn
zie onder
2d.gif (109 bytes) mancheforcing Stayman: relay voor verdeling zie onder
2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) vijfkaart+, om te spelen (kan zeer zwak zijn) 3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) vierkaart, maximum
2SA 14–15, inviterend voor 3SA, niet forcing pas of 3SA
3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) zeskaart+, om te spelen (kan zeer zwak zijn)

3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) zes/zevenkaart+, preŽmptief
3SA om te spelen
4c.gif (113 bytes) en hoger als op sterke SA: 4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) Zuid-Afrikaans et cetera

Van Lankveld, 2013 bis

 

West
1SA

(
9–12)
?
Oost
2c.gif (113 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
2d.gif (109 bytes) geen hoge vierkaart zie onder
2h.gif (112 bytes) vierkaart(+), vierkaart s.gif (111 bytes) mogelijk
2s.gif (111 bytes) vierkaart(+), geen vierkaart h.gif (112 bytes)

Er zijn geen hogere antwoorden op 2c.gif (113 bytes) als inviterende Stayman.
Die zouden namelijk ongelukkig kunnen uitpakken als antwoorder inviterend is met een lange lage kleur.

 

West
1SA
2
h.gif (112 bytes)
(9–12)
Oost
2c.gif (113 bytes)
?
Bieding Betekenis Verder bieden
 2s.gif (111 bytes) vijfkaart , inviterend
Ook op 2d.gif (109 bytes) is 2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) inviterend 
 
 2SA inviterend, vierkaart s.gif (111 bytes) 3s.gif (111 bytes)/4s.gif (111 bytes) met vierkaart
 3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/s.gif (111 bytes) zeskaart+, inviterend (niet forcing)
1SA-2c.gif (113 bytes)-2s.gif (111 bytes)-3h.gif (112 bytes) vijfkaart+, inviterend
 
3h.gif (112 bytes) inviterend met vierkaart(+)  
 3SA om te spelen, vierkaart s.gif (111 bytes) 4s.gif (111 bytes) met vierkaart
4h.gif (112 bytes) om te spelen

Dus na 2c.gif (113 bytes) als inviterende Stayman is elk volgend bod manche-inviterend en niet forcing.

In tegenstelling tot op de sterke SA kunnen we op de mini-SA via 2c.gif (113 bytes) geen zwakke 5-4 hoog bieden; daarmee antwoorden we meteen twee in de vijfkaart.

 

West
1SA

(
9–12)
?
Oost
2
d.gif (109 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
2h.gif (112 bytes) vierkaart, geen vierkaart s.gif (111 bytes)
 • alles mancheforcing
 • nieuwe kleur vijfkaart+ (ook 2s.gif (111 bytes) op 2h.gif (112 bytes))
 • 3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) als verhoging slempoging of 4333;
  vraagt om 3SA met ook 4333
2s.gif (111 bytes) vierkaart, geen vierkaart h.gif (112 bytes)
2SA geen hoge vierkaart+
3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) vijfkaart(+), geen hoge vierkaart
3SA vierkaarten h.gif (112 bytes) en s.gif (111 bytes)

Zie ook het overzicht Stayman-achtige conventies (die niet analoog aan elkaar werken). 

Met een mancheforcing spel en alleen belangstelling voor een hoge vierkaart is het beter de Stayman 2c.gif (113 bytes) te gebruiken (2d.gif (109 bytes) kan onnodig informatie weggeven). De Stayman 2d.gif (109 bytes) is geschikt voor:

Na doublet van Stayman 2c.gif (113 bytes) of 2d.gif (109 bytes) geldt hetzelfde als na doublet van Stayman op sterke SA.

De tegenpartij past niet

De tegenpartij volgt
De tegenpartij volgt conventioneel
De tegenpartij volgt met sprong
De tegenpartij doubleert

De tegenpartij volgt

Als de tegenpartij volgt op onze 1SA-opening, spelen we hetzelfde na sterke SA en na mini-SA: Transfer-Lebensohl.

West
1SA

(
sterk of zwak)
Noord
2h.gif (112 bytes)
(echte h.gif (112 bytes), met of zonder tweede kleur)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet Negatief, vooralsnog deelscore betwisten 2SA scrambling (hier geen s.gif (111 bytes))
2s.gif (111 bytes) om te spelen
2SA Lebensohl: transfer naar 3c.gif (113 bytes)
Voor de mogelijkheden zie onder
opener biedt 3c.gif (113 bytes); zie onder
3c.gif (113 bytes) vijfkaart+ d.gif (109 bytes), inviterend of beter 3d.gif (109 bytes) afwijzend (doubleton+)
3d.gif (109 bytes) vijfkaart+ s.gif (111 bytes), inviterend of beter
Transfer door hun kleur heen’
3s.gif (111 bytes) afwijzend (doubleton+)
3h.gif (112 bytes) vierkaart s.gif (111 bytes) zonder h.gif (112 bytes)-stopper
Is dus geen transfer (net als in klassiek Lebensohl)

3s.gif (111 bytes) zeskaart+ c.gif (113 bytes), mancheforcing
Na 2s.gif (111 bytes)-volgbod toont 3h.gif (112 bytes) deze hand

3SA geen h.gif (112 bytes)-stopper pas met h.gif (112 bytes)-stopper, anders weglopen
4c.gif (113 bytes) en hoger als zonder tussenbod

Het negatief doublet na 1SA geldt van beide handen, op directe zowel als op achterhands volgbiedingen (mits reŽel) tot 4h.gif (112 bytes) (zie ook onder).

 Het is met Transfer-Lebensohl niet mogelijk een manche-inviterende hand met klaveren aan te geven (wel een zwakke of een sterke hand).

Kokish, 1989 (negatief doublet)

Verder na Lebensohl 2SA

West
1SA
3c.gif (113 bytes)
Noord
2h.gif (112 bytes)
pas
Oost
2SA
?
Zuid
pas
Bieding Betekenis
pas om te spelen met vijf/zeskaart+ c.gif (113 bytes)
3d.gif (109 bytes) vijf/zeskaart+, om te spelen
3h.gif (112 bytes) vierkaart s.gif (111 bytes) met h.gif (112 bytes)-stopper
3s.gif (111 bytes) nog te ontwikkelen
3SA om te spelen met h.gif (112 bytes)-stopper

Fast way denies: directe sterke biedingen (hier 3h.gif (112 bytes)/SA) ontkennen een stopper, dezelfde biedingen via 2SA tonen een stopper.

Bergen, 1986: 76–80

De tegenpartij volgt conventioneel

Met ‘volgt conventioneel’ bedoelen we hier: volgt met een bod in een kleur dat niets over de genoemde kleur zegt, bijvoorbeeld:

Conventionele kleurbiedingen die in elk geval de genoemde kleur tonen, zoals 2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) in multi-Landy of 2/d.gif (109 bytes)/ in DONT, vallen hier niet onder (zie daarvoor boven).

West
1SA

(
sterk of zwak)
Noord
2c.gif (113 bytes)
(Landy, beide hoge kleuren)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet Train-the-guns: circa 23+ samen, forcing tot 2SA, zegt niets over 
2d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) om te spelen
Ook in hun bekende kleuren (mits het een vierkaart kan zijn)

3SA om te spelen (zegt niets over stoppers)

overige als na kleurbod dat genoemde kleur toont: Transfer-Lebensohl
Ook 3d.gif (109 bytes)/ als transfer naar / 

De tegenpartij volgt met sprong

West
1SA

(
sterk of zwak)
Noord
3
(reŽel)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet Negatief, mancheforcing (behoudens strafpas)  
3/ vijfkaart+, mancheforcing  
3SA om te spelen (als regel mťt -stopper)  
4 zeskaart+, mancheforcing, sleminteresse
4d.gif (109 bytes) 55+
Kleur tegenpartij, alleen na 3/d.gif (109 bytes)

4//5 om te spelen  
4SA kwantitatief (met A of K)  

De tegenpartij doubleert

West
1SA

(
sterk of zwak)
Noord
dbl
(ongeacht betekenis)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas zwak tot matig spel (niet forcing),
na mini-SA als regel geen vijfkaart+
als zuid past biedt opener:
 • pas met 4333
 • 2/d.gif (109 bytes)// met een vijfkaart
 • redoublet S.O.S. met twee vierkaarten
 • verdere redoubletten zijn ook S.O.S.
redoublet business, circa 23+ samen Forcing pas tot 2SA
2c.gif (113 bytes) en hoger na sterke SA: als zonder doublet   
na mini-SA: reŽel , zwak/preŽmptief
Ook 2c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes), dus Stayman vervalt

Weglopen uit een zelfgeboden kleur of die redoubleren betekent dat bieder daarin geen vierkaart(+) had, wel een of meer hogere kleuren.

1SA-(doublet)-redoublet is het enige businessredoublet; alle andere redoubletten zijn altijd S.O.S.

  

West
1SA
(
sterk of zwak)
?

Noord
pas

Oost
pas

Zuid
dbl
(ongeacht betekenis)

Bieding Betekenis Verder bieden
pas geen vijfkaart (niet forcing)
als noord past biedt antwoorder:
 • pas met 4333 of met maakkans
 • 2/d.gif (109 bytes) met een vijfkaart
 • redoublet S.O.S.  met twee vierkaarten
 • verdere redoubletten zijn ook S.O.S.
 redoublet vijfkaart /
 • 2/d.gif (109 bytes) vijfkaart, om te spelen
  Met doubleton of korter in of in
 • 2 pas-of-corrigeer voor opener's vijfkaart
2/d.gif (109 bytes) vijfkaart(+)  

  

West
1SA

(
15–17)
?
Noord
pas
Oost
2h.gif (112 bytes)
(Jacoby)
Zuid
dbl
(ongeacht betekenis)
Bieding Betekenis Verder bieden
pas doubleton s.gif (111 bytes) zoveel mogelijk als zonder doublet
redoublet business: goede vierkaart(+) h.gif (112 bytes)
Meestal doubleton s.gif (111 bytes)
2s.gif (111 bytes) driekaart
overige als zonder doublet

 


Copyright © 2000–2017 Rosalind Hengeveld.

19 februari 2017