Dutch DoubletonVerder bieden na 2c.gif (113 bytes)-opening

De tegenpartij past
De tegenpartij past niet

De tegenpartij past

West
2c.gif (113 bytes)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2d.gif (109 bytes) om te spelen tegenover zwakke twee in d.gif (109 bytes) zie onder
2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)/3c.gif (113 bytes) vijf/zeskaart+, voorstel te spelen tegenover zwakke twee in d.gif (109 bytes) opener mag verhogen met fit
2SA vraagbod, manche-interesse(+) tegenover zwakke twee in d.gif (109 bytes) zie hier
3d.gif (109 bytes)/4d.gif (109 bytes)/5d.gif (109 bytes) preëmptief tegenover zwakke twee in d.gif (109 bytes) 3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) mancheforcing
3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) goede zeskaart+, sterk inviterend tegenover zwakke twee in d.gif (109 bytes)  
3SA om te spelen tegenover zwakke twee in d.gif (109 bytes)  
4/ om te spelen tegenover zwakke twee in d.gif (109 bytes)
kickback 4 voor bied je via 2SA
 

Alle antwoorden gaan dus primair uit van een zwakke twee in d.gif (109 bytes).

Met een zwakke hand kun je op 2c.gif (113 bytes) de preëmptieve antwoorden 3d.gif (109 bytes) en vooral 4d.gif (109 bytes)/5d.gif (109 bytes) beter vermijden, want die kunnen ongelukkig uitpakken als opener een sterke variant heeft (en 2c.gif (113 bytes) bevat meer verschillende sterke varianten dan de 2d.gif (109 bytes)-opening).

  

West
2c.gif (113 bytes)
?
Oost
2d.gif (109 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
pas elke zwakke twee in d.gif (109 bytes)   
2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) vijfkaart+, onevenwichtig, mancheforcing met één uitzondering zie onder
2SA 23–25, verdeeld inclusief 5h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)332 (niet forcing) Niemeijer-complex
3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) vijf/zeskaart+, mancheforcing (zonder uitzondering) 3d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) (opvolgend) second negative
3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)/4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) (semi)dichte kleur, stelt de troefkleur vast, mancheforcing
3SA 26–28, verdeeld zie onder
4SA 29–30, verdeeld   
5SA 31–32, verdeeld   

Zie ook de criteria voor grote forcing.

We hebben geen structurele oplossing voor een zeer sterke 4441. Mogelijkheden zijn:

Bergen, 1985: 117–124, 133 (grote forcing, vereisten en rebids); Niemeijer, 2016; Simon, 1946: 60–66 (sterke en zwakke handen)

  

West
2c.gif (113 bytes)
2
Oost
2d.gif (109 bytes)
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2/3/ goede vijf/zeskaart+
Met matige kleur liever 2SA dan vooral 3/
  
2SA second negative: relay
Kan waardeloze hand zijn, maar is niet per se zwak
zie hier
3h.gif (112 bytes) circa 6+, driekaart+ h.gif (112 bytes)-steun, ergens een controle 
Een zwakkere hand biedt 2SA of 4h.gif (112 bytes)
3/4/ splinter: korte kleur, vierkaart+ h.gif (112 bytes)-steun   
3SA om te spelen, enige ‘zachte’ waarden (zeldzaam)   
4h.gif (112 bytes) vierkaart+ h.gif (112 bytes)-steun, geen controle ernaast   

Zonder goede fit doet antwoorder er als regel verstandig aan zoveel mogelijk opener zijn of haar hand te laten omschrijven via de relay van 2SA, liever dan een eigen zwakke hand te willen vertellen.

De naam ‘second negative’ is traditioneel, maar niet erg toepasselijk, want het is niet per se negatief.

Bergen, 1985: 126–129

  

West
2
3SA
Oost
2
?
Bieding Betekenis Verder bieden
4 Niemeijer, slempoging als na Niemeijer op 2SA
4/ transfers voor h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
Niet per se slempoging
volgend 4/SA kickback
4 slempoging in 4SA/5 afwijzend
4SA/5SA kwantitatief, niet forcing  
5 slempoging in 5 afwijzend

Deze antwoorden zijn hetzelfde als op een 3SA-volgbod na een preëmpt en lijken op die in het Niemeijer-complex.

De tegenpartij past niet

De tegenpartij past niet

 


Copyright © 2000–2019 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld