Rosalind & Mina

Rosalind Hengeveld


Diverse biedafspraken en -hulpmiddelen

SA-biedschaal
De keuze van het openingsbod
Criteria voor grote forcing
Openingsbiedingen in derde en vierde hand
Dichte en semidichte kleuren
Fast arrival

SA-biedschaal

Opening en herbieding met verdeelde handen (zonder steun).

Als de sterke 1SA-opening geldt
Als de mini 1SA-opening geldt

Als de sterke 1SA-opening geldt

Puntenkracht Open En op antwoord Herbied Verder bieden
12–14 1c.gif (113 bytes) 1d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 1SA verder bieden
1d.gif (109 bytes) 1h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 1SA verder bieden
15–17 1SA       verder bieden
18–19 1c.gif (113 bytes) 1d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 2SA verder bieden
20 1c.gif (113 bytes) 1d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)/SA 2d.gif (109 bytes)-2h.gif (112 bytes)-2SA
21–23 2c.gif (113 bytes) 2d.gif (109 bytes) 2SA verder bieden
24+ 2d.gif (109 bytes) 2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 2SA

Als de mini 1SA-opening geldt

Puntenkracht Open En op antwoord Herbied Verder bieden
9–12 1SA verder bieden
13–16 1c.gif (113 bytes) 1d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 1SA verder bieden
1d.gif (109 bytes) 1h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 1SA verder bieden
17–18 1c.gif (113 bytes) 1d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 2SA verder bieden
19–20 1c.gif (113 bytes) 1d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 2d.gif (109 bytes)-2h.gif (112 bytes)-2SA
21–23 2c.gif (113 bytes) 2d.gif (109 bytes) 2SA verder bieden
24+ 2d.gif (109 bytes) 2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 2SA

Dus met 21+ hetzelfde als wanneer de sterke SA geldt.

Met aanzienlijk meer dan 24 punten (bijvoorbeeld met 28) herbieden we 2SA, dat na 2d.gif (109 bytes)-2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)- forcing is, en later nog vrijwillig iets als 4SA.
Handen van 27+ punten komen voor slechts eenmaal per circa 13.000 handen, 28+ eenmaal per 35.000 (en dan nog ongeacht verdeling).

Verbeek, 2014 sexies: 31

De keuze van het openingsbod

Nog te ontwikkelen.

Criteria voor grote forcing

Voor de ‘grote forcing’, de sterkste variant van de 2- of 2d.gif (109 bytes)-opening, te weten een (op één uitzondering na) mancheforcing onevenwichtige hand, kunnen de volgende criteria een praktische leidraad in grensgevallen vormen:

Open daarentegen bij twijfel geen 2 of 2d.gif (109 bytes):

 

Copyright © 2000–2016 Rosalind Hengeveld.

15 november 2016