Dutch DoubletonVerder bieden na multi 2d.gif (109 bytes)-opening

De tegenpartij past
De tegenpartij past niet

De tegenpartij past

West
2d.gif (109 bytes)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2h.gif (112 bytes) pas-of-corrigeer: om te spelen tegenover zwakke twee in 
2s.gif (111 bytes) pas-of-corrigeer: om te spelen tegenover zwakke twee in s.gif (111 bytes)
Bij ons niet inviterend voor 4
2SA relay, minstens manche-interesse tegenover zwakke twee zie hier
3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) zeskaart+, mancheforcing   
West
2d.gif (109 bytes)
Oost
?
3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) pas-of-corrigeer: preŽmptief tegenover zwakke twee 3s.gif (111 bytes)/4h.gif (112 bytes) = andere zwakke twee
3SA om te spelen tegenover zwakke twee   
4c.gif (113 bytes)  vraagt opener te transfereren naar kleur van zwakke twee 4d.gif (109 bytes) = h.gif (112 bytes), 4h.gif (112 bytes) = s.gif (111 bytes)
4d.gif (109 bytes) vraagt opener kleur van zwakke twee te bieden   
4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) om te spelen, eigen sterke kleur (niet  corrigeerbaar)   

Alle antwoorden gaan dus primair uit van een zwakke twee.

Met een heel zwakke hand (weinig meer dan nul punten) doe je er goed aan voorzichtig te zijn met de preŽmptieve antwoorden 3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) en 4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes), voor het geval dat opener een sterke variant heeft, wat dan tamelijk waarschijnlijk is.

Maas, 1999; Schollaardt, 2006

  

West
2d.gif (109 bytes)
?
Oost
2h.gif (112 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
pas elke zwakke twee in h.gif (112 bytes)   
2s.gif (111 bytes) elke zwakke twee in s.gif (111 bytes) 2SA inviterend voor 4s.gif (111 bytes)
3s.gif (111 bytes) preŽmptief  
2SA 21–22, verdeeld inclusief 5h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)332 Niemeijer-complex

De tegenpartij past niet

De tegenpartij past niet

 


Copyright © 2000–2019 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld