Toelichtingen bij het Afspreeklijstje gelegenheidsbridgepaar. Copyright © 20002008 Rosalind Hengeveld. Versie 31 maart 2008.

Free bids [al dan niet] forcing

Door middel van selectievakjes kun je hier aangeven in hoeverre, na een opening van partner en een volgbod, een antwoord in een nieuwe kleur (zogenoemd ‘free bid’) op twee- of driehoogte zonder sprong forcing is. Het niet-forcing spelen van deze biedingen staat bekend als negative free bids.

De volgende gevallen zijn te onderscheiden:

Op eenhoogte, bijvoorbeeld 1c.gif (851 bytes)–(1d.gif (845 bytes))–1s.gif (847 bytes), en op vierhoogte onder mancheniveau, bijvoorbeeld 1c.gif (851 bytes)–(3s.gif (847 bytes))–4d.gif (845 bytes), wordt een antwoord in een nieuwe kleur algemeen als forcing gespeeld. Voorts zijn free bids op tweeniveau – voor zover überhaupt forcing – hooguit rondeforcing, ook als je 2-over-1 mancheforcing speelt. Zie over free bids met sprong de opmerkingen onder weak jump shift.