Toelichtingen bij het Afspreeklijstje gelegenheidsbridgepaar. Copyright © 20002008 Rosalind Hengeveld. Versie 06 april 2008.

Sprongantwoorden op één in kleur

Weak jump shift

Deze biedafspraak houdt in dat op een opening van één in een kleur een ‘jump shift’ oftewel een antwoord met enkelvoudige sprong in een nieuwe kleur zwak is. Het bod belooft 0–6 punten en een – niet per se ‘goede’ – zeskaart of zevenkaart, eventueel een goede vijfkaart (als QJ10xx).

Het nut hiervan is tweeërlei: enerzijds werkt het bod preëmptief jegens de tegenpartij als opener een tamelijk minimale opening heeft, anderzijds houdt het de bieding onder controle als opener sterk is. Zonder fit zal opener namelijk meestal op de weak jump shift passen, ook met een sterk spel.

De weak jump shift is aanzienlijk nuttiger en wordt daarom vaker gespeeld op tweehoogte dan op driehoogte. Immers, een goede kaart om bijvoorbeeld op 1s.gif (847 bytes) van partner 3c.gif (851 bytes) als weak jump shift te antwoorden bevat toch wel een zevenkaart c.gif (851 bytes) en hooguit een singleton s.gif (847 bytes). Weak jump shifts op driehoogte gaan überhaupt niet samen met spronginvites of met Bergen raises.  Daarom, tenzij je anders afspreekt, gelden bij selecteren van het desbetreffende optievakje weak jump shifts alleen op tweehoogte.

De weak jump shift blijft van kracht na interventie, in elk geval op tweehoogte, dus tot en met 1c.gif (851 bytes)/d.gif (845 bytes)–(1h.gif (850 bytes))–2s.gif (847 bytes) of 1h.gif (850 bytes)–(doublet)–2s.gif (847 bytes). Als je echter negative free bids speelt en een antwoord zonder sprong in een nieuwe kleur zou niet forcing zijn, dan is een sprong in dezelfde kleur mancheforcing, nooit een weak jump shift. Bijvoorbeeld: áls je speelt dat 1d.gif (109 bytes)–(1s.gif (111 bytes))–2h.gif (112 bytes) niet forcing is, dan is 1d.gif (109 bytes)–(1s.gif (111 bytes))–3h.gif (112 bytes) mancheforcing met een goede zeskaart of langer.

Spronginvite

Deze biedafspraak houdt in dat op een opening van één in een (lage) kleur een antwoord in een nieuwe kleur op driehoogte inviterend maar niet forcing is. Het belooft een zeskaart+ en circa 11 punten. Het kan geboden worden met ofwel een dubbele sprong, bijvoorbeeld 1-3, ofwel een enkelvoudige sprong, bijvoorbeeld 1-3; een spronginvite is echter altijd een kleurbod op driehoogte.

Als je spronginvites speelt, dan is een biedverloop als 1-1-2-3 onvoorwaardelijk mancheforcing; met een inviterende hand bied je immers meteen 1-3 als spronginvite.

Spronginvites op de hoge kleuren?

Het is in beginsel mogelijk ook op de hoge kleuren spronginvites te spelen. Dat kan echter wel conflicteren met andere conventies. Om te beginnen wordt 1-3 vrij algemeen gespeeld als splinter (singleton of renonce met goede troefsteun). Ook 1-3 wordt veel als splinter gespeeld door spelers die 1-4 als reëel willen spelen. Als je Bergen raises speelt, zijn de antwoorden 1/-3/ daarmee bezet en niet meer beschikbaar als spronginvites. Daarom, tenzij je anders afspreekt, gelden bij selecteren van het desbetreffende optievakje spronginvites alleen op de lage kleuren: 1-3// en 1-3//.