Toelichtingen bij het Afspreeklijstje gelegenheidsbridgepaar. Copyright 20002008 Rosalind Hengeveld. Versie 31 maart 2008.

Inverted raises

West
1c.gif (851 bytes)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2c.gif (851 bytes) 10+, vierkaart+ c.gif (851 bytes)-steun, geen hoge vierkaart, rondeforcing zie onder
3c.gif (851 bytes) 5–9, vijfkaart+ c.gif (851 bytes)-steun, geen hoge vierkaart 3d.gif (845 bytes)/h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) stopper (voor 3SA)

Over het verdere bieden na de enkelvoudige verhoging bestaat in het geheel geen overeenstemming. Het volgende schema geeft ongeveer de doorsnede van de meningen weer en is – hoewel incompleet – speelbaar voor een gelegenheidspaar.

West
1c.gif (851 bytes)
?
Oost
2c.gif (851 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
2d.gif (845 bytes)/h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) stopper (voor SA), als regel vierkaart+ c.gif (851 bytes)
  • 2SA en 3c.gif (851 bytes) zijn de enige niet-forcing biedingen
  • nieuwe kleur zonder sprong is stopper
2SA 12–13, verdeeld, niet forcing
3c.gif (851 bytes) minimum, onevenwichtig, niet forcing
3d.gif (845 bytes)/h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) 14+, splinter   
3SA 18–19, verdeeld   

Sommigen (Bergen in Better Bidding with Bergen) spelen dat 2d.gif (845 bytes)/h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) beslist een vierkaart+ in de openingskleur garandeert. Anderen (Ramer in Bridge van november 2001) spelen dat 2d.gif (845 bytes)/h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) mancheforcing is, dus circa 14+ punten belooft. Weer anderen (Niemeijer in Bridge van december 2000) spelen de ongeboden lage kleur, 1c.gif (851 bytes)–2c.gif (851 bytes)–2d.gif (845 bytes) dan wel 1d.gif (845 bytes)–2d.gif (845 bytes)–3c.gif (851 bytes), als een conventioneel mancheforcing bod. Sommigen spelen dat 3SA 18–19 verdeeld toont met altijd minder dan een vierkaart in de openingskleur. Op de voor- en nadelen van al deze verfijningen gaan wij hier niet in.

Inverted raises ook na interventie

Bij de meesten die inverted raises spelen, vervallen deze na een volgbod of informatiedoublet van de tegenpartij. Het is echter een goed idee met een gelegenheidspartner expliciet af te spreken of inverted raises al dan niet ook na interventie van kracht blijven.