Toelichtingen bij het Afspreeklijstje gelegenheidsbridgepaar. Copyright © 20002008 Rosalind Hengeveld. Versie 31 maart 2008.

Muiderberg 2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)

Bij deze conventie toont een opening van 2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) een zwak spel van 5–10 punten met een (goede) vijfkaart – niet langer  in de geopende hoge kleur en een vierkaart of langer in een lage kleur. Muiderberg wordt vrijwel altijd gecombineerd met de 2d.gif (845 bytes)-opening als multi.

Voor de antwoorden zijn er twee schema's:

Antwoordschema op Muiderberg met 2SA mancheforcing

West
2
s.gif (111 bytes)
(Muider-
berg)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2SA mancheforcing relay
 • 3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) vierkaart
 • 3h.gif (850 bytes) vijfkaart c.gif (851 bytes)
 • 3s.gif (847 bytes) vijfkaart d.gif (845 bytes)
 • 3SA 5s.gif (847 bytes)0h.gif (850 bytes)4d.gif (845 bytes)4c.gif (851 bytes)
3c.gif (113 bytes) pas-of-corrigeer: om te spelen in opener's lage kleur
 • pas met vierkaart+ c.gif (851 bytes)
 • 3d.gif (845 bytes) met vierkaart+ d.gif (845 bytes)
3d.gif (845 bytes) conventionele limietverhoging in geopende kleur (zegt niets over d.gif (845 bytes))
 • 3s.gif (847 bytes) met minimum
 • 4s.gif (847 bytes) met maximum
3s.gif (847 bytes) preŽmptief   

Sommigen spelen dat 2h.gif (850 bytes)/s.gif (111 bytes)–2SA–3h.gif (850 bytes)/s.gif (111 bytes) een maximum (circa 8–10) aangeeft in plaats van een lage vijfkaart.

Antwoordschema op Muiderberg met 3c.gif (851 bytes)/d.gif (845 bytes) reŽel

Dit antwoordschema is gebaseerd op de gedachte dat de voornaamste uitdaging bij Muiderberg is, een speelbare deelscore te bereiken, eerder dan een slem of de juiste manche. De belangrijkste antwoorden op 2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) zijn:

West
2
s.gif (111 bytes)
(Muider-
berg)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2SA relay voor tweede kleur (ongelimiteerd):
 1. om te spelen in opener's lage kleur (kan zeer zwak zijn)
 2. limietverhoging in geopende kleur
 3. elk sterk spel
3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) = vierkaart of vijfkaart; hierop:
 • 3s.gif (111 bytes) limietverhoging
 • 4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) (steun) inviterend, niet forcing
3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) vijf/zeskaart+, om te spelen (niet corrigeerbaar) opener zal als regel passen
3s.gif (111 bytes) preŽmptief