Toelichtingen bij het Afspreeklijstje gelegenheidsbridgepaar. Copyright © 20002020 Rosalind Hengeveld. Versie 12 februari 2020.

Multi 2d.gif (845 bytes)

De 2d.gif (845 bytes)-opening als Multi – voluit ‘multicolored’ – omvat een aantal uiteenlopende mogelijkheden, bijvoorbeeld:

 1. een ‘zwakke twee’ in h.gif (112 bytes) of in s.gif (111 bytes): circa 5–10, zeskaart(+);
 2. een sterke verdeelde hand;
 3. eventueel nog een of meer andere sterke varianten.

De kracht van de sterke verdeelde hand in de multi loopt uiteen: bij velen is het een hand net te sterk voor een 2SA-opening, bijvoorbeeld 22–23 punten als de 2SA-opening 20–21 punten is; een nog sterkere hand zit bij hen dan in de 2-opening. Anderen draaien dit juist om. Daarom bevat het Afspreeklijstje vakjes om de kracht van de sterke verdeelde handen in de multi en in de 2-opening aan te geven.

Antwoorden op Multi

Antwoorder gaat in eerste instantie uit van de mogelijkheid van een zwakke twee in een hoge kleur. Het consensus-antwoordschema (waarop je slechts geringe variaties tegenkomt) is als volgt:

West
2
d.gif (109 bytes)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2h.gif (112 bytes)/s.gif (847 bytes) pas-of-corrigeer: om te spelen tegenover zwakke twee in genoemde kleur
 • pas = genoemde zwakke twee
 • 2s.gif (847 bytes)/3h.gif (850 bytes) andere zwakke twee
 • 2SA sterke verdeelde hand;
  verder als op 2SA-opening
 • 3c.gif (113 bytes) en hoger overige sterke variant(en)
2SA relay, minstens manche-interesse tegenover zwakke twee zie onder
3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) zeskaart+, mancheforcing   
West
2
d.gif (109 bytes)
Oost
?
3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) pas-of-corrigeer: preėmptief (niet inviterend) tegenover zwakke twee 3s.gif (111 bytes)/4h.gif (112 bytes) = andere zwakke twee
3SA om te spelen tegenover zwakke twee   
4c.gif (113 bytes) vraagt opener te transfereren naar kleur van zwakke twee
Alleen aan te bevelen met een systeemvaste (gelegenheids)partner!
 • 4d.gif (109 bytes) = zwakke twee in h.gif (112 bytes)
 • 4h.gif (112 bytes) = zwakke twee in s.gif (111 bytes)
4d.gif (109 bytes) vraagt opener kleur van zwakke twee te bieden   
4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) om te spelen, eigen sterke kleur (niet corrigeerbaar)   

Herbiedingsschema's na 2SA op Multi 2d.gif (845 bytes)

Op de Multi 2d.gif (845 bytes) is het antwoord van 2SA een rondeforcing relay met ten minste manche-interesse tegenover een zwakke twee. Het vraagt naar de kleur en naar de relatieve kracht van de zwakke twee (ervan uitgaand dat, als antwoorder manche-interesse tegenover een zwakke twee heeft, opener zelden een van de sterke varianten van de Multi zal hebben). Over de herbiedingen van opener op 2SA bestaat echter geen overeenstemming. Er zijn drie verschillende schema's in omloop. Het Afspreeklijstje karakteriseert elk van deze schema's kortheidshalve door de manier waarop opener op 2SA een maximale zwakke twee in harten aangeeft: met 3c.gif (851 bytes), met 3h.gif (850 bytes) of met 3s.gif (847 bytes). Onderstaande tabel vat de drie mogelijke schema's samen.

West
2d.gif (845 bytes)
?
Oost
2SA
Bieding Schema
‘3c.gif (851 bytes) = max h.gif (850 bytes)
Schema
‘3
h.gif (850 bytes) = max h.gif (850 bytes)
Schema
‘3
s.gif (847 bytes) = max h.gif (850 bytes)
3c.gif (851 bytes) maximum met h.gif (850 bytes) minimum met h.gif (850 bytes) minimum met h.gif (850 bytes)
3d.gif (845 bytes) maximum met s.gif (847 bytes) minimum met s.gif (847 bytes) minimum met s.gif (847 bytes)
3h.gif (850 bytes) minimum met h.gif (850 bytes) maximum met h.gif (850 bytes) maximum met s.gif (847 bytes)
3s.gif (847 bytes) minimum met s.gif (847 bytes) maximum met s.gif (847 bytes) maximum met h.gif (850 bytes)
3SA AKQxxx in h.gif (850 bytes) of s.gif (847 bytes)
4 en hoger sterke variant(en)

In al deze schema's kan antwoorder op 3c.gif (851 bytes)/d.gif (845 bytes) desgewenst nog met het opvolgend bod (3d.gif (845 bytes)/h.gif (850 bytes)) vragen of opener een uiterst minimum respectievelijk maximum heeft dan wel een ‘medium’ (circa 7 ą 8 punten).

Negatief doublet na Multi

De optie ‘2d.gif (845 bytes)–(2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes))–doublet negatief’ in het Afspreeklijstje duidt op de mogelijkheid van een negatief doublet na een Multi 2d.gif (845 bytes)-opening en een volgbod tot en met 2s.gif (111 bytes). Bij gebruik hiervan zijn de antwoorden na een volgbod op tweehoogte:

West
2d.gif (109 bytes)
Noord
2
h.gif (112 bytes)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas geen behoefte zelfs om de deelscore te betwisten: singleton of renonce s.gif (111 bytes) of zeer zwakke hand  
doublet negatief: wil de deelscore betwisten (of meer) als partner zwakke twee in andere hoge kleur heeft
 • pas = zwakke twee in h.gif (112 bytes)
 • 2s.gif (111 bytes) = zwakke twee in s.gif (111 bytes)
2SA als zonder volgbod   

Op een volgbod van 2SA en hoger is een doublet straf.