Toelichtingen bij het Afspreeklijstje gelegenheidsbridgepaar. Copyright 20002008 Rosalind Hengeveld. Versie 31 maart 2008.

2SA-opening en Niemeijer

Niemeijer

Nederlandse bridgers gebruiken de term ‘Niemeijer’ in twee verschillende betekenissen: aan de ene kant voor een samenhangend complex van antwoorden op de 2SA-opening en andere 2SA-biedingen, aan de andere kant in engere zin voor het bod van 3c.gif (851 bytes) uit dat complex. In het Afspreeklijstje bedoelt de term ‘Niemeijer’ te slaan op het gehele Niemeijer antwoordencomplex, met uitzondering van het 3SA-antwoord; voor dit laatste bevat het Afspreeklijstje een apart selectievakje.

Niemeijer antwoordencomplex op 2SA

West
2SA
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
3c.gif (851 bytes) vraagt naar hoge kleuren zie onder
3d.gif (845 bytes)/h.gif (850 bytes) transfers voor h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes)   
3s.gif (847 bytes) eenkleurspel c.gif (851 bytes), sleminteresse 3SA afwijzend
3SA zie onder   
4c.gif (851 bytes) eenkleurspel d.gif (845 bytes), sleminteresse 4SA afwijzend
4d.gif (845 bytes)/h.gif (850 bytes) eenkleurspel h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes), sleminteresse 4h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) afwijzend
4s.gif (847 bytes) azenvragen antwoorden in stappen als op Blackwood
4SA kwantitatief   

Wij gaan hier niet verder in op het bieden na de diverse antwoorden.

Als je het Niemeijer antwoordencomplex speelt, dan geldt het:

Niemeijer 3c.gif (851 bytes)

West
2SA
?
Oost
3
c.gif (851 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
3d.gif (845 bytes) vierkaart h.gif (850 bytes) of s.gif (847 bytes) of beide
  • 3h.gif (850 bytes) vierkaart s.gif (847 bytes)
  • 3s.gif (847 bytes) vierkaart h.gif (850 bytes)
  • 3SA om te spelen
  • 4c.gif (851 bytes) lagekleurenvraagbod
    Ook na eerst 3h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes)–3SA
  • 4d.gif (845 bytes) twee hoge vierkaarten
3h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) vijfkaart
  • 3s.gif (847 bytes)/4h.gif (850 bytes) conventioneel sleminteresse in h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes)
  • 4c.gif (851 bytes)/d.gif (845 bytes) vijfkaart+ (geen cue-bid)
3SA geen hoge vier- of vijfkaart 4c.gif (851 bytes) lagekleurenvraagbod

Het traditionele alternatief voor Niemeijer 3c.gif (851 bytes) is Stayman, dezelfde conventie als op de 1SA-opening, die alleen naar vierkaarten in de hoge kleuren vraagt.

Lagekleurenvraagbod

Van het lagekleurenvraagbod – ook genoemd ‘minor suit ask’ – na 1SA of 2SA zijn allerlei varianten in omloop. In het Niemeijer antwoordencomplex is de onderstaande versie standaard na 2SA–3c.gif (851 bytes)–3SA. Echter, na 2SA–3c.gif (851 bytes)–3d.gif (845 bytes) (waar het uitgebreide Niemeijer-complex iets andere antwoorden kent) is zij naar onze mening ook goed speelbaar, zeker voor een gelegenheidspaar (of voor een vast paar dat het niet te ingewikkeld wil maken).

West
2SA
3
d.gif (845 bytes)
3SA
?
Oost
3c.gif (851 bytes)
3
h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes)
4c.gif (851 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
4d.gif (845 bytes) vijfkaart c.gif (113 bytes) of d.gif (109 bytes) 4h.gif (112 bytes) vraagt vijfkaart: 4s.gif (111 bytes) = c.gif (113 bytes), 4SA = d.gif (109 bytes)
4h.gif (850 bytes) vierkaart c.gif (113 bytes) 4SA is om te spelen
4s.gif (847 bytes) vierkaart d.gif (109 bytes)
4SA na 3c.gif (851 bytes)–3d.gif (845 bytes): geen lage vierkaart;
na 3c.gif (851 bytes)–3SA: twee lage vierkaarten
  

Merk op dat er geen lagekleurenvraagbod is na 2SA–3c.gif (851 bytes)–3h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes).

Na 1SA–2c.gif (851 bytes)–2d.gif (845 bytes)/h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) is 3c.gif (851 bytes) speelbaar als een soortgelijk lagekleurenvraagbod met uiteraard alle antwoorden een niveau lager.

2SA–3SA = 5s.gif (847 bytes)4h.gif (850 bytes)

Onderdeel van het Niemeijer antwoordencomplex op 2SA is het conventionele antwoord van 3SA om een hand aan te geven met een vijfkaart s.gif (847 bytes) en een vierkaart h.gif (850 bytes). Het is echter gangbaar en aan te raden met een gelegenheidspartner apart af te spreken of je ook dit onderdeel van het Niemeijer antwoordencomplex speelt, omdat dit natuurlijk klinkende bod snel ‘vergeten’ wordt. Daarom bevat het Afspreeklijstje er een apart selectievakje voor.

Als je geen ‘3SA = 5s.gif (847 bytes)4h.gif (850 bytes)’ speelt, dan is 2SA–3SA om te spelen.