Toelichtingen bij het Afspreeklijstje gelegenheidsbridgepaar. Copyright © 20002008 Rosalind Hengeveld. Versie 31 maart 2008.

Zwakke twee

De ‘zwakke twee’ is een opening van twee in een kleur die circa 5–10 punten en een eenkleurspel in de genoemde kleur belooft. De kleur is als regel een zeskaart (eventueel bij uitzondering een slechte zevenkaart). Sommigen spelen de zwakke twee systematisch vanaf een vijfkaart; het Afspreeklijstje bevat daarvoor een selectievakje.

Ook een zwak eenkleurspel als variant van een twee-opening in een andere kleur, zoals de multi 2d.gif (845 bytes), wordt ‘zwakke twee’ genoemd.

De belangrijkste antwoorden op de zwakke twee (als opening) zijn:

West
2s.gif (847 bytes)

(zwakke twee)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2SA relay, minstens manche-interesse
  • 3c.gif (851 bytes)/d.gif (845 bytes)/h.gif (850 bytes) maximum, ‘feature’
  • 3s.gif (847 bytes) minimum
  • 3SA AKQxxx

alternatief: Ogust

3c.gif (851 bytes)/d.gif (845 bytes)/h.gif (850 bytes) vijf/zeskaart+, niet forcing
Sommigen spelen dit wel forcing
  
3s.gif (847 bytes) preŽmptief   
3SA om te spelen   

[Zwakke twee] vijfkaart+

De optie ‘vijfkaart+’ achter ‘zwakke twee’ geeft aan dat een zwakke twee systematisch geboden kan worden vanaf een vijfkaart.

Ogust

Na een zwakke twee en een antwoord van 2SA geeft opener in stappen aan of hij of zij een maximum en een relatief goede kleur heeft. Als de zwakke twee een zeskaart belooft, dan geldt het volgende schema:

West
2h.gif (112 bytes)
?
Oost
2SA
Bieding Betekenis
3c.gif (113 bytes) minimum, slechte kleur
3d.gif (109 bytes) minimum, goede kleur
3h.gif (112 bytes) maximum, slechte kleur
3s.gif (111 bytes) maximum, goede kleur
3SA AKQxxx

Als de zwakke twee systematisch vanaf een vijfkaart geboden kan worden – het Afspreeklijstje bevat daarvoor een selectievakje – dan geldt het volgende schema:

West
2h.gif (112 bytes)
?
Oost
2SA
Bieding Betekenis
3c.gif (113 bytes) vijfkaart, minimum
3d.gif (109 bytes) vijfkaart, maximum
3h.gif (112 bytes) zeskaart(+), minimum
3s.gif (111 bytes) zeskaart(+), maximum
3SA AKQxxx

Ogust wordt alleen gespeeld na een zwakke twee, niet na een multi of een Muiderberg.