Toelichtingen bij het Afspreeklijstje gelegenheidsbridgepaar. Copyright © 20002008 Rosalind Hengeveld. Versie 31 maart 2008.

1SA-volgbod

Direct

Een 1SA-volgbod in directe positie op een openingsbod van één in een kleur heeft als regel een iets wijdere puntenrange dan een 1SA-opening. Gangbaar is een vierpuntsrange, bijvoorbeeld 15–18 punten. Een 1SA-volgbod is altijd sterk (ook als je een zwakke SA-opening speelt), meestal nog wat sterker dan een 1SA-opening, zelfs als die al sterk is.

Over de antwoorden zie system on.

Doublet en dan SA

Een informatiedoublet gevolgd door een minimaal SA-bod belooft meer dan een 1SA-volgbod, als dit laatste ongeveer een sterke SA-opening belooft, bijvoorbeeld 15–18 punten. Als echter een 1SA-volgbod aanzienlijk sterker is dan een sterke SA-opening, bijvoorbeeld 17–20 punten, dan belooft een informatiedoublet gevolgd door een minimaal SA-bod minder dan een 1SA-volgbod: circa 14–16 punten.

Uitpas [1SA-bod in ~positie]

Een 1SA-bod in de uitpaspositie – dat wil zeggen: als een openingsbod van één in een kleur gevolgd wordt door twee passen – heeft als regel een aanzienlijk wijdere puntenrange dan een 1SA-opening. Gangbaar is een vijfpuntsrange, bijvoorbeeld 10–14 punten. Ook is een 1SA-bod in de uitpaspositie in elk geval veel zwakker dan een 1SA-volgbod in directe positie.

Doublet in de uitpaspositie

De betekenis van een doublet in de uitpaspositie – dit komt niet apart voor in het Afspreeklijstje – hangt als regel samen met de betekenis van 1SA: als dit laatste uitgesproken zwak is (bijvoorbeeld 8–12 punten), dan belooft een doublet de kracht van een openingsbod; als 1SA minder zwak is (bijvoorbeeld 10–14 punten), dan kan een doublet gegeven worden vanaf ongeveer 8 punten.

In de uitpaspositie belooft een doublet gevolgd door een minimaal SA-bod altijd meer dan een onmiddellijk 1SA-bod.

System on

‘System on’ op een 1SA-volgbod wil zeggen dat de antwoorden en het verdere bieden hetzelfde zijn als op een 1SA-opening, bijvoorbeeld 2c.gif (113 bytes) blijft Stayman en 2d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) blijven transfers.

Behoudens andersluidende afspraak geldt dit dan ook na interventie: bijvoorbeeld als je Lebensohl hebt afgesproken en system on speelt, dan is ook (1h.gif (112 bytes))–1SA–(2h.gif (112 bytes))–2SA Lebensohl.

Het is minder gangbaar, maar wel goed mogelijk, system on te spelen na een 1SA-bod in de uitpaspositie.