Rosalind & MinaLiteratuur

Boeken
Artikelen
Overige publicaties

Boeken

Auken, Sabine, I Love This Game, Master Point Press, 2006 (ISBN 1-897106-06-8).

Bergen, Marty, Better Bidding with Bergen, Volume I – Uncontested Auctions, Max Hardy, 1985 (ISBN 0-939460-32-7).

Bergen, Marty, Better Bidding with Bergen, Volume II – Competitive Bidding, Fit Bids & More, Max Hardy, 1986 (ISBN 0-939460-33-5).

Bergen, Marty, Hand Evaluation: Points, Schmoints!, Bergen Books, 2002 (ISBN 0-9716636-5-3).

Bergen, Marty, Better Rebidding with Bergen, Bergen Books, 2003 (ISBN 0-9716636-6-1).

Bergen, Marty, To Open, or Not to Open ‒ Featuring the Rule of 20, Bergen Books, 2003 (bis) (ISBN 0-9716636-8-8).

Bird, David en Anthias, Taf, Winning Notrump Leads, Master Point Press, 2011 (ISBN 978-1-55494-759-1).

Bird, David en Anthias, Taf, Winning Suit Contract Leads, Master Point Press, 2012 (ISBN 978-1-55494-769-0).

Cleeff , Jan van en Eskes, Onno, Victorie in Veldhoven ‒ Nederland wereldkampioen bridge, ProBridge, 2011 (ISBN 978-90-74929-00-4).

Cohen, Larry, To Bid or Not to Bid – The Law of Total Tricks, Natco Press, 1992 (ISBN 0-9634715-0-3).

Cohen, Larry, Tricks of the Trade – Strategic Thinking for Advanced Bridge, Bridge World Books, 2018 (ISBN 978-1-891994-05-0).

Crowhurst, Eric, Precision Bidding in Acol, Pelham, 1974 (ISBN 0-7207-0765-X).

Crowhurst, Eric, Acol in Competition, Pelham, 1980 (ISBN 0-7207-1273-4).

Diamond, Lawrence, Mastering Hand Evaluation, Master Point Press, 2015 (ISBN 978-1-77140-153-1).

Goldman, Bobby, Winners and Losers at the Bridge Table, Max Hardy, 1979 (geen ISBN).

Hall, Burt en Rose-Hall, Lynn, How The Experts Win At Bridge, Jordan Press, 1996 (ISBN 0-9661167-0-4).

Hoogenkamp, Ed, Vijfkaart hoog voor iedereen, 2004 (eigen uitgave, geen ISBN).

Horton, Mark, Better Signalling Now, Chess & Bridge Ltd., 2002 (ISBN 0-9530218-7-4).

Hughes, Roy, Building a Bidding System, Master Point Press, 2005 (ISBN 1-897106-02-5).

Hughes, Roy, The Contested Auction, Master Point Press, 2012 (ISBN 978-1-897106-86-0).

Izdebski, Wladyslaw e.a., The Power of Positive Bidding, Master Bridge Series, 2015 (ISBN 978-1-474-60047-7).

Kantar, Edwin B., Roman Keycard Blackwood, Robert Hale, 1991 (1995) (ISBN 0-7090-5641-9).

Kelder, Jan, Winnende kaartwaardering ‒ De Losing Trick Count, Becht, 1986 (ISBN 90-230-0606-2).

Kelsey, H.W. (Hugh), Killing Defence at Bridge, Faber & Faber, 1966 (1972) (ISBN 0-571-06869-3).

Kelsey, H.W. (Hugh), Match-Point Bridge, Faber & Faber, 1970 (1971) (ISBN 0-571-09436-8).

Kelsey, H.W. (Hugh), How to Improve Your Bridge, Faber & Faber, 1971 (ISBN 0-571-09726-X).

Kelsey, H.W. (Hugh), More Killing Defence at Bridge, Faber & Faber, 1972 (1974) (ISBN 0-571-10153-4).

Kelsey, H.W. (Hugh), Slam Bidding, Faber & Faber, 1973 (ISBN 0-571-10363-4).

Kleinman, Danny en Straguzzi, Nick (‘Chthonic’), Human Bridge Errors, Master Point Press, 2007 (ISBN 1-897106-27-0).

Klinger, Ron, Improve Your Bridge Memory, Cassell, 1984 (2004) (ISBN 0-304-36116-X).

Klinger, Ron, 100 Winning Bridge Tips, Gollancz, 1987 (1989) (ISBN 0-575-04107-2).

Kroes, J.K. en Boender, P., Verrassende speelwijzen, Bridge bibliotheek deel III, Roskam (geen jaar, geen ISBN).

Larsson, Jan Eric, Good, Better, Best – A Comparison of Bridge Bidding Systems and Conventions by Computer Simulation, Master Point Press, 2021 (ISBN 978-1-77140-241-5).

Lawrence, Mike, The Complete Book on Balancing, Max Hardy Publishing, 1981 (ISBN 0-939460-13-0).

Meckstroth, Jeff en Smith, Marc, Win the Bermuda Bowl With Me, Master Point Press, 2001 (ISBN 1-894154-33-9).

Munger, Robert, Kickback – Slam Bidding at Bridge, Master Point Press, 2014 (ISBN 978-1-55494-799-7).

Nederlandse Bridge Bond (NBB), Spelregels voor wedstrijdbridge 2017, NBB, 2017 (ISBN 978-94-91761-31-7).

Niemeijer, Chris en Sint, Cees, Biedermeier® Rood, Tirion, 2003 (ISBN 90-4390-472-4).

Rosenkranz, George, Everything You Always Wanted to Know About Trump Leads, Devyn Press, 1986 (ISBN 0-910791-49-X).

Rubens, Jeff, The Secrets of Winning Bridge, Robert Hale, 1969 (ISBN 0-7091-1442-7).

Simon, S.J. (‘Skid’), Why You Lose at Bridge, Cornerstone Library, 1946 (1977) (geen ISBN).

Sint, Cees en Schipperheyn, Ton, Het moderne Acolboek, Meulenhoff, 1983 (ISBN 90-10-04538-2).

Vinje, Helge, New Ideas in Defensive Play, Robert Hale, 1976 (1979) (ISBN 0-7091-7717-8).

Wit, Gerrit de (en Westra, Berry), Berry5 voor Clubspelers, Berry’s Internet Club, 2017 (ISBN 978-90-78743-04-0).

Woolsey, Kit, Partnership Defense in Bridge, Devyn Press, 1980 (geen ISBN).

Woolsey, Kit, The Language of Bridge, Bridge Winners Press, 2017 (ISBN 978-1-943727-04-9).

Artikelen

Aggarwal, Sudhir, ‘Gazzilli’ (drie delen), in Delhi Bridge Association Newsletter, december 2005 ‒ februari 2006 (Beschikbaar op het web via Gazzilli, Bridge Guys).

Bakker, Kees (e.a.), ‘Dutch Doubleton – revolutie met vijfkaart hoog’, in Bridge, februari 1999, pagina 28–30.

Bakker, Kees (e.a.), ‘Vijfkaart hoog – met forcing 1SA-antwoord’, in Bridge, maart 2003, pagina 44–48.

Bakkeren, Ton (e.a.), ‘Wereldconventie – twee kleuren in één klap’, in Bridge, februari 2002, pagina 46–50.

Bakkeren, Ton (e.a.), ‘Current count – vertel het overgebleven aantal’, in Bridge, januari 2007, pagina 46–50.

Berendregt, Carel (e.a.), ‘Jacoby Transfer – een uitgebreid recept’, in Bridge, oktober 2004, pagina 44–48.

Berendregt, Carel (e.a.), ‘Derde-vijfde – meer zicht op de verdeling’, in Bridge, oktober 2006, pagina 44–48.

Berendregt, Carel (e.a.), ‘In de sandwich – Iedereen speelt het weer anders’, in Bridge, oktober 2007, pagina 46–50.

Bergen, Marty, ‘Jump Cuebid as a Transfer to 3NT’, in The Contract Bridge Bulletin, augustus 1986 (bis), pagina 56–57.

Bergen, Marty, ‘Unnecessary natural jumps to 3NT’, in The Contract Bridge Bulletin, september 1986 (ter), pagina 55–57.

Bergen, Marty, ‘After partner opens 1NT – 3’, in The Contract Bridge Bulletin, november 1987, pagina 78–79.

Bergen, Marty, ‘Major suit search after a weak 2 opening’, in The Contract Bridge Bulletin, november 1988, pagina 77–79.

Borm, Frans en Niemeijer, Chris, ‘Schijnwerper op tweekleurenspellen’,  in Bridge, juni 2008, pagina 42.

Brink, Sjoert (e.a.), ‘Sleutel tot slem – regels voor controlebiedingen’, in Bridge, januari 2003, pagina 44–48.

Brink, Sjoert, ‘De Drink files, het innovatieve bieden – deel 2: 4 als sleminvite’, in IMP, september 2008, pagina 4–5.

Bruggeman, Jeroen (e.a.), ‘Sprongantwoord – sterk, zwak, inviterend of een mix’, in Bridge, september 2007, pagina 46–50.

Cleeff, Jan van, ‘Ghestem’, in IMP, augustus/september 2003, pagina 20–21.

Cleeff, Jan van, ‘Support (Re-)Doubles’, in IMP, december 2003, pagina 18–19.

Cleeff, Jan van, ‘Spronginvites’, in IMP, april/mei 2004, pagina 18–19.

Cleeff, Jan van, ‘De US team trials’, in IMP, juli/augustus 2012, pagina 6–12.

Cleeff, Jan van en Poppe, Koen, ‘Een open zenuw: Laat nummer 5 niet ontsnappen’, in IMP, augustus-september 2021, pagina 8–13.

Daemen, Bert (e.a.), ‘Beschermen – bieden in de uitpas’, in Bridge, februari 2001, pagina 50–54.

Drijver, Bas (e.a.), ‘Doubletten – straf, negatief of ...’, in Bridge, september 2000, pagina 50–54.

Drijver, Bas (e.a.), ‘Forcing pas – concurrerend bieden op hoog niveau’, in Bridge, september 2006, pagina 44–48.

Drijver, Bob (e.a.), ‘Bieden na preëmpt – roeien met de riemen die je hebt’, in Bridge, november 2006, pagina 46–50.

Ekeblad, Russ (e.a.), ‘Bieden na een reverse – kunstjes te over’, in Bridge, november 2008, pagina 44–47.

Eskes, Onno (e.a.), ‘Kleurvoorkeur – met Lavinthal-signaal’, in Bridge, september 2001, pagina 50–54.

Eskes, Onno, ‘Roman Keycard Blackwood’, in IMP, oktober/november 2003, pagina 8–9.

Förch, Gerrit Jan, ‘Verdedigen tegen de Multi 2’, in Bridge, juni 2003, pagina 34–35.

Gast, Hester, ‘Trek de schoen aan die u past – drie verdedigingen tegen de Multi 2 opening’, in Bridge, september 2001, pagina 10–12.

Gitelman, Fred, ‘2-over-1 mancheforcing – deel 2: de serieuze 3SA’, in IMP, maart 1996, pagina 34–35.

Goldman, Bobby, ‘Defensive signaling: an art, a science or a smokescreen?’, in The Contract Bridge Bulletin, januari 1987, pagina 88–89.

Heemskerk, Wim, ‘Volgen na 1SA – gevecht om de deelscore’, in Bridge, april 2005, pagina 6–8.

Heemskerk, Wim, ‘Handwaardering – binnen- en buitenplaatjes’, in Bridge, november 2006, pagina 6–8.

Hoogenkamp, Ed, ‘Checkback Stayman – Een simpele variant’, in IMP, september 1999, pagina 27–28.

Hoogenkamp, Ed, ‘2 majors na hun sans’, in IMP, maart 2000, pagina 39.

Hoogenkamp, Ed, ‘2SA na reverse’, in IMP, september 2000 (bis), pagina 38–39.

Hoogenkamp, Ed, ‘Lebensohl tegen een zwakke 2/’, in IMP, juni 2000 (ter), pagina 38–39.

Hoogenkamp, Ed, ‘2SA tegen een sprongvolgbod’, in IMP, juni 2000 (quater), pagina 39.

Hoogenkamp, Ed (e.a.), ‘4SA – azenvragen of niet?’, in Bridge, juni 2001, pagina 50–54.

Hoogenkamp, Ed, ‘Bieden zonder fit na partners volgbod’, in Bridge, april 2004, pagina 12–14.

Hoogenkamp, Ed, ‘Harde punten waardevol, zachte punten vaak ballast’, in Bridge, april 2007, pagina 6–8.

Hoogweg, Femke (e.a.), ‘Vierkleuren Jacoby – recept voor de lage kleuren’, in Bridge, februari 2005, pagina 46–50.

Hop, Jacco (e.a.), ‘Volgbod – route naar het goede contract’, in Bridge, september 2005, pagina 46–50.

Jacobs, Leon (e.a.), ‘Two over one mancheforcing’, in Bridge, november 2003, pagina 44–48.

Jacobs, Leon (e.a.), ‘Conventies na 1SA? – Prima maar hoe verder?’, in Bridge, juli/augustus 2007, pagina 46–50.

Jansma, Jan (e.a.), ‘Oranje Klaver – Met sterke én zwakke sans’, in Bridge, mei 2007, pagina 46–50.

Jansma, Jan, ‘Paren, een vak apart (3) – Stop met bekennen, start met signaleren’, in IMP, februari 2015, pagina 18–19.

Jansma, Jan, ‘Paren, een vak apart – Oddball, ik kan niet meer zonder’, in IMP, januari/februari 2016, pagina 26–27.

Janssens, Onno en Witteveen, Els, ‘De Muiderbergse Twee’, in IMP, mei 1993, pagina 38.

Kelder, Jan (e.a.), ‘Handwaardering – Losing Trick Count’, in Bridge, oktober 2003, pagina 46–50.

Kiljan, Veri, ‘De zwakke SA’, in IMP, juli 2023, pagina 22–23.

Kiljan, Veri, ‘De Multi!?’, in IMP, augustus 2023, pagina 20–22.

Kiljan, Veri, ‘Raptor: conventioneel 1SA-volgbod’, in IMP, september/oktober 2023, pagina 20–22.

Kiljan, Veri, ‘Molenaar’, in IMP, januari 2024, pagina 32–34.

Kirchhoff, Erik (e.a.), ‘Verdedigen tegen twee-openingen’, in Bridge, april 2000, pagina 50–54.

Kirchhoff, Erik, ‘De wereldconventie’, in IMP, juni 2003, pagina 26–28.

Kokish, Eric, ‘Surviving and Thriving in the Weak No-Trump World – Contested Auctions’, in International Popular Bridge Monthly, 1989, pagina 26–31.

Kokish, Eric, ‘4/ als Namyats’,  in IMP, juli/augustus 2004, pagina 8–9.

Kroes, Vincent (e.a.), ‘Steunen hoge kleur – een oplossing voor elke hand’, in Bridge, februari 2003, pagina 46–50.

Kruis, Dennis (e.a.), ‘Hoe verder na partners informatiedoublet’, in Bridge, september 2008, pagina 45–47.

Laare, Marco ter (e.a.), ‘Duel om deelscore – 2SA is conventioneel’, in Bridge, mei 2005, pagina 46–50.

Lankveld, Joris van, ‘De K2, de grote broer van de Muiderberg’, in IMP, winter 2013, pagina 56–59.

Lankveld, Joris van, ‘Aanvallend bridge, de 9–12 SA’, in IMP, juli/augustus 2013 (bis), pagina 16–19.

Lankveld, Joris van, ‘Het noodbod’, in IMP, maart 2014, pagina 34–37.

Lankveld, Joris van, ‘Gazzilli voor dummies’, in IMP, juni 2014, pagina 20–24.

Lankveld, Joris van, ‘1, het hart van Dutch Doubleton’ (twee delen), in IMP, juli–september 2016.

Lawrence, Mike, ‘Overcalls on four-card suits’, in The Contract Bridge Bulletin, december 1988, pagina 55–56.

Maas, Anton (e.a.), ‘Multi 2 – een gevaarlijk wapen’, in Bridge, januari 1999, pagina 28–30.

Markovic, Dejan (e.a.), ‘Starten – met welke kleur?’, in Bridge, maart 2006, pagina 46–50.

Middelem, Guy van (e.a.), ‘Tweekleurenhand’, in Bridge, april 2004, pagina 46–50 en mei 2004, pagina 44–48.

Molenaar, Danny en Verbeek, Tim, ‘Forum, Probleem 2’, in IMP, oktober 2022, pagina 33.

Molenaar, Danny, ‘Verdedigen vs Preëmpts – Geavanceerde Technieken’, Leidschenhage Toptraining, november 2022.

Muller, Bauke (e.a.), ‘Starten – kies kleur, dan kaart’, in Bridge, november 1999, pagina 28–30.

Nab, Bart (e.a.), ‘Supportdoublet – met driekaart steun’, in Bridge, juli/augustius 2002, pagina 42–46.

Neut, Jaap van der, ‘Dutch Doubleton’, in IMP, mei 1991, pagina 16–18.

Neut, Jaap van der, ‘Dutch Doubleton (IV)’, in IMP, oktober 1991, pagina 32–34.

Niemeijer, Chris (e.a.), ‘Niemeijer – beter bieden na 2SA’, in Bridge, juli/augustus 1999, pagina 28–30.

Niemeijer, Chris (e.a.), ‘Uitkomen – doublet vertelt juiste start, in Bridge, mei 2001, pagina 50–54.

Niemeijer, Chris, ‘Bij de kop gevat’ (Lebensohl tegen zwakke 2/), in Bridge, juni 2001 (bis), pagina 40.

Niemeijer, Chris (e.a.), ‘Forceren’, in Bridge, oktober 2002, pagina 44–48.

Niemeijer, Chris, ‘Bij de kop gevat’ (Exclusion), in Bridge, juni 2004, pagina 40.

Niemeijer, Chris (e.a.), ‘Hoe verder? – na volgbod zonder fit’, in Bridge, juli/augustus 2004 (bis), pagina 52–56.

Niemeijer, Chris, ‘Op zoek naar de hoge kleuren – Het Niemeijer-complex’, in Bridge, november 2004 (ter), pagina 12–14.

Niemeijer, Chris, ‘Het strafdoublet is bijna uitgestorven’, in Bridge, juni 2006, pagina 40.

Niemeijer, Chris, ‘Splinter-variaties voor een betere omschrijving’, in Bridge, februari 2007, pagina 40.

Niemeijer, Chris, ‘Speel naast vierde kleur ook derde kleur forcing’, in Bridge, december 2007, pagina 26.

Niemeijer, Chris, ‘Verdediging tegen de multi 2’, in Bridge, april 2013, pagina 46–47.

Niemeijer, Chris, ‘Raptor’, in Bridge, oktober 2013 (bis), pagina 52–53.

Niemeijer, Chris, ‘Inverted minors’, in Bridge, januari 2014 (ter), pagina 46–47.

Niemeijer, Chris, ‘Uitkomstdoublet’, in Bridge, juni 2014, pagina 44–45.

Niemeijer, Chris, ‘Fitbids’, in Bridge, september 2014 (quater), pagina 52–53.

Niemeijer, Chris, ‘De Humbug-conventie (2 zwak met beide hoge kleuren)’, in Bridge, november 2014 (bis), pagina 48–49.

Niemeijer, Chris, ‘Zwitsers zakmes: redoublet’, in Bridge, januari 2015, pagina 42–44.

Niemeijer, Chris, ‘Transfer Walsh’, in Bridge, maart 2015 (bis), pagina 48–49.

Niemeijer, Chris, ‘XYZ-conventie’, in Bridge, april 2015 (ter), pagina 42–43.

Niemeijer, Chris, ‘De dichte kleur’, in Bridge, oktober 2015 (quater), pagina 46–47.

Niemeijer, Chris, ‘Mancheforcing 2’, in Bridge, april 2016, pagina 40–41.

Niemeijer, Chris, ‘Exclusion KC Blackwood’, in Bridge, maart 2017, pagina 42–43.

Niemeijer, Chris, ‘Het conventionele 2SA-(volg)bod, deel 3’, in Bridge, november 2017, pagina 40–41.

Niemeijer, Chris, ‘Ontsnappingen volgens Meckwell’, in Bridge, februari 2018, pagina 38–39.

Niemeijer, Chris, ‘Maas’ (twee delen), in Bridge, november–december 2018, pagina 30–31.

Nilsson, Ulf, ‘Cuebiedingen verfijnd’, in IMP, juli/augustus 2018, pagina 25–29.

Nilsson, Ulf, ‘Volgbiedingen op tweeniveau – Laat je niet kaal plukken’, in IMP, september 2018, pagina 26–27.

Pollé, Wied (e.a.), ‘Signaleren – Hoe vertel ik het mijn partner’, in Bridge, oktober 2005, pagina 46–50.

Ramer, Roald (e.a.), ‘Inverted minors’, in Bridge, november 2001, pagina 50–54.

Ramondt, Vincent (e.a.), ‘Signalen – aan/af of distributie’, in Bridge, april 2001, pagina 52–56.

Schollaardt, Maarten, ‘Multi 2-opening – goede afspraken broodnodig’, in Bridge, februari 2006, pagina 6–8.

Schollaardt, Maarten, ‘Het anti-doublet’, in IMP, juni 2007, pagina 6–7.

Schollaardt, Maarten, ‘Doe meer met de majors: multi-Landy’, in IMP, augustus/september 2007, pagina 10–11 en 48.

Schollaardt, Maarten, ‘Tweekleurenspellen’ (drie delen), in IMP, oktober/november 2007 ‒ januari/februari 2008.

Schollaardt, Maarten, ‘Wat iedereen moet gaan spelen ‒ Checkback [...]’, in IMP, maart 2008, pagina 22‒23.

Schollaardt, Maarten, ‘Hoe serieus is 3SA?’, in IMP, april/mei 2008, pagina 28‒29.

Schollaardt, Maarten, ‘2-over-1 mancheforcing NL stijl’ (zes delen), in IMP, zomer 2008 ‒ april/mei 2009.

Schollaardt, Maarten, ‘Forum – Raptor, het Poolse 1SA volgbod’, in IMP, januari/februari 2009, pagina 30.

Schollaardt, Maarten, ‘2SA scrambling en Gronings bieden’, in IMP, oktober/november 2009, pagina 22‒23.

Schollaardt, Maarten, ‘Slembieden in competitie (2) – Twee pogingen: 4 en 4SA’, in IMP, september 2011, pagina 24‒25.

Schollaardt, Maarten, ‘4SA in competitie’ (vier delen), in IMP, september 2015 tot en met januari/februari 2016.

Schollaardt, Maarten, ‘Korte metten met de zwakke SA’, in IMP, april/mei 2016, pagina 18‒20.

Schollaardt, Maarten, ‘Vragen over redoubletten’ (zes delen), in IMP, juni 2018 ‒ januari/februari 2019.

Schollaardt, Maarten, ‘Alles transfer na 1SA’, in IMP, december 2019.

Schollaardt, Maarten, ‘4 Slempo: de publiekseditie’ (twee delen), in IMP, juli–september 2020.

Schollaardt, Maarten, ‘Majors steunen in competitie’, in IMP, oktober 2020, pagina 8–13.

Schollaardt, Maarten, ‘Luisteren naar Joris ‒ bieden met gepaste hand’, in IMP, oktober 2020, pagina 29–31.

Schollaardt, Maarten, ‘Bieden tegen derdehandsjes’, in IMP, december 2020, pagina 23–25.

Schollaardt, Maarten, ‘Splinters na 1SA: complex of freestyle?’, in IMP, januari 2021, pagina 24–26.

Schollaardt, Maarten, ‘Korte kleuren of lange kleuren’, in IMP, februari-maart 2021 (bis), pagina 21–24.

Schollaardt, Maarten, ‘Wij volgen 3SA’, in IMP, mei-juni 2021 (ter), pagina 18–20.

Sint, Cees (e.a.), ‘Bod in hun kleur’, in Bridge, maart 2004, pagina 44–48.

Tammens, Kees, ‘Bied licht tussen in de sandwich’, in Bridge, februari 2007, pagina 22–23.

Tammens, Kees (e.a.), ‘Passen de handen? – keurige trials of niets verraden?’, in Bridge, april 2007 (bis), pagina 47–50.

Verbeek, Tim, ‘IMP 25 – Deel 1: de basis’, in IMP, winter 2013, pagina 34–36.

Verbeek, Tim, ‘IMP 25 – Deel 3: de opening van 1 hoog’, in IMP, juni 2013 (ter), pagina 26–29.

Verbeek, Tim, ‘IMP 25 – Deel 5: de 1SA-opening’, in IMP, september 2013 (bis), pagina 22–25.

Verbeek, Tim, ‘IMP 25 – Deel 7: de 2-openingen’, in IMP, januari/februari 2014 (sexies), pagina 30–33.

Verbeek, Tim, ‘IMP 25 – Deel 9: preëmptieve openingen’, in IMP, april/mei 2014 (quinquies), pagina 16–17.

Verbeek, Tim, ‘IMP 25 – Deel 10: de tegenstanders doen mee’, in IMP, juni 2014 (quater), pagina 16–19.

Verbeek, Tim, ‘IMP 25 – Deel 12: wij bieden tussen’, in IMP, september 2014 (bis), pagina 12–14.

Verbeek, Tim, ‘IMP 25 – Deel 13: slembieden’, in IMP, oktober/november 2014, pagina 14–18.

Verbeek, Tim, ‘IMP 25 – Deel 14: tegenspelen’, in IMP, december 2014 (ter), pagina 18–21.

Verbeek, Tim, ‘Tims standaard’ – deel 1: ‘Starten’, in IMP, februari-maart 2021, pagina 26–27.

Verbeek, Tim, ‘Tims standaard’ – deel 2: ‘Signaleren’, in IMP, april 2021, pagina 26–27.

Verbeek, Tim, ‘Tims standaard’ – deel 13: ‘Standaardconventies (2)’, in IMP, oktober 2022, pagina 14–15.

Verhees, Louk, ‘Bieden in de uitpas – openhouden op 1-niveau’, in IMP, juni 2005, pagina 10–12.

Verhees, Louk, ‘Moeilijkste drie-opening ‒ Help, ze openen 3’, in Bridge, januari 2008, pagina 45–48.

Vriend, Bep (e.a.), ‘Volgbod – en hoe het verder moet’, in Bridge, maart 2000, pagina 50–54.

Vriend, Bep (e.a.), ‘18–19 handen – springen, maar hoe?’, in Bridge, maart 2002, pagina 48–52.

Westra, Berry, verslag van de Generali Masters 2000, in IMP, juli/augustus 2000, pagina 39.

Westra, Berry (e.a.), ‘Steun voor antwoorder – zes mogelijke manieren’, in Bridge, februari 2007, pagina 46–50.

Winkel, Marcel, ‘Transfer Walsh’ (drie delen), in IMP, september–december 2017.

Wijs, Simon de (e.a.), ‘Splinters – fit met singleton’, in Bridge, december 2000, pagina 48–52.

Wijs, Simon de (e.a.), ‘Singletons – geef ze vaker aan’, in Bridge, januari 2001, pagina 50–54.

Wijs, Simon de, ‘15th World Bridge Series’, in IMP, december 2018, pagina 8–23.

Willemsens, Henk (e.a.), ‘T-Walsh – gereedschap voor de top’, in Bridge, december 2004, pagina 44–48.

Willemsens, Henk (e.a.), ‘2SA-opening – Hoe verder met sleminteresse?’, in Bridge, mei 2006, pagina 46–50.

Wójcicki, Marek, ‘Bieden in competitie’, in IMP, januari–februari 2018, pagina 28–29.

Wortel, Meike (e.a.), ‘Minor suit ask – ontdek een 4-4 of 5-3 fit laag’, in Bridge, november 2006, pagina 44–48.

Zwol, Wietske van (e.a.), ‘Reverse bieden’, in Bridge, december 2003, pagina 44–48.

Overige publicaties

Jansma, Jan en Verhees, Louk, Systeemboek van Jan Jansma en Louk Verhees, 1 juni 2001.

Nederlandse BridgeBond (NBB), Lijst van bridgetermen en conventies, NBB Utrecht, 1990.

Nederlandse BridgeBond (NBB), Alerteerregeling Nederlandse Bridge Bond per september 2009, NBB Utrecht, 2009.

Nederlandse BridgeBond (NBB), Regeling Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden, NBB Utrecht, 2017.

Wedstrijdreglementen, NBBCopyright © 2000–2022 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld