Toelichtingen bij het Afspreeklijstje gelegenheidsbridgepaar. Copyright © 2000-2015 Rosalind Hengeveld. Versie 21 maart 2015.

Afspreeklijstje gelegenheidsbridgepaar

Doel

Het Afspreeklijstje gelegenheidsbridgepaar is bedoeld als checklist voor twee bridgers die geen vast paar vormen. Het stelt hen in staat om in een minimum van tijd de belangrijkste afspraken te maken om een zitting samen te spelen met een redelijk effectief bied- en signaleersysteem en met zo weinig mogelijk misverstanden.

Het Afspreeklijstje is met opzet beperkt van omvang: het moet bij normale afdruk op één A4 passen. (Wij zouden wel tientallen A4'tjes kunnen vullen met zinnige afspraken, maar dat is niet de bedoeling van het Afspreeklijstje.)

Gebruik

Je kunt het Afspreeklijstje gebruiken op de volgende verschillende manieren:

Opmerking: Als je het lijstje via de browser invult en het daarna opslaat, dan zullen de meeste browsers een leeg lijstje opslaan! Wel kun je een ingevuld lijstje opslaan als PDF, als je daar de software voor hebt.

Disclaimers

Gehyperlinkte tekst in het Afspreeklijstje verwijst naar toelichtingen op aparte webpagina's. Deze toelichtingen geven beknopte uitleg van gebruikte termen voor vermelde bied- en speelafspraken; die zijn immers in ‘telegramstijl’ gesteld omwille van ruimtebesparing. Zij hebben echter niet de pretentie uitputtende behandelingen van afspraken te bieden.

Het Afspreeklijstje heeft niet als doel enig biedsysteem te propageren. Met name de vermelde basissystemen staan op het Afspreeklijstje omdat zij (naar onze inschatting) de in Nederland meest gangbare zijn die ook geschikt zijn voor een gelegenheidspaar.

Het Afspreeklijstje is primair bedoeld als checklist, niet als systeemkaart. Wij hebben ons best gedaan het lijstje in de eerste plaats zo handig mogelijk te maken voor het gelegenheidspaar zelf, niet zozeer als middel om afspraken kenbaar te maken aan de tegenpartij. Voor de systeemkaart kent de Nederlandse BridgeBond officieel voorgeschreven modellen. Alleen als een gelegenheidspaar geen systeemkaart heeft, dan kan het eventueel een ingevuld Afspreeklijstje aan de tegenpartij ter inzage geven. Dit is dan misschien beter dan niets en netter dan een bierviltje. Een paar kan zich er echter niet op beroepen hiermee voldaan te hebben aan de verplichting – voor zover die überhaupt ook voor gelegenheidsparen geldt – om een systeemkaart te overleggen.

Historie

Copyright vanaf 1982? Toen bestond het worldwide web nog niet eens!’ Ja, het Afspreeklijstje bestond al langer in andere vormen. De oudste versie uit 1982 (zie hier) was getypt op een klassieke schrijfmachine en gefotokopieerd. Later volgde een versie gemaakt met een tekstverwerker. De huidige versie in de vorm van een website dateert uit het jaar 2000. De achterliggende pagina's met uitleg zijn pas toegevoegd in de webversie van 2000. Het basisidee van het Afspreeklijstje, één pagina met voornamelijk meerkeuze-opties, is sinds 1982 altijd hetzelfde gebleven.