Toelichtingen bij het Afspreeklijstje gelegenheidsbridgepaar. Copyright © 20002023 Rosalind Hengeveld. Versie 20 maart 2023.

Basissysteem

Standaard Hoog

Dit systeem is bedoeld als het nieuwe algemeen Nederlands standaardsysteem (sinds 2014), ondersteund door de NBB. Als zodanig is het min of meer de opvolger van Biedermeijer® en zijn varianten.

De belangrijkste openingsbiedingen in Standaard Hoog zijn:

Wij gaan hier niet verder in op de kenmerken van Standaard Hoog.

Nederlands Acol

Hiermee wordt het traditionele Nederlandse biedsysteem bedoeld zoals onder meer sinds de jaren zeventig beschreven in de leerboekenserie Bridge – Van Start tot Finish van Cees Sint en Ton Schipperheyn. Dit systeem is oorspronkelijk gebaseerd op het Britse systeem Acol, maar is daar sinds de jaren vijftig steeds meer van gaan afwijken. Als een Nederlands bridger voorstelt ‘Acol’ te spelen, dan bedoelt hij of zij als regel Nederlands, niet Brits Acol.

De belangrijkste kenmerken van (traditioneel) Nederlands Acol zijn:

2-over-1 mancheforcing (‘2/1 MF’) als basissysteem

Met de verkorte aanduiding ‘2/1 MF’ wordt het basissysteem ‘2-over-1 mancheforcing’ bedoeld. Dit systeem heeft in Nederland vooral bekendheid gekregen door de boeken Better Bidding with Bergen van de Amerikaan Marty Bergen. Voor de Nederlandse markt biedt het boekje 2-over-1 voor iedereen van Jan van Cleeff een toegankelijke inleiding.

De belangrijkste kenmerken van (Amerikaans) 2-over-1 mancheforcing zijn:

Overige basissystemen

Een vrije-tekstveld in het Afspreeklijstje biedt ruimte voor overige basissystemen.