Toelichtingen bij het Afspreeklijstje gelegenheidsbridgepaar. Copyright 20002008 Rosalind Hengeveld. Versie 31 maart 2008.

Tegen 1SA

Landy

Deze conventie houdt in dat op een 1SA-opening van de tegenpartij 2c.gif (851 bytes) beide hoge kleuren toont. Zie ook multi-Landy.

Multi-Landy

Noord
1SA
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet strafdoublet (zie ook Woolsey)   
2c.gif (851 bytes) Landy: vierkaart+ h.gif (850 bytes) en vierkaart+ s.gif (847 bytes) 2d.gif (845 bytes) vraagt om oost's langste hoge kleur
2d.gif (845 bytes) zeskaart+ h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes), als regel eenkleurspel
Vergelijk de multi 2d.gif (845 bytes)-opening
2h.gif (850 bytes) pas-of-corrigeer
2h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) vijfkaart(+) h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) met vierkaart+ c.gif (851 bytes)/d.gif (845 bytes)
Vergelijk de Muiderberg 2h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes)-opening
2SA vraagt om tweede kleur
Kan zwak spel zijn
2SA vijfkaart+ en vijfkaart+   

Dezelfde biedingen gelden ook in de uitpaspositie.

Woolsey

Dit is gelijk aan multi-Landy, maar uitgebreid met een conventioneel ‘Pools’ doublet:

West
1SA
Noord
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet Pools: vijfkaart+ / en vierkaart(+) /
Alleen tegen sterke (14+) SA
  • 2 pas-of-corrigeer: om te spelen in de lage kleur
  • 2 vraagt om de hoge kleur
  • 2h.gif (850 bytes)/s.gif (847 bytes) om te spelen, eigen lange kleur
overige als multi-Landy  

Het Pools doublet geldt als regel alleen tegen een sterke (14+) SA. Tegen een zwakke SA worden strafdoubletten gespeeld.

Overige biedafspraken tegen 1SA

Een vrijetekstveld in het Afspreeklijstje biedt ruimte voor overige biedafspraken tegen 1SA.