Buitenhof-logoDupliceer spellen

Versie 24 februari 2023

Dupliceer een set spellen
Mogelijke problemen bij het dupliceren
Terug naar checklist clubavond

 
Icoontje checklist

Dupliceer een set spellen

 • Sluit de computer aan, start deze op en log in (zie Checklist clubavond Buitenhof).
  Voor alleen dupliceren hoeft het NBB-Rekenprogramma niet te worden opgestart.
 • Sluit de dupliceermachine aan, verbind deze met de computer via de usb-kabel, en start op.
 • Pak een te gebruiken set borden met speelkaarten.
 • Start BOS via het bureaublad.
 • Klik ‘New en geef de bestandsnaam op voor de digitale spelverdelingen. Deze heeft de vorm jaarmaanddag-kleurletter(s), bijvoorbeeld 20190217-O (= oranje); de datum is de speeldatum (niet de aanmaakdatum), zie voor de kleurletters de Checklist clubavond Buitenhof.
  Bij meerdere sets borden met dezelfde spelverdelingen de kleurletters voor alle sets, bijvoorbeeld 20190217-ZW (zwart en wit).
 • Klik Randomize en pas het aantal spellen aan, meestal 24 of 25. Bevestig.
 • Ga in het menu naar Duplication / Auto duplication.
 • Bord 1 openklappen, kaarten eruit, rechtstampen en in de machine leggen. Bord 2 idem. Nu bord 1 invoeren en bord 2 op de machine, bord 3 openmaken, kaarten eruit, rechtstampen en in de machine leggen. Bord 1 eruit, goed dichtmaken en ondersteboven wegleggen. Bord 2 erin, bord 3 erop en bord 4 openmaken, enzovoorts.
 • Na laatste bord: klik op de computer op geen extra set maken.
 • Ga in het menu naar File / Export en vink *.pbn aan, druk op OK en geef aan waar je het bestand wilt opslaan; voor Het Buitenhof is dit als regel C:\Users\Buitenhof\Documents\Spellen. Druk op OK.
 • Sla tevens de spellen op als PDF ten behoeve van papieren spelverdelingen.
 • Leg de borden op volgorde van spelnummer, laagste nummer boven, en met de noordhanden aan dezelfde kant.
 • Markeer de gedupliceerde set borden voor hun doel, bijvoorbeeld door middel van een briefje met clubnaam en speeldatum Buitenhof 17 februari 2019.
  Dit om te voorkomen dat de set ontijdig wordt hergebruikt’.
 • Voor een eventuele nieuwe set: ga terug naar het hoofdscherm en selecteer in het menu: nieuwe set maken.
 
Icoontje checklist

Mogelijke problemen bij het dupliceren

 • Computer geeft aan dat delen niet goed is gegaan
  Haal alle kaarten uit het bord, kijk of er kaarten omgedraaid zijn, leg die dan onderop de stapel, druk OK (of enter) op de computer en voer het bord opnieuw erin.
 • Kaart wordt niet gedeeld
  Haal als je dit hoort het bord er bijna helemaal uit en kijk of het klepje voor de te delen kaart zakt, doe eventueel met vinger het klepje naar beneden, en stop het bord er weer in. Mogelijk herhalen.
 • Bord blokkeert bij het uit de machine halen
  Niet het bord naar achter drukken – dan start het delen van het volgende bord – maar het bord vasthouden en met vinger het blokkerende stapeltje naar beneden drukken. Begon per ongeluk toch de volgende set: geen paniek, na het delen met beleid het bord met de dubbele stapel kaarten voorzichtig, terwijl je de stapels goed naar beneden drukt, eruit halen en de bovenste dertien kaarten van iedere stapel op dezelfde plaats van het volgende bord leggen. Doorgaan met het spel dat de computer aangeeft.


Copyright 2019 Haagse bridgeclub Het Buitenhof, Clubavondcommissie.

Rosalind Hengeveld