Buitenhof-logoChecklist clubavond Buitenhof

Versie 18 april 2024

Start de computer en het Rekenprogramma op
Dupliceer de spellen (aparte pagina)
Richt de zaal in en zet het speelmaterieel uit
Kleurcodes
Zet een nieuwe competitie op
Zet een zitting binnen een competitie op
Zet een parendrive op
Bepaal de uitslag van een zitting voor paren
Zet een viertallendrive op (aparte pagina)
Ruim het speelmaterieel op
Maak een back-up en sluit de computer af

 
Icoontje checklist

Start de computer en het Rekenprogramma op

 • Kijk (vooraf) op de clubwebsite onder ‘Beheer evenementen’ of zich daar paren hebben aangemeld.
 • Het speelmaterieel bevindt zich in de rechter materieelkast achter de zwarte deur achterin de gang.
  Als die deur op slot is, kan iemand van de Mets hem openen.
 • Verzamel computer, muis, muismat en basisstation (Bridgemate server) op de wedstrijdleidingstafel (de grootste tafel).
 • Sluit de computer aan op de netvoeding achter het gordijn. Sluit muis en basisstation aan op de computer.
 • Zet de computer aan. Op het basisstation moet minstens n groen lichtje branden.
 • Kies het gebruikersaccount ‘Buitenhof’ en geef het wachtwoord in.
 • Als je dit van papier leest, start dan via het bureaublad de online versie van deze checklist.
  Mocht internettoegang niet operationeel zijn, start dan handmatig C:\Users\Buitenhof\Documents\Checklist\checklist.htm.
 • Start de Windows Verkenner en ga naar de map C:\Users\Buitenhof\Documents\.
 • Laat nu eerst de dupliceerploeg aan het werk, als dat nog moet gebeuren.
 • Haal (intussen) de printer; sluit deze aan op de netvoeding achter het gordijn en op de computer.
 • Controleer of er nog voldoende papier in de printer zit en vul dit zo nodig bij.
 • Druk iets (willekeurigs) af om te testen of de printer werkt.
  Bijvoorbeeld het actuele jaarprogramma.
 • Start via het bureaublad het NBB-Rekenprogramma (behalve voor een viertallendrive).
 • Zet zo nodig een back-up terug, met name als de gegevens elders (bijvoorbeeld thuis) zijn gewijzigd.
 • Een online handleiding voor het Rekenprogramma zit onder ‘Help’ in het programma.
  Deze checklist vermeldt in principe geen bedieningsdetails.
 
Icoontje checklist

Richt de zaal in en zet het speelmaterieel uit

 • Zet de speeltafels uit, zoveel tafels als hooguit nodig zullen zijn (naar boven afgerond). De tafels A10 en A11 zijn klaptafels.
 • Leg bridgekleedjes op de te gebruiken speeltafels.
 • Leg op de speeltafels tafelbladen, met noord in de aangegeven richting (bar).
 • Zet op de tafels biddingboxes en bridgemates. Stel de bridgemates in op ‘Select’ en op kanaal 0.
 • Als we swiss spelen, leg dan op de tafels de spelwisselbladen.
 • Installeer de rondeklok op de bar en zet de klok aan. Controleer de instellingen en pas deze zo nodig aan: als regel speeltijd 30 minuten bij vier, 45 bij zes, 60 bij acht spellen per ronde; waarschuwingssignaal 5 minuten; wisseltijd 2 minuten, bij viertallen 5 minuten. Zet de rondeklok startklaar.
 • Leg het spelregelboekje klaar op de wedstrijdleidingstafel.
 • Leg de papiersnijder klaar op de wedstrijdleidingstafel.
 • Als er niet wordt gespeeld met voorgeschudde spellen, pak dan een serie ongeschudde spellen. Draai de noordhanden om ten teken dat ze moeten worden geschud.
 • Als er wordt gespeeld met voorgeschudde spellen, pak dan de juiste serie spellen.
 • Digitale versies van voorgeschudde spellen hebben bestandsnamen bestaande uit (ten minste) de speeldatum jaar-maand-dag gevolgd door een streepje en een hoofdletter die gelijk is aan de eerste letter van de Nederlandstalige naam van de kleur van de borden (de Engelstalige bij enkele doublures), bijvoorbeeld 20230302-O = oranje borden met spellen voor 2 maart 2023:

  A B D F G L M O P R T W Y Z
  auber-
  gine
  blauw donker-
  groen
  fuchsia groen licht-
  blauw
  marine-
  blauw
  oranje roze
  (pink)
  rood tur-
  quoise
  wit
  (‘grijs’)
  geel
  (yellow)
  zwart
 • Zet de spellen uit: veelal 1–4 op tafel 1 tot en met 21–24 op tafel 6; echter, voor swiss volgens het spellenschema daarvoor, voor een viertallendrive volgens het spellenplan daarvoor, beide pas zodra het aantal paren dan wel teams bekend is. We leggen spellen als regel op de hoek tussen noord en oost of op een bijzettafeltje.
 
Icoontje checklist

Zet een nieuwe competitie op

 • Start een nieuwe competitie. Kopieer gegevens van de laatst gespeelde competitie (ongeacht scoremethode).
 • De naam van de competitie volgt het stramien ‘Buitenhof <seizoen> <scoremethode> <volgnummer>’, bijvoorbeeld ‘Buitenhof 2023/24 cross-imp 2’.
 • Een competitie omvat als regel n ‘competitieronde’. Deze is verdeeld in een aantal zittingen voor de speelavonden, bijvoorbeeld vijf.
  • De optie ‘scoremethode instellen’ luidt: per competitieronde.
  • Het ‘Standaard ledenbestand’ luidt: Club.
  • Het ‘Standaard parenbestand’ luidt: Paren.
  • De ‘Indelingsmethode’ luidt: Ontmoetingen optimaliseren (tenzij we swiss spelen, dan: Volgens competitiestand).
 • Vul onder ‘deelnemers’ de paren voor de competitie-indeling – dus niet voor de eerste zitting – in (de volgorde van de paren is onbelangrijk). Binnen paren vermelden we de spelers alfabetisch op achternaam: ‘Jan van der Aa & Marie van Zetten’.
 • Het standaard schema is gewoonlijk: Multiplex 1993.

 • Kies onder ‘reglementen’: Reglementen herstellen naar standaard.
 • Vul alle overige gevraagde gegevens op alle tabbladen in voor zover van toepassing. Voltooi ten slotte het opzetten van de nieuwe competitie.
 • Bewaar de laatst voltooide competitie, maar verwijder oudere competities.

 
Icoontje checklist

Zet een zitting binnen een competitie op

 • Start een nieuwe competitiezitting. De naam van de zitting volgt het stramien ‘Buit <scoremethode> <volgnummer>–<zittingnummer>’ (zonder seizoen, met streepje), bijvoorbeeld ‘Buit x-imp 2-1’ voor een eerste zitting van een competitie cross-imp 2.
  Een langere zittingnaam past niet op de gidsbriefjes.
 • Als we in twee lijnen spelen, moet topintegraal uit staan (in tabblad ‘lijnen’).
 • Vul de overige gevraagde gegevens in voor zover van toepassing; als regel kun je de gesuggereerde waarden ongewijzigd doorstarten.
 • Haal de ‘vinkjes’ bij de paren weg. Vink een paar aan wanneer het zich heeft aangemeld. Zie voor hoe je invallers, combiparen en gastparen ingeeft de handleiding van het Rekenprogramma.
 • Splitsparen – beiden aanwezig maar elk met een ander – kunnen we alleen opvoeren via een van de twee uit het ledenbestand ‘Club (bis)’.
 • Als je gastspelers moet opvoeren zonder NBB-lidnummer, maak daarvan dan een aantekening, opdat we erom denken later het lidnummer (indien bekend) toe te voegen.
 • Gelegenheidsparen kunnen eventueel een afdruk van het Afspreeklijstje gelegenheidsbridgepaar samen invullen.

 • Bij indeling ‘Volgens competitiestand’ (dus bij swiss) moeten gastparen tevoren handmatig worden ingedeeld op een plaats met een nummer hoger dan het aantal paren in de competitie.
 • Voer circa tien minuten vr aanvang speeltijd een ‘onverlatencontrole’ uit op nog ontbrekende opgaven.
 • Deel de paren in: de eerste zitting ‘Willekeurig door de computer’, anders via ‘Optimaliseren’ (bij swiss ‘Volgens competitiestand’), en dan de knop  voor ‘Allen toevoegen’.
 • Bij een oneven aantal paren krijgt een ‘(Afwezig)’ oftewel wachttafel als regel het hoogste paarnummer, alleen bij het schema voor 14 paren wordt het paar 13.
 • Bijzondere afwijkingen van de indeling:
  • Een paar aangemelde laatkomers kan beginnen met een eventuele wachttafel (zie boven).
  • Spelers die beslist niet tegen elkaar willen spelen, geven we paarnummers van dezelfde pariteit (even of oneven).
 • Voltooi het opzetten van de zitting. Voor het schema kun je meestal het gesuggereerde ongewijzigd doorstarten, alleen bij swiss met een oneven aantal paren moet je expliciet het schema daarvoor kiezen.
 • Zet in geval van swiss of viertallendrive (pas nu) de spellen uit volgens het spellenschema respectievelijk het spellenplan.
 • Print via ‘Startposities’ een lijst van de deelnemende paren en geef die aan het barpersoneel.
 • Print gidsbriefjes:
  • Vul als ‘Vrije tekst de scoremethode in: ‘Paren om matchpunten, ‘Cross-imp, ‘Butler.
  • Laat alle ‘Informatie’-opties aan staan.
  • Kies afdrukgrootte ‘Middel’.
  • Druk dan op Afdrukken’.
 • Als er wordt gespeeld met voorgeschudde spellen, importeer dan de spelverdelingen. Die bevinden zich als regel in C:\Users\Buitenhof\Documents\Spellen\.
 • Start de bridgemates (eventueel na aanpassen van opties). Start het inlezen van scores.
  Bridgemate-opties aanpassen kan via het Rekenprogramma alleen in een open zitting.
 • Snijd de gidsbriefjes los, reik ze uit en zeg de spelers dat ze moeten plaatsnemen. Leg niet-uitreikbare gidsbriefjes bij de rondeklok.
 • Komen er hierna nog wijzigingen in het schema (bijvoorbeeld door onverwachte laatkomers), her-initialiseer dan de bridgemates. Als het spelen al is begonnen, en de zittende paren hetzelfde paarnummer houden, kies dan voor Bijwerken vanaf ronde 2’ (anders gaan ingevoerde scores verloren). Print zo nodig nieuwe gidsbriefjes.
 • Zet de rondeklok aan op de officile speeltijd (gewoonlijk 20:00 uur), dan wel zodra de (meeste) spelers zitten.
 
Icoontje checklist

Zet een parendrive op

 • Start een ‘Nieuwe open zitting’. De naam volgt het stramien ‘Buitenhof 2024 <drivenaam>’.
 • We spelen meestal 6 ronden, 6 spelgroepen van 4 spellen voor totaal 24 spellen.
 • Het toekennen van paarnummers voor een drive doen we ofwel op volgorde van binnenkomst, ofwel met behulp van het Excel-rekenblad ‘Randomizer’ dan wel een afdruk daarvan. (De optie ‘willekeurig door de computer’ indelen is voor een open zitting niet beschikbaar.)
 
Icoontje checklist

Bepaal de uitslag van een zitting voor paren

 • Vergewis je ervan dat alle scores zijn ingelezen, bijvoorbeeld via de ‘Tafelmonitor’.
 • Voer eventueel benodigde scorecorrecties in via ‘Scorekaart’.
 • Produceer de uitslag, print hem en hang hem op of reik hem uit.
 • Print persoonlijke overzichten voor alle paren. Kies ‘Selectie’ en 4 overzichten per A4.
 • Print, alleen op verzoek, spelverdelingen vanuit de PDF-versie in C:\Users\Buitenhof\Documents\Spellen\.
  Via het Rekenprogramma alleen 12 spellen per pagina mogelijk.
 • Betreft het een competitiezitting, verwerk dan – eventueel na een protesttijd – de uitslag in de competitiestand.
 • Produceer de competitiestand en voer eventueel benodigde correcties erop door, bijvoorbeeld voor afwezigheid, met name ‘wegens clubverplichtingen’.
 • Optioneel: print de competitiestand en hang hem op. (Een oude stand mag weg.)
 • Exporteer gegevens via ‘Versturen naar NBB-clubwebsite’. Controleer of alles correct op de Clubwebsite staat.
 • Sluit de zitting af.
 
Icoontje checklist

Zet een viertallendrive op

  Materieelkast
Icoontje checklist

Ruim het speelmaterieel op

 • Zet de rondeklok uit wanneer alle tafels klaar zijn met spelen. Berg de rondeklok op, bijvoorbeeld bovenop de biddingboxes.
 • Berg de biddingboxes en de bridgemates op.
 • Berg het spelregelboekje op in de koffer met bridgemates.
 • Berg de spellen op in de materieelkast (zie afbeelding), op volgorde van spelnummer en met de noordhanden aan dezelfde kant.
 • Berg de tafelbladen en de eventuele spelwisselbladen op, beide op volgorde van tafelnummer en met de noordzijden aan dezelfde kant.
 • Berg de bridgekleedjes op.
 • Zet zo nodig de tafels terug.
 
Icoontje checklist

Maak een back-up en sluit de computer af

 • Maak een back-up van de gegevens van het Rekenprogramma:
  • Voer de back-uplocatie in, gewoonlijk C:\Users\Buitenhof\Documents\Back-up\Einde Buit (zonder datum of extensie).
  • Zet de optie aan om automatisch een datum toe te voegen.
  • Zet de optie voor opnemen scorebestanden en logbestanden uit.
  • Druk ten slotte op ‘Back-up maken’.
 • Kopieer de gemaakte back-up ook naar een externe gegevensdrager, zoals een memorystick (een back-up moet op minstens twee fysieke plaatsen staan: n binnen en n buiten de speellocatie). Neem de gegevensdrager mee.
  Alternatief: upload de back-up naar een ‘cloud’ zoals OneDrive of Dropbox.
 • Sluit het Rekenprogramma af.
 • Sluit de computer ‘softwarematig’ af via Start / Afsluiten. Zet ook de printer uit.
 • Berg computer met toebehoren, printer, basisstation en papiersnijder op.
 
Copyright 2023 Haagse bridgeclub Het Buitenhof. Top

Rosalind Hengeveld