Buitenhof-logoChecklist clubavond Buitenhof

Versie 16 november 2018

Start de computer en het rekenprogramma op
Tafelplan
Richt de zaal in en zet het materieel uit
Kleurcodes
Verzorg de competitiestand
Zet een nieuwe competitie op
Zet een zitting binnen een competitie op
Zet een parendrive op
Bepaal de uitslag van een zitting voor paren
Zet een viertallendrive op (aparte pagina)
Ruim de zaal en het materieel op
Maak back-ups en sluit de computer af

 Figuur tafelplan
Icoontje checklist

Start de computer en het rekenprogramma op

 • Verzamel computer, printer, muis en basisstation (Bridgemate server) op de wedstrijdleidingstafel (zie tafelplan).
 • Sluit de computer en de printer aan op de netvoeding. Sluit de printer, de muis en het basisstation aan op de computer.
 • Zet de computer en de printer aan. Op het basisstation moet minstens n groen lichtje branden.
 • Kies het gebruikersaccount ‘Buitenhof’ en geef zo nodig het wachtwoord in.
 • Controleer of er nog voldoende papier in de printer zit en vul dit zo nodig bij.
 • Start de Windows Verkenner en ga naar de directory C:\Buitenhof\.
 • Als je dit van papier leest, start dan de online digitale versie van deze checklist via het icoontje op het bureaublad en gebruik die verder.
  Mocht internettoegang niet operationeel zijn, start dan handmatig C:\Buitenhof\Checklist\checklist.htm.
 • Druk iets (willekeurigs) af om te testen of de printer werkt.
 • Start het NBB-Rekenprogramma via het icoontje op het bureaublad (behalve voor een viertallendrive).
 • Zet zo nodig een back-up terug, met name als de gegevens elders (bijvoorbeeld thuis) zijn gewijzigd.
 • Optioneel: controleer via Systeem / Instellingen de relevante instellingen van het rekenprogramma.
 • Een online handleiding voor het rekenprogramma zit onder ‘Help’ in het programma.
  Deze checklist heeft niet de pretentie daarvan een samenvatting te bieden en gaat daarom niet diepgaand in op bedieningsdetails.
 
Icoontje checklist

Richt de zaal in en zet het materieel uit

 • Het materieel bevindt zich (merendeels) in een materieelkast in de zijnis van de bovenzaal (zie tafelplan).
 • Leg bridgekleedjes op de te gebruiken speeltafels.
 • Zet de speeltafels uit met tafelbladen volgens het tafelplan, met noord in de aangegeven richting.
 • Zet op de tafels biddingboxes en bridgemates. Stel de bridgemates in op ‘Select’ en op kanaal 0.
 • Als we swiss spelen, leg dan op de tafels de spelwisselbladen.
 • Installeer de rondeklok en zet deze aan. Controleer de instellingen en pas deze zo nodig aan: als regel speeltijd 30 minuten bij vier, 45 bij zes, 60 bij acht spellen per ronde, laatstespelsignaal 5 minuten, wisseltijd 2 minuten, bij viertallen 5 minuten. Zet de rondeklok startklaar.
 • Leg het spelregelboekje klaar, bijvoorbeeld bij de rondeklok.
 • Leg de papiersnijder klaar.
 • Als er niet wordt gespeeld met voorgeschudde spellen, pak dan een serie spellen. Draai de noordhanden om ten teken dat ze geschud moeten worden.
 • Als er wordt gespeeld met voorgeschudde spellen, pak dan de juiste serie spellen uit de materieelkast.
 • Digitale versies van voorgeschudde spellen hebben bestandsnamen bestaande uit (ten minste) de speeldatum jaar-maand-dag gevolgd door een streepje en een hoofdletter die de kleur van de borden aangeeft en die gelijk is aan de eerste letter van de Nederlandstalige kleurnaam (de Engelstalige bij enkele doublures), bijvoorbeeld 20181122-O = oranje:

  A B D F G L M O P R T W Y Z
  aubergine blauw donker-
  groen
  fuchsia groen licht-
  blauw
  marine-
  blauw
  oranje roze
  (pink)
  rood turquoise wit geel
  (yellow)
  zwart
 • Zet de spellen uit: veelal 1–4 op tafel 1 tot en met 21–24 op tafel 6; echter, voor swiss volgens het spellenschema daarvoor, voor een viertallendrive volgens het spellenplan daarvoor, beide pas zodra het aantal paren dan wel teams bekend is.
 
Icoontje checklist

Verzorg de competitiestand

 • Selecteer in het rekenprogramma de lopende competitie en daarbinnen de ‘competitieronde’.
 • Voer eventueel benodigde correcties op competitie-indeling en stand door.
 • Optioneel: print de competitiestand en hang hem op.
 
Icoontje checklist

Zet een nieuwe competitie op

 • Start een nieuwe competitie via: Bestand / Nieuwe competitie. Neem gegevens over van de laatst gespeelde competitie (ongeacht scoremethode).
 • De naam van de competitie volgt het stramien: ‘Buitenhof <seizoen> <wedstrijdvorm> <volgnummer>’, bijvoorbeeld ‘Buitenhof 2018/19 cross-imp 2’.
 • Een competitie omvat als regel n ‘competitieronde’. De competitieronde is verdeeld in een aantal zittingen voor de speelavonden, bijvoorbeeld vijf. De optie ‘scoremethode instellen’ moet zijn: per competitieronde.
 • Vul alle gevraagde gegevens op alle vijf tabbladen in voor zover van toepassing, behalve nog de paren. Zie voor de regels het (oude) reglement. Ga daarna terug naar tabblad 3 voor de paren.
 • Vul de paren voor de competitie-indeling in onder ‘Stap 3: Paren indelen’ (de volgorde van de paren hier is onbelangrijk). Binnen paren vermelden we de spelers alfabetisch op achternaam: ‘Jan van der Aa & Marie van Zetten’.
 • Voltooi na sluiting van de inschrijving het opzetten van de nieuwe competitie. Zet dan een competitiezitting voor deze competitie op.
 
Icoontje checklist

Zet een zitting binnen een competitie op

 • Start de zitting via: Bestand / Nieuwe competitiezitting. Vul de gevraagde gegevens in voor zover van toepassing; als regel kun je de gesuggereerde waarden ongewijzigd doorstarten.
 • Haal de ‘vinkjes’ bij de paren weg. Vink een paar aan wanneer het zich aanmeldt. Zie voor hoe je invallers, combiparen en gastparen ingeeft de handleiding, hoofdstuk 4.
 • Als je spelers zonder NBB-lidnummer moet opvoeren, maak daarvan dan een aantekening, opdat we erom denken later het lidnummer (indien bekend) toe te voegen.
 • Zeg circa tien minuten vr aanvang speeltijd dat spelers zich moeten aanmelden als ze dat nog niet hebben gedaan, en dat de inschrijving gaat sluiten.
 • Bij indeling ‘Volgens competitiestand’ (dus bij swiss) moeten gastparen tevoren handmatig worden ingedeeld op een plaats met een nummer hoger dan het aantal paren in de competitie.
 • Deel de paren in: de eerste zitting ‘Willekeurig door computer’, anders via ‘Optimaliseren’ (bij swiss ‘Volgens competitiestand’), en dan de knop ‘Allen toevoegen’. Een eventuele wachttafel krijgt als regel het hoogste paarnummer.
 • Koppel eventuele combiparen (dit kan helaas niet eerder).
 • Bijzondere afwijkingen van de indeling:
  • Een paar aangemelde laatkomers kan beginnen met een eventuele wachttafel.
  • Spelers die beslist niet tegen elkaar willen spelen, geven we paarnummers van dezelfde pariteit (even of oneven).
 • Voltooi het opzetten van de zitting. Voor het schema kun je meestal het gesuggereerde ongewijzigd doorstarten, alleen bij swiss met een oneven aantal paren moet je expliciet het schema daarvoor kiezen.
 • Zet in geval van swiss of viertallendrive (pas nu) de spellen uit volgens het spellenschema respectievelijk het spellenplan.
 • Print een lijst van de deelnemende paren via: Zitting / Zittinggegevens / Overzicht / Indeling ronde 1 afdrukken. Geef die lijst aan het barpersoneel.
 • Print gidsbriefjes: Zitting / Gidsbriefjes afdrukken. Vul in het veld linksonder (ten minste) de wedstrijdvorm in: paren om matchpunten, cross-imp of butler. Laat alle ‘vermelden’-opties aan staan. Druk dan op Afdrukken’.
 • Als er wordt gespeeld met voorgeschudde spellen, importeer dan de spelverdelingen: Zitting / Zittinggegevens / Spellen importeren/exporteren. De spelverdelingen bevinden zich als regel in C:\Buitenhof\Spellen\.
 • Initialiseer de bridgemates via: Zitting / Scores invoeren / Bridgemate Pro score-invoer / Tabblad ‘Sessie starten’ / Bridgemate Pro opstarten.
 • Start de scoreverwerking via: Tabblad ‘Scores verwerken’ / Start scoreverwerking.
 • Scheid de gidsbriefjes van elkaar, reik ze uit en zeg de spelers dat ze moeten plaatsnemen. Leg niet-uitreikbare gidsbriefjes bij de rondeklok.
 • Komen er hierna nog wijzigingen in het schema (bijvoorbeeld door onverwachte laatkomers), her-initialiseer de bridgemates dan via: Zitting / Scores invoeren / Bridgemate Pro score-invoer / Tabblad ‘Sessie starten’ / Schema bijwerken. Als het spelen al begonnen is, en de zittende paren hetzelfde paarnummer houden, kies dan voor Bijwerken vanaf ronde 2’ (anders gaan ingevoerde scores verloren). Print zo nodig nieuwe gidsbriefjes.
 • Zet de rondeklok aan op de officile speeltijd, dan wel zodra de (meeste) spelers zitten en klaar kunnen zijn met eventueel schudden.
 
Icoontje checklist

Zet een parendrive op

 • Start een ‘open zitting’ via: Bestand / Nieuwe open zitting.
 • De naam van een parendrive volgt het stramien: ‘Buitenhof 2018 <drivenaam>’ (mutatis mutandis).
 • We spelen meestal 6 ronden, 6 spelgroepen van 4 spellen voor totaal 24 spellen.
 • Het toekennen van paarnummers voor een drive doen we ofwel op volgorde van binnenkomst, ofwel met behulp van het Excel-rekenblad ‘Pairs Randomizer’. (De optie ‘willekeurig door computer’ indelen is voor een open zitting niet beschikbaar.)
 
Icoontje checklist

Bepaal de uitslag van een zitting voor paren

 • Vergewis je ervan dat alle scores zijn ingelezen, bijvoorbeeld via: Zitting / Scores invoeren / Overzicht ontbrekende scores.
 • Voer eventueel benodigde scorecorrecties in: Zitting / Scores invoeren / Scorekaart.
 • Produceer de uitslag, print hem en hang hem op of reik hem uit.
 • Print persoonlijke overzichten voor alle paren: Zitting / Persoonlijk overzicht / Gehele lijn afdrukken.
 • Betreft het een competitiezitting, verwerk dan – eventueel na een protesttijd – de uitslag in de competitiestand: Zitting / Uitslag verwerken in competitie.
 • Produceer de competitiestand en voer eventueel benodigde correcties erop door, bijvoorbeeld voor vormen van afwezigheid, met name wegens extern spelen.
 • Optioneel: print de competitiestand en hang hem op. (Een oude stand mag weg.)
 • Exporteer uitslag en stand naar de UitslagenService van de NBB (zie de handleiding). Controleer of alles correct op de Clubwebsite staat.
 • Sluit de zitting af via Zitting / Zitting afsluiten.
 
Icoontje checklist

Zet een viertallendrive op

 
Icoontje checklist

Ruim de zaal en het materieel op

 • Zet de rondeklok uit wanneer alle tafels klaar zijn met spelen. Berg de rondeklok op in zijn eigen doos en in de kast.
 • Berg de spellen op in de eventuele spellenkoffer en in de materieelkast, op volgorde van spelnummer en met de noordhanden aan dezelfde kant.
 • Berg de biddingboxes en de bridgemates op.
 • Berg de tafelbladen en de eventuele spelwisselbladen op, beide op volgorde van spelnummer en met de noordzijden aan dezelfde kant.
 
Icoontje checklist

Maak back-ups en sluit de computer af

 • Maak een back-up van de gegevens van het Rekenprogramma: Systeem / Bestandsbeheer / Back-up maken.
 • Voer eerst via de knop ‘Wijzig’ de back-uplocatie in, gewoonlijk C:\Buitenhof\Back-up\Einde buit.zip (zonder datum). Het Rekenprogramma voegt aan de bestandsnaam zelf een datum toe, bijvoorbeeld: Einde buit_20180802.zip. Druk daarna op ‘Back-up maken’.
 • Kopieer de gemaakte back-up ook naar een extern geheugenmedium, zoals een memorystick (een back-up moet op minstens twee fysieke plaatsen staan: n binnen en n buiten de speellocatie). Verwijder het extern medium en neem het mee.
 • Alternatief: upload de back-up naar een ‘cloud’ zoals OneDrive of Dropbox, of e-mail de back-up naar jezelf en eventueel anderen.
 • Sluit het rekenprogramma af via: Bestand / Afsluiten.
 • Log uit en sluit de computer ‘softwarematig’ af via Start / Afsluiten. Zet ook de printer uit.
 • Berg computer met toebehoren, printer en basisstation op.
 
Copyright 2018 Haagse bridgeclub Het Buitenhof, Clubavondcommissie.

Rosalind Hengeveld