Dutch DoubletonVerder bieden na 1c.gif (113 bytes)-opening

De tegenpartij past
De tegenpartij past niet (aparte pagina)

De tegenpartij past

West
1c.gif (113 bytes)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas circa 0–4, vier/vijfkaart(+)   
1d.gif (109 bytes) “reŽel of afwijzend”:
 1. 0–7, elke verdeling
 2. 8–12, vierkaart+, geen vierkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
 3. 13+, vier/vijfkaart+ (vierkaart h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) mogelijk)
zie onder
1h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) Walsh: “reŽel maar kan ruiten passeren”
8+, vierkaart+, rondeforcing
Mancheforcing tegenover reverse of 18–20 verdeeld
zie onder
1SA 8–10, vier- of vijfkaart c.gif (113 bytes) , geen h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) (niet forcing) zie onder
2c.gif (113 bytes) inverted: 11+, vierkaart+ c.gif (113 bytes), geen vierkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
Rondeforcing op ongepaste hand
zie hier
2d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) weak jump shift: 0–6, vijf/zeskaart+ zie hier
2SA  circa 0–5, zeskaart+ c.gif (113 bytes) (forcing)
Ziet geen 3SA tegenover 18–20 verdeeld 
 • op 2SA als regel 3c.gif (113 bytes)
 • nieuwe kleur stopper
3c.gif (113 bytes) mixed raise: 6–9, zeskaart+ c.gif (113 bytes), geen vierkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
Ziet wel 3SA tegenover 18–20 verdeeld
3d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) spronginvite: 11–12, zeskaart+, inviterend (niet forcing) zie hier
3SA om te spelen, geen vierkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)  
4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) om te spelen 4s.gif (111 bytes)/SA kickback
4SA Blackwood   

Op alle eenopeningen is 3c.gif (113 bytes) de mixed raise.

Verbeek, 2013 (Dutch Doubleton); Van Lankveld, 2016 (idem); Bakker, 1999 (idem); Van der Neut, 1991 (idem); Jansma en Verhees, 2001: 5–6 (idem); Niemeijer, 2014 ter (inverted); Van Cleeff, 2004 (spronginvite); Bruggeman, 2007 (sprongantwoorden)

Verder bieden

West
1
?
Oost
1
Bieding Betekenis Verder bieden
1/
 1. 11–18, vierkaart(+), onevenwichtig
 2. 12–14, verdeeld, driekaart+ (niet forcing)
zie onder
1SA 18–20 , verdeeld als op 1SA-opening
2 11–15, zeskaart+, geen hoge vierkaart zie onder
2// pseudo-reverse: 19+, vierkaart(+) met vijfkaart+ , niet  forcing zie onder
2SA circa 8 speelslagen, zeskaart+ , rondeforcing
Ongeveer een slag sterker dan 3
zie onder
3 speelslagen, goede zeskaart+, geen hoge vierkaart zie onder
3// 20+, 4441, singleton in genoemde kleur, rondeforcing

Samenvatting SA-herbiedingen na 1-over-1

Opening Interventie Antwoord Herbieding
1SA 2SA
1 pas 1 18–20 verdeeld sterk met lange
(met sprong)
doublet pas
1// pas
1 pas 1/ 12–14 verdeeld 18–20 verdeeld
(mancheforcing)
doublet 1//
1// doublet
1 pas 1/ 12–14 verdeeld sterk met lange
1 pas 1 12–14 verdeeld 17–19 verdeeld
(niet forcing)

 Als antwoorder nog poploos kan zijn, is 1SA 18‒20; heeft antwoorder enige waarden getoond, dan is 1SA 12‒14.

 Na alle 1SA-herbiedingen van 18‒20 spelen we ‘system on’: als op 1SA-opening, ook na interventie vůůr of nŠ de 1SA-herbieding.

  

West
1
1
Oost
1
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas circa 0–5  
1 5–7, vierkaart+, geen vierkaart (niet forcing)
Geen vierde kleur 
 
1SA 6–10, om te spelen, geen vierkaart /  
2/ XYZ, zie hier
 
2 6–7, vierkaart of 4–7, vijfkaart  
2 vierkaart(+), mancheforcing 
Geen vierde kleur; in plaats daarvan 2 XYZ

2SA 11–12, inviterend met -stopper
Doorgaans geen vierkaart+ , want daarmee 1-2
 
3 om te spelen, zwak 
Inviterend of forcing via XYZ
 
3 goede zeskaart+, mancheforcing
Een inviterende hand biedt 1-3
 
3SA om te spelen, geen vierkaart /  

Antwoorder's mogelijke hogekleurenbezit na 1-1:

1-1-1 is minder vaak een driekaart dan 1.

Pseudo-reverse

West
1
2
Oost
1
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas circa 0–3 met drie/vierkaart  
2 4–7, vijfkaart+, rondeforcing
Geen vierde kleur  (niet nodig want alles al forcing)
 
2SA Ingberman: 0–5, zwaktebod, rondeforcing als regel 3
3// 6+, reŽel, mancheforcing   
3SA/4 6+, om te spelen, geen slemkansen  
3/4/ splinter: korte kleur, vierkaart+ -steun
Ook in , de geopende kleur
 

  

West
1
2SA
Oost
1
?
Bieding Betekenis Verder bieden
3 om te spelen, ook met ‘niets’, belooft geen
2SA is immers rondeforcing
 
3d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) (primair) laagste stopper voor 3SA 3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) stopper (behalve zie onder)
3SA om te spelen  
4 slempoging in  
4 kickback  

Een biedverloop als 1-1-2SA-3-3 toont wel een -stopper maar geen -stopper. Stoppers worden immers up the line geboden, dus opener heeft een -stopper ontkend. Dit geldt alleen met als lange kleur en als eerstgeboden stopper.

  

West
1c.gif (113 bytes)
?
Oost
1h.gif (112 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
1 11–16, vierkaart(+), kan verdeeld zijn, niet forcing zie onder
1SA 12–14, verdeeld, geen vierkaart zie onder
2 11–15, zeskaart+, geen hoge vierkaart zie onder
2 reverse: 17+, vierkaart(+) met vijfkaart+ , mancheforcing 2SA reŽel
2 circa 11-14 of 7 verliezers, driekaart+
Driekaart steun als regel met korte kleur of kleine doubleton
zie onder
2 17+, vierkaart+, onevenwichtig, mancheforcing   
2SA 18–20, verdeeld, mancheforcing , vierkaart mogelijk zie onder
3 speelslagen, goede zeskaart+, geen hoge vierkaart zie onder
3 sprongreverse: korte kleur, vierkaart -steun, rondeforcing  3SA serious notrump
3 limiet: circa 6 verliezers, vierkaart , inviterend 4s.gif (111 bytes) kickback voor h.gif (112 bytes)
3/4 splinter: korte kleur, vierkaart -steun, mancheforcing
3SA circa 8 speelslagen, zeskaart+ , iets in en 4 kickback voor
4 54+, sleminteresse (ongeschikt voor splinter) 4s.gif (111 bytes) optional kickback
4 64+, niet heel sterk

We hebben geen goed bod na 1-1h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) met sterke lange zonder stopper in een van de ongeboden kleuren.

Bergen, 2003; Westra, 2007 (steun voor antwoorder); Niemeijer, 2007 (sprongreverse)

  

West
1c.gif (113 bytes)
1
Oost
1h.gif (112 bytes)
?
Bieding Betekenis Verder bieden
1SA om te spelen   
2/ XYZ, zie hier
2 7–10, vijf/zeskaart+
Een zwakkere hand biedt 1-2
  
2/3/4 limietverhogingen, vierkaart -steun 3 op 2 inviterend
2SA 11–12 met -stopper (niet forcing) 3 om te spelen
3 om te spelen, zwak    
3 vijfkaart+ met vijfkaart+ , mancheforcing, goede kleuren
Enkelvoudige sprong in de vierde kleur
  
3 goede zeskaart+, mancheforcing , veelal sleminteresse
Een inviterende hand biedt 1-3
4 slempoging in , zegt niets over
3SA/4 om te spelen   
4/ splinter: korte kleur, vierkaart -steun, mancheforcing
Ook in de geopende kleur 
4SA kickback voor

XYZ (dubbele checkback)

West
1c.gif (113 bytes)
1SA
Oost
1h.gif (112 bytes)
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2c.gif (113 bytes) XYZ: transfer naar 2:
 1. om 2 te spelen met zwak spel
 2. elke inviterende hand om een ander contract dan SA te onderzoeken
 3. 5332 mancheforcing
2 verplicht ; elk volgend bod reŽel, up the line, inviterend, niet forcing:
 • 2 vijfkaart(+), inviterend (niet forcing)
 • 2SA/3SA 5332  (pas met 3433)
 • 3// reŽel en inviterend
2d.gif (109 bytes) XYZ checkback: mancheforcing relay alles natuurlijk, up the line (en forcing)
Opener moet niet ‘ontijdig’ springen op 2
2 vijf/zeskaart+, om te spelen   
2 vierkaart(+), mancheforcing (reverse)
Maar 1/-1-1SA-2 is zwak
  
2SA inviterend voor 3SA (en voor niets anders)   
3 om te spelen, zwak 
Geldt ook voor 3 na 1-opening
  
3 vijfkaart+ met vijfkaart+ , mancheforcing, goede kleuren   
3 goede zeskaart+, mancheforcing, als regel sleminteresse 4s.gif (111 bytes) kickback voor h.gif (112 bytes)
3/4/ autosplinter: korte kleur, zeskaart+ , slempoging
Ook in de geopende kleur 
3SA/4 om te spelen   

 De naam van de conventie ‘XYZ’ stamt van het feit dat zij geldt na alle biedbegin 1x-1y-1z, met ook z  SA (behalve na 1-1-1SA = 1820):

2/ als XYZ vervalt als de tegenpartij gevolgd heeft, blijft gelden als zij doubleert.

Hoogenkamp, 1999 (2/ XYZ, nog niet onder die naam); Schollaardt, 2008 (idem); Niemeijer, 2015 ter (XYZ inclusief naam)

  

West
1
2
Oost
1
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2 derde kleur: mancheforcing relay
Zegt niets over , belooft geen vijfkaart ; zie onder
alles natuurlijk, up the line (en forcing)
Opener moet niet ‘ontijdig’ springen op 2
2 vierkaart+, constructief maar niet forcing
Nieuwe kleur op driehoogte is mancheforcing
  
2 7–10, vijf/zeskaart+   
2SA 10–12, inviterend (niet forcing)   
3 inviterend, niet forcing 3/ stopper
3/ vijfkaart+ met vijfkaart+ , mancheforcing, goede kleuren   
3 goede zeskaart+, mancheforcing , veelal sleminteresse   
3SA/4 om te spelen   

Niemeijer, 2002: 48; Niemeijer, 2007 bis (derde kleur)

Overzicht derde kleur

Opening Antwoord Herbieding Derde kleur
1c.gif (113 bytes) 1d.gif (109 bytes) 2c.gif (113 bytes) 2
1c.gif (113 bytes) 1h.gif (112 bytes)/ 2c.gif (113 bytes) 2
1 1h.gif (112 bytes) 2 2
1 1s.gif (111 bytes) 2 2
1 1s.gif (111 bytes) 2 2SA

De ‘derde kleur’ mancheforcing relay is dus steeds de laagste ongeboden speelsoort na herbieding van de openingskleur.

  

West
1
2s.gif (111 bytes)
Oost
1s.gif (111 bytes)
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2SA relay, manchepoging of slempoging zie onder
3c.gif (113 bytes) vierkaart+ vierkaart s.gif (111 bytes), manchepoging maar niet  forcing 3 minimum, vierkaart
3d.gif (109 bytes) vijfkaart+
3h.gif (112 bytes) vierkaart+, rondeforcing
3s.gif (111 bytes) slechte vijfkaart s.gif (111 bytes), manchepoging  
3SA 4s.gif (111 bytes)333, voorstel te spelen pas met ook 4s.gif (111 bytes)333 of met driekaart s.gif (111 bytes)
4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) splinter: korte kleur, vijfkaart+ s.gif (111 bytes), slempoging
Ook in de geopende kleur 
 
4 vijfkaart+, om te spelen  

Bergen, 1985: 154–157

  

West
1c.gif (113 bytes)
2h.gif (112 bytes)
?
Oost
1h.gif (112 bytes)
2SA
Bieding Betekenis Verder bieden
3c.gif (113 bytes) minimum, driekaart h.gif (112 bytes) (niet forcing)
De geopende kleur: 3 na 1-opening
3d.gif (109 bytes) maximum, driekaart h.gif (112 bytes), kort in  of  
3h.gif (112 bytes) minimum, vierkaart h.gif (112 bytes)
3s.gif (111 bytes)/4d.gif (109 bytes) maximum, vierkaart h.gif (112 bytes), kort in s.gif (111 bytes)/d.gif (109 bytes)
3SA maximum, driekaart h.gif (112 bytes), verdeeld als na 3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)
4c.gif (113 bytes) maximum, vierkaart h.gif (112 bytes), vijfkaart+ als na 3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)/4d.gif (109 bytes)
4h.gif (112 bytes) maximum, vierkaart h.gif (112 bytes), verdeeld

Drie in de geopende kleur toont een minimum met een driekaart. Je kunt daar namelijk desgewenst op passen.

  

West
1
2
?
Oost
1
2SA
Bieding Betekenis
3/ maximum, driekaart , kort in genoemde kleur
overige als boven

Bergen, 1985: 153–154, 157–162

  

West
1
2SA
Oost
1s.gif (111 bytes)
?
Bieding Betekenis Verder bieden
3 relay voor hoge kleuren
Belooft geen vijfkaart
zie onder
3/ vijfkaart+ met vijfkaart
Met vierkaart / of met vierkaart  bied je via 3
 
3 zeskaart+, veelal sleminteresse 4// cue-bid
3SA/4 om te spelen 4 op 3SA vierkaart
4 vijfkaart+, slempoging, als regel vierkaart 4 kickback
4/ autosplinter: korte kleur, zeskaart+ , slempoging
Niet mogelijk in
  
4SA/5SA kwantitatief voor 6SA respectievelijk 7SA   

Vriend, 2002

  

West
1c.gif (113 bytes)
2SA
?
Oost
1s.gif (111 bytes)
3c.gif (113 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
3d.gif (109 bytes) driekaart s.gif (111 bytes) (vierkaart h.gif (112 bytes) mogelijk) zie onder
3h.gif (112 bytes) vierkaart h.gif (112 bytes), geen driekaart+ s.gif (111 bytes)
3s.gif (111 bytes) vierkaart s.gif (111 bytes), stelt fit vast 3SA 4s.gif (111 bytes)333, voorstel eindcontract
3SA geen driekaart+ s.gif (111 bytes) of vierkaart h.gif (112 bytes) zie onder
4/ vierkaart s.gif (111 bytes), maximum, niet 4333, cue-bid 4SA kickback

  

West
1c.gif (113 bytes)
2SA
...
(geen vier-
kaart )
Oost
1h.gif (112 bytes)
3c.gif (113 bytes)
?
Bieding Betekenis Verder bieden
3h.gif (112 bytes) stelt kleur vast, vraagt om cue-bid 3SA 3h.gif (112 bytes)433, voorstel eindcontract
3s.gif (111 bytes) vierkaart, vaak 4s.gif (111 bytes)4h.gif (112 bytes) 3SA geen vierkaart s.gif (111 bytes)
3SA/4 om te spelen  
4 lagekleurenvraagbod als na Niemeijer
4 op 3s.gif (111 bytes): enige slempoging in s.gif (111 bytes) 4SA kickback
4SA kwantitatief  

Bedenk dat opener elke 18–20 verdeeld kan hebben, bijvoorbeeld niet alleen 5332 maar ook 5332.

  

West
1
3
Oost
1
?
Bieding Betekenis Verder bieden
3/ (vooralsnog) stopper, mancheforcing  
3 vijfkaart+ , mancheforcing 4 met Jx/xxx
3SA/4 om te spelen   
4 -steun, mancheforcing, als regel sleminteresse 4 optional kickback
4 kickback   
4SA kwantitatief, geen -steun van betekenis   
5 goede -steun, weinig ernaast   

Dus elk bod onder mancheniveau is mancheforcing.

Crowhurst, 1974: 120–122

  

West
1
?
Oost
1SA
Bieding Betekenis Verder bieden
2 om te spelen  
2// stopper , rondeforcing, vierkaart+  nieuwe kleur stopper
2SA inviterend voor 3SA  
3 vier/vijfkaart+, preŽmptief 
Vergelijk 1-2-3
 
3// splinter: korte kleur, mancheforcing 3SA ‘massieve’ stopper
3SA om te spelen  

Merk op dat – omdat 1SA belooft – herbiedingen na 1-1SA lijken op die na 1-2, meer dan op die na 1//-1SA.Copyright © 2000–2019 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld