Dutch Doubleton

Rosalind Hengeveld


Verder bieden na 1c.gif (113 bytes)/s.gif (111 bytes)-opening

De tegenpartij past
De tegenpartij past niet (aparte pagina)

De tegenpartij past

West
1h.gif (112 bytes)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
1s.gif (111 bytes) 5+, vierkaart+, rondeforcing zie onder
1SA forcing SA: 5–12, rondeforcing:
 1. 5–12 zonder h.gif (112 bytes)-steun, geen vierkaart s.gif (111 bytes)
 2. miniverhoging: tot 7 met 10 verliezers, driekaart h.gif (112 bytes)-steun
 3. 11–12, zeskaart+ s.gif (111 bytes) , inviterend
zie onder
West
1h.gif (112 bytes)
Oost
?
2c.gif (113 bytes) tweeklavertje: 11+, multibod, mancheforcing met ťťn uitzondering:
 1. 13+, vijfkaart+ , mancheforcing
 2. 13+, verdeeld of 4441, mancheforcing
 3. 11+, driekaart(+) -steun, limiet+
2d.gif (109 bytes) 13+, vijfkaart+, mancheforcing zie onder
2h.gif (112 bytes) 8–10 of 9 verliezers, driekaart (zelden vierkaart) h.gif (112 bytes)-steun
Zie ook de recapitulatie antwoorden met troefsteun
zie onder
2s.gif (111 bytes) weak jump shift: 0–6, vijf/zeskaart+ als na 1c.gif (113 bytes)-2/s.gif (111 bytes)
2SA Truscott: 10–14, vierkaart+ h.gif (112 bytes)-steun, limiet+
Met meer via 2c.gif (113 bytes), ook met vierkaart+ steun
zie hier
3c.gif (113 bytes) mixed raise: circa 7–9 met 9 verliezers, vierkaart(+) h.gif (112 bytes)-steun
Vaak, maar niet per se verdeeld
3d.gif (109 bytes) algemene manchepoging
West
1h.gif (112 bytes)
Oost
?
3d.gif (109 bytes) 7–9 met 8 verliezers, vierkaart(+) h.gif (112 bytes)-steun; distributionele limiet
Onbekende korte kleur of 4h.gif (112 bytes)522
geen forcing pas van kracht
3h.gif (112 bytes) 0–6, 10(+) verliezers, vierkaart+ h.gif (112 bytes)-steun   
3s.gif (111 bytes)/4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) splinter: circa 11–14, korte kleur, vierkaart+ h.gif (112 bytes)-steun   
3SA 13–15, driekaart h.gif (112 bytes)-steun, als regel 4333, niet forcing zie hier
4h.gif (112 bytes) 0–9, vier/vijfkaart+ h.gif (112 bytes)-steun, preŽmptief   
4s.gif (111 bytes) om te spelen, zevenkaart+ 4SA kickback (voor )
4SA Blackwood   
5c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) Exclusion
Op een 1-opening is er geen directe Exclusion in
  

Een inviterende hand met lange bieden we via 1SA, want 1-3 is splinter, en 1-1-iets-3 is mancheforcing.

 Op een zeer zwak spel met een driekaart h.gif (112 bytes) en een vierkaart s.gif (111 bytes) is het beter 1SA te antwoorden dan 1s.gif (111 bytes).

  

West
1s.gif (111 bytes)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2/h.gif (112 bytes) 13+, vijfkaart+, mancheforcing zie onder
3h.gif (112 bytes)/4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) splinter: circa 11+, korte kleur, vierkaart+ s.gif (111 bytes)-steun
1s.gif (111 bytes)-3h.gif (112 bytes) enige geval met enkele sprong 
  
4h.gif (112 bytes) om te spelen, zevenkaart+ 4s.gif (111 bytes) kickback (voor )
5c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/ Exclusion   
overige als op 1h.gif (112 bytes)   

Hoogenkamp, 2004 bis; Bergen, 1985: 136–143 (splinter); 37–43 (Bergen raises); Cohen, 1992: 69–76 (idem); Kroes, 2003 (2); Schollaardt, 2008 ter; Bakker, 2003

Recapitulatie antwoorden op 1/ met troefsteun

Troefsteun Zeer zwak Zwak Inviterend Manchespel Slempoging
driekaart 1SA, dan 2/ 2/ 2-2-2/ 2, 2/1 of 3SA 2 of 2/1
vierkaart 3/ 3 2SA of 3 2SA, 2/1 of splinter
vijfkaart+ 4/

Antwoorden op gepaste hand

West
pas
?
Oost
1
Bieding Betekenis Verder bieden
1SA blijft rondeforcing tegenover ‘echte’ opening pas met verdeeld ‘derdehandsje’
2 Drury: driekaart(+) -steun, limiet (altijd) zie hier
2/ 6–11, vijf/zeskaart+, niet forcing
Vergelijk negative free bid
  
overige als op ongepaste hand   

Verder bieden

West
1
?
Oost
1
Bieding Betekenis Verder bieden
1SA 12–14, als regel 5332 als na 1-1/-1SA: XYZ
2c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)
 1. 11–17, vierkaart+
 2. 15–16, 5332, driekaart
2d.gif (109 bytes)/3c.gif (113 bytes) vierde kleur: mancheforcing relay
2 11–15, zeskaart+ 2SA mancheforcing relay
2s.gif (111 bytes) circa 11–14 of 7 verliezers, driekaart+ als na 1-1-2
2SA 17–19, (semi)verdeeld, niet forcing
Ook vaak SA-achtige 54/22 of slechte 6322
zie onder
3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) circa 19+, drie/vierkaart+, mancheforcing  3 doubleton , afwachtend
3 speelslagen, goede zeskaart+ zie onder
3s.gif (111 bytes) limiet: circa 6 verliezers, vierkaart , inviterend  
3SA circa 20, om te spelen  
4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) splinter: korte kleur, vierkaart -steun  
4 om te spelen, als regel zevenkaart+ 4 kickback
4 om te spelen, sterk, als regel 4522  

Na 1-1 geldt (bij ons) dus niet Gazzilli

Zie ook de samenvatting SA-herbiedingen na 1-over-1

Bergen, 2003

  

West
1
2SA
Oost
1
?
Bieding Betekenis Verder bieden
3 mancheforcing relay:
 1. vijfkaart(+)
 2. sleminteresse in
 3. sleminteresse met vierkaart /
zie onder
3 vijfkaart+, mancheforcing  
3 sign-off, miniverhoging
Met sleminteresse eerst 3 dan 4 (zie onder)
 
3 zeskaart+, mancheforcing, veelal sleminteresse 4/ cue-bid (voor )
3SA/4/ om te spelen  
4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) autosplinter: korte kleur, zeskaart+ , slempoging  
4SA/5SA kwantitatief voor 6SA respectievelijk 7SA  

Dus zo veel mogelijk als na 1-1/-2SA; alleen de 3-relay werkt heel anders.

  

West
1
2SA
?
Oost
1
3
Bieding Betekenis Verder bieden
3 vierkaart of 3h.gif (112 bytes) vraagt vierkaart: 3s.gif (111 bytes) = c.gif (113 bytes), 3SA = d.gif (109 bytes)
3 zeskaart , driekaart mogelijk 3 vijfkaart(+)
3 driekaart , vijfkaart 4 slempoging in (zegt niets over  )
3SA ‘niets te melden’, 2533 4 vijfkaart+ (geen cue-bid )
  

op alle antwoorden:

 • 3SA/4/ om te spelen
 • 4 slempoging in (zegt niets over )
 • 4SA kwantitatief

Deze relay werkt heel anders dan die na 1-1-2SA. Reden is dat 2SA na 1 mancheforcing is en na 1 niet forcing; bovendien is na 1 nog elke verdeelde hand mogelijk, na 1 een vijfkaart(+) harten bekend en geen vierkaart mogelijk (want niet forcing).

  

West
1
3
Oost
1
?
Bieding Betekenis Verder bieden
3 vijfkaart+ , mancheforcing
Ook met 55c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)+
4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) cue-bid (voor )
3SA/4 om te spelen  
4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) cue-bid, slempoging in  
1-1SA-3-4 is om te spelen
4 kickback (voor )
4 om te spelen 
Azenvragen via eerst 4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)
 
4SA kwantitatief, geen -steun  

  

Gazzilli-complex

West
1
?
Oost
1SA
Bieding Betekenis Verder bieden
2 Gazzilli: multibod, rondeforcing:
 1. elke 17+
 2. elke 5332
 3. vierkaart+
 4. 11–16, vierkaart (alleen na 1)
zie onder
2 11–16, vierkaart+
Zo ook 1-1SA-2
zie onder
2 11–16 met minder dan 7 speelslagen, zeskaart+
2 reverse: 17+ vierkaart(+), rondeforcing 2SA Ingberman
2SA 14–16, goede zeskaart+ en vierkaart(+) /
Na 1-opening ook vierkaart
zie onder
3/ 14–16, vijfkaart+, goede kleuren (niet forcing)  
3 14–16 met 7 speelslagen, goede zeskaart+ zie onder
3 14–16, goede vijfkaart+ en zeskaart(+) (niet forcing)  
4/ zeskaart(+)  en vijfkaart , niet sterk   

Alle andere biedingen dan 2 tonen maximaal 16 punten, behalve de reverse 1-1SA-2.

Aggarwal, 2005; Schollaardt, 2008 ter deel 1; Verbeek, 2013 ter; Van Lankveld, 2014

Gazzilli, Bridge Guys

  

West
1
?
Noord
pas
Oost
1SA
Zuid
dbl
Bieding Betekenis
pas 11–16, 5332 of vierkaart
redoublet elke 17+, business
2 11–16, vierkaart+ 
overige ongeveer als zonder doublet

 Gazzilli vervalt na alle interventie van de tegenpartij, dus ook na 1-(dbl)-1SA en na 1-(1)-1SA.
1SA is nu immers meer gelimiteerd; ook twee in kleur is nu zwakker.

  

West
1
2
Oost
1SA
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2 8‒12, relay, mancheforcing tegenover 17+ zie onder
2 tot 7, doubleton of driekaart(+) zie onder
2 5‒7, driekaart, kort in , vierkaart+ en
Niet te verwarren met idem op 2
 • pas op 2 vierkaart
 • 2SA vraagt langste lage kleur 
 • 3/ om te spelen
 • 3 17+, zeskaart+, inviterend
2SA 5‒9, vijfkaart+ en
3/ 5‒9, zeskaart+
3 11–12, zeskaart+, inviterend  

  

West
1s.gif (111 bytes)
2
Oost
1SA
?
Bieding Betekenis
2/3 5‒9, vijf/zeskaart+, veelal kort in
2SA 5‒9, kort in , ongeschikt voor ander bod
3 10–12, zeskaart+, inviterend
overige als na 1

 Antwoorder biedt 2 met bijna elke 8+, namelijk behalve:

 • een niet-inviterende hand, kort in de openingskleur, waarmee hij op 2/ ‘vast zou zitten’ (zie ook onder);
 • een inviterende hand met een zeskaart in de andere hoge kleur.

  

West
1
2
?
Oost
1SA
2
Bieding Betekenis Verder bieden
2 elke 11‒14 (in 2), vijfkaart
5332, vierkaart+ of vierkaart
zie onder
2 15+, multibod
Voor de mogelijkheden zie de relay hiernaast
 • 2SA op 2 relay:
  • 3 15‒16, vierkaart+ (niet forcing)
  • 3 17+, vierkaart
  • 3 17+, vierkaart
  • 3SA 17‒18, 5332
 • 3/ vijfkaart+ (ook 5332), mancheforcing
2SA 15‒16, 5332 of 45 (niet forcing)
3/ 17+, vijfkaart+
3 17+, zeskaart+, eenkleurenspel
3SA 19‒20, 5332

  

West
1s.gif (111 bytes)
2
?
Oost
1SA
2
Bieding Betekenis Verder bieden
2 15+, multibod
Voor de mogelijkheden zie de relay hiernaast
 • 2 op 2 relay:
  • 2SA 15‒16, vierkaart+ (niet forcing)
  • 3// 17+, vierkaart
  • 3 17+, zeskaart+ en driekaart
  • 3SA 17‒18, 5332
 • 3// vijfkaart+ (ook 5332), mancheforcing
 • op 2 zie onder
2 elke 11‒14 (in 2), vijfkaart 
5332 of vierkaart+
2SA 15‒16, 5332 (niet forcing)
3// 17+, vijfkaart+
3 17+, zeskaart+, geen driekaart  
3SA 19‒20, 5332

 Twee in de openingskleur toont conventioneel elke 11‒14 en belooft niets extra in die kleur. Elk ander bod toont overwaarde.

 Opener's kleurlengten met 17+:

 • Met 5-5 biedt opener op 2 de tweede vijfkaart op driehoogte; dit belooft altijd een vijfkaart(+).
 • Met 5-4 biedt opener het afvalbod 2/; de relay vraagt primair naar de vierkaart.
 • Met 6-4 idem; na de relay steunt antwoorder de openingskleur op een doubleton .
  Een driekaart steun is niet mogelijk met 8‒12.

  

West
1
2
2
Oost
1SA
2
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas tot matige 11, doubleton  
2 8‒10, driekaart, kort in , vierkaart+ en als na 1-1SA-2-2
2SA 11‒12, inviterend 3 vijfkaart(+), om te spelen
3/ 10–12, zeskaart+, inviterend  

  

West
1
2
?
Oost
1SA
2
Bieding Betekenis
pas tot matige 18
2SA 18‒19, inviterend (niet forcing)
3// 17+, vierkaart+, rondeforcing
3 circa 18, zeskaart+, inviterend

  

West
1h.gif (112 bytes)
2
Oost
1SA
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2
 1. 5–10, doubleton
 2. tot 7, driekaart -steun (miniverhoging)
 
2s.gif (111 bytes) 10–12, verdeeld, vierkaart+ -steun , inviterend
Dit bod kent geen tegenhanger na 1-opening
3 om te spelen
2SA 10–12, verdeeld zonder -steun, inviterend 3d.gif (109 bytes) vijfkaart+, om te spelen
3c.gif (113 bytes) 10–12, zeskaart+, inviterend  
3 7–9, vijfkaart+, semipreŽmptief (alleen na 1)  
3s.gif (111 bytes) 11–12, zeskaart+ s.gif (111 bytes), inviterend  

  

West
1s.gif (111 bytes)
2d.gif (109 bytes)
Oost
1SA
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2h.gif (112 bytes) 5–9, vijf/zeskaart+, veelal kort in   
2SA 10–12, inviterend (vijfkaart h.gif (112 bytes) mogelijk ) 3h.gif (112 bytes) (verplicht met) driekaart, overwaarde
3d.gif (109 bytes) 9–12, vierkaart+ d.gif (109 bytes)-steun, inviterend
Dus sterker dan na 1-opening
  
overige als na 1  

Bergen, 1985: 16–25

  

West
1
2SA
Oost
1SA
?
Bieding Betekenis Verder bieden
3 relay voor vierkaart, kan zwak zijn
 • 3/ vierkaart
 • 3 (openingskleur) vierkaart
3 zeskaart+, kort in , om te spelen pas behalve met vierkaart
3 zeskaart+, rondeforcing 
3/3SA/4 om te spelen  

 

  

West
1h.gif (112 bytes)
?
Oost
2d.gif (109 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
2h.gif (112 bytes) zeskaart+ of sterke vijfkaart zie onder
2s.gif (111 bytes) vierkaart+ (belooft geen overwaarde)
2SA afvalbod, 5h.gif (112 bytes)332 of elk spel ongeschikt voor ander bod
3c.gif (113 bytes) high reverse: vijfkaart+ (belooft geen overwaarde)
3d.gif (109 bytes) drie/vierkaart(+) d.gif (109 bytes)-steun, als regel zonder korte kleur
 • 3h.gif (112 bytes) stelt alsnog h.gif (112 bytes) als troef vast
 • 4h.gif (112 bytes) kickback voor d.gif (109 bytes)
West
1h.gif (112 bytes)
?
Oost
2d.gif (109 bytes)
  
3h.gif (112 bytes) circa 15+, (semi)dichte kleur; stelt h.gif (112 bytes) als troefkleur vast 3SA serious notrump
3s.gif (111 bytes)/4c.gif (113 bytes) splinter: korte kleur met vierkaart+ d.gif (109 bytes) 4h.gif (112 bytes) kickback voor d.gif (109 bytes)
3SA 15–17, 5h.gif (112 bytes)332 4SA kwantitatief
4d.gif (109 bytes) picture bid: circa 15+, 5h.gif (112 bytes)4d.gif (109 bytes)22, geen s.gif (111 bytes)/-controle 4h.gif (112 bytes) optional kickback voor d.gif (109 bytes)
4h.gif (112 bytes) zevenkaart+ (niet dicht), minimale hand 4s.gif (111 bytes) kickback voor h.gif (112 bytes)

  

West
1
?
Oost
2
Bieding Betekenis Verder bieden
2SA afvalbod, matige driekaart mogelijk  
3 drie/vierkaart(+) -steun, als regel zonder korte kleur (belooft geen overwaarde) 3SA serious
4 picture bid: 5422, minimum, geen /-controle
Dus niet zomaar elk minimum met steun
4s.gif (111 bytes) optional kickback
overige als op 2  

  

West
1s.gif (111 bytes)
4h.gif (112 bytes)
Oost
2d.gif (109 bytes)
Betekenis laatste bieding
zeskaart+ h.gif (112 bytes) en vijfkaart+ s.gif (111 bytes), niet sterk

Bergen, 1985: 28–31; Jacobs, 2003; Schollaardt, 2008 ter

  

West
1s.gif (111 bytes)
2h.gif (112 bytes)
Oost
2
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2s.gif (111 bytes) doubleton/driekaart s.gif (111 bytes) (J10 of beter) 3 driekaart+ (5s.gif (111 bytes)4h.gif (112 bytes)1d.gif (109 bytes)3c.gif (113 bytes) et cetera)
2SA afvalbod, belooft -stopper
3c.gif (113 bytes) min of meer reŽel, veelal iets als Axx 3SA halve+ -stopper (Qx/Jxx)
3d.gif (109 bytes) goede zeskaart+ (blijft mancheforcing) 4 kickback voor
3h.gif (112 bytes) vierkaart h.gif (112 bytes)-steun 3SA serious notrump
West
1s.gif (111 bytes)
2h.gif (112 bytes)
Oost
2
?
3s.gif (111 bytes) driekaart+ s.gif (111 bytes)-steun
3SA 15–17, verdeeld met stoppers 4SA kwantitatief
4c.gif (113 bytes) splinter, vierkaart h.gif (112 bytes)-steun 4s.gif (111 bytes) kickback voor h.gif (112 bytes)
4d.gif (109 bytes) (semi)dichte kleur, stelt als troefkleur vast 4 kickback voor
4h.gif (112 bytes) picture bid: 4h.gif (112 bytes)522, minimum, geen s.gif (111 bytes)/-controle 4s.gif (111 bytes) kickback voor h.gif (112 bytes)
4s.gif (111 bytes) minimum met steun, geen h.gif (112 bytes)/-controle 4SA kickback voor s.gif (111 bytes)

Bergen, 1985: 32–33; Jacobs, 2003

  

West
1s.gif (111 bytes)
?
Oost
2s.gif (111 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
2SA manchepoging of slempoging, rondeforcing zie onder
3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) short-suit trial: korte kleur, manchepoging of slempoging
Vervalt als de tegenpartij biedt op 2s.gif (111 bytes), blijft gelden als zij doubleert of als zij onder 2s.gif (111 bytes) geboden had
  
3s.gif (111 bytes) zeskaart+, preŽmptief, niet uitnodigend
Nuttiger in dan in
  
3SA voorstel te spelen, 5s.gif (111 bytes)332   
4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) goede vijfkaart+, slempoging   

Manchepogingen komen het vaakst voor als de tegenpartij gevolgd had op de opening, want dan heeft de verhoging een wijde range.

Tammens, 2007 bis

  

West
1s.gif (111 bytes)
2SA
Oost
2s.gif (111 bytes)
?
Bieding Betekenis Verder bieden
3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) doubleton of korter (minimum of maximum)
Met twee doubletons de laagste
 • 3h.gif (112 bytes) vierkaart+ (voor 4-4 h.gif (112 bytes)-fit), rondeforcing
 • 3s.gif (111 bytes) voorstel eindcontract
 • 3SA om te spelen
 • 4/ cue-bid
 • 4h.gif (112 bytes) (op 3/SA) vierkaart+; niet forcing 
3s.gif (111 bytes) minimum, 4333
3SA maximum, 4333
4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) goede vijfkaart+, maximum   

Antwoorder vermijdt de manche te bieden, want vaak heeft opener geen manchepoging maar een slempoging.

Bergen, 1985: 148–153Copyright © 2000–2017 Rosalind Hengeveld.

14 december 2017