Dutch DoubletonVerder bieden na 1d.gif (109 bytes)-opening

De tegenpartij past
De tegenpartij past niet (aparte pagina)

De tegenpartij past

West
1d.gif (109 bytes)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
1h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 5+, vierkaart+, rondeforcing zie onder
1SA 6–10, geen vierkaart h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) (zegt niets over )
  • natuurlijk, als na 1-1/
    Dus niet als na 1-1SA 
  • 3/ splinter: korte kleur
2c.gif (113 bytes) 13+, vierkaart+, mancheforcing zie onder
2d.gif (109 bytes) inverted: 11+, vierkaart+ d.gif (109 bytes)-steun, als regel geen vierkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) zie hier
2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) weak jump shift: 0–6, vijf/zeskaart+ als na 1-2/2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
2SA 11–12, verdeeld, vierkaart+ , geen vierkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
  • 3 om te spelen, niet forcing
  • 3d.gif (109 bytes) om te spelen
  • 3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) korte kleur
3c.gif (113 bytes) mixed raise: 7–10, vier/vijfkaart+ d.gif (109 bytes)-steun, geen vierkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) nieuwe kleur stopper
3d.gif (109 bytes) 0–6, vier/vijfkaart+ d.gif (109 bytes)-steun, als regel geen vierkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) spronginvite: 11–12, zeskaart+, inviterend als na 1-3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
3SA om te spelen, geen vierkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)  
4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) om te spelen 4s.gif (111 bytes)/SA kickback
4SA Blackwood   

We hebben geen structurele oplossing voor een inviterende hand, circa 11 punten, met lange . Immers, 2 is mancheforcing en 3 is -steun. Mogelijkheden zijn:

Een echt probleem hebben we alleen met circa 11 punten, onevenwichtig, zeskaart+ , ongepaste hand; dat doet zich niet zo vaak voor.

Van Cleeff, 2004 (spronginvite)

Antwoorden op gepaste hand

West
pas
?
Oost
1
Bieding Betekenis
2 6–11, vijf/zeskaart+, niet forcing
Vergelijk negative free bid
overige als op ongepaste hand

Verder bieden

West
1
?
Oost
1
Bieding Betekenis Verder bieden
1SA 12–14, verdeeld, geen vierkaart als na 1-1/-1SA: XYZ
2 11–17, vierkaart+, onevenwichtig
Belooft geen vijfkaart ; kan 45 of 4441 zijn
2 vierde kleur:  mancheforcing relay
2 11–15, zeskaart+ 2 derde kleur: mancheforcing relay
2 reverse: 17+, vierkaart(+) met vijfkaart+ , rondeforcing zie hier
2SA circa 8 speelslagen, zeskaart+ , rondeforcing
Met 18–20 verdeeld openen we immers altijd 1
3/h.gif (112 bytes) (primair) stopper voor 3SA
3 circa 19+, vierkaart+, onevenwichtig, mancheforcing    
3 speelslagen, goede zeskaart+, geen hoge vierkaart zie onder
overige als na 1-1/   

Zie ook de samenvatting SA-herbiedingen na 1-over-1

Na 1-1-1 geldt ook 2/ als XYZ.

We kennen de volgende soorten reverse-achtige biedingen met verschillend forcingkarakter:

  

West
1
3
Oost
1
?
Bieding Betekenis Verder bieden
3 vijfkaart+, mancheforcing
3 (vooralsnog) -stopper, geen -stopper  
3SA om te spelen met in elk geval -stopper
En met of zonder -stopper (zie onder)
 
4 (vooralsnog) vijfkaart+, mancheforcing
Kan eventueel later een advance cue-bid blijken
4 om te spelen met Jx/xxx
4 kickback
4 om te spelen bied je via eerst 3
  
overige als na 1-1/-3   

Met ruiten als bakkleur – in tegenstelling tot met klaveren – is het niet in alle gevallen mogelijk de aan- en afwezigheid van stoppers in de zijkleuren op bevredigende wijze uit te bieden. Dit staat bekend als ‘het ruitenprobleem’.

  

West
1
?
Oost
2
Bieding Betekenis
2 zeskaart+ of sterke vijfkaart (vierkaart h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) mogelijk)
2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) vierkaart+, meestal vijfkaart of 4441
2SA 12–14, verdeeld
3 vierkaart -steun, als regel zonder korte kleur
3 circa 15+, (semi)dichte kleur; stelt als troefkleur vast
Maar 3SA als eindcontract mogelijk
3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) splinter: korte kleur met vierkaart+ (belooft geen overwaarde)
3SA om te spelen, niet zeer sterk, zeskaart+ (nooit verdeeld)

 


Copyright 2000–2019 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld