Dutch Doubleton

Rosalind Hengeveld


Verder bieden na 1d.gif (109 bytes)-opening

De tegenpartij past
De tegenpartij past niet (aparte pagina)

De tegenpartij past

West
1d.gif (109 bytes)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
1h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 5+, vierkaart+, rondeforcing zie onder
1SA 6–10, geen vierkaart h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) (zegt niets over )
  • natuurlijk, als na 1-1/
    Dus niet als na 1-1SA 
  • 3/ splinter: korte kleur
2c.gif (113 bytes) 13+, vierkaart+, mancheforcing zie onder
2d.gif (109 bytes) inverted: 11+, vierkaart+ d.gif (109 bytes)-steun, als regel geen vierkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) zie onder
2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) weak jump shift: 0–6, vijf/zeskaart+ als na 1-2/2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
2SA 11–12, verdeeld, vierkaart+ , geen vierkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
  • 3 om te spelen, niet forcing
  • 3d.gif (109 bytes) om te spelen
  • 3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) korte kleur
3c.gif (113 bytes) mixed raise: 7–10, vier/vijfkaart+ d.gif (109 bytes)-steun, geen vierkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) nieuwe kleur stopper
3d.gif (109 bytes) 0–6, vier/vijfkaart+ d.gif (109 bytes)-steun, als regel geen vierkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) spronginvite: 11–12, zeskaart+, inviterend als na 1-3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
3SA om te spelen, geen vierkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)  
4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) om te spelen 4s.gif (111 bytes)/SA kickback
4SA Blackwood   

We hebben geen structurele oplossing voor een inviterende hand, circa 11 punten, met lange . Immers, 2 is mancheforcing en 3 is -steun. Mogelijkheden zijn:

Een echt probleem hebben we alleen met circa 11 punten, onevenwichtig, zeskaart+ , ongepaste hand; dat doet zich niet zo vaak voor.

Van Cleeff, 2004 (spronginvite)

Antwoorden op gepaste hand

West
pas
?
Oost
1
Bieding Betekenis
2 6–11, vijf/zeskaart+, niet forcing
Vergelijk negative free bid
overige als op ongepaste hand

Verder bieden

West
1
?
Oost
1
Bieding Betekenis Verder bieden
1SA 12–14, verdeeld, geen vierkaart als na 1-1/-1SA: XYZ
2 11–17, vierkaart+, onevenwichtig
Belooft geen vijfkaart ; kan 45 of 4441 zijn
2 vierde kleur:  mancheforcing relay
2 11–15, zeskaart+ 2 derde kleur: mancheforcing relay
2 reverse: 17+, vierkaart(+) met vijfkaart+ , rondeforcing zie onder
2SA semiforcing: 8–9 speelslagen, zeskaart+ , rondeforcing
Met 18–20 verdeeld openen we immers altijd 1
3/h.gif (112 bytes) (primair) stopper voor 3SA
3 circa 19+, vierkaart+, onevenwichtig, mancheforcing    
3 speelslagen, goede zeskaart+, geen hoge vierkaart zie onder
overige als na 1-1/   

Zie ook de samenvatting SA-herbiedingen na 1-over-1

Na 1-1-1 geldt ook 2/ als XYZ.

We kennen de volgende soorten reverse-achtige biedingen met verschillend forcingkarakter:

Reverse

West
1
2
Oost
1s.gif (111 bytes)
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2 vijfkaart+, rondeforcing 2SA/3// niet forcing
2SA Ingberman: inleiding tot zwaktebod (forcing)
Vergelijk Lebensohl en good-bad
  • 3 minimale  reverse; zie onder
  • 3 zes/zevenkaart+, niet forcing
  • 3//4 mancheforcing
3 vierde kleur: mancheforcing relay 3 afvalbod, ‘niets te melden’
3 driekaart+, mancheforcing   
3 vierkaart+, mancheforcing  
3 zeskaart+, mancheforcing  
3SA 8–12, om te spelen  
4/ splinter: korte kleur, vierkaart+ -steun
Ook in de geopende kleur 
 

Het afvalbod op de vierde kleur is steeds de hoogste kleur van opener.
Dit is namelijk de kleur waarin extra lengte het minst waarschijnlijk is

Hoogenkamp, 2000 bis; Van Zwol, 2003; Ekeblad, 2008

  

West
1
2
3
Oost
1s.gif (111 bytes)
2SA
?
Bieding Betekenis
pas zwak, zeskaart+
3/ zwak, om te spelen
3 7–8, zeskaart+, inviterend
3SA 13–15, verdeeld zonder fit

  

West
1
3
Oost
1
?
Bieding Betekenis Verder bieden
3 (vooralsnog) -stopper, geen -stopper  
3SA om te spelen met in elk geval -stopper
En met of zonder -stopper (zie onder)
 
4 (vooralsnog) vijfkaart+, mancheforcing
Kan eventueel later een advance cue-bid blijken
4 om te spelen met Jx/xxx
4 kickback
4 om te spelen bied je via eerst 3
  
overige als na 1-1/-3   

Met ruiten als bakkleur – in tegenstelling tot met klaveren – is het niet in alle gevallen mogelijk de aan- en afwezigheid van stoppers in de zijkleuren op bevredigende wijze uit te bieden. Dit staat bekend als ‘het ruitenprobleem’.

  

West
1
?
Oost
2
Bieding Betekenis
2 zeskaart+ of sterke vijfkaart (vierkaart h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) mogelijk)
2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) vierkaart+, meestal vijfkaart of 4441
2SA 12–14, verdeeld
3 vierkaart -steun, als regel zonder korte kleur
3 circa 15+, (semi)dichte kleur; stelt als troefkleur vast
Maar 3SA als eindcontract mogelijk
3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) splinter: korte kleur met vierkaart+ (belooft geen overwaarde)
3SA om te spelen, niet zeer sterk, zeskaart+ (nooit verdeeld)

  

West
1
?
Oost
2
Bieding Betekenis Verder bieden
3 alleen -stopper, rondeforcing 4 kickback
3SA circa 14 , verdeeld
Opener kan immers geen 18‒20 verdeeld hebben
4 splinter: korte kleur, sterke slempoging
overige als na 1-2

 


Copyright 2000–2016 Rosalind Hengeveld.

1 april 2016