Rosalind & MinaDe tegenpartij opent 1SA

De tegenpartij opent een sterke SA
De tegenpartij opent een zwakke SA

De tegenpartij opent een sterke SA

We spelen ‘Woolsey’ oftewel (uitgebreid) multi-Landy met alleen tegen een sterke (14+) SA een conventioneel ‘Pools’ doublet:

West
1SA
Noord
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet Pools: vijfkaart+ / en vierkaart(+) /
Alleen tegen sterke (14+) SA of op gepaste hand
zie onder
2 Landy: beide hoge kleuren zie onder
2 Multi-Landy (uitgebreid):
 1. zeskaart+ /
 2. sterk met zeskaart+ /
als op Multi 2-opening, echter:
 • 2SA-3SA met de sterke /-hand
 • 3/ om te spelen (niet forcing)
2/ vijfkaart(+) met vierkaart+ / als op Muiderberg 2/-opening
2SA
 1. 55(+), kan vrij zwak zijn
 2. willekeurige sterke 5/-5/+
  
3/// zes/zevenkaart+, overwegend preŽmptief
Wat sterker, ongeveer ‘intermediate’, na een zwakke SA
  
3SA om te spelen (zeldzaam)   
4/ preŽmptief   
4/ om te spelen (niet per se zwak)   

Op een sterke SA hebben de biedingen doublet tot en met 2SA primair tot doel de deelscore te betwisten (vooral in paren). We hebben geen precieze honneurkracht afgesproken; dit hangt in de praktijk af van wedstrijdvorm, kwetsbaarheid en positie. Merk op dat de biedingen 2// niet per se de kracht van de erop lijkende openingen hebben, maar wat sterker zijn.

In de uitpaspositie – na (1SA)-pas-(pas) – spelen we hetzelfde als in directe positie.

Op gepaste hand geldt het Pools doublet ook tegen zwakke SA.

Schollaardt, 2007; Jacobs, 2007; Heemskerk, 2005; Jansma en Verhees, 2001: 89–90; Verbeek, 2022

Verder na Pools doublet

West
1SA
(sterk: 14+)
Noord
dbl
Oost
pas
Zuid
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas zelden en ‘voor eigen risico’
Doublet is geen strafvoorstel
  
2 pas-of-corrigeer: om te spelen in de lage kleur, doubleton+ pas met , 2 met
2 vraagt om de hoge kleur 2/ vierkaart(+); hierna 2SA vraagbod (zie onder)
2/ om te spelen, (eigen) vijf/zeskaart+   
2SA vraagbod naar lage kleur en kracht
Geldt ook na eerst 2
 • 3/ minimum, vijfkaart+
 • 3 maximum, vijfkaart+
 • 3 maximum, vijfkaart+
3/4 pas-of-corrigeer: preŽmptief voor partner's lage kleur pas met , 3 met
3// zeskaart+, inviterend   
3SA/4/ om te spelen   

 Met belangstelling voor de manche kan antwoorder desgewenst eerst met 2 naar de hoge kleur vragen en vervolgens met 2SA naar lage kleur en kracht; daarom vraagt 2SA niet naar de hoge kleur.

West
1SA
(sterk: 14+)
Noord
dbl
Oost
rdb
(ongeacht betekenis)
Zuid
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas
 1. voor de lage kleur
 2. lange zonder -tolerantie
 • 2/ vijfkaart+
 • zuid corrigeert met de -hand
2 om te spelen (niet corrigeerbaar )   
overige als na pas   

Verder na Landy

West
1SA
Noord
2
Oost
pas
Zuid
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas zelden en ‘voor eigen risico’   
2 vraagt om langste kleur 2/ langste/beste kleur
2/ om te spelen   
2SA manchepoging, vraagbod
 • 3/ minimum, langere /
 • 3/ maximum, langere /
 • 3SA maximum, 55+
3/ zeskaart+, inviterend   
3/ inviterend
Niet zinvol als preŽmptief
  
3SA/4/ om te spelen   

 

West
1SA

Noord
2

Oost
dbl

Zuid
?

Bieding Betekenis Verder bieden
pas  om te spelen (zie ook hier)  
 redoublet vraagt om langste kleur 2/ langste/beste kleur
2 om te spelen

 overige als na pas, zie boven
 

Een businessredoublet zou hier niet zinvol zijn, want zuid kan vrijwel niet sterk zijn.

West
1SA
Noord
2
Oost
2
Zuid
dbl
Betekenis laatste bieding
vraagt om langste/beste kleur
‘Vervangt’ 2-antwoord

Jacobs, 2007; Verbeek, 2022

De tegenpartij opent een zwakke SA

Een 1SA-opening geldt voor ons als ‘zwak’, als zij nominaal zwakker kan zijn dan 14 punten. De sterkste ‘zwakke’ SA is dus 13–16, de zwakste ‘sterke’ SA is 14–16.
Een SA die iets als ‘14–16 of incidenteel goede 13’ punten belooft, telt als sterk.

Tegen een zwakke SA spelen we een initieel doublet als straf (althans strafvoorstel); verder hetzelfde als tegen sterke SA.

West
1SA
(zwak)
Noord
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet strafdoublet:
 • circa 15+ in directe positie
 • circa 12+ in uitpaspositie
Op gepaste hand Pools, als op sterke SA
 • pas (na pas van oost):
  1. vrijwel elke voldoende sterke hand
  2. zwakke hand zonder vijfkaart+
 • 2/// vijfkaart+, zwak spel
 • Forcing pas op 2/ van OW (niet op 2/)
overige als tegen sterke SA   

Op een zwakke SA zijn de biedingen 2 tot 2SA enigszins opbouwend (vooral om imps); we zullen immers regelmatig een manche hebben.

Schollaardt, 2016

West
1SA
(zwak)

Noord
pas

Oost
2

(relay, zoals Stayman)
Zuid
dbl

Betekenis laatste bieding
algemene kracht, circa 15+, primair take-out
Alleen na zwakke SA; tegen sterke SA voor -start (conform raamafspraak)

 

West
1SA
(zwak)
Noord
pas
Oost
2
(reŽel)
Zuid
?

Bieding Betekenis Verder bieden
als tegen zwakke twee-openingen met de genoemde kleur, onder meer:
doublet informatiedoublet, circa 13+
2SA Lebensohl: elke 0–7
2SA reŽel , 17–20, verdeeld met stopper Niemeijer-complex
4// Wereldconventie (zie ook hier)

 

West
1SA
(zwak)
Noord
dbl
(straf)
Oost
2
(reŽel)
Zuid
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas zwak of strafpas (maar niet forcing op 2 en hoger)
Op 2/ wel forcing
doublet negatief
doublet negatief, minstens manche-inviterend

2 vijfkaart+, om te spelen ongeschikt om tegen te spelen  
2SA Good-Bad, zwak met of  
3// vijfkaart+, inviterend, niet forcing   

 

“Er is in het laatste decennium flink nagedacht over en geŽxperimenteerd met dit soort ‘we gaan ze grijpen tenzij ...’ biedverlopen. De wereldtop is overgeschakeld op informatiedoubletten na een initieel strafdoublet op 1SA. Als je de tegenstanders op tweeniveau moet arresteren, dan lukt dat meestal wel, of je nu informatie‑ of strafdoubletten speelt. Maar als je hen niet profijtelijk voor straf kunt doubleren, dan bied je met informatiedoubletten veel makkelijker naar het juiste eindcontract.” ‒ Van Cleeff en Eskes, 2011: 61

Hughes, 2012: 153‒168 (bijna alle doubletten negatief)


Copyright © 2000–2019 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld