Rosalind & MinaTermen en notaties

grijze tekst nog te ontwikkelen of te beschrijven onderdeel of uitbreiding
grijze tekst met afgeschafte conventie
Zie ook de lijst afgeschafte conventies
Cursieve tekst: vooraan betekenis van bieding: naam van conventie
Kleine cursieve tekst opmerking
“bruine tekst” mogelijk beknopt standaardantwoord op vraag van tegenpartij naar afspraak
NBB, 2017: 4–14 literatuurverwijzing (plus eventuele paginanummers)
webverwijzing naar externe webpagina
citaat (veelal met literatuurverwijzing)
ezelsbruggetje of ander geheugensteuntje
gat’ in het systeem, bijvoorbeeld moeilijk te bieden handtype
recentelijk toegevoegd, uitgebreid of aangepast
attentie, wellicht onverwachte betekenis of aspect daarvan
toelichting

discussiepunt voor mogelijke afschaffing
c.gif (113 bytes), d.gif (109 bytes), h.gif (112 bytes), s.gif (111 bytes), SA klaveren, ruiten, harten, schoppen, sans atout
A, K, Q, J, 10, x aas, heer, vrouw, boer, tien, willekeurige lage kaart
AK+ aas, heer en mogelijkerwijs een of meer lagere kaarten in een kleur
15–17 minstens 15 en hoogstens 17 punten (zie ook range)
15+ 15 of meer punten
≤ 15 15 of minder punten; zo ook ‘≤ 5 verliezers’ = 5 verliezers of sterker
5332 aspecifieke verdeling (‘partitie’) van een vijfkaart, twee driekaarten en een doubleton
Spreek uit:‘vijf drie drie twee’
5s.gif (111 bytes)332 5332 met vijfkaart s.gif (111 bytes) (en onbekende doubleton)
5s.gif (111 bytes)3h.gif (112 bytes)3d.gif (109 bytes)2c.gif (113 bytes) vijfkaart s.gif (111 bytes), driekaart h.gif (112 bytes), driekaart d.gif (109 bytes) en doubleton c.gif (113 bytes)
(1s.gif (111 bytes)) bieding van tegenpartij
afvalbod bod voor elke hand ongeschikt voor ander bod, veelal met de betekenis ‘niets te melden’
Ook genoemd ‘noodbod’, ‘rommelbod’ et cetera. Vergelijk multibod en relay.
binnenserie serie van lagere honneur(s) plus niet-aansluitende tophonneur: AQJ+, AJ10+, KJ10+, A109+, K109+, Q109+, AQ109+
controle eerste controle of tweede controle: bezit in een kleur dat voorkomt dat in een troefcontract de tegenpartij in die kleur de eerste twee slagen kan maken
Een derde controle telt niet als ‘controle’ zonder meer
controle, eerste ~ aas of renonce
controle, tweede ~ heer of singleton
controle, derde ~ vrouw of doubleton
conventie expliciete systeemafspraak tussen partners
Niet per se kunstmatig
forcing tot <niveau> Bijvoorbeeld ‘forcing tot 2’ wil zeggen: al onze biedingen onder 2 zijn forcing, behalve strafdoubletten en businessredoubletten; biedingen vanaf 2 zijn in de meeste gevallen niet forcing.
generiek geldend in allerlei situaties, in elk geval in meer dan een korte limitatieve opsomming van situaties
Bijvoorbeeld azenvragen is een generieke conventie; Stayman is dat niet
honneur aas, heer, vrouw, boer of tien (NBB, 2007: 17)
kort, ~e kleur singleton of renonce; indien geen kleur genoemd dan in de geboden kleur
Aas of heer sec geven we als regel niet als korte kleur aan
limiet (~verhoging) bod dat aangeeft dat we in de beoogde speelsoort tegenover een minimale hand van partner precies een contract menen te kunnen maken op het geboden of minimaal te bereiken niveau
Bijvoorbeeld 2SA als ‘limiet in ’ betekent dat we tegenover een minimale partner 3 kunnen maken
limiet+ limiet of beter
mancheforcing forcing tot mancheniveau, totdat een manchebod is bereikt
In een mancheforcingsituatie is bij ons ook 4/ forcing
mixed raise bod dat aangeeft dat we in de beoogde speelsoort tegenover een minimale hand van partner precies één down menen te gaan op het geboden of minimaal te bereiken niveau, met echter zoveel troeven samen (meestal negen) dat dan waarschijnlijk de tegenpartij wel iets kan maken; een mixed raise is één slag zwakker dan een limietverhoging en minstens een slag sterker dan een preëmptieve verhoging (vandaar de naam)
Bijvoorbeeld 3 als ‘mixed raise in ’ betekent dat we tegenover een minimale partner in 3 één down gaan
multibod bod met een limitatief aantal verschillende betekenissen die niet geheel op elkaar aansluiten
Vergelijk afvalbod en relay
negatief (~ doublet)
doublet dat in principe partner vraagt te bieden, behalve bij uitzondering met voldoende in de gedoubleerde kleur voor een ‘strafpas’
nummerkaart tien of lagere kaart
onevenwichtig verdeling met renonce, singleton of twee doubletons
Tegengestelde van ‘verdeeld inclusief 5h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)332’
plaatje aas, heer, vrouw of boer
Dus niet hetzelfde als honneur
range, n-punts~ aanduiding van honneurkracht waarbij deze nominaal n mogelijke puntenwaarden kent: bijvoorbeeld 15‒17 is een driepuntsrange (‘15, 16 of 17’)
Bij een driepuntsrange is het maximum twee (niet: drie) hoger dan het minimum
relay bieding die geen of weinig informatie geeft en partner vraagt diens hand nader te omschrijven of de bedoeling heeft hem daartoe in de gelegenheid te stellen (NBB, 1990)
Vergelijk afvalbod en multibod
semiverdeeld een als ‘verdeeld’ aangegeven hand kan bij uitzondering ‘semiverdeeld’ oftewel licht onevenwichtig zijn, bijvoorbeeld 5422 of 6c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)322 met sterke doubletons, of 4441 met A of K sec
serie twee of meer aansluitende kaarten waarvan de hoogste een honneur is
sign-off bod waarop partner geacht wordt te passen
stopper bezit in een kleur dat voorkomt dat in een SA-contract de tegenpartij in die kleur de eerste vijf slagen kan maken
Bijvoorbeeld QJ10 is wel een stopper maar geen controle; een korte kleur is wel een controle maar geen stopper
stopper, halve ~ bezit in een kleur dat tegenover een andere halve stopper samen een stopper vormt: typisch K sec, Qx, Jxx, 10xxx
tophonneur aas, heer of vrouw
tot in aanduiding van kracht of biedniveau: tot en met, bijvoorbeeld ‘tot 10’, ‘negatief doublet tot 4
Aansluitend bij het gangbare spraakgebruik in bridge
train-the-guns doublet van kunstmatig bod dat waarden toont elders dan in de geboden speelsoort, welk doublet primair belangstelling toont om de tegenpartij gedoubleerd tegen te spelen in hun eigenlijke kleur of kleuren getoond door het bod (bijvoorbeeld doublet van Ghestem)
up the line van onderaf: biedbeginsel waarbij, met keuze uit meerdere te bieden kenmerken van de hand, het laagst biedbare voorrang heeft
verdeeld 4333, 4432 of 5c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)332, soms ook 5h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)332
‘Verdeeld’ is iets anders dan ‘zonder korte kleur’: een 7222 telt niet als verdeeld (zie ook semiverdeeld)
verdeeld inclusief 5h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)332 verdeeld of 5h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)332, waarbij met dit laatste altijd de desbetreffende bieding wordt gedaan
vijfkaart precies vijfkaart, in principe niet langer (indien geen kleur genoemd dan in de geboden kleur)
vijfkaart+ vijfkaart of langer
vijfkaart(+) vijfkaart, bij uitzondering zeskaart
vier/vijfkaart+ vijfkaart of langer, bij uitzondering (sterke) vierkaart
Let op het verschil tussen deze laatste vier termen (die alle vier primair een vijfkaart beloven)

 Copyright © 2000–2019 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld