Rosalind & MinaAfgeschafte conventies

Stoppervraag na sprongherbieding †

West
1
3
Oost
1
(= )
?
Bieding Betekenis Verder bieden
3 vraagt naar stoppers in ongeboden kleuren
 • 3 = -stopper
 • 3 = -stopper 
 • 3SA = beide stoppers
 • 4 = geen stopper
3 vijfkaart+, mancheforcing

Vervolg-multibod na Gazzilli †

West
1
2
?
Oost
1SA
2
Bieding Betekenis Verder bieden
2 elke 11‒14 (in 2), vijfkaart
5332, vierkaart+ of vierkaart
zie onder
2 15+, multibod
Voor de mogelijkheden zie de relay hiernaast
 • 2SA relay:
  • 3 15‒16, vierkaart+ (niet forcing)
  • 3 17+, vierkaart
  • 3 17+, vierkaart  
  • 3SA 17‒18, 5332
 • 3/ vijfkaart+ (ook 5332), mancheforcing
2SA 15‒16, 5332 of 45 (niet forcing)
3/ 17+, vijfkaart+
3 17+, zeskaart+, eenkleurenspel 4/ advance cue-bid voor
3 nog te ontwikkelen

3SA 19‒20, 5332 4/ vijfkaart+ (ook 5332), mancheforcing

  

West
1s.gif (111 bytes)
2
?
Oost
1SA
2
Bieding Betekenis Verder bieden
2 15+, multibod
Voor de mogelijkheden zie de relay hiernaast
 • 2 relay:
  • 2SA 15‒16, vierkaart+ (niet forcing)
  • 3// 17+, vierkaart
  • 3 17+, zeskaart+ en driekaart
  • 3SA 17‒18, 5332
 • 3// vijfkaart+ (ook 5332), mancheforcing
2 elke 11‒14 (in 2), vijfkaart 
5332 of vierkaart+
zie onder
2SA 15‒16, 5332 (niet forcing) 3// vijfkaart+ (ook 5332), mancheforcing
3// 17+, vijfkaart+
3 17+, zeskaart+, eenkleurenspel
Als regel geen driekaart  
4// advance cue-bid voor
3SA 19‒20, 5332 4// vijfkaart+ (ook 5332), mancheforcing

 Twee in de openingskleur toont conventioneel elke 11‒14 en belooft niets extra in die kleur. Elk ander bod toont overwaarde.

 Opener's kleurlengten met 17+:

1SA-3c.gif (113 bytes) vraagt vijfkaart hoog of toont 5332 hoog †

West
1SA
?

Oost
3c.gif (113 bytes)

Bieding Betekenis Verder bieden
 3d.gif (109 bytes) geen vijfkaart h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
Zegt niets over vierkaarten hoog
 • 3h.gif (112 bytes) vijfkaart s.gif (111 bytes) , 5332
 • 3s.gif (111 bytes) vijfkaart h.gif (112 bytes) , 5332
  Suggereert 3SA met 4333
 3h.gif (112 bytes) vijfkaart h.gif (112 bytes) 3s.gif (111 bytes) vijfkaart s.gif (111 bytes), 5332
 3s.gif (111 bytes) vijfkaart s.gif (111 bytes), doubleton h.gif (112 bytes)
 3SA vijfkaart s.gif (111 bytes) en driekaart h.gif (112 bytes)
Voor als antwoorder 5h.gif (112 bytes)332s.gif (111 bytes) heeft
 • 4c.gif (113 bytes) transfer voor 4h.gif (112 bytes)
 • 4d.gif (109 bytes) transfer voor 4s.gif (111 bytes)

De 5h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)332-biedingen dienen om 3SA te bereiken tegenover 3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)433. Evenals bij Niemeijer biedt antwoorder de hoge kleur die zij niet heeft.

Transfer-Lebensohl †

Als de tegenpartij volgt op onze 1SA-opening, spelen we hetzelfde na sterke SA en na mini-SA: Transfer-Lebensohl.

West
1SA

(
sterk of zwak)
Noord
2h.gif (112 bytes)
(echte h.gif (112 bytes), met of zonder tweede kleur)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet negatief, vooralsnog deelscore betwisten 2SA Scrambling (hier geen s.gif (111 bytes))
2s.gif (111 bytes) om te spelen
2SA Lebensohl: transfer naar 3c.gif (113 bytes)
Voor de mogelijkheden zie onder
opener biedt 3c.gif (113 bytes); zie onder
3c.gif (113 bytes) vijfkaart+ d.gif (109 bytes), inviterend of beter 3d.gif (109 bytes) afwijzend (doubleton+)
3d.gif (109 bytes) vijfkaart+ s.gif (111 bytes), inviterend of beter
Transfer door hun kleur heen’
3s.gif (111 bytes) afwijzend (doubleton+)
3h.gif (112 bytes) vierkaart s.gif (111 bytes) zonder h.gif (112 bytes)-stopper
Is dus geen transfer (net als in klassiek Lebensohl)

3s.gif (111 bytes) zeskaart+ c.gif (113 bytes), mancheforcing
Na 2s.gif (111 bytes)-volgbod toont 3h.gif (112 bytes) deze hand

3SA om te spelen maar geen h.gif (112 bytes)-stopper pas met h.gif (112 bytes)-stopper, anders weglopen
4c.gif (113 bytes) en hoger als zonder tussenbod

 Drie in kleur is nooit reel.

Het negatief doublet na 1SA geldt van beide handen, op directe zowel als op achterhands volgbiedingen (mits reel) tot 4h.gif (112 bytes) (zie ook onder).

Kokish, 1989 (negatief doublet); Schollaardt, 2019 bis (transfers)

Overzicht Transfer-Lebensohl

Bieding Op interventie (ten minste de genoemde kleur belovend)
2c.gif (113 bytes) 2d.gif (109 bytes) 2h.gif (112 bytes) 2s.gif (111 bytes)
2SA
Lebensohl: transfer naar 3c.gif (113 bytes) Lebensohl: transfer naar 3c.gif (113 bytes) Lebensohl: transfer naar 3c.gif (113 bytes) Lebensohl: transfer naar 3c.gif (113 bytes)
3c.gif (113 bytes) vierkaart h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) zonder stopper invite+ h.gif (112 bytes) invite+ d.gif (109 bytes) invite+ d.gif (109 bytes)
3d.gif (109 bytes) invite+ h.gif (112 bytes) vierkaart h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) zonder stopper invite+ s.gif (111 bytes) invite+ h.gif (112 bytes)
3h.gif (112 bytes) invite+ s.gif (111 bytes) invite+ s.gif (111 bytes) vierkaart s.gif (111 bytes) zonder stopper mancheforcing c.gif (113 bytes)
3s.gif (111 bytes) mancheforcing d.gif (109 bytes) mancheforcing c.gif (113 bytes) mancheforcing c.gif (113 bytes) vierkaart h.gif (112 bytes) zonder stopper
3SA om te spelen maar zonder stopper

Samenvattend:

 Het is met Transfer-Lebensohl niet mogelijk een inviterende hand met klaveren aan te geven (wel een zwakke of een sterke hand).

Verder na Lebensohl 2SA

West
1SA
3c.gif (113 bytes)
Noord
2h.gif (112 bytes)
pas

Oost
2SA
?
Zuid
pas
Bieding Betekenis
pas om te spelen met vijf/zeskaart+ c.gif (113 bytes)
3d.gif (109 bytes) vijf/zeskaart+, om te spelen
3h.gif (112 bytes) vierkaart s.gif (111 bytes) met h.gif (112 bytes)-stopper
3s.gif (111 bytes) nog te ontwikkelen (mogelijk: 5-5 laag)
3SA om te spelen met h.gif (112 bytes)-stopper

Fast way denies: directe sterke biedingen (hier 3h.gif (112 bytes)/SA) ontkennen een stopper, dezelfde biedingen via 2SA tonen een stopper.

Bergen, 1986: 76–80

Blackwood †

Blackwood, een van de oudste azenvraagconventies, vraagt uitsluitend naar het aantal van de vier ‘echte’ azen (dus geen heer meegeteld).

West
1d.gif (109 bytes)
?
Oost
4SA
(Blackwood)
Bieding Betekenis Verder bieden
5c.gif (113 bytes) 0 of 4 ‘echte’ azen volgende bod eindcontract
Ook in een onverwachte speelsoort
5d.gif (109 bytes) 1 aas
5h.gif (112 bytes) 2 azen
5s.gif (111 bytes) 3 azen

Een bod van 4SA is Blackwood:

4SA is in elk geval geen Blackwood:

Sinds de opkomst van azenvraagconventies met vijf azen komt Blackwood nog slechts sporadisch van pas.

Munger, 2014: 11; Bergen, 1985: 192–193

Acol 4SA-opening †

Een openingsbod van 4SA vraagt naar een specifiek aas:

West
4SA
(opening)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
5c.gif (113 bytes) geen aas volgende bod eindcontract
5d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)/6c.gif (113 bytes) aas in geboden kleur
5SA twee azen

Crowhurst, 1974: 65

Josephine †

In ‘overduidelijke’ gevallen, meestal met sprong en als regel vroeg in de bieding, is een bod van 5SA Josephine – ook genoemd: ‘Grand Slam Force’ – en vraagt naar tophonneurs in de vastgestelde troefkleur of de laatstgeboden kleur:

West
4s.gif (111 bytes)
?
Oost
5SA
(Josephine)
Bieding Betekenis (troefbezit) Verder bieden
6c.gif (113 bytes) geen A of K volgende bod eindcontract
Ook in een onverwachte speelsoort
6d.gif (109 bytes) A of K (zonder Q)
6h.gif (112 bytes) AQ of KQ
6s.gif (111 bytes) AK
6SA AKQ

Onze antwoorden op Josephine hangen niet af van de troefkleur.

Sinds de opkomst van azenvraagconventies zoals kickback komt Josephine nog slechts sporadisch van pas; het is bijna een ‘legacy’-conventie.

Antidoublet †

Het antidoublet is een doublet van de kleur die doubleerder zelf ‘serieus’ geboden of gesteund had, en waarin de tegenpartij vervolgens een conventioneel bod doet, om aan te geven dat doubleerder in die kleur toch niet graag de uitkomst wil. Voorbeeld:

West
2
?
Noord
3
Oost
pas
Zuid
3
Bieding Betekenis
pas wil wel uitkomst in , of weet niets beters
doublet antidoublet: wil geen uitkomst in (maar hier waarschijnlijk in )

Een antidoublet betekent in de meeste gevallen dat doubleerder zelf een ongeboden kleur heeft waarin de uitkomst welkom zou zijn. Partner als uitkomer doet er daarom meestal goed aan die kleur te zoeken, eerder dan een eigen matige ‘beste kleur’ uit te komen.

Een doublet van een kleur die wij weliswaar geboden hadden, maar die slechts een mogelijk zwakke vierkaart of minder beloofde en die niet gesteund was, zou als antidoublet gemakkelijk kunnen leiden tot een ramp in de vorm van het contract in ‘onze’ kleur gedoubleerd gemaakt. Voorbeeld:

West
1
dbl
Noord
1
Oost
pas
Zuid
2
Betekenis laatste bieding
geen antidoublet (op xx ‒ voor geredoubleerd met overslagen?), maar juist wel een goede, lange -kleur; nodigt oost uit te starten dan wel met steun mee te bieden
Ook geen 18‒20 verdeeld (zonder goede )

Regel: het antidoublet geldt als doubleerder's eigen eerdere bod in de te doubleren kleur voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

Het antidoublet geldt niet:

In al zulke gevallen vraagt een doublet wel om de start van de gedoubleerde kleur, of toont het in elk geval waarden in die kleur.

Let op het verschil tussen een vierkaart+ en een vier/vijfkaart+.
Bedoeld wordt hoe de beloofde lengte in het systeem – dit web – vermeld staat.

Schollaardt, 2007 bis; Auken, 2006: 61 (voorbeeld)

Strong king †

Uitkomen met een heer tegen SA toont grote kracht in de uitkomstkleur. Voor de derde hand geldt stortplicht: een plaatje bijspelen (tenzij dit waarschijnlijk een slag kost), anders verdeling signaleren. De uitkomer heeft nooit minder dan ofwel vier honneurs, ofwel drie honneurs in een vijfkaart+, waaronder uiteraard de heer:

Doel van deze conventie is een sterke serie in n keer te kunnen afdraaien als partner de cruciale ontbrekende honneur heeft, of anders de uitkomer in staat te stellen in te schatten of deze honneur bij de leider zal vallen, dan wel of het zinvol is te trachten partner aan slag te brengen om door de leider heen te spelen. Ook is het een wapen tegen de ‘Bath coup’ (ophouden van AJx door de leider).

Wegens de strong king komen we tegen SA uit met de vrouw van relatief zwakke series met de heer aan top: KQ10x, KQx.
Gevolg van regel van  king is dat er tegen SA geen standaard is voor de (zeldzame) uitkomst van Kx in een ongeboden kleur.

Strong king geldt niet:

Muller, 1999: 30

Pseudo-aansignaal †

Volgens het beginsel van duidelijkheid signaleren we af met de hoogste nummerkaart die we kunnen missen. Een uitzondering hierop vormt het zogenoemde pseudo-aansignaal: door op een uitkomst met een hoge kaart (veelal een aas) de n na laagste kaart bij te spelen, gevolgd door de laagste kaart, brengen we partner – die eerst zal denken dat we aansignaleren – ertoe nog n hoge kaart te incasseren en daarna te switchen. Soms is dat precies wat nodig is. (Uiteraard is zo'n pseudo-aansignaal geen goed idee als partner een kleintje zou dreigen na te spelen.)

Woolsey, 1980: 45–56 (toepassingen aan/af-signaal)

Oddball (Smith) tegen SA †

Niet met Jack

Waartoe dient het signaal
Hoe werkt het signaal
Wanneer geldt het signaal
Hoe gebruiken we het signaal

Waartoe dient het signaal

Oddball – ook genoemd: Smith – is een signaal dat wordt gegeven in de eerste kleur die de leider aanspeelt, en dat aangeeft of vervolgen van de uitkomstkleur een goed idee lijkt.

Hoe werkt het signaal

We signaleren Oddball ‘laag-hoog aanmoedigend’: Een plaatje is nooit Oddball.

Wanneer geldt het signaal

Oddball geldt alleen tegen SA en alleen in de eerste slag die de leider aanspeelt uit hand of dummy (meestal de tweede slag in totaal). Oddball geldt van beide handen.

Oddball geldt niet:

Als ‘snelle entree’ voor laatstgenoemd criterium geldt elke aas of heer naast de lange kleur.

Hoe gebruiken we het signaal

Over het algemeen betekent een Oddball-aansignaal dat doorspelen van de uitkomstkleur de beste kans op een goed resultaat lijkt te bieden, een Oddball-afsignaal dat misschien een switch is aangewezen.

De hand die is uitgekomen, zal via Oddball aansignaleren als de uitkomstkleur relatief goed is, met name als doorspelen van die kleur door derde hand meteen tot down leidt.

Als derde hand in de eerste slag een honneur heeft gespeeld, en al dan niet een hogere honneur zou kunnen hebben, dan belooft een Oddball-aansignaal die hogere honneur, een Oddball-afsignaal ontkent een hogere honneur. Bijvoorbeeld:


98

A10752

table.gif (180 bytes)

 1. QJ4
 2. J64

 1. K63
 2. KQ3

West is tegen SA deze kleur uitgekomen voor boer en heer. In de volgende slag geeft een aansignaal met Oddball van oost nu aan dat die ook de vrouw heeft (1) en west de kleur dus mag doorspelen, een afsignaal dat de boer de hoogste was (2).

Jansma, 2016

Romeins afgooisignaal

Waartoe dient het signaal
Hoe werkt het signaal
Wanneer geldt het signaal
Hoe gebruiken we het afgooisignaal
Kleurvoorkeur bij Romeins

Waartoe dient het signaal

Het Romeins afgooisignaal is een aan/af-signaal in de afgegooide signaalkleur.

Hoe werkt het signaal

Het Romeins afgooisignaal werkt via de pariteit (even of oneven) van de hoogte van de signaalkaart:

‘On = aan’.

Als je geen kaart of juist meerdere kaarten van de juiste pariteit hebt:

‘Hoog is verdacht’.

De volgorde van de kaarten naar afnemende mate van aanmoediging is dus: 3, 5, 7, 9, 10, 8, 6, 4, 2.

Een plaatje is nooit een Romeins afgooisignaal (zie ook dihattik).

Wanneer geldt het signaal

Het Romeins afgooisignaal geldt bij de eerste afgooi van beide tegenspelers.

Hoe gebruiken we het afgooisignaal

Een aansignaal bij afgooien betekent in het algemeen een van twee zaken:

Evenzo betekent een afsignaal bij afgooien dat signaleerder de afgesignaleerde kleur niet gespeeld wil hebben dan wel niet zal vasthouden.

Zie ook aan/af-signaal in aftroefsituatie.

Kleurvoorkeur bij Romeins

We kunnen bij uitzondering een Romeins afsignaal combineren met een kleurvoorkeursignaal (feitelijk is het een vorm van combisignaal.). Een hoge even kaart toont dan voorkeur voor de hoogste, een lage even kaart voor de laagste overige kleur, de voorgespeelde kleur en de signaalkleur niet meegerekend. Echter, wil dit mogelijk zijn, dan is al het volgende nodig:

Dit laatste is ten duidelijkste het geval als signaleerder in dezelfde kleur twee even kaarten en een oneven kaart afgooit: als de eerste afgooi een even kaart was, blijkt die (pas) bij de derde afgooi kleurvoorkeur. Ook is het mogelijk als de leider in de signaalkleur gerenonceerd heeft.

Voorts komt kleurvoorkeur bij Romeins in aanmerking als signaleerder in het bieden lengte in de signaleerkleur getoond heeft, minstens een vijfkaart (en langer is beter). Zelfs dan echter is het geen uitgemaakte zaak dat signaleerder daarvoor alle benodigde kaarten van de juiste pariteit heeft.

Regel van zeven

De regel van zeven geldt voor (aan)signaleren met lengte tegen SA en wil dat:

dat wij dan de een na laagste bijspelen, teneinde partner te bewegen de andere hoge kaart na te spelen in plaats van mogelijk een lage kaart.

Als partner inderdaad vervolgt met de andere hoge kaart, spelen wij de oorspronkelijk twee na laagste bij (de laagste zou op een afsignaal lijken).

Het nut van deze afspraak moge blijken uit de volgende voorbeelden:


 104
 AK93

table.gif (180 bytes)

 1. J8652
 2. Q82
 3. J852

 1. Q7
 2. J765
 3. Q76

Na een biedverloop 1SA-3SA komt west uit met het aas:

Zoals alle signalen is de een na laagste van lengte niet altijd gemakkelijk als zodanig te lezen en te onderscheiden van een gewoon aan- of afsignaal, maar de regel van zeven dringt het dilemma ‘hoog of laag naspelen’ wel aanzienlijk terug. Bij twijfel doen we er goed aan hoog na te spelen.

De regel van zeven geldt alleen tegen SA, niet tegen troef.

Er bestaat ook een geheel andere ‘regel van zeven’, namelijk die de leider in een SA-contract aanbeveelt de uitkomstkleur zoveel maal op te houden als zeven min het aantal kaarten van leider en dummy samen. Deze beide regels hebben niets met elkaar te maken.
Copyright 2000–2019 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld