Rosalind & MinaRosalind & Mina

Systeemboek in webvorm

What's

Openingsbiedingen

Openingsbod Betekenis Verder bieden
1c.gif (113 bytes) 11–21, doubleton+ (niet forcing):
 1. 11–21, onevenwichtig, vijfkaart+ of 4441
 2. 12–14 (of 13–16), verdeeld, geen vijfkaart 
 3. 18–20 (of 17–20), verdeeld (elke: ook 5332)
  13–16 en 17–20 als de zwakke 1SA-opening geldt
verder bieden
1d.gif (109 bytes) 11–21, vier/vijfkaart+:
 1. vijfkaart+, niet 17+ verdeeld
 2. vierkaart, onevenwichtig, 4d.gif (109 bytes)441 of 4d.gif (109 bytes)5
verder bieden
1h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 11–21, vijfkaart+ verder bieden
1SA 1e/2e hand niet kwetsbaar: 9–12, verdeeld inclusief 5h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)332 verder bieden
anders (3e/4e hand of kwetsbaar): 15–17, verdeeld verder bieden
2c.gif (113 bytes) “zwak ruiten of iets sterks”: multibod
 1. zwakke twee in d.gif (109 bytes): 5–10, vijf/zeskaart+ d.gif (109 bytes)
 2. 21–23, verdeeld inclusief 5h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)332
 3. grote forcing: 22+ of 9+ speelslagen, vijfkaart+ c.gif (113 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes), onevenwichtig, mancheforcing (met één uitzondering)
verder bieden
2d.gif (109 bytes) Multi: zwakke twee hoge kleur of iets sterks”: multibod
 1. 3–10, zeskaart(+) h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) (‘zwakke twee’)
 2. 24+, verdeeld inclusief 5h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)332, mancheforcing
 3. grote forcing d.gif (109 bytes): 22+ of 9+ speelslagen, vijfkaart+ d.gif (109 bytes), mancheforcing
verder bieden
2h.gif (112 bytes) K2: 5–10, vijfkaart h.gif (112 bytes) en driekaart+ s.gif (111 bytes), niet 5332
Dus met driekaart s.gif (111 bytes) altijd 4-1 of 5-0 laag. Geen zeskaart+ s.gif (111 bytes), geen 10 met 5s.gif (111 bytes)
verder bieden
2s.gif (111 bytes) Muiderberg: 5–10, vijfkaart s.gif (111 bytes) en vierkaart+ c.gif (113 bytes) of d.gif (109 bytes) verder bieden
2SA 5–10, vijfkaart+ en vijfkaart+ verder bieden
3c.gif (113 bytes) 3–9, zeskaart+ (geen AKQ+) verder bieden
3d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 3–9, zes/zevenkaart+ (geen AKQ+)
3SA Namyats: circa 8 speelslagen, AKQ-7e/8e h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) verder bieden
4c.gif (113 bytes) Robins Nest: zeskaart h.gif (112 bytes) en vijfkaart+ c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes), 4–5 verliezers verder bieden
4d.gif (109 bytes) Robins Nest: zeskaart s.gif (111 bytes) en vijfkaart+ c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes), 4–5 verliezers
4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 3–10, zeven/achtkaart+ (ook AKQ-7e), preëmptief verder bieden
4SA lage kleuren: 6-5+ c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes), ≤ 4 verliezers verder bieden
5c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) acht/negenkaart+, overwegend preëmptief   
5h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) negenkaart+, zuiver preëmptief

Met AKQ-7e zonder aas of heer ernaast openen we in een lage kleur 1c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes), in een hoge kleur 1h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) of 4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes).

Verbeek, 2014 sexies (twee-openingen); Bergen, 2003 bis: 27 (geen drie openen op AKQ+)

Zie ook:

De tegenpartij opent

Openingsbod Tegenbieden
1c.gif (113 bytes)//h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) tegenbieden
1SA tegenbieden
2–2SA tegenbieden
3 en hoger tegenbieden

Overig bieden

Generieke conventies
Doubletvariaties
Slemconventies
Niemeijer-complex
Diverse biedafspraken en -hulpmiddelen
Handwaardering

Tegenspelen

Uitkomsten
Signalen

Overige onderwerpen

Hints
Inleiding
Systeemkaart
Termen en notaties
Literatuur
Trefwoordenindex
Mutatielog

Startpagina

Startpagina (met navigatiebalk)


Copyright © 2000–2019 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld