Rosalind & MinaVerder bieden na 1SA-opening

De tegenpartij past niet

De tegenpartij volgt op tweehoogte
De tegenpartij volgt conventioneel
De tegenpartij volgt met sprong
De tegenpartij doubleert

De tegenpartij volgt op tweehoogte

Als de tegenpartij volgt op onze 1SA-opening, spelen we hetzelfde na sterke SA en na mini-SA: Rubensohl.

West
1SA

(
sterk of zwak)
Noord
2h.gif (112 bytes)
(echte h.gif (112 bytes), met of zonder tweede kleur)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet negatief, vooralsnog deelscore betwisten 2SA Scrambling (hier geen s.gif (111 bytes))
2s.gif (111 bytes) om te spelen
2SA transfer met vijf/zeskaart+ c.gif (113 bytes), om te spelen of sterker 3c.gif (113 bytes) semi-verplicht, doubleton+
3c.gif (113 bytes) transfer met vijf/zeskaart+ d.gif (109 bytes), om te spelen of sterker 3d.gif (109 bytes) semi-verplicht, doubleton+
3d.gif (109 bytes) Stayman met vierkaart s.gif (111 bytes), mancheforcing
Transfer naar kleur tegenpartij
3h.gif (112 bytes) geen s.gif (111 bytes), geen h.gif (112 bytes)-stopper
Kleur tegenpartij
3h.gif (112 bytes) transfer met vijfkaart+ s.gif (111 bytes), inviterend of sterker
Minstens inviterend want boven gevolgde kleur
3s.gif (111 bytes) minimum , doubleton+
Dus niet (semi-)verplicht
3s.gif (111 bytes) transfer voor 3SA maar ontkent h.gif (112 bytes)-stopper
Dit bod is niet verplicht
3SA met h.gif (112 bytes)-stopper
3SA om te spelen
4c.gif (113 bytes) en hoger als zonder tussenbod

Alle biedingen 2SA tot en met 3s.gif (111 bytes) zijn transfers voor de naasthogere speelsoort.

Het negatief doublet na 1SA geldt van beide handen, op directe zowel als op achterhands volgbiedingen (mits reŽel) tot 4h.gif (112 bytes) (zie ook onder).

Kokish, 1989 (negatief doublet); Schollaardt, 2019 bis (transfers)

 Het is met Rubensohl niet mogelijk een precies inviterende hand met een kleur onder de gevolgde aan te geven.

De tegenpartij volgt conventioneel

Met ‘volgt conventioneel’ bedoelen we hier: volgt met een bod in een kleur dat niets over de genoemde kleur zegt, bijvoorbeeld:

Conventionele kleurbiedingen die in elk geval de genoemde kleur tonen, zoals 2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) in Multi-Landy of 2/d.gif (109 bytes)/ in DONT, vallen hier niet onder (zie daarvoor boven).

West
1SA

(
sterk of zwak)
Noord
2c.gif (113 bytes)
(Landy, beide hoge kleuren)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet Train-the-guns: circa 23+ samen, forcing tot 2SA, zegt niets over 
2d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) om te spelen
Ook in hun bekende kleuren (mits het een vierkaart kan zijn)

3SA om te spelen (zegt niets over stoppers)

overige als na kleurbod dat genoemde kleur toont: Rubensohl
Ook 3d.gif (109 bytes)/ als transfer naar / 

De tegenpartij volgt met sprong

West
1SA

(
sterk of zwak)
Noord
3
(reŽel)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet Negatief, mancheforcing (behoudens strafpas)  
3/ vijfkaart+, mancheforcing
Dus geen transfers na sprongvolgbod
 
3SA om te spelen (als regel mťt -stopper)  
4 zeskaart+, mancheforcing, sleminteresse
4d.gif (109 bytes) 55+
Kleur tegenpartij, alleen na 3/d.gif (109 bytes)

4//5 om te spelen  
4SA kwantitatief (met A of K)  

De tegenpartij doubleert

West
1SA

(
sterk of zwak)
Noord
dbl
(ongeacht betekenis)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas zwak tot matig spel (niet forcing),
na mini-SA als regel geen vijfkaart+
als zuid past biedt opener:
 • pas met 4333
 • 2/d.gif (109 bytes)// met een vijfkaart
 • redoublet S.O.S. met twee vierkaarten
 • verdere redoubletten zijn ook S.O.S.
redoublet business, circa 23+ samen Forcing pas tot 2SA
2c.gif (113 bytes) en hoger
(behalve 2SA)
na sterke SA System On: als zonder doublet
Dus Stayman en Jacoby transfers
  
na mini-SA: reŽel , zwak/preŽmptief
Ook 2c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes), dus Stayman vervalt

2SA
mancheforcing, ongeschikt voor redoublet
Een- of tweekleurenspel
3 relay

Volgende redoubletten na onze 1SA-opening zijn altijd S.O.S. Een zelfgeboden kleur redoubleren of daaruit weglopen betekent dat bieder daarin geen vierkaart(+) had, wel een of meer hogere kleuren.

Zie ook het overzicht redoubletten na 1SA.

Schollaardt, 2018 (redoublet, 2SA); Niemeijer, 2018 (ontsnappen)

  

West
1SA
(sterk of zwak)
?
Noord
pas

Oost
pas

Zuid
dbl
(ongeacht betekenis)
Bieding Betekenis Verder bieden
pas geen vijfkaart (niet forcing)
als noord past biedt antwoorder:
 • pas met 4333 of met maakkans
 • 2/d.gif (109 bytes) met een vijfkaart
 • redoublet S.O.S.  met twee vierkaarten
 • verdere redoubletten zijn ook S.O.S.
 redoublet vijfkaart /
 • 2/d.gif (109 bytes) vijfkaart, om te spelen
  Met doubleton of korter in of in
 • 2 pas-of-corrigeer voor opener's vijfkaart
2/d.gif (109 bytes) vijfkaart(+)  

De reden dat we met een vijfkaart hoog redoubleren, en niet ‘gewoon’ de vijfkaart bieden, is dat antwoorder daarin geen doubleton steun hoeft te hebben, en wel een vijfkaart laag kan hebben.


Copyright © 2000–2019 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld