Rosalind & MinaHints

Gek klinkende biedingen
Valse analogieŽn
Echte analogieŽn

Gek klinkende biedingen

Gek klinkende biedingen zijn meestal kunstmatig.

Voor dit doel is een bieding ‘gek’, als zij niet voor de hand ligt in een natuurlijke betekenis. Als er dan bovendien een hand bestaat die met andere biedingen lastig biedbaar is, dan geven we die ‘gekke’ bieding de kunstmatige betekenis van die lastige hand. Voorbeelden:

West
1
3
Oost
1
Betekenis laatste bieding
(bijna) mancheforcing, verdeeld, vierkaart (zie hier)
Gek bod want: reverse ruiten valt al onder 2

 

West
1
3
Oost
1
3
Betekenis laatste bieding
belangstelling voor 3SA, forcing (zie hier)
Gek bod want: 3 is al retransfer voor

 

West
1

1
Oost
1
2
Betekenis laatste bieding
XYZ mancheforcing relay (zie hier)
Gek bod want: zwak met ruitensteun loopt via XYZ 2

 

West
1

2SA
Oost
1
Betekenis laatste bieding
inviterend of beter met zes+ ruiten en drie harten, forcing (zie hier)
Gek bod want: met 17/18–20 verdeeld openen we altijd 1 (ook met vijfkaart ruiten)

 

West
1/
Noord
1
Oost
doublet
Betekenis laatste bieding
geen , ‘geen goed bod’ (zie hier)
Gek bod want: met vierkaart+ bieden we ‘gewoon’ 1
Bied als opener dus zo mogelijk niet 1 maar 1SA, 2 et cetera

 

West
1/
Noord
1
Oost
3
Betekenis laatste bieding
transfer naar 3SA mťt stopper(s) in antwoorders hand (zie hier)
Gek bod want: niet zinvol of niet nodig in enige andere betekenis
Nuttig want: voordeel als volger zelf moet uitkomen

 

West
1
2SA
Oost
1SA
Betekenis laatste bieding
14–16, goede zeskaart+ en vierkaart(+) // (zie hier)
Gek bod want: sterke verdeelde handen vallen onder Gazzilli 2

 

West
1
2
2

Oost
1SA
2

Betekenis laatste bieding
15‒16, vierkaart+ (zie hier)
Gek bod want: antwoorder heeft geen en opener had met 17+ en reverse kunnen bieden
Nuttig want: hand is anders onbiedbaar

 

West
1
2
3
Oost
2
2SA
4/
Betekenis laatste bieding
Advance cue-bid: vierkaart -steun, slempoging (zie hier)
Gek bod want: onaannemelijk dat oost ineens nog de lage kleur wil aanbieden om te spelen
Nuttig want: oost is te sterk voor 4

 

West
1
2
Oost
2
3SA
Betekenis laatste bieding
slempoging met schoppensteun en ‘bakkleur’ klaveren (zie hier)
Gek bod want: openers verdeling is nog geheel onbekend, dus ontijdig 3SA ‘knallen’ kan niet zinnig zijn
Nuttig want: tegenhanger met klaveren van 1-2/-2SA-3
 1-2-3SA van opener is wťl reŽel (zie hier)

 

West
1SA
(
sterk)
2SA
Oost
2
Betekenis laatste bieding
minimum met vijfkaart harten (zie hier)
Gek bod want: niet zinvol in andere betekenis
Nuttig want: met minimale invite en geen hartenfit kun je erop passen

 

West
1SA
redoublet
Noord
pas
Oost
pas
Zuid
doublet
Betekenis laatste bieding
vijfkaart hoog (zie hier en onder)
Gek bod want: niet zinvol als business en ook niet als S.O.S.
Nuttig want: antwoorder kan kort zijn in die hoge kleur en kan dan een vijfkaart laag bieden

  

West
2c.gif (113 bytes)

?
Oost
2d.gif (109 bytes)

Bieding Betekenis Verder bieden
2SA
elke verdeelde hand: na 2 21–23, na 2d.gif (109 bytes) 24+ en forcing
Niemeijer-complex
3 vijfkaart+ c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) met onbekende vierkaart(+), mancheforcing zie hier (3d.gif (109 bytes) vraagt)
of 3d.gif (109 bytes) zeskaart+ c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes), eenkleurenspel, mancheforcing
2d.gif (109 bytes)
?
2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
 3SA om te spelen met zeskaart+ c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) (niet verdeeld)
Gek bod want: met verdeelde handen herbieden we altijd 2SA
 

De herbiedingen 3c.gif (113 bytes), 3d.gif (109 bytes) en 3SA betekenen hetzelfde na een 2c.gif (113 bytes)- en na een 2d.gif (109 bytes)-opening, met echter de geopende kleur als langste kleur.

 

West
2
iets
(≠ 3
)
Oost
2SA
4
Betekenis laatste bieding
slempoging in harten; hierna is 4 azenvragen voor harten (zie hier)
Nuttig  want: 4 moet om te spelen zijn en 4SA azenvragen voor schoppen

 

West
2
3/
Oost
2SA
4
Betekenis laatste bieding
slempoging in schoppen (zie hier)
Gek bod want: 2-4 is al om te spelen met lange harten

 

West
1
/
Noord
1SA
(Raptor
)
Oost
doublet
Zuid
pas
Betekenis laatste bieding
harten, geen schoppen (zie hier)
Gek bod want: niet zinvol als ‘niets te melden’ of ‘wil dit spelen’

 

West
2SA
(reŽel, sterk)

3/SA
Oost
3
(Niemeijer)
4
Betekenis laatste bieding
slempoging met vijfkaart klaveren; zo ook 4 = vijfkaart  ruiten (zie hier)
Gek bod want: om harten te spelen zijn er genoeg andere biedingen
Hiernaast zijn biedingen voorafgaand aan 2SA weggelaten.

 

Valse analogieŽn

Er zijn biedsituaties die er op het oog soortgelijk kunnen uitzien, maar die – met goede reden – een verschillende betekenis hebben of verschillende antwoorden kennen. Voorbeelden:

Sprongantwoorden

Opening
Antwoord
2SA
3c.gif (113 bytes) 3d.gif (109 bytes) 3 3
1c.gif (113 bytes) preŽmptief c.gif (113 bytes) Mixed Raise
Spronginvite
Spronginvite Spronginvite
1d.gif (109 bytes) 11–12 reŽel
Mixed Raise preŽmptief
Spronginvite Spronginvite
1 10–14 vier Mixed Raise distri limiet
preŽmptief Splinter
1 10–14 vier Mixed Raise distri limiet Splinter
preŽmptief

Op 1d.gif (109 bytes) is er geen Spronginvite in c.gif (113 bytes) (zie ook hier). 1-3 is de enige splinter met slechts enkele sprong.

2SA-antwoorden

West
Noord
Oost
Betekenis laatste bieding
1
pas 2SA 10–14, vierkaart+ (zie hier en boven)
1 2d.gif (109 bytes) 2SA limiet+, circa 10+ (zonder bovengrens), driekaart+ (zie hier)
1d.gif (109 bytes) 1/2 2SA 11–12, reŽel met stopper (zie hier)

Een 2SA-antwoord is nooit mancheforcing.

Kleur tegenpartij na interventie

West
Noord
Oost
Betekenis laatste bieding
1d.gif (109 bytes) 1 2 Limiet+: 11+, drie/vierkaart+ d.gif (109 bytes)-steun (zie hier)
1 2d.gif (109 bytes) 3d.gif (109 bytes) Mixed Raise: vierkaart(+) s.gif (111 bytes)-steun, 7–9 of 9 verliezers (zie hier)

Herverhogingen

West
1
3
Noord
pas
Oost
2
Zuid
pas
Betekenis laatste bieding
manche-inviterend (zie hier)
1
3
pas
2 2 om te spelen, niet inviterend
Inviterend via 2SA/3/d.gif (109 bytes)

Mancheforcing kleursprongen

West
Oost
Betekenis laatste bieding
1
3
2d.gif (109 bytes) zelfsteunende kleur, stelt de troefkleur vast; dus 3SA Serious en 4SA Kickback (zie hier)
1d.gif (109 bytes)
2d.gif (109 bytes)
1
3
mancheforcing met zeskaart+, maar stelt niet de troefkleur vast; dus 3SA reŽel (zie hier)
Zo nodig met steun 4c.gif (113 bytes)/ advance cue-bid

Stayman-achtigen

Het systeem kent de volgende vormen van Stayman-achtige conventies, die niet analoog aan elkaar werken:

Redoubletten na 1SA

West
Noord
Oost
Zuid
Betekenis laatste bieding
1SA

doublet redoublet
business (zie hier)
1SA
redoublet
doublet pas pas S.O.S., gewoonlijk 4432 (zie hier)
1SA
redoublet
pas pas doublet vijfkaart hoog (zie hier en boven)
1SA
pas
pas
pas
pas
redoublet
doublet
S.O.S., gewoonlijk 4432

Volgende redoubletten na onze 1SA-opening zijn altijd S.O.S.

Tweekleurenvolgbiedingen (directe positie)

We spelen Ghestem op een hoge kleur (zie hier), aangepast Michaels op een lage kleur (zie hier):

Opening Tweekleurenvolgbod ongeboden kleuren
Laagste kleuren Uiterste kleuren Hoogste kleuren
1 2SA 3 2
1 2SA 3 2
1 2SA 2 3
1 2SA 2 3

(1)-2 en (1)-2 tonen minstens 54, de overige tweekleurenvolgbiedingen altijd minstens 5-5.

Alleen op 1 is 3 reŽel, zwak spongvolgbod.

2SA in competitie

2SA in competitie is zelden reŽel:

West
Noord
Oost
Zuid
Betekenis laatste bieding
1 2 2 2SA
limiet+ met goede -steun
Voorrang als partner hoge kleur heeft geopend of gevolgd
1 2d.gif (109 bytes)
2 2SA
Good-Bad (zie hier)
Vrijwillig geboden; partner bood geen hoge kleur
1
pas
pas
doublet
2
pas
pas
2SA
Scrambling (zie hier)
Onvrijwillig geboden
1 pas
2 2SA Unusual: willekeurig tweekleurenspel 5-5+
Niet per se de lage kleuren
2d.gif (109 bytes)
(Multi)
pas
2 2SA
reŽel, 17–20 (zie hier)
Ons eerste bod na (mogelijk) zwakke opening

Pas om te spelen

West
2d.gif (109 bytes)
(Multi)
Noord
doublet
Oost
pas
Betekenis laatste bieding
om te spelen met lange ruiten, kort in een hoge kleur

Na een doublet van ons kunstmatig openingsbod of volgbod is een pas om te spelen. Na doubletten van andere kunstmatige biedingen is een pas de meest teleurstellende hand of ‘niets te melden’.

Overzicht speelsoortafhankelijke tegenspelafspraken

Alleen tegen troef Alleen tegen SA
Heer tegen troef vraagt verdeling Royal leads (K/Q met stortplicht)
Odd leads (derde/laagste van plaatje) Kleintje plaatje
Laagste van xxx in ongeboden kleur Hoogste van xxx in ongeboden kleur
Kleurvoorkeur in troefkleur Coup de luxe

Afgezien van vanzelfsprekende, zoals die gelden ‘in aftroefsituatie’, gelden alle overige tegenspelafspraken zowel tegen troef als tegen SA, zoals Zero Leads, Tweede van vier+ lage kaarten en de Vrouw-boerconventie.

Van drie lage kaarten

Echte analogieŽn

Naast ‘valse analogieŽn’ (zie boven) bestaan er ook echte analogieŽn: algemene principes die ten grondslag liggen aan conventies op diverse plaatsen.

De zwakke hand biedt de ‘verkeerde’ hoge kleur

Klaveren is harten, ruiten is schoppen, en andersom

Hoe meer je biedt hoe meer je hebt


Copyright © 2000–2019 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld