Rosalind & MinaVerder bieden na 1d.gif (109 bytes)-opening

De tegenpartij past
De tegenpartij past niet (aparte pagina)

De tegenpartij past

West
1d.gif (109 bytes)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
1h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 5+, vierkaart+, rondeforcing zie onder
1SA 6–10, geen vierkaart h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 3/ Splinter: korte kleur, mancheforcing
2c.gif (113 bytes) 13+, vierkaart+, mancheforcing zie onder
2d.gif (109 bytes) Inverted: 11+, drie/vierkaart+ d.gif (109 bytes)-steun, als regel geen vierkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) zie onder
2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) Weak jump shift: tot 6, vijf/zeskaart+ zie hier
2SA 11–12, verdeeld, vierkaart+ , geen vierkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
 • 3 om te spelen, niet forcing
 • 3d.gif (109 bytes) om te spelen
 • 3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) korte kleur
3c.gif (113 bytes)  Mixed raise: 7–10, vierkaart+ d.gif (109 bytes)-steun, geen vierkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) nieuwe kleur stopper
3d.gif (109 bytes) tot 6, vierkaart+ d.gif (109 bytes)-steun, als regel geen vierkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) Spronginvite: 11–12, zeskaart+, inviterend zie hier
3SA om te spelen, geen vierkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)  
4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) om te spelen 4s.gif (111 bytes)/SA Kickback

Op alle eenopeningen is zonder interventie 3c.gif (113 bytes) de Mixed raise.

We hebben geen structurele oplossing voor een inviterende hand met lange . Mogelijkheden zijn:

Een echt probleem hebben we alleen met circa 11 punten, onevenwichtig, zeskaart+ , ongepaste hand; dat doet zich niet zo vaak voor.

Van Cleeff, 2004 (spronginvite); Schollaardt, 2021 bis (na 1d.gif (109 bytes)-2SA)

Antwoorden op gepaste hand

West
pas
?
Oost
1
Bieding Betekenis
2 6–11, vijf/zeskaart+, niet forcing
Vergelijk negative free bid
overige als op ongepaste hand

Verder bieden

West
1
?
Oost
1
Bieding Betekenis Verder bieden
1SA 12–14 (of 13–16), verdeeld (meestal 5332), geen vierkaart
13–16 als de zwakke 1SA-opening geldt
zie onder
2 11–18, vierkaart+, onevenwichtig
Belooft geen vijfkaart ; kan 45 of 4441 zijn
2 Vierde kleur:  mancheforcing relay
2 11–15, zeskaart+ 2 Derde kleur: mancheforcing relay
2 Reverse: 17+, vierkaart(+) met vijfkaart+ , rondeforcing zie onder
2 circa 11–14 of 7 verliezers, driekaart+ 
Driekaart steun als regel met korte kleur of kleine doubleton
zie onder
2SA Bridge World Death Hand*: 7+ speelslagen (circa 15+), zeskaart+ , driekaart , forcing
Als 3 (of sterker), maar met driekaart steun
zie onder
3 circa 19+, vierkaart+, onevenwichtig, mancheforcing    
3 speelslagen (circa 15–17), zeskaart+, geen driekaart+ zie onder
3/4 (4) Splinter: korte kleur, vierkaart -steun 3 niet forcing
3 limiet: circa 6 verliezers, vierkaart , inviterend
3SA circa 8 speelslagen, sterke zeskaart+ , iets in  en  4 mancheforcing, sleminteresse
4 54+, sleminteresse (ongeschikt voor splinter)
4 54+, niet heel sterk   

De hand geschikt voor 2SA staat bekend als de Bridge World Death Hand. Die kwam namelijk vaak voor als ‘probleemhand’ in het biedforum van bridgeblad The Bridge World. Heden ten dage is het nog altijd een van de meest voorkomende probleemhanden op het online forum Bridge Winners.

XYZ (dubbele checkback)

West
1

1SA
Oost
1

?
Bieding Betekenis Verder bieden
2c.gif (113 bytes)  XYZ: transfer naar 2:
 1. om 2 te spelen met zwak spel
 2. elke inviterende hand om iets anders dan SA te onderzoeken
 3. om 4 te spelen met driekaart steun
2 verplicht ; elk volgend bod reŽel, up the line, inviterend, niet forcing:
 • 2 vierkaart(+), inviterend
 • 2 vijfkaart(+), inviterend
 • 3/// reŽel en inviterend
 • 3SA vijfkaart , vraagt 4 met driekaart
2d.gif (109 bytes) XYZ checkback: mancheforcing relay
Zie ook het Overzicht mancheforcing relays
alles natuurlijk, up the line (en forcing)
Opener moet niet ‘ontijdig’ springen op 2
2 vierkaart+ (met vijfkaart ), zwak pas of 2
2 vijf/zeskaart+, om te spelen
2SA inviterend voor 3SA (en voor niets anders)   
3/ zwak, om te spelen (3 preŽmptief)
Inviterend of forcing via XYZ
altijd pas
3 vijfkaart+, mancheforcing
3 goede zeskaart+, mancheforcing, veelal sleminteresse
Maar stelt nog niet de troefkleur vast

3SA/4 om te spelen
4// Autosplinter: korte kleur, zeskaart+ , slempoging
Ook in de geopende kleur 
  

2/ als XYZ geldt ook na 1-1-1.

2/ als XYZ vervalt als de tegenpartij heeft gevolgd, blijft gelden als zij doubleert.

Hoogenkamp, 1999 (2/ XYZ, nog niet onder die naam); Schollaardt, 2008 (idem); Niemeijer, 2015 ter (XYZ inclusief naam)

Reverse

West
1
2
Oost
1s.gif (111 bytes)
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2 vijfkaart+ , rondeforcing 2SA/3// niet forcing
2SA Ingberman: inleiding tot zwaktebod (forcing)
Vergelijk Lebensohl en Good-bad
 • 3 minimale  reverse; zie onder
 • 3 zes/zevenkaart+, niet forcing
 • 3//4 mancheforcing
3 Vierde kleur: mancheforcing relay 3 afvalbod (belooft geen vijfkaart)
3 driekaart+, mancheforcing   
3 vierkaart+, mancheforcing  
3 zeskaart+, mancheforcing  
3SA 8–12, om te spelen  
4/ splinter: korte kleur, vierkaart+ -steun
Ook in de geopende kleur 
 

Hoogenkamp, 2000 bis; Van Zwol, 2003; Ekeblad, 2008

  

West
1
2
3
Oost
1s.gif (111 bytes)
2SA
?
Bieding Betekenis
pas zwak, zeskaart+
3/ zwak, om te spelen
3 7–8, zeskaart+, inviterend
3SA 13–15, verdeeld zonder fit

  

West
1
d.gif (109 bytes)
2s.gif (111 bytes)
Oost
1s.gif (111 bytes)
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2SA relay, manchepoging of slempoging zie onder
3c.gif (113 bytes) vijfkaart+ vierkaart s.gif (111 bytes), manchepoging, niet  forcing 3 minimum, vierkaart
3d.gif (109 bytes) driekaart+
3h.gif (112 bytes) vierkaart+, rondeforcing
3s.gif (111 bytes) vijfkaart s.gif (111 bytes), manchepoging  
3SA om te spelen tegenover driekaart s.gif (111 bytes) 4s.gif (111 bytes) met vierkaart s.gif (111 bytes)
4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) Splinter: korte kleur, vijfkaart+ s.gif (111 bytes), slempoging
Ook in d.gif (109 bytes), de geopende kleur 
 
4 vijfkaart+, om te spelen  

Bergen, 1985: 154–157

  

West
1
d.gif (109 bytes)
2h.gif (112 bytes)
?
Oost
1h.gif (112 bytes)
2SA
Bieding Betekenis Verder bieden
3c.gif (113 bytes) minimum, driekaart h.gif (112 bytes)
 • 3d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/SA/4h.gif (112 bytes) om te spelen
 • 4d.gif (109 bytes) op 3c.gif (113 bytes)/h.gif (112 bytes) reŽel (forcing)
 • 3s.gif (111 bytes)/4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) anders cue-bid
 • 4s.gif (111 bytes) kickback voor h.gif (112 bytes)
3d.gif (109 bytes) minimum, vierkaart h.gif (112 bytes)
3h.gif (112 bytes) maximum, driekaart h.gif (112 bytes)
3s.gif (111 bytes)/4c.gif (113 bytes) splinter: korte kleur maximum, vierkaart h.gif (112 bytes)
3SAoverig (forcing)
Niet per se 4333
4d.gif (109 bytes)goede vijf/zeskaart+ d.gif (109 bytes)

‘Mini, mini, maxi, maxi’.

 

West
1
d.gif (109 bytes)
2SA
Oost
1h.gif (112 bytes)
?

Bieding Betekenis
 3c.gif (113 bytes)/s.gif (111 bytes) (vooralsnog) stopper
 3d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) om te spelen, zwak spel (3h.gif (112 bytes) vijfkaart)
3SA om te spelen
 4c.gif (113 bytes) slempoging in h.gif (112 bytes) (zegt niets over )
 4d.gif (109 bytes) slempoging in  (forcing)
 4h.gif (112 bytes)/5d.gif (109 bytes) om te spelen, geen sleminteresse
4s.gif (111 bytes) Kickback (voor h.gif (112 bytes))
 4SA Kwantitatief
Ook na 1s.gif (111 bytes); Kickback dan via 4c.gif (113 bytes)

  

West
1
3
Oost
1

?
Bieding Betekenis Verder bieden
3 -stopper, geen -stopper   
3 zeskaart+, mancheforcing   
3SA om te spelen met in elk geval -stopper
En met of zonder -stopper (zie onder)
 
4 vijfkaart+, mancheforcing
4 -steun, mancheforcing, als regel sleminteresse 4 kickback
4 vijfkaart+ (niet forcing)
Geen Kickback (met sleminteresse 4)
  
4 om te spelen
4SA kwantitatief, geen -steun van betekenis   
5 goede -steun, weinig ernaast   

 Dus elk bod onder mancheniveau is mancheforcing.

Met ruiten als bakkleur – in tegenstelling tot met klaveren – is het niet in alle gevallen mogelijk de aan- en afwezigheid van stoppers in de zijkleuren op bevredigende wijze uit te bieden. Dit staat bekend als ‘het ruitenprobleem’.

  

West
1
?
Oost
2
Bieding Betekenis
2 zeskaart+ (vierkaart h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) mogelijk )
2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) vierkaart+ (als regel geen zeskaart )
2SA 12–14 (of 13–16), verdeeld (als regel 5332)
Kracht alnaargelang welke 1SA-opening geldt
3 vierkaart(+) -steun, als regel zonder korte kleur
3 circa 15+, zelfsteunende kleur; stelt als troefkleur vast
Maar 3SA als eindcontract mogelijk
3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) Splinter: korte kleur met vierkaart+ (belooft geen overwaarde)
3SA nog te ontwikkelen

  

West
1
?
Oost
2
Bieding Betekenis
2SA 12–13, verdeeld (als regel 5332), niet forcing
3 alleen -stopper, rondeforcing
3SA 14–16 , verdeeld (als regel 5332)
Opener kan immers geen sterke verdeelde hand hebben
4 Splinter: korte kleur, sterke slempoging
overige als na 1-2

Overzicht mancheforcing relays van antwoorder na 1d.gif (109 bytes)

Opening Antwoord Herbieding MF Relay Type Speciale antwoorden
1d.gif (109 bytes) 1h.gif (112 bytes) 1s.gif (111 bytes) 2d.gif (109 bytes) XYZ checkback 2h.gif (112 bytes) elke tot 14 (belooft geen driekaart)
1SA
2c.gif (113 bytes) 2s.gif (111 bytes) Vierde kleur 3d.gif (109 bytes) afvalbod (wel altijd vijfkaart+)
2d.gif (109 bytes) 2s.gif (111 bytes) Derde kleur
1s.gif (111 bytes) 1SA 2d.gif (109 bytes) XYZ checkback 2s.gif (111 bytes) elke tot 14 (belooft geen driekaart)
2c.gif (113 bytes) 2h.gif (112 bytes) Vierde kleur
 • 2s.gif (111 bytes) afvalbod (belooft geen driekaart)
 • 3s.gif (111 bytes) driekaart, geen vierkaart h.gif (112 bytes)
2d.gif (109 bytes) 2h.gif (112 bytes) Derde kleur
2h.gif (112 bytes) 3 Vierde kleur 3 afvalbod (belooft geen vijfkaart)

 Op alle mancheforcing relays spelen we up the line: het laagste biedbare kenmerk heeft voorrang en ontkent niets wat hoger biedbaar zou zijn. (De ‘speciale antwoorden’ tellen hierin niet mee.)

Als het afvalbod in antwoorder's kleur valt, wordt een 5-3-fit in de antwoordkleur gevonden via verder bieden als:

1d.gif (109 bytes)
1s.gif (111 bytes)
2h.gif (112 bytes) (elke tot 14)
3h.gif (112 bytes) (driekaart)

1h.gif (112 bytes)
2d.gif (109 bytes)   (XYZ checkback)
2SA (vertel verder)

Zie ook de mancheforcing relays van antwoorder na 1c.gif (113 bytes) en na 1h.gif (112 bytes).

De tegenpartij past niet

De tegenpartij past niet (aparte pagina)


Copyright © 2000–2019 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld