Rosalind & MinaVerder bieden na 1c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)-opening

De tegenpartij past niet

De tegenpartij volgt in een kleur op 1
De tegenpartij volgt in een kleur op 1
Overzicht negatief doublet
De tegenpartij volgt met sprong in een kleur
De tegenpartij volgt op driehoogte in een kleur
De tegenpartij volgt 1SA
De tegenpartij doubleert
De tegenpartij intervenieert in de sandwichpositie
De tegenpartij biedt in de sandwichpositie boven 2 in de antwoordkleur
De tegenpartij doubleert 1 ‘echt of afwijzend’
De tegenpartij doubleert transfer-Walsh

De tegenpartij volgt in een kleur op 1

West
1
Noord
1
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas
 1. zwak spel, circa 0‒6
 2. strafpas: sterk met sterke vijfkaart+ 
doublet negatief (tot 4; zie ook overzicht negatief doublet):
 1. 7+, geen  , ‘geen goed bod’
 2. 13+, vijfkaart+ , mancheforcing
 3. elk sterk spel ongeschikt voor ander bod
 • vermijd 1 (die heeft opener immers niet)
 • nieuwe kleur van antwoorder (hier ) mancheforcing 
1 7+, vierkaart+, rondeforcing als na 1-(pas)-1
1SA 7–10, -stopper, als regel geen   
2 7–10, vijfkaart+, als regel geen
Dus qua kracht ongeveer een Mixed raise (Inverted vervalt)
  
2 Negative Free Bid: 7–11, vijf/zeskaart+, licht inviterend, niet forcing
Nieuwe kleur op twee- of driehoogte zonder sprong
2SA/3 inviterend
2 11+, vierkaart+ , als regel geen 
Vervangt Inverted
2SA/3 om te spelen
2 Weak Jump Shifttot 6, vijf/zeskaart+
Alleen met sprong op tweehoogte
  
West
1
Noord
1
Oost
?
2SA 11–12, verdeeld met -stopper, geen  3 om te spelen
3 tot circa 6, zeskaart+ c.gif (113 bytes)   
3 13+, goede zeskaart+, mancheforcing
Enkele sprong naar nieuwe kleur op driehoogte
  
3 13–15, verdeeld mťt -stopper, geen 
Transfer naar 3SA; alleen na 1/ en met sprong
 • als regel 3SA (ook zonder stopper)
 • 4/ forcing , slempoging
3 Spronginvite: 11–12, zeskaart+, inviterend
Alleen dubbele sprong op driehoogte
  
3SA om (zelf) te spelen: 13–15, verdeeld met -stopper   
4 om te spelen   

 Met lengte in een nieuwe kleur, niet biedbaar op eenhoogte, bieden we:

 Merk op dat de antwoorden met klaveren anders werken dan zonder interventie.

Bergen, 1986: 54–61 (Negative Free Bid); Verbeek, 2014 quater; Bergen, 1986 bis (3)

De tegenpartij volgt in een kleur op 1

West
1
Noord
1
Oost
?
Bieding Betekenis
2/ Negative Free Bid: 7–11, vijf/zeskaart+, licht inviterend, niet forcing
2 7–10, drie/vierkaart+ -steun, geen h.gif (112 bytes)
Dus qua kracht ongeveer een Mixed raise (Inverted vervalt)
2 11+, drie/vierkaart+ d.gif (109 bytes)-steun, als regel geen h.gif (112 bytes)
2SA 11–12, verdeeld met -stopper, geen h.gif (112 bytes) (niet forcing)
3 tot 6, vierkaart+ d.gif (109 bytes)-steun, als regel geen h.gif (112 bytes)
4/5 preŽmptief, geen h.gif (112 bytes)
overige als na volgbod op 1

Merk op dat de antwoorden met steun anders werken dan na een hogekleuropening (maar wel analoog aan -biedingen na een 1-opening).

Overzicht negatief doublet

West Noord Oost Beloofde kleurlengten
1 1 dbl twee hoge vierkaarten(+)
1/ vierkaart+
1/ 1 dbl geen vierkaart+ , ‘geen goed bod’
1 vierkaart+
1/ 1 dbl als regel vierkaart(+) indien minimaal (tot circa 10)
1 2 dbl als regel vierkaart(+)  of  – maar hoeft niet beide  – indien minimaal
1 1 dbl als regel twee lage vierkaarten+ indien minimaal
1/ 2/ dbl als regel vierkaart+ andere hoge kleur indien minimaal
1 2 dbl als regel twee lage vierkaarten+ indien minimaal

 Als er ťťn ongeboden hoge kleur is – bijvoorbeeld na 1-(1) –  zegt een negatief doublet niets over de ongeboden lage kleur.

Een biedverloop als 1-(1)-dbl-(pas)-3 is inviterend maar niet forcing; alleen kleur tegenpartij is mancheforcing.

Bergen, 1986: 31–39

De tegenpartij volgt met sprong in een kleur

West
1
Noord
2
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas gewoonlijk zwak spel, eventueel strafpas 2SA reŽel : sterk en verdeeld
doublet negatief: circa 9+, veelal maar niet per se vierkaart+  2SA Scrambling
3/ Negative Free Bid: 8–11, zeskaart+, inviterend maar niet forcing   
overige als na volgbod zonder sprong   

2SA als heropening na 1c.gif (113 bytes) is een van de weinige gevallen waar een competitieve 2SA reŽel is.

Hoogenkamp, 2000 quater (2SA op doublet)

De tegenpartij volgt op driehoogte in een kleur 

“Het doel na een preŽmpt van de tegenstanders is ten minste in een speelbare manche te eindigen; dat is niet altijd de beste manche, maar levert gemiddeld het beste resultaat op.” ‒ Molenaar, 2022 bis

 

West
1
Noord
3
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas zwak tot matig spel
Op dit biedniveau doorgaans geen strafpas met goed spel

doublet negatief: mancheforcing , vraagt primair naar dekking:
 1. vierkaart+ , met of zonder dekking
 2. geen vierkaart+ en geen dekking
zie onder
3
Negative Free Bid: 8–11, zeskaart+, inviterend maar niet forcing
3SA
om te spelen met dekking, doorgaans geen
4
reŽel, om te spelen (niet forcing)

overige als na volgbod zonder sprong   

Wůjcicki, 2018 (doublet op driehoogte mancheforcing)

 

West
1

?
Noord
3
Oost
doublet
Zuid
pas
Bieding Betekenis Verder bieden
pas strafpas

3 Noodbod: afvalbod, geen vierkaart :
 1. vierkaart+ , meestal geen dekking
 2. geen vierkaart en geen dekking
 • 3 vijfkaart(+)
 • 3SA dekking (en 4/)
 • 4 reŽel, zoekt manche
 • 4 vijfkaart(+)
3 vierkaart, geen goede dekking, ook met 44
Immers 3 belooft geen vierkaart
3SA dekking en vierkaart
Immers anders meteen 3SA
3SA
om te spelen met dekking (vierkaart hoog mogelijk)

Het afvalbod is het laagste kleurbod op driehoogte, dus:

Na 1/-(3)-doublet is er geen afvalbod.

Van Lankveld, 2014-bis (afvalbod op doublet); Molenaar en Verbeek, 2022 (idem); Molenaar, 2022 bis (idem)

De tegenpartij volgt een reŽle 1SA

West
1
Noord
1SA
(reŽel)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas
tot circa 9, ongeschikt voor onderstaande
doublet circa 18+, strafvoorstel
doublet 10+, strafdoublet
 • Forcing pas tot 2 (openingskleur)
 • nieuwe kleur van antwoorder niet forcing 
2c.gif (113 bytes) STIC: beide hoge kleuren, veelal zwak
Geldt ook na 1, niet na 1/-opening
als op Landy (2 vraagt om langste kleur )
2d.gif (109 bytes) circa 6–9, drie/vierkaart+ -steun   
2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 5–9, vijf/zeskaart+, om te spelen   
2SA zeskaart+ , zwak 3 vrijwel verplicht
3c.gif (113 bytes) Mixed raise: 7–10, vierkaart+ d.gif (109 bytes)-steun
Dus als zonder interventie

3d.gif (109 bytes) tot circa 6, vier/vijfkaart+ d.gif (109 bytes)-steun   
3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) 10–12, zeskaart+, inviterend   

STIC staat voor ‘Stayman in competition’ (hoewel het beter ‘Landy in competition’ had kunnen heten).

 Er is na een (reŽel) volgbod van 1SA op 1/ geen bod dat specifiek een limiet+ toont (daarmee zal doubleren vaak goed zijn).

Hoogenkamp, 2000 (2/SA)

Zie ook de tegenpartij volgt 1SA raptor.

De tegenpartij doubleert

West
1
Noord
dbl
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas elke circa 0–6 (zegt niets over ) (pas)-redoublet is S.O.S.
redoublet 10+, voldoende om 1 te maken
 • opener mag passen met doubleton 
 • Forcing pas tot 2 (openingskleur)
1d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) circa 7+, overigens als zonder doublet 1SA 12–14, verdeeld
Of 13–16 als 1SA-opening 9–12 is
1SA 7–10, om te spelen (zegt niets over )   
2c.gif (113 bytes) circa 6–9, vijfkaart+ (niet forcing)
Inverted vervalt
  
overige als zonder doublet   

1d.gif (109 bytes) ‘afwijzend’ (als we dat spelen) vervalt; transfer-Walsh (als we dat spelen) blijft gelden.

Een redoublet van een informatiedoublet is steeds forcing tot 2 in de openingskleur; zo ook een strafdoublet van een 1SA-volgbod.
Het ‘forcing’ geldt uiteraard niet als zuid past; opener wordt uitgenodigd het doublet of redoublet in te laten.

Er is na 1-(doublet) geen bod dat specifiek een limiet+ in toont.

West
1
Noord
dbl
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
redoublet 10+, meestal geen -steun, maar wel voldoende om 1 te maken Forcing pas tot 2 (openingskleur)
2 6–10, vijf/zeskaart+, niet forcing  
2 circa 6–9, drie/vierkaart+ -steun (niet forcing)
Inverted vervalt
 
2SA Truscott: 10+, vierkaart+ -steun , limiet+ (rondeforcing) forcing pas
overige als zonder doublet  

  

De tegenpartijbiedt in de sandwichpositie onder 2 in de antwoordkleur

West
1
?
Noord
pas
Oost
1
Zuid
2
Bieding Betekenis Verder bieden
pas hoogstens doubleton doublet negatief, circa 10+
doublet Supportdoublet: driekaart  (ongelimiteerd)
Zo ook redoublet op doublet van zuid
Geldt tot twee in antwoorder's kleur
 • 2 om te spelen, vierkaart+
 • 2SA reŽel, inviterend
 • 3/ om te spelen
 • 3 inviterend, vijfkaart+
2 vierkaart ongeveer als zonder interventie
2SA  Good-Bad: inleiding tot competitief kleurbod verder bieden
3/ inviterend (maar niet forcing)  

Het Supportdoublet geldt ook op een volgbod van 1SA (ongeacht betekenis daarvan).

Een Supportdoublet geldt niet als ‘goede fit’, zolang het nog een 4-3 kan zijn.

Bergen, 1986: 43–50; Nab, 2002; Van Cleeff, 2003 bis (alle: Supportdoublet)

De tegenpartij biedt in de sandwichpositie boven 2 in de antwoordkleur

West
1
?

Noord
pas

Oost
1

Zuid
3

Bieding Betekenis Verder bieden
 pas   geen vierkaart , tamelijk minimaal  
doublet negatief
Geen Supportdoublet want boven 2

 3  vierkaart, uiterst minimum tot lichte limiet  
 4  vierkaart, vanaf zware limiet  
 overige ongeveer als op interventie zonder sprong   

Op een tussenbod boven drie in de antwoordkleur toont steun (op vierhoogte) wťl overwaarde en mogen we dus passen met een vierkaart mee.

De tegenpartij doubleert 1 ‘echt of afwijzend’

Niet met Mina

West
1
?
Noord
pas
Oost
1
(reŽel of
elke 0–7)
Zuid
dbl
(ongeacht betekenis)
Bieding Betekenis
pas 12–14, verdeeld (elke)
redoublet om te spelen, sterk spel met vierkaart+
1/ vierkaart(+) met vijfkaart+
Belooft geen overwaarde, wel onevenwichtig spel
overige als na pas op 1 (zo veel mogelijk)

Zie ook de raamafspraak voor bieden na doublet van ons conventioneel bod.

De tegenpartij doubleert Transfer-Walsh

Niet met Jack

West
1

?
Noord
pas
Oost
1

(= )
Zuid
doublet
(ongeacht betekenis)
Bieding Betekenis
pas  geen driekaart+ , om SA in antwoorder's hand te krijgen
redoublet  business: sterk met ‘dikke’ vierkaart 
Dus geen Supportredoublet (met driekaart steun 1)
 bod als zonder doublet

  Dus conform onze raamafspraak voor bieden na doublet van ons conventioneel bod.


Copyright © 2000–2017 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld