Rosalind & MinaVerder bieden na 1c.gif (113 bytes)-opening

De tegenpartij past
De tegenpartij past niet (aparte pagina)

De tegenpartij past

West
1c.gif (113 bytes)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
1d.gif (109 bytes) T-Walsh: 5+, vierkaart+ h.gif (112 bytes) zie onder
1h.gif (112 bytes) T-Walsh: 5+, vierkaart+ s.gif (111 bytes) zie onder
1s.gif (111 bytes) T-Walsh: “ruiten of verdeeld”
 1. 5+, vierkaart+ d.gif (109 bytes)onevenwichtig, geen vier h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) tenzij mancheforcing
 2. 5–8, verdeeld, geen vierkaart h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
 3. 11+, verdeeld, geen vierkaart h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
zie onder
1SA 9–11, verdeeld, geen vierkaart h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
Niet per se vierkaart+ c.gif (113 bytes); vijfkaart d.gif (109 bytes) mogelijk
zie onder
2c.gif (113 bytes) Inverted: 11+, vierkaart+ c.gif (113 bytes), geen vierkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
Rondeforcing op ongepaste hand
zie onder
2d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) Weak jump shifttot 6, vijf/zeskaart+ zie onder
2SA  tot circa 5, zeskaart+ c.gif (113 bytes), als regel geen vierkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) (forcing)
Ziet geen 3SA tegenover 17–20 verdeeld
 • op 2SA als regel 3c.gif (113 bytes)
 • nieuwe kleur stopper
3c.gif (113 bytes) Mixed raise: 6–9, zeskaart+ c.gif (113 bytes), geen vierkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)
Ziet wel 3SA tegenover 17–20 verdeeld
3d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) Spronginvite: 11–12, zeskaart+, inviterend (niet forcing) zie onder
3SA om te spelen, geen vierkaart+ h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)  
4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) nog te ontwikkelen

4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) om te spelen 4s.gif (111 bytes)/SA kickback

We antwoorden op een in kleur als regel met 5 punten of een aas.

Het is belangrijk met 9–10 verdeeld zonder vierkaart hoog altijd 1SA te antwoorden (niet 1s.gif (111 bytes), zelfs niet met 5d.gif (109 bytes)332), anders zit antwoorder ‘vast’ na 1c.gif (113 bytes)-1s.gif (111 bytes)-1SA, dat een wijde range heeft. Met 11 hebben we keus tussen 1s.gif (111 bytes) en 1SA.

Op alle eenopeningen is 3c.gif (113 bytes) de mixed raise.

Willemsens, 2004 (T-Walsh); Niemeijer, 2015 bis (T-Walsh); Winkel, 2017 (T-Walsh); Niemeijer, 2014 ter (Inverted); Van Cleeff, 2004 (Spronginvite); Bruggeman, 2007 (sprongantwoorden)

Verder bieden

West
1c.gif (113 bytes)

?

Oost
1
d.gif (109 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
1h.gif (112 bytes) precies driekaart h.gif (112 bytes), ongelimiteerd, forcing zie onder
1s.gif (111 bytes) tot 18, vierkaart(+), geen driekaart+ h.gif (112 bytes), niet forcing zie onder
1SA 12–14 (of 13–16), verdeeld, geen driekaart+ h.gif (112 bytes) of vierkaart s.gif (111 bytes)
13–16 als de zwakke 1SA-opening geldt
zie onder
2c.gif (113 bytes) 11–15, zeskaart+, geen driekaart+ h.gif (112 bytes) of vierkaart s.gif (111 bytes) zie onder
2d.gif (109 bytes) Multireverse: multibod, “diverse sterke mogelijkheden”
 1. reverse d.gif (109 bytes): 17+, 5c.gif (113 bytes)4d.gif (109 bytes)+
 2. 20 (of 19–20), verdeeld
 3. mancheforcing eenkleurenspel c.gif (113 bytes)
2h.gif (112 bytes) relay, verplicht; zie onder
2h.gif (112 bytes) tot circa 16 of circa 7 verliezers, vierkaart zie onder
2s.gif (111 bytes) 19+, vierkaart+, geen driekaart+ h.gif (112 bytes), onevenwichtig, mancheforcing
2SA 18–19 (of 17–18), verdeeld, driekaart h.gif (112 bytes) mogelijk (niet forcing)
17–18 als de zwakke 1SA-opening geldt
zie onder
3c.gif (113 bytes) speelslagen (circa 15–17), zeskaart+, geen driekaart+ h.gif (112 bytes) of vierkaart s.gif (111 bytes) zie onder
3d.gif (109 bytes) (bijna) mancheforcing (circa 19–20), verdeeld, vierkaart
Mancheforcing behoudens subminimaal antwoord
zie onder
3h.gif (112 bytes) Limiet: circa 16–18 of 6 verliezers, vierkaart , inviterend
3s.gif (111 bytes)/4d.gif (109 bytes) Splinter: korte kleur, vierkaart -steun, mancheforcing 4d.gif (109 bytes) retransfer voor 4h.gif (112 bytes)
3SA circa 8 speelslagen, sterke zeskaart+ , stoppers in en
Zonder stopper via 2d.gif (109 bytes) Multireverse
4c.gif (113 bytes) mancheforcing, sleminteresse
4c.gif (113 bytes) 54+, sleminteresse (ongeschikt voor splinter) 4d.gif (109 bytes) retransfer voor 4h.gif (112 bytes)
4h.gif (112 bytes) 64+, niet heel sterk
Met sterk verdeeld en vierkaart h.gif (112 bytes) altijd 3d.gif (109 bytes)

Bergen, 2003

 

West
1c.gif (113 bytes)

?

Oost
1
h.gif (112 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
2h.gif (112 bytes) Reverse: 17+, vierkaart(+) met vijfkaart+ c.gif (113 bytes), rondeforcing als hier (2SA Ingberman)
3d.gif (109 bytes) (bijna) mancheforcing (circa 19–20), verdeeld, vierkaart s.gif (111 bytes)
Mancheforcing behoudens subminimaal antwoord
zie onder
3h.gif (112 bytes)/4d.gif (109 bytes) Splinter: korte kleur, vierkaart s.gif (111 bytes)-steun, mancheforcing
3h.gif (112 bytes) enige geval zonder dubbele sprong 
4h.gif (112 bytes) retransfer voor 4s.gif (111 bytes)
overige als na 1c.gif (113 bytes)-1d.gif (109 bytes)


West
1c.gif (113 bytes)

1
h.gif (112 bytes)
Oost
1
d.gif (109 bytes)
?

Bieding Betekenis Verder bieden
1s.gif (111 bytes) vierkaart(+), bijna forcing 2d.gif (109 bytes) reverse: 17+, 5c.gif (113 bytes)4d.gif (109 bytes)+
1SA  tot 10, om te spelen (vierkaart )
2c.gif (113 bytes)   XYZ: transfer naar 2:
 1. om 2 te spelen met zwak spel
 2. elke inviterende hand om iets anders dan SA te onderzoeken
 • 2 verplicht tenzij opener sterk (circa 17+) is
  1h.gif (112 bytes) is immers ongelimiteerd
 • elk volgend bod na 2 reŽel, up the line, inviterend, niet forcing
2d.gif (109 bytes) XYZ checkback: mancheforcing relay
Zie ook het overzicht mancheforcing relays
zie onder
2h.gif (112 bytes) tot circa 10, vijfkaart+, om te spelen als hier: 2s.gif (111 bytes)/3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) kort, 2SA relay, 3h.gif (112 bytes) inviterend
2s.gif (111 bytes) vierkaart+, mancheforcing, onevenwichtig
2SA  11–12, reŽel, inviterend (vierkaart )
3c.gif (113 bytes) zwak, zeskaart+, om te spelen
Inviterend of forcing via XYZ
pas tenzij opener heel sterk is
3d.gif (109 bytes) vijfkaart+, mancheforcing
3h.gif (112 bytes) 7–9, zeskaart+ , licht inviterend, enigszins preŽmptief
Sterkere handen via 2c.gif (113 bytes)-2d.gif (109 bytes)-2h.gif (112 bytes) of met zeskaart+ 2c.gif (113 bytes)-2d.gif (109 bytes)-3h.gif (112 bytes)

3s.gif (111 bytes)/4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) Splinter: korte kleur, vijfkaart+ h.gif (112 bytes)
3SA 13–15, om te spelen (vierkaart )
4h.gif (112 bytes)  vijfkaart+, om te spelen (tactisch bod)
Gewoonlijk bieden we dit via 2d.gif (109 bytes), want opener is ongelimiteerd

De naam van de conventie XYZ stamt van het feit dat zij geldt na alle biedbegin 1x-1y-1z (met ook z  SA):

2/ als XYZ vervalt als de tegenpartij heeft gevolgd, blijft gelden als zij doubleert.

Hoogenkamp, 1999 (2/ XYZ, nog niet onder die naam); Schollaardt, 2008 (idem); Niemeijer, 2015 ter (XYZ inclusief naam)

Verder na XYZ mancheforcing checkback

West
1c.gif (113 bytes)

1
h.gif (112 bytes)
?

Oost
1
d.gif (109 bytes)
2
d.gif (109 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
2h.gif (112 bytes) elke tot 14 (elke verdeling)
Minimaal bod in de antwoordspeelsoort, zie onder
natuurlijk, up the line
2s.gif (111 bytes)/3d.gif (109 bytes) 15+, vierkaart, onevenwichtig
Met dus vijfkaart+ c.gif (113 bytes) en korte d.gif (109 bytes)/s.gif (111 bytes)
2SA  15–16, verdeeld (driekaart h.gif (112 bytes))
Indien mogelijk, dus bij 9–12 1SA-opening
3c.gif (113 bytes) 15+, zeskaart+, geen vierkaart s.gif (111 bytes)

Het bod voor ‘elke tot 14’: na 1c.gif (113 bytes)-1h.gif (112 bytes)-1s.gif (111 bytes)/SA-2d.gif (109 bytes) is het 2s.gif (111 bytes), na 1c.gif (113 bytes)-1s.gif (111 bytes)-1SA-2d.gif (109 bytes) is het 2SA.
Dus minimaal bod in de via T-Walsh getransfereerde speelsoort.

Er zijn geen hogere antwoorden (want die zouden meer nuttige biedruimte kosten dan voordeel bieden).
Merk op dat 18+ (of 17+) verdeeld niet mogelijk is (daarmee meteen 1c.gif (113 bytes)-1d.gif (109 bytes)-2SA of 1c.gif (113 bytes)-1d.gif (109 bytes)-2d.gif (109 bytes), ook met driekaart h.gif (112 bytes)).

“The big secret of effective bidding is to limit your hand at the earliest opportunity” ‒ Kelsey, 1973: 101

 

West
1c.gif (113 bytes)
1
Oost
1

?
Bieding Betekenis Verder bieden
1SA tot 10, om te spelen   
2/  XYZ, als boven 2-2h.gif (112 bytes) elke tot 14
2/3/4 limietverhogingen, vierkaart -steun
4 niet al te sterk, want opener is ongelimiteerd
3 op 2 inviterend
2SA 11–12 met -stopper (niet forcing) 3 om te spelen
overige als na 1SA, zie onder

 

West
1c.gif (113 bytes)

1SA
Oost
1
h.gif (112 bytes)
?

Bieding Betekenis Verder bieden
2c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)  XYZ, als boven 2d.gif (109 bytes)-2s.gif (111 bytes) elke tot 14
2h.gif (112 bytes) vierkaart+ en vijfkaart s.gif (111 bytes), zwak
2s.gif (111 bytes) 7–10, zeskaart+, om te spelen, licht inviterend
Met tot 6 meteen zwakke jumpshift 2s.gif (111 bytes)

2SA  reŽel, inviterend
3c.gif (113 bytes) zwak, zeskaart+, om te spelen
Inviterend of forcing via XYZ
altijd pas
3d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) vijfkaart+, mancheforcing
Inviterend via 2c.gif (113 bytes), vierkaart forcing via 2d.gif (109 bytes)

3s.gif (111 bytes) zeskaart+, mancheforcing , veelal sleminteresse
Met inviterende hand meteen spronginvite 1c.gif (113 bytes)-3s.gif (111 bytes)

3SA/4s.gif (111 bytes) om te spelen
4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)  Splinter: korte kleur, zeskaart+ s.gif (111 bytes), sleminteresse
Ook in de geopende kleur (hier )

  

West
1
2
Oost
1

?
Bieding Betekenis Verder bieden
2 Derde kleur: mancheforcing relay
Zegt niets over ; zie ook het overzicht Derde kleur
alles natuurlijk, up the line (en forcing)
Opener moet niet ‘ontijdig’ springen op 2
2 vierkaart+, constructief maar niet forcing
Nieuwe kleur op driehoogte is mancheforcing
  
2 7–10, zeskaart+   
2SA 10–12, inviterend (niet forcing)   
3 inviterend, niet forcing 3/ stopper
3/ vijfkaart+ met vijfkaart+ , mancheforcing, goede kleuren   
3 goede zeskaart+, mancheforcing , veelal sleminteresse
Maar stelt nog niet als troefkleur vast
  
3SA/4 om te spelen   

Niemeijer, 2002: 48; Niemeijer, 2007 bis (derde kleur)

Overzicht Derde kleur

Opening Antwoord Herbieding Derde kleur
1c.gif (113 bytes) 1d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/ 2c.gif (113 bytes) 2
1 1h.gif (112 bytes) 2 2
1 1s.gif (111 bytes) 2 2
1 1s.gif (111 bytes) 2 2SA

De ‘Derde kleur’ mancheforcing relay is dus steeds de laagste ongeboden speelsoort na herbieding van de openingskleur.

Multireverse

West
1c.gif (113 bytes)
2
d.gif (109 bytes)
?
Oost
1
d.gif (109 bytes)
2
h.gif (112 bytes)
(verplicht)
Bieding Betekenis Verder bieden
 2s.gif (111 bytes) Reverse: 17+, 5c.gif (113 bytes)4d.gif (109 bytes)+, rondeforcing
 • 2SA Ingberman, zie hier
 • overige: mancheforcing
 2SA 20 (of 19–20), verdeeld, mancheforcing
19–20 als de zwakke 1SA-opening geldt
als na 1c.gif (113 bytes)-1d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)-2SA
Dus analoog aan 18–19 (niet aan 21+)
 3c.gif (113 bytes) 8(+) speelslagen, eenkleurenspel zeskaart+, mancheforcing
Te sterk voor 3c.gif (113 bytes)-herbieding, te zwak voor 2c.gif (113 bytes)-opening
als na 1c.gif (113 bytes)-1d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)-3c.gif (113 bytes)
 3d.gif (109 bytes) en hoger nog te ontwikkelen

 2s.gif (111 bytes) is het laagste bod voor de zwakste variant.

 

West
1c.gif (113 bytes)

2
h.gif (112 bytes)
Oost
1
d.gif (109 bytes)
?

Bieding Betekenis Verder bieden
 2s.gif (111 bytes)/3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) korte kleur, manche- of slempoging
Dus anders dan na 1d.gif (109 bytes)-1h.gif (112 bytes)-2h.gif (112 bytes) 

2SA relay, manche- of slempoging zie onder
3h.gif (112 bytes) manche-inviterend  
3SA 4h.gif (112 bytes)333, niet forcing
4h.gif (112 bytes) om te spelen  

 

West
1c.gif (113 bytes)

2
h.gif (112 bytes)
?

Oost
1
d.gif (109 bytes)
2SA

Bieding Betekenis
3c.gif (113 bytes)
vijfkaart+ (veelal 5422)
Geopende kleur, die niet kort kan zijn
3d.gif (109 bytes)/s.gif (111 bytes) korte kleur
3s.gif (111 bytes) overwaarde, want boven 3h.gif (112 bytes)
3h.gif (112 bytes) verdeeld minimum
3SA verdeeld maximum
Hier niet per se 4333

Dezelfde antwoorden gelden ook op 2SA als relay in enkele soortgelijke situaties.

 

West
1c.gif (113 bytes)
2SA

Oost
1
d.gif (109 bytes)
?

Bieding Betekenis Verder bieden
3 mancheforcing relay met vijfkaart+ , niet 5332
Dus met vierkaart(+) //
zie onder
3 retransfer voor verplicht 3:
 1. minimum met vijfkaart
 2. 5332 (voor 3SA tegenover 4333)
 3. zeskaart+ eenkleurenspel
3 verplicht ; dan:
 1. pas met minimum
 2. 3SA/4SA 5332
 3. 3/4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) cue-bid, zeskaart+ 
3 transfer met vierkaart  en vierkaart (niet 5-4)
1-1-2SA-3 toont 55(+)

3 vijfkaart+ , slempoging (vierkaart )
Na 1-1 zeskaart+ , zie onder
4 kickback
3SA/4 om te spelen  
4 lagekleurenvraagbod zie hier
4SA kwantitatief  

 3// zijn altijd transfers.

 Ditzelfde schema geldt na 1-1/-2-2-2SA (zie boven).

Op elke retransfer in het systeem is altijd een minimaal bod in de getransfereerde kleur 100% verplicht.

 

West
1c.gif (113 bytes)
2SA

?

Oost
1
d.gif (109 bytes)
3
c.gif (113 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
3 vijfkaart, geen driekaart
3 driekaart (vierkaart mogelijk)
 • 3 cue-bid
 • 3SA 54
  Voor in sterke hand
3 vierkaart, geen driekaart
3SA anders

Overzicht bieden van hoge kleuren na 1-1/-2SA

Antwoorder's
hoge kleuren
Begin bieden Dan Vervolg door opener
4 4 1-1-2SA 3 3 met vierkaart, anders 3SA
5 4 3 3 met driekaart (dan 3SA = 54), 3 met vierkaart, anders 3SA
5332
3 3 verplicht, dan 3SA = 5332
6
3 3 verplicht, dan 4 of slempoging
4 5 1-1-2SA 3 3 met vierkaart (dan 3SA = 5, niet 5332), 3 met driekaart, anders 3SA
5 5 3 3 met driekaart+, 3 met driekaart, 3SA met 2-2 hoog

5332 3 3 verplicht, dan 3SA = 5332

6 3 3 verplicht, dan 4 of slempoging

 

West
1
3
Oost
1

?
Bieding Betekenis
3/ laagste stopper (belooft geen lengte)
3 zeskaart+, mancheforcing
3SA/4 om te spelen
4 -steun, mancheforcing, sleminteresse
4  Kickback
Niet zinvol als reŽel
4SA kwantitatief, geen -steun van betekenis
5 goede -steun, weinig ernaast

Dus elk bod onder mancheniveau is mancheforcing.

Een 5-5 hoog bij antwoorder kunnen we in dit biedverloop niet meer aangeven.
Een 5-4 is geen probleem, want met een vierkaart h.gif (112 bytes) had opener reverse geboden.

De vroegere ‘stoppervraag’ (zie hier) is afgeschaft.

Sprongreverse

West
1c.gif (113 bytes)
3
d.gif (109 bytes)
Oost
1
d.gif (109 bytes)
?

Bieding Betekenis Verder bieden
3h.gif (112 bytes) om te spelen, (sub)minimaal spel in principe pas
3s.gif (111 bytes) belangstelling voor 3SA
Als regel 4h.gif (112 bytes)333, of samen 29+ om imps (zie onder)
3SA/4h.gif (112 bytes) om te spelen
3SA als regel 4h.gif (112 bytes)333
 3SA  Serious notrump, sleminteresse in h.gif (112 bytes) (forcing) 4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) cue-bid, vrijwel verplicht
4c.gif (113 bytes) cue-bid, sleminteresse in h.gif (112 bytes)
4d.gif (109 bytes) retransfer voor 4h.gif (112 bytes) altijd 4h.gif (112 bytes)

De ‘regel van 29’ wil dat we met verdeelde handen en 29+ punten (zonder slemkansen) om imps beter – want veiliger – in 3SA kunnen aanleggen dan in vier hoog.

 

West
1c.gif (113 bytes)
3
d.gif (109 bytes)
Oost
1
h.gif (112 bytes)
?

Bieding Betekenis Verder bieden
3h.gif (112 bytes) retransfer voor verplicht 3s.gif (111 bytes) 3s.gif (111 bytes)-3SA/4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) als onder: seriouscue
3s.gif (111 bytes) belangstelling voor 3SA (forcing, ook na 1h.gif (112 bytes))
Als regel 4s.gif (111 bytes)333, of samen 29+ om imps (zie boven)
3SA/4s.gif (111 bytes) om te spelen
3SA als regel 4s.gif (111 bytes)333
 3SA  Serious notrump, sleminteresse in s.gif (111 bytes) (forcing) 4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) cue-bid, vrijwel verplicht
4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) cue-bid, sleminteresse in s.gif (111 bytes)
4h.gif (112 bytes) retransfer voor 4s.gif (111 bytes) altijd 4s.gif (111 bytes)

 

West
1c.gif (113 bytes)

?

Oost
1
s.gif (111 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
1SA tot 16, hoeft niet verdeeld, geen lange c.gif (113 bytes)
1s.gif (111 bytes) is min of meer ‘transfer naar 1SA’ (tenzij sterk)
zie onder
2c.gif (113 bytes) 11–15, zeskaart+ (vierkaart d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) mogelijk) zie onder
2d.gif (109 bytes)  Multireverse: als na 1c.gif (113 bytes)-1d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) 2h.gif (112 bytes) relay, verplicht; zie boven
2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) Reverse: 17+, vierkaart(+) met vijfkaart+ , forcing ongeveer als hier (2SA Ingberman)
2SA 18–19 (of 17–18), verdeeld (niet forcing)
17–18 als de zwakke 1SA-opening geldt
zie onder
3c.gif (113 bytes) speelslagen (circa 15–17), zeskaart+
3d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) Splinter: korte kleur, zeskaart+ c.gif (113 bytes), mancheforcing 3SA ‘massieve’ stopper in korte kleur
3SA circa 8 speelslagen, sterke zeskaart+
Ongeschikt voor splinter, dus meestal geen korte kleur

Tenzij de 9–12 1SA-opening geldt, is opener voor 1SA met 15–16 altijd onevenwichtig (want heeft geen 1SA geopend).

 

West
1c.gif (113 bytes)
1SA
Oost
1
s.gif (111 bytes)
?

Bieding Betekenis Verder bieden
pas tot 8 (zie opmerking boven)
2c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)  XYZ, als boven 2d.gif (109 bytes)-2SA elke tot 14
2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) vierkaart(+) met vijfkaart+ d.gif (109 bytes), mancheforcing
2SA  11–12, reŽel, inviterend
Met 9–10 meteen 1c.gif (113 bytes)-1SA (anders nu probleem)

3c.gif (113 bytes) zwak, zeskaart+, om te spelen
Inviterend of forcing via XYZ

3d.gif (109 bytes) zeskaart+, mancheforcing , veelal sleminteresse
Met inviterende hand meteen spronginvite 1c.gif (113 bytes)-3d.gif (109 bytes)

3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)/4c.gif (113 bytes) Splinter: korte kleur, zeskaart+ d.gif (109 bytes), mancheforcing
Ook in c.gif (113 bytes), immers met (alleen) c.gif (113 bytes)-lengte 1c.gif (113 bytes)-2c.gif (113 bytes) inverted

3SA om te spelen

 

West
1c.gif (113 bytes)

2
c.gif (113 bytes)
Oost
1
s.gif (111 bytes)
?

Bieding Betekenis Verder bieden
2d.gif (109 bytes) Derde kleur: mancheforcing relay natuurlijk, up the line
2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) vierkaart(+) met vijfkaart+ d.gif (109 bytes), mancheforcing
2SA/3c.gif (113 bytes) inviterend, niet forcing
3d.gif (109 bytes) zeskaart+, mancheforcing , veelal sleminteresse
Met inviterende hand meteen spronginvite 1c.gif (113 bytes)-3d.gif (109 bytes)

3h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) Splinter: korte kleurc.gif (113 bytes)-steun, mancheforcing
3SA om te spelen

 

West
1c.gif (113 bytes)
2SA

Oost
1
s.gif (111 bytes)
?

Bieding Betekenis Verder bieden
3 mancheforcing relay met vierkaart+
Doorgaans geen hoge kleur
 • 3 driekaart
 • 3/ cue-bid met vierkaart+
3/ transfer met vierkaart / (en vijfkaart+ ) 3/ vierkaart (dus niet verplicht)
3 zeskaart+ , slempoging
Dus anders dan na 1-1/-2SA
4 kickback
overige (ongeveer) als na 1-1/-2SA

 3// zijn altijd transfers.

 Ditzelfde schema geldt na 1-1-2-2-2SA (zie boven).

 

West
1c.gif (113 bytes)

?
Oost
1SA

Bieding Betekenis Verder bieden
2c.gif (113 bytes) vijfkaart+, om te spelen  
2d.gif (109 bytes) reverse d.gif (109 bytes) of mancheforcing eenkleurenspel c.gif (113 bytes)
Met 1920 verdeeld simpelweg 3SA
2h.gif (112 bytes) (vrijwel) verplicht; zie boven
2h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) stopper , rondeforcing, vierkaart+ 
Belooft geen vierkaart want 1SA ontkent vierkaart
3 om te spelen
2SA inviterend voor 3SA  
3c.gif (113 bytes) zeskaart+, preŽmptief
Niet zinvol als inviterend

3d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) Splinter: korte kleur, mancheforcing  
3SA om te spelen
Belooft geen klaveren want 1SA is gelimiteerd
 
4d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) vijfkaart met zeskaart+ c.gif (113 bytes)  

Behoudens een verdeling 3s.gif (111 bytes)3h.gif (112 bytes)5d.gif (109 bytes)2c.gif (113 bytes) heeft 1SA-antwoorder altijd een driekaart+ klaveren. (Dit geldt niet voor 1s.gif (111 bytes).)

  

West
1
?
Oost
2
Bieding Betekenis Verder bieden
2
 1. -stopper, rondeforcing
 2. 14–16, verdeeld, doubleton+
  Te sterk voor 2SA, dat niet forcing is
 • 2SA en 3 zijn de enige niet-forcing biedingen
 • nieuwe kleur zonder sprong is stopper
 • nieuwe kleur met sprong is splinter
 • 4 kickback
2/ stopper, rondeforcing, vierkaart+ 
2SA 12–13, verdeeld, doubleton+ , niet forcing
Met 14(–16) verdeeld 2, zie boven
3 tot 13, onevenwichtig, niet forcing
3// splinter: korte kleur, mancheforcing (14+) 3SA ‘massieve’ stopper
3SA 17/18–20, verdeeld (niet forcing), doubleton+
Maar 1-2-3SA is 14–16 verdeeld
4 slempoging tegenover vierkaart+ (4SA afwijzend)
4 kickback   

Met doubleton/driekaart altijd 2SA (12–13), 2 (14–16) of 3SA (17–20); andere biedingen beloven een vierkaart+ .

Bergen, 1985: 8–13; Ramer, 2001

  

West
1
?
Oost
2
Bieding Betekenis Verder bieden
pas vrijwel elk (ook sterk) spel zonder -steun  
2/3 vierkaart+, rondeforcing  
2SA relay, manche- of slempoging als hier
3 om te spelen  
3 preŽmptief  
3/4 splinter: korte kleur, vierkaart -steun  
3SA om te spelen, als regel zelfsteunende  
4 64, slempoging  
4 om te spelen: om te maken of preŽmptief  

Bergen, 1985: 65–68

  

West
1
?
Oost
3
Bieding Betekenis
3 (vooralsnog) stopper, mancheforcing
Kan eventueel later een advance cue-bid blijken
3SA/4/5 om te spelen
4 zeskaart+, mancheforcing
4 Last Train slempoging  in
4 Kickback voor
Zo ook 4SA op 3
4SA Kwantitatief, geen -steun van betekenis
Op 3 kickback

Voor een nieuwe kleur op vierhoogte (zoals hier 4) heeft de betekenis (advance) cue-bid voor partner's kleur voorrang. Zie hier een ander voorbeeld.

Van Cleeff, 2004 (spronginvite)

Overzicht mancheforcing relays van antwoorder na 1c.gif (113 bytes)

Opening Antwoord Herbieding MF Relay Type Speciale antwoorden
1 1d.gif (109 bytes)
(= h.gif (112 bytes))
1h.gif (112 bytes) 2d.gif (109 bytes) XYZ checkback 2h.gif (112 bytes) elke tot 14 (zie ook hier)
1s.gif (111 bytes)
1SA
2c.gif (113 bytes) 2d.gif (109 bytes) derde kleur 2s.gif (111 bytes) afvalbod
Immers al vierkaart ontkend
2SA 3c.gif (113 bytes) checkback met vijfkaart h.gif (112 bytes) zie boven
1h.gif (112 bytes)
(= s.gif (111 bytes))
1s.gif (111 bytes) 2d.gif (109 bytes) XYZ checkback 2s.gif (111 bytes) elke tot 14
1SA
2c.gif (113 bytes) 2d.gif (109 bytes) derde kleur 2s.gif (111 bytes) afvalbod
Belooft geen doubleton
2SA 3c.gif (113 bytes) checkback met vijfkaart s.gif (111 bytes) zie boven
1s.gif (111 bytes)
(= d.gif (109 bytes) of
verdeeld)
1SA 2d.gif (109 bytes) XYZ checkback 2SA elke tot 14
2c.gif (113 bytes) 2d.gif (109 bytes) ‘derde kleur(-achtig)’ 2h.gif (112 bytes) afvalbod
2SA 3c.gif (113 bytes) checkback met vierkaart+ d.gif (109 bytes) zie boven

Op alle mancheforcing relays spelen we up the line: het laagste biedbare kenmerk heeft voorrang en ontkent niets wat hoger biedbaar zou zijn. (De ‘speciale antwoorden’ tellen hierin niet mee.)

Na 1c.gif (113 bytes)-1d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) en ‘transferweigering’ kan 2d.gif (109 bytes) vaak ook dienen als retransfer naar de antwoordkleur, als opener maximaal 14 heeft.

Zie ook de mancheforcing relays van antwoorder na 1d.gif (109 bytes) en na 1h.gif (112 bytes).

De tegenpartij past niet

De tegenpartij past niet (aparte pagina)


Copyright © 2000–2019 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld