Rosalind & MinaVerder bieden na 1c.gif (113 bytes)/s.gif (111 bytes)-opening

De tegenpartij past
De tegenpartij past niet (aparte pagina)

De tegenpartij past

West
1h.gif (112 bytes)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
1s.gif (111 bytes) circa 5+, rondeforcing:
 1. 5+, vijfkaart+ (geen bovengrens)
 2. 5–12, vierkaart
  Mancheforcing vierkaart s.gif (111 bytes) via 2c.gif (113 bytes) (of 2d.gif (109 bytes))
zie onder
1SA “forcing, tot 12, kan van alles zijn”:
 1. Miniverhoging: tot 7 met 10 verliezers, driekaart h.gif (112 bytes)-steun
 2. 5–12 zonder h.gif (112 bytes)-steun, geen vierkaart s.gif (111 bytes)
 3. 11–12, zeskaart+ s.gif (111 bytes) , inviterend
zie onder
West
1h.gif (112 bytes)
Oost
?
2c.gif (113 bytes) Tweeklavertje: multibod, “driekaart limiet of diverse mancheforcing handen”:
 1. 11+, driekaart(+) -steun, limiet+ (niet mancheforcing)
  Met 15+ ook vierkaart+ steun
 2. 13+, vijfkaart+ , mancheforcing
 3. 13+, verdeeld of 4441, mancheforcing, vierkaart s.gif (111 bytes) mogelijk
zie onder
2d.gif (109 bytes) 13+, redelijke vijfkaart+, mancheforcing zie onder
2h.gif (112 bytes) 8–10 of 9 verliezers, driekaart (zelden vierkaart) h.gif (112 bytes)-steun
Zie ook de recapitulatie antwoorden met troefsteun
zie onder
2s.gif (111 bytes) Weak Jump Shift: tot 6, vijf/zeskaart+ als na 1c.gif (113 bytes)-2/s.gif (111 bytes)
2SA Truscott: 10–14, vierkaart+ h.gif (112 bytes)-steun, limiet+ (niet mancheforcing)
Limiet of minimale mancheforcing; met meer via 2c.gif (113 bytes), ook met vierkaart+ steun
zie onder
3c.gif (113 bytes) Mixed Raise: circa 7–9 met 9 verliezers, vierkaart(+) h.gif (112 bytes)-steun
Vaak, maar niet per se verdeeld
3d.gif (109 bytes) algemene manchepoging
West
1h.gif (112 bytes)
Oost
?
3d.gif (109 bytes) 7–9 met 8 verliezers, vierkaart(+) h.gif (112 bytes)-steun; distributionele limiet
Onbekende korte kleur of 4h.gif (112 bytes)522
geen forcing pas van kracht
3h.gif (112 bytes) tot 6 met 10(+) verliezers, vierkaart+ h.gif (112 bytes)-steun   
3s.gif (111 bytes)/4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) Splinter: circa 11–14, korte kleur, vierkaart+ h.gif (112 bytes)-steun
Met sterkere hand via 2c.gif (113 bytes), ook met korte kleur
  
3SA Bergen 3SA: 13–15, 4333, (dus) driekaart(+) steun, niet forcing
Ook wel ‘SA-achtige’ 4h.gif (112 bytes)333
zie onder
4h.gif (112 bytes) tot 9, vier/vijfkaart+ h.gif (112 bytes)-steun, preŽmptief   
4s.gif (111 bytes) om te spelen, zevenkaart+ 4SA Kickback voor
4SA/5c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) Exclusion (4SA in )   

Een inviterende hand met lange bieden we via 1SA, want 1-3 is splinter, en 1-1-iets-3 is mancheforcing.

Op een zeer zwak spel met een driekaart h.gif (112 bytes) en een vierkaart s.gif (111 bytes) is het beter 1SA te antwoorden dan 1s.gif (111 bytes).

Hoogenkamp, 2004 bis; Bergen, 1985: 136–143 (splinter); 37–43 (Bergen raises); Cohen, 1992: 69–76 (idem); Kroes, 2003 (2); Schollaardt, 2008 ter; Bakker, 2003; Niemeijer, 2018 bis (2SA ‘Maas’ Truscott)

  

West
1s.gif (111 bytes)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2/h.gif (112 bytes) 13+, redelijke vijfkaart+, mancheforcing zie onder
3h.gif (112 bytes)/4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) Splinter: circa 11–14, korte kleur, vierkaart+ s.gif (111 bytes)-steun
1s.gif (111 bytes)-3h.gif (112 bytes) enige geval met enkele sprong 
  
3SA als op 1h.gif (112 bytes)

maar:

4 vierkaart+, niet  forcing
4h.gif (112 bytes) om te spelen, zevenkaart+ 4s.gif (111 bytes) Kickback voor
5c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/ Exclusion   
overige als op 1h.gif (112 bytes)   

1-3SA-4 als voorstel eindcontract dient om eventueel 4 te bereiken tegenover 3433.

Recapitulatie antwoorden op 1/ met troefsteun

Troefsteun Zeer zwak Constructief Inviterend Manchespel Slempoging
driekaart 1SA, dan 2/ 2/ 2-2-2/ 2, 2/1 of 3SA 2 of 2/1
vierkaart 3/ 3 2SA of 3 2SA, 2/1 of splinter
vijfkaart+ 4/

 ‘2/1’ staat hier voor: anders dan 2, dus 1-2/ of 1-2.

Antwoorden op gepaste hand

West
pas
?
Oost
1
Bieding Betekenis Verder bieden
1SA blijft rondeforcing tegenover ‘echte’ opening   
2 Drury: driekaart(+) -steun, limiet (altijd)
Pas-1
-2 blijft constructief
zie onder
2/ 6–11, vijf/zeskaart+, niet forcing
Vergelijk negative free bid
  
overige als op ongepaste hand   

Drury geldt ook op een opening in de vierde hand. Drury vervalt na doublet (dan redoublet).

West
pas
2
Oost
1

?

Bieding Betekenis Verder bieden
 2 reŽel, vierkaart+, belooft geen overwaarde
Dus niet als na Tweeklavertje (ongepast 2)
 
2 om te spelen, minimum of subminimum (‘derdehandsje’)
Eventueel vierkaart  mogelijk
vrijwel altijd pas
overige
als na 1-2 (zie onder)

Schollaardt, 2020 ter

Verder bieden

West
1
?
Oost
1
Bieding Betekenis Verder bieden
2SA 17–18, (semi)verdeeld (niet forcing)
Ook vaak SA-achtige 54/22 of slechte 6322
 • 3 mancheforcing relay
 • 3 sign-off , miniverhoging
3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) circa 19+, drie/vierkaart+, mancheforcing 
 • 3 doubleton , afwachtend
 • 4 driekaart, miniverhoging
4 om te spelen, sterk, meestal 4522  
overige
ongeveer als na 1d.gif (109 bytes)-1

Gazzilli-complex

West
1
?
Oost
1SA
Bieding Betekenis Verder bieden
2 Gazzilli: multibod, rondeforcing:
 1. elke 17+
 2. elke 5332
 3. vierkaart+
 4. 11–16, vierkaart (alleen na 1)
zie onder
2 11–16, vierkaart+
Zo ook 1-1SA-2
zie onder
2 11–16 met minder dan 7 speelslagen, zeskaart+
2 Reverse: 17+ vierkaart(+), rondeforcing 2SA Ingberman
2SA 14–16, goede zeskaart+ en vierkaart(+) /
Na 1-opening ook vierkaart
zie onder
3/ 14–16, vijfkaart+, goede kleuren (niet forcing) 4/ (steun) forcing
3 14–16 met 7 speelslagen, goede zeskaart+ zie boven
3 14–16, goede vijfkaart+ en zeskaart(+) (niet forcing)  
4/ zeskaart(+)  en vijfkaart , niet sterk  

Alle andere biedingen dan 2 tonen maximaal 16 punten, behalve de reverse 1-1SA-2.

Aggarwal, 2005; Schollaardt, 2008 ter deel 1; Verbeek, 2013 ter; Van Lankveld, 2014

 Gazzilli, Bridge Guys

  

West
1
?
Noord
pas
Oost
1SA
Zuid
dbl
Bieding Betekenis
pas 11–16, 5332 of vierkaart
redoublet elke 17+, business
2 11–16, vierkaart+ 
overige ongeveer als zonder doublet

 Gazzilli vervalt na alle interventie van de tegenpartij, dus ook na 1-(dbl)-1SA en na 1-(1)-1SA.
1SA is dan immers meer gelimiteerd; ook twee in kleur is nu zwakker.

  

West
1
2
Oost
1SA
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2 8‒12, relay, mancheforcing tegenover 17+ zie onder
2 tot 7, doubleton of driekaart(+) zie onder
2 tot 7, driekaart, kort in , vierkaart+ en
Niet te verwarren met idem op 2
 • pas op 2 vierkaart
 • 2SA vraagt langste lage kleur
 • 3/ om te spelen
 • 3 17+, zeskaart+, inviterend
2SA 5‒9, vijfkaart+ en
3/ 5‒9, zeskaart+
3 11–12, zeskaart+, inviterend  

  

West
1s.gif (111 bytes)
2
Oost
1SA
?
Bieding Betekenis
2 5‒9, vijfkaart+, meestal kort in
2SA 5‒9, kort in , ongeschikt voor ander bod
Na 1 niet per se 5-5 laag
3 10–12, zeskaart+, inviterend
overige als na 1

 Antwoorder biedt 2 met bijna elke 8+, namelijk behalve:

  

West
1
2
?
Oost
1SA
2
Bieding Betekenis Verder bieden
2 elke 11‒14 (in 2), vijfkaart
Dus 5332, vierkaart+ of vierkaart
zie onder
2 15‒16, vierkaart+
2SA/3 om te spelen
2SA 15‒16, 5332 of vierkaart (niet forcing) 3/ vijfkaart+, mancheforcing
3/ 17+, vierkaart+
3 17+, zeskaart+, eenkleurenspel 4/ advance cue-bid voor
3 nog te ontwikkelen (mogelijk: 17+ 0544)

3SA 17‒20, 5332 4/ vijfkaart+ (ook 5332)

  

West
1s.gif (111 bytes)
2
?
Oost
1SA
2
Bieding Betekenis Verder bieden
2 17+, driekaart of vierkaart
Met vijfkaart 3, zie onder
3/4 vijfkaart
Met vierkaart 2 (doubleton) of 2SA
2 elke 11‒14 (in 2), vijfkaart 
Dus 5332 of vierkaart+
zie onder
2SA 15‒16, 5332 of vierkaart (niet forcing) 3// vijfkaart+, mancheforcing
3/ 17+, vierkaart+, geen driekaart
3 17+, vijfkaart+ 4/ advance cue-bid voor
3 17+, zeskaart+, eenkleurenspel, geen driekaart 4// advance cue-bid voor
3SA 17‒20, 5332, geen driekaart 4/ vijfkaart+ (ook 5332)

† Het vroegere vervolg-multibod 2/ (zie hier) is afgeschaft.

 Twee in de openingskleur toont conventioneel elke 11‒14 en belooft niets extra in die kleur. Elk ander bod toont overwaarde.

Na 2 kan antwoorder nooit een driekaart+ steun in de openingskleur hebben (daarmee meteen 2/ of 2).

Een 1-opener biedt bezit in :

Na 1-1SA-2-2 hebben we geen goed bod met 15‒16 en als tweede kleur. Mogelijkheden zijn:

Van Lankveld, 2014 (2 als driekaart)

  

West
1
2
2
Oost
1SA
2
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas tot matige 11, doubleton  
2 8‒10, driekaart, kort in , vierkaart+ en als na 1-1SA-2-2
2SA 11‒12, inviterend 3 vijfkaart(+), om te spelen
3/ 10–12, zeskaart+, inviterend  

  

West
1
2
?
Oost
1SA
2
Bieding Betekenis
pas tot matige 18
2SA 18‒19, inviterend (niet forcing)
3// 17+, vierkaart+, rondeforcing
3 circa 18, zeskaart+, inviterend

  

West
1h.gif (112 bytes)
2
Oost
1SA
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2
 1. 5–10, doubleton
 2. tot 7, driekaart -steun (miniverhoging)
 
2s.gif (111 bytes) 10–12, verdeeld, vierkaart+ -steun , inviterend
Dit bod kent geen tegenhanger na 1-opening
3 om te spelen
2SA 10–12, verdeeld zonder -steun, inviterend 3d.gif (109 bytes) vijfkaart+, om te spelen
3c.gif (113 bytes) 10–12, zeskaart+, inviterend  
3 7–9, vijfkaart+, semipreŽmptief (alleen na 1)  
3s.gif (111 bytes) 11–12, zeskaart+ s.gif (111 bytes), inviterend  

  

West
1s.gif (111 bytes)
2d.gif (109 bytes)
Oost
1SA
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2h.gif (112 bytes) 5–9, vijf/zeskaart+, veelal kort in   
2SA 10–12, inviterend (vijfkaart h.gif (112 bytes) mogelijk ) 3h.gif (112 bytes) (verplicht met) driekaart, overwaarde
3d.gif (109 bytes) 9–12, vierkaart+ d.gif (109 bytes)-steun, inviterend
Dus sterker dan na 1-opening
  
overige als na 1  

Bergen, 1985: 16–25

  

West
1
2SA
Oost
1SA
?
Bieding Betekenis Verder bieden
3 relay voor vierkaart, kan zwak zijn
 • 3/ vierkaart; 3 om te spelen
 • 3 (openingskleur) vierkaart
3 zeskaart+, kort in , om te spelen pas behalve met vierkaart
3 zeskaart+, rondeforcing 
3/3SA/4 om te spelen
Ook na eerst 3
 

   

West
1
?
Oost
2
Bieding Betekenis Verder bieden
2 relay, ‘verklaar je nader’:
 1. tot circa 14, geen vierkaart
 2. 18–20, 5332
zie onder
2 vierkaart+, belooft geen overwaarde
 • 2/4 11–12, driekaart
 • 2SA/3SA reŽel, verdeeld
 • 3 zeskaart+
 • 3 13+, driekaart+
2 15+, zeskaart+ (of sterke vijfkaart)
2SA 15+, vierkaart+
3 15+, vierkaart+ , meestal 5422
3/ Splinter: 15+, korte kleur met vierkaart+
Zo ook 1-2-3, maar niet 3
3 15+,  zelfsteunende kleur; stelt als troefkleur vast 3SA Serious Notrump
3SA 15–17, 5332
Niet te verwarren met 1-2-2-3SA
4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/ zeskaart(+)  en vijfkaart s.gif (111 bytes), niet sterk  

Biedingen gaan zo nodig primair uit van reŽle .

2SA is als het ware omgedraaid met 2 en toont daarom een -kleur.

  

West
1
?
Noord
pas
Oost
2
Zuid
2
Bieding Betekenis Verder bieden
pas
 1. vervangt 2, elke circa 11‒14
 2. 15+, afwachtend (forcing)
  Bijvoorbeeld voor eventueel strafdoublet
doublet strafdoublet  
overige 15+, zoveel mogelijk reŽel (ook 2SA)
Niet precies als na pas, want minder biedruimte
 

  

West
1
2
Oost
2
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2 11–12, driekaart -steun, niet forcing
De enige niet-mancheforcingsituatie
als na 1-2
2 vierkaart(+) met vijfkaart+
Geen verdeelde hand
zonder

steun
Maar opener's verdeling is nog onbepaald
2SA verdeeld of 4441, vierkaart mogelijk
3 zeskaart+
3 vierkaart(+) met vijfkaart+
3 circa 15+, slempoging, meestal verdeeld met

steun
3/4/ Splinter: korte kleur, slempoging in
3SA slempoging in met vijfkaart+
Geldt alleen op 2, niet op 2 en hoger
4 Delayed Game Raise: om te spelen opener past (behalve met 18–20)

Antwoorder geeft primair het type 2-antwoord aan: lange klaveren, verdeelde of 4441-hand, of troefsteun. Na 1/-2-2-2SA moet opener een eventuele vierkaart in de andere hoge kleur bieden.

Elk sprongbod (ook 3SA of 4) toont steun in de openingskleur.
‘Steun’ is met 11‒14 als regel precies driekaart, met circa 15+ ook vierkaart+

 

West
1h.gif (112 bytes)
?
Oost
2d.gif (109 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
2h.gif (112 bytes) zeskaart+ of sterke vijfkaart zie onder
2s.gif (111 bytes) vierkaart+
2SA afvalbod, 5h.gif (112 bytes)332 of elk spel ongeschikt voor ander bod
3c.gif (113 bytes) High Reverse: vijfkaart+ of sterke vierkaart
3d.gif (109 bytes) drie/vierkaart(+) d.gif (109 bytes)-steun, als regel zonder korte kleur 3h.gif (112 bytes) stelt alsnog h.gif (112 bytes) als troef vast
West
1h.gif (112 bytes)
?
Oost
2d.gif (109 bytes)
  
3h.gif (112 bytes) zelfsteunende kleur; stelt h.gif (112 bytes) als troefkleur vast 3SA Serious Notrump
3s.gif (111 bytes)/4c.gif (113 bytes) Splinter: korte kleur met vierkaart+ d.gif (109 bytes) 4h.gif (112 bytes) Kickback (voor d.gif (109 bytes))
3SA 15–17, 5h.gif (112 bytes)332 4SA kwantitatief
4d.gif (109 bytes) Picture Bid: circa 15+, 5h.gif (112 bytes)4d.gif (109 bytes)22, geen s.gif (111 bytes)/-controle 4h.gif (112 bytes) Kickback (voor d.gif (109 bytes))
4h.gif (112 bytes) zevenkaart+ (niet dicht), minimale hand 4s.gif (111 bytes) Kickback (voor h.gif (112 bytes))

Tenzij anders vermeld beloven herbiedingen geen overwaarde.

 

West
1
?
Oost
2
Bieding Betekenis Verder bieden
2SA afvalbod, matige driekaart mogelijk  
3 drie/vierkaart(+) -steun, als regel zonder korte kleur 3SA Serious
4 Picture Bid: 5422, minimum, geen /-controle
Dus niet zomaar elk minimum met steun

overige als op 2  

  

West
1s.gif (111 bytes)
4h.gif (112 bytes)
Oost
2d.gif (109 bytes)
Betekenis laatste bieding
zeskaart+ h.gif (112 bytes) en vijfkaart+ s.gif (111 bytes), niet sterk

Bergen, 1985: 28–31; Jacobs, 2003; Schollaardt, 2008 ter

  

West
1s.gif (111 bytes)
2h.gif (112 bytes)
Oost
2
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2s.gif (111 bytes) doubleton/driekaart s.gif (111 bytes) (J10 of beter) 3 driekaart+ (5s.gif (111 bytes)4h.gif (112 bytes)1d.gif (109 bytes)3c.gif (113 bytes) et cetera)
2SA afvalbod, belooft -stopper
3c.gif (113 bytes) min of meer reŽel, veelal iets als Axx 3SA halve+ -stopper (Qx/Jxx)
3d.gif (109 bytes) goede zeskaart+ (blijft mancheforcing)
3h.gif (112 bytes) vierkaart h.gif (112 bytes)-steun 3SA serious notrump
West
1s.gif (111 bytes)
2h.gif (112 bytes)
Oost
2
?
3s.gif (111 bytes) driekaart+ s.gif (111 bytes)-steun
3SA 15–17, verdeeld met stoppers 4SA kwantitatief
4c.gif (113 bytes) Splinter, vierkaart h.gif (112 bytes)-steun 4s.gif (111 bytes) Kickback (voor h.gif (112 bytes))
4d.gif (109 bytes) zelfsteunende kleur, stelt als troefkleur vast 4h.gif (112 bytes) Kickback (voor d.gif (109 bytes))
4h.gif (112 bytes) Picture Bid: 4h.gif (112 bytes)522, minimum, geen s.gif (111 bytes)/-controle 4s.gif (111 bytes) Kickback (voor h.gif (112 bytes))
4s.gif (111 bytes) minimum met steun, geen h.gif (112 bytes)/-controle 4SA Kickback (voor s.gif (111 bytes))

Bergen, 1985: 32–33; Jacobs, 2003

  Bridge Winners Standard 2/1, serie op forum Bridge Winners

  

West
1
h.gif (112 bytes)
?
Oost
2
h.gif (112 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
2s.gif (111 bytes)/3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) Short-Suit Trial: korte kleur, manchepoging of slempoging
Vervalt als de tegenpartij biedt op 2h.gif (112 bytes), blijft gelden als zij doubleert of als zij onder 2h.gif (112 bytes) had geboden

2SA relay, manchepoging of slempoging, rondeforcing zie onder
3h.gif (112 bytes) inviterend, niet forcing
3s.gif (111 bytes)/4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) goede vijfkaart+ (3s.gif (111 bytes) vierkaart+), slempoging
Zo ook 1s.gif (111 bytes)-2s.gif (111 bytes)-4h.gif (112 bytes)

3SA voorstel te spelen, 5h.gif (112 bytes)332   
4h.gif (112 bytes) om te spelen
  

Nieuwe kleur zonder sprong is kort, met sprong is lang.

Manchepogingen komen het vaakst voor als de tegenpartij gevolgd had op de opening, want dan heeft de verhoging een wijde range.

Een vrijwillige herverhoging is altijd inviterend; een onvrijwillige herverhoging – als hier de tegenpartij biedt op 2h.gif (112 bytes) – is om te spelen, niet inviterend (zie ook hier).
†  Het vroegere ‘1-2-3 Stop’ is afgeschaft.

Tammens, 2007 bis

  

West
1s.gif (111 bytes)
2SA
Oost
2s.gif (111 bytes)
?
Bieding Betekenis Verder bieden
3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) korte kleur  (minimum of maximum)
Dan veelal wat minder punten
 • 3h.gif (112 bytes) vierkaart+ (voor 4-4 h.gif (112 bytes)-fit), rondeforcing
 • 3s.gif (111 bytes)/SA om te spelen
 • 4/ cue-bid
 • 4h.gif (112 bytes) (op 3/SA) vierkaart+; niet forcing 
3s.gif (111 bytes) minimum, geen korte kleur
3SA maximum, geen korte kleur
Niet per se 4333
4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) goede vijfkaart+, maximum   

Antwoorder vermijdt de manche te bieden, want vaak heeft opener geen manchepoging maar een slempoging.

Bergen, 1985: 148–153


West
1s.gif (111 bytes)
?
Oost
2SA
Bieding Betekenis Verder bieden
3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) korte kleur, minimum of (milde) slempoging
Alleen 1-2SA-3 belooft overwaarde (want boven 3)
3s.gif (111 bytes) om te spelen
3SA slempoging, als regel geen korte kleur (forcing )
4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) goede vijfkaart+, slempoging
4s.gif (111 bytes) om te spelen, geen slemkansen altijd pas

Een sprong naar de manche in een situatie van limiet+ is altijd fast arrival: beslist geen sleminteresse.

Forcing pas is van kracht na 1/-2SA (niet na 1/-3/).

Bergen, 1985: 33–37

  

West
1

?
Oost
3SA
Bieding Betekenis
pas 5332, tot circa 17
4/ cue-bid, slempoging (in )
4 vierkaart+, niet  forcing (geen slempoging)
4 om te spelen, als regel niet 5332
4SA Kickback

  1-3SA-4 als voorstel eindcontract dient om eventueel 4 te bereiken tegenover 3433.

Overzicht mancheforcing relays van antwoorder na 1h.gif (112 bytes)

Opening Antwoord Herbieding MF Relay Type Speciale antwoorden
1h.gif (112 bytes) 1s.gif (111 bytes) 1SA 2d.gif (109 bytes) XYZ checkback 2h.gif (112 bytes) elke tot 14 belooft geen extra lengte
2c.gif (113 bytes) 2d.gif (109 bytes) Vierde kleur 2h.gif (112 bytes) afvalbod
2d.gif (109 bytes) 3c.gif (113 bytes) Vierde kleur 3h.gif (112 bytes) afvalbod
2h.gif (112 bytes) 2SA
‘Derde kleur(-achtig)’ 3h.gif (112 bytes) afvalbod

 Op alle mancheforcing relays spelen we up the line: het laagste biedbare kenmerk heeft voorrang en ontkent niets wat hoger biedbaar zou zijn. (De ‘speciale antwoorden’ tellen hierin niet mee.)

Zie ook de mancheforcing relays van antwoorder na 1c.gif (113 bytes) en na 1d.gif (109 bytes).

De tegenpartij past niet

De tegenpartij past niet (aparte pagina)


Copyright © 2000–2019 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld