Rosalind & MinaSlemconventies

Algemeen
Kickback (aparte pagina)
Splinters
Cue-bids
Serious notrump
Vijf in hoge kleur
Exclusion
4SA reŽel in slembiedverlopen
5SA Pick-a-slam

Algemeen

Algemeen gesteld zijn voor een kansrijk slemcontract vier sleutelingrediŽnten nodig:

 1. voldoende algemene kracht en mogelijke slagen;
 2. controle in alle kleuren, oftewel geen aas-heer in een kleur weg;
 3. eerste controle in ten minste drie kleuren, oftewel geen twee azen weg;
 4. voor een troefslem een goede fit en een voldoende solide troefkleur.

Hughes, 2005: 73–81


“Een voor mij heilig principe is: als je de manche gaat bieden, dan doe je dat zo onnauwkeurig mogelijk; als je slem gaat bieden, doe je dat zo nauwkeurig mogelijk.” ‒ Verbeek, 2013 ter

Kickback azenvragen

Kickback (aparte pagina)

Splinters

Een splinter is een sprongbod dat een korte kleur in de genoemde kleur belooft. Als er nog geen troefkleur vastgesteld was, toont een splinter goede steun ‒ meestal minstens negen troeven samen ‒ voor partner's laatstgeboden kleur. Een splinter belooft als regel de mogelijkheid van slem, maar niet per se serieuze sleminteresse.

Er zijn ook biedingen zonder sprong die een korte kleur tonen, maar het is niet gangbaar die ‘splinter’ te noemen.

Wanneer is een bod een splinter

Een bod is een splinter:

Een bod is geen splinter:

Eťn hoger dan forcing is splinter.

Autosplinter

Een autosplinter is een splinter voor de eigen lange, niet gesteunde kleur.

Een autosplinter stelt de eigen kleur tevens vast als troefkleur.

Bergen, 1985: 136–143; De Wijs, 2000; De Wijs, 2001

Cue-bids

Een cue-bid is een bod dat een bepaald sleutelbezit in een kleur toont. Cue-bids doen we als regel na vaststelling van de troefkleur, als duidelijk is dat we ten minste een manche gaan spelen en slem niet uitgesloten is. Voornaamste doel van cue-bids is vast te stellen dat we in alle kleuren een controle hebben, oftewel dat er geen aas-heer in een kleur weg is. Daarnaast dienen cue-bids in veel gevallen om een mate van sleminteresse te tonen.

Cue-bieden verloopt via een strak protocol: wat je overslaat, ontken je.

De term ‘cue-bid’ wordt elders ook wel gebruikt in de betekenis van ‘bod in de kleur van de tegenpartij’; niet echter in dit web.

Wanneer is een bod een cue-bid

Cue-bids onder drie in de troefkleur kunnen voorkomen, maar meestal is het laagst mogelijke cue-bid 3 met harten als troefkleur.

Advance cue-bid

Een bod in een ongeboden kleur op vierhoogte waarvoor een natuurlijke betekenis niet mogelijk of niet zinvol is, is een cue-bid dat meteen de laatstgeboden kleur als troefkleur vaststelt. Zulk een advance cue-bid – ook genoemd: prematuur cue-bid – is met name nuttig als partner op driehoogte een nieuwe kleur vaststelt en je die wilt steunen, maar te sterk bent om dat te doen met een simpele verhoging (voorbeeld).

Een bod op driehoogte is nooit een advance cue-bid.

Wat belooft een cue-bid in de geboden kleur

Met ‘serieuze bijkleur’ bedoelen we een geboden kleur waarin de bieder ten minste een vijfkaart+ beloofd heeft. Een geboden kleur die nog heel wel gebaseerd kan zijn op een (zwakke) vierkaart of minder, behandelen we voor cue-bids als een ongeboden kleur.

Wat belooft een cue-bid aan overwaarde

Verdere regels voor cue-bids

Last train

Het laatste – niet per se enige – cue-bid onder mancheniveau in de troefkleur heet ‘last train’ en zegt niets over de geboden kleur; het toont alleen enige sleminteresse, maar niet genoeg om het mancheniveau te willen passeren. Wel ontkent het de waarden voor cue-bids in eventueel overgeslagen kleuren. Wanneer een speler Łberhaupt slechts ťťn cue-bid onder mancheniveau in de troefkleur ter beschikking heeft, dan is dit dus zeker last train.

Ook het bod vlak onder 5, 5 of 5 in de troefkleur en zonder sprong is last train.

Verbeek, 2014 (last train); Izdebski, 2015: 143–151 (last train), 152–157 (substitute cue-bid)

Voorbeeld

Een voorbeeld van cue-bids in combinatie met serious notrump en last train; let vooral op alles wat ontkend wordt:

West
1
2SA
?
Oost
2
3
Bieding Betekenis Verder bieden
3 -controle, belooft of ontkent verder niets
Heeft altijd voorrang, ook op 3SA
3SA serious notrump, belangrijke overwaarde, geen -controle
 • 4/ ook -controle
 • zonder -controle altijd 4
  Immers AK weg
4 -controle, geen -controle, tamelijk minimaal
4 last train, geen /-controle, tamelijk minimaal
4 subminimale opening of absoluut niets te cue-bieden
In een situatie als deze is een cue-bid vrijwel verplicht
 

Als ons cue-bid gedoubleerd wordt

Gitelman, 1996; Brink, 2003; Nilsson, 2018

Serious notrump

De ‘serious notrump’ is een conventioneel, forcing bod van 3SA wanneer een hoge kleur als troefkleur was vastgesteld, slem misschien mogelijk is, en beide handen nog (goeddeels) ongelimiteerd zijn. Dit 3SA-bod toont dan aanzienlijke overwaarde en serieuze sleminteresse. Een cue-bid met overslaan van 3SA toont in zo'n geval geen serieuze sleminteresse en wordt gedaan voor het geval partner aanzienlijke overwaarde heeft.

We spelen de serious notrump:

De serious notrump geldt niet:

Regels wanneer de serious notrump van kracht is nadat een hoge kleur als troef is vastgesteld:

Zie ook het voorbeeld onder de sectie over cue-bids.

Gitelman, 1996; Schollaardt, 2008 bis; Verbeek, 2014; Izdebski, 2015: 122–137

Vijf in hoge kleur

Een ‘vrijwillig’ 5h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) in onze troefkleur – dat wil zeggen: geboden met sprong of als verhoging van 4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) (zonder tussenbod), en niet preŽmptief bedoeld – vraagt partner zes te bieden:

Crowhurst, 1974: 228–229

Exclusion

Bij deze conventie vraagt een ‘vreemd’ sprongbod tussen vier en vijf in de troefkleur naar azen buiten de genoemde kleur, als regel omdat de bieder daar een renonce in heeft:

West
1
2
(stopper)
Oost
2
?
Bieding Betekenis Verder bieden
4 kickback  
4/5 Exclusion, (als regel) renonce in de geboden kleur zie onder
4SA Exclusion in (de kickback-vraagkleur)

De antwoorden op Exclusion verlopen in stappen, analoog aan die op kickback:

West
1
5
Oost
2SA
?
Bieding Betekenis Verder bieden
5 0 of 3 azen (-aas niet meegeteld, -heer wel)
 • 6 vraagt naar troefvrouw (6 = nee)
  Herhaling van de Exclusion-kleur
 • overige als na kickback
5 1 of 4 azen
5 2 azen zonder troefvrouw of tien+ troeven
5SA 2 azen met troefvrouw of tien+ troeven

 03,14 is de afgeronde waarde van het getal p (pi); dit kan helpen om de twee laagste antwoorden te onthouden.

In tegenstelling tot bij kickback moet bij Exclusion vrager erom denken dat hij niet te hoog mag komen door een onwelkom antwoord.

Wanneer geldt Exclusion

Wil een bod Exclusion zijn, dan moet in elk geval voldaan zijn aan al de volgende voorwaarden:

en voorts aan een van de volgende voorwaarden:

 Exclusion geldt alleen in duidelijke gevallen, waar het moeilijk iets anders zou kunnen betekenen, altijd met sprong.

Niemeijer, 2004; Verbeek, 2014; Niemeijer, 2017

4SA reŽel in slembiedverlopen

4SA kwantitatief

4SA is ‘kwantitatief’ – dat wil zeggen: uitnodigend voor slem maar niet forcing – in de volgende gevallen:

In antwoord op een kwantitatieve 4SA past partner met een minimum, als 4SA het beste contract lijkt. Vijf in een kleur is eerder contractverbetering dan uitnodigend. Met overwaarde biedt partner 5SA, zes in een kleur of 6SA.

† Het vroegere 5SA als kwantitatief voor groot slem is afgeschaft en vervangen door 5SA Pick-a-slam.

4SA afwijzend

4SA is afwijzend – dat wil zeggen: om te spelen maar niet uitnodigend – als voldaan is aan beide volgende voorwaarden:

Hoogenkamp, 2001

4SA in competitie

Dit is verplaatst naar de pagina Generieke conventies.

† Blackwood

Deze conventie (zie hier) is afgeschaft.

5SA Pick-a-slam

Deze conventie gebruikt een bod van 5SA om partner te laten kiezen uit meerdere speelsoorten voor klein slem.
Vergelijk kleur tegenpartij als Choice of Games voor de juiste manche.

Een bod van 5SA – met of zonder sprong – is altijd Pick-a-slam, behalve als tevoren azen was gevraagd (met Kickback of met Exclusion): dan is het ‘alles binnen’.

Op 5SA Pick-a-slam biedt antwoorder het zo te zien beste klein slem, bijvoorbeeld in een eigen kleur met extra lengte of in een kleur van partner met nog ongeboden milde steun.

5SA Pick-a-slam is geen poging voor groot slem en antwoorder zal dit zelden bieden.

  Izdebski, 2015: 138–142; 5NT Pick-a-Slam, Bridge with Larry Cohen5NT Pick a Slam, Bridgebum

† 5SA Josephine

Deze conventie (zie hier) is afgeschaft.


Copyright © 2000–2019 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld