Rosalind & MinaKickback

Wat is Kickback
Hoe werkt Kickback

Verder na Kickback
Omgaan met de tweeledige antwoorden
Biedingen in plaats van Kickback
Als de tegenpartij niet past
Renonce aangeven op Kickback
Wanneer geldt Kickback
Optional Kickback
Waarom Kickback

Wat is Kickback

Kickback is azenvragen met een bod van vier in de speelsoort direct boven de troefkleur; bijvoorbeeld met h.gif (112 bytes) troef is 4s.gif (111 bytes) azenvragen, met troef is 4 azenvragen. Troefheer telt als ‘vijfde aas’, troefvrouw wordt apart aangegeven. Ook tien of meer troeven samen wordt als ‘troefvrouw’ aangegeven. De antwoorden verlopen in stappen, analoog aan Roman KeyCard Blackwood (RKCB) met p (03,14)-antwoorden; bij s.gif (111 bytes) als troef werkt dit laatste gelijk aan Kickback.

Munger, 2014; Bergen, 1985: 187–188; Izdebski, 2015: 166–171; Van der Neut, 1991 (IV); Kantar, 1991 (RKCB); Eskes, 2003 (RKCB); Verbeek, 2014 (RKCB en algemeen)

Hoe werkt Kickback

West
1
3
?
Oost
2
4
(Kickback)
Bieding Betekenis Verder bieden
4 0 of 3 azen (van de vijf) zie onder
4 1 of 4 azen
4SA 2 of 5 azen zonder troefvrouw of tien+ troeven
5 2 of 5 azen met troefvrouw of tien+ troeven
5d.gif (109 bytes) en hoger antwoorden met een renonce (facultatief), zie onder

 03,14 is de afgeronde waarde van het getal p (pi); dit kan helpen om de twee laagste antwoorden te onthouden.
 Met Kickback heeft het geen zin het zogenoemde ‘1430’-schema te spelen, waarbij de twee laagste antwoorden omgedraaid zijn.

Het is met Kickback geen bezwaar als de azenvragende speler zelf geen enkel aas heeft.

Overzicht vraagbiedingen en antwoorden Kickback

Troefkleur Kickback-
vraagbod
Antwoorden
0 of 3 1 of 4 2 of 5 zonder 2 of 5 met
s.gif (111 bytes) 4SA 5c.gif (113 bytes) 5d.gif (109 bytes) 5h.gif (112 bytes) 5s.gif (111 bytes)
h.gif (112 bytes) 4s.gif (111 bytes) 4SA 5c.gif (113 bytes) 5d.gif (109 bytes) 5h.gif (112 bytes)
d.gif (109 bytes) 4h.gif (112 bytes) 4s.gif (111 bytes) 4SA 5c.gif (113 bytes) 5d.gif (109 bytes)
c.gif (113 bytes) 4d.gif (109 bytes) 4h.gif (112 bytes) 4s.gif (111 bytes) 4SA 5c.gif (113 bytes)

 Het bod voor ‘2 of 5 met’ is steeds vijf in de troefkleur.

Verder na Kickback

West
1
3
4h.gif (112 bytes)
(0 of 3)
Oost
2
4
?
Bieding Betekenis Verder bieden
4s.gif (111 bytes) vraagt naar troefvrouw of tien+ troeven
Opvolgend bod na eerste of tweede stap
zie onder
4SA vraagt naar 0 of 3 azen (zie onder)
Tweede-opvolgend bod, alleen na eerste stap
5c.gif (113 bytes) = 0 azen, anders = 3 azen
5c.gif (113 bytes) om te spelen, twee azen weg pas met maximaal drie  azen
5d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/ grootslempoging, vraagt naar ‘iets extra's’ in kleur
Het aas telt niet als extra, want is al bekend
6c.gif (113 bytes) zonder iets extra's in de kleur
5SA alle topcontroles aanwezig
Niet per se een grootslempoging, zie onder
  
6c.gif (113 bytes) om te spelen, groot slem beslist uitgesloten
Bijvoorbeeld omdat n aas ontbreekt
in principe altijd pas

De boodschap van 5SA is in elk geval: ‘alle azen en troefvrouw zijn aan boord, groot slem is niet uitgesloten’. In hoeverre het ook een grootslempoging is, hangt van de voorafgaande bieding af. Als vrager gelimiteerd is en antwoorder niet, dan laat 5SA alleen antwoorder weten dat alles aan boord is, voor het geval dat die overwaarde heeft en aan groot slem denkt. Als daarentegen antwoorder gelimiteerd is (bijvoorbeeld 1SA geopend heeft), dan is 5SA wel een grootslempoging.

Troefvrouw vragen

West
1
2
3

5
?
Oost
2

3

4
5

(vraagt troefvrouw)
Bieding Betekenis
5 elke hand zonder troefvrouw of 10+ troeven
Altijd vijf in de troefkleur
5/6/ nuttige heer plus troefvrouw of 10+ troeven
Geen aas, want die zijn al bekend; ook geen singleton
5SA troefvrouw of 10+ troeven, overwaarde
6 troefvrouw of 10+ troeven, verder niets te melden

Omgaan met de tweeledige antwoorden

Hoewel azenvrager meestal wel kan zien of partner voor diens tweeledige antwoord het laagste (0, 1, 2) of het hoogste (3, 4, 5) mogelijke aantal azen heeft, leert de praktijk dat dit toch niet altijd het geval is. Er is zelfs een geval bekend waar in een wedstrijd op een wereldkampioenschap een speler van een sterk land een 5c.gif (113 bytes)-antwoord op klassiek Blackwood dat ‘0 of 4 azen’ aangaf, aanzag voor vier azen – maar het waren er nul (Kelsey, 1973: 32; Hughes, 2005: 43).

Eventuele onduidelijkheid in het antwoord op Kickback is als volgt op te lossen:

Biedingen in plaats van Kickback

West
1s.gif (111 bytes)
4d.gif (109 bytes)
Oost
2d.gif (109 bytes)
?
Bieding Betekenis
4h.gif (112 bytes) Kickback voor d.gif (109 bytes)
4s.gif (111 bytes)/5c.gif (113 bytes) cue-bid, veelal een renonce
4SA cue-bid in h.gif (112 bytes) (de Kickback-vraagkleur), veelal een renonce

4SA en de Kickback-vraagkleur zijn als het ware ‘omgedraaid’. Het principe van up the line voor cue-bids blijft gelden: in bovenstaand voorbeeld heeft een cue-bid van 4s.gif (111 bytes) voorrang op een cue-bid van 4SA (= h.gif (112 bytes)).

Voor sprongbiedingen boven Kickback-niveau, zie Exclusion.

Als de tegenpartij niet past

De tegenpartij doubleert het azenvraagbod
De tegenpartij biedt onder vijf in de troefkleur
De tegenpartij biedt vijf in de troefkleur of hoger

De tegenpartij doubleert het azenvraagbod

Als een azenvraagbod van 4d.gif (109 bytes)// wordt gedoubleerd – wat gewoonlijk voor de start van die kleur zal zijn – dan kunnen we (facultatief) aangeven of we een controle in de gedoubleerde vraagkleur hebben:

West
1h.gif (112 bytes)
2
3SA
?
Noord
pas
pas
pas
Oost
2

3h.gif (112 bytes)
4s.gif (111 bytes)
Zuid
pas
pas
dbl
Bieding Betekenis Verder bieden
pas geen s.gif (111 bytes)-controle
Facultatief, niet verplicht
redoublet om te spelen (voor zover realistisch)   
4SA–6h.gif (112 bytes) als zonder doublet
Suggereert s.gif (111 bytes)-controle, zie boven
  

Als een azenvraagbod van 4SA (met troef) wordt gedoubleerd, ontkent pas van antwoorder een controle in de kleur waar het doublet om vraagt als dit bij navraag het geval blijkt, anders de kleur van de tegenpartij of de enige ongeboden kleur; verder als boven.

 Dus alle antwoorden behouden hun betekenis.

De tegenpartij biedt onder vijf in de troefkleur

We spelen dan DOPI (‘Doublet 0, Pas 1’):

West
1h.gif (112 bytes)
4s.gif (111 bytes)
Noord
pas
5c.gif (113 bytes)
Oost
2SA
?
Zuid
3c.gif (113 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet 0 of 3 azen 5d.gif (109 bytes) vraagt naar troefvrouw
Opvolgend bod met overslaan van troefkleur
pas 1 of 4 azen
5d.gif (109 bytes) 2 of 5 azen zonder troefvrouw
Indien in de troefkleur: elke 2 of 5 azen
  
5h.gif (112 bytes) 2 of 5 azen met troefvrouw
Vervalt boven vijf in de troefkleur
  

 We spelen wel DOPI, maar geen ROPI (zie hier).

De tegenpartij biedt vijf in de troefkleur of hoger

We spelen dan DEPO (‘Doublet Even, Pas Oneven’):

West
1h.gif (112 bytes)
4s.gif (111 bytes)
Noord
pas
6c.gif (113 bytes)
Oost
2SA
?
Zuid
3c.gif (113 bytes)
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet even aantal azen: 0, 2 of 4 6d.gif (109 bytes) vraagt naar troefvrouw
Opvolgend bod mits onder 6 in troefkleur
pas oneven aantal  azen: 1, 3 of 5

Renonce aangeven op Kickback

De speciale antwoorden met een renonce zijn facultatief; bied ze in elk geval alleen als je meent dat je kaart zeker genoeg controles bevat voor zes. Bedenk dat partner een aas in de kleur van de renonce kan hebben.

West
1
3h.gif (112 bytes)
(splinter)
?
Oost
2
4
(Kickback)
Bieding Betekenis Verder bieden
4–5 normale antwoorden
4 ook met een renonce zonder aas
zie boven
5 n aas plus een renonce
  • opvolgend bod zie onder
  • 6 vraagt naar troefvrouw
    En stap onder zes in de troefkleur
5 twee azen plus een renonce
5SA drie azen plus een renonce
6 vier azen plus een renonce   

Voorbeeld renonce aangeven op Kickback Nul azen plus een renonce geven we niet als zodanig aan.

 Het bod voor n aas plus een renonce is precies een verhoging van het azenvraagbod.

Eventueel kunnen we met het opvolgend bod nog vragen naar de plaats van de renonce. De antwoorden geven in stappen een renonce aan in respectievelijk de laagste, middelste en hoogste kleur (voor zover nog drie kleuren mogelijk).

In het praktijkvoorbeeld van de afbeelding hiernaast is 4 Kickback; 5SA toont twee azen plus een renonce; 6 vraagt naar de plaats van de renonce; 6 = renonce  (6 zou renonce zijn).

In veel gevallen echter zal uit de voorgaande bieding al duidelijk zijn in welke kleur antwoorder een renonce heeft, bijvoorbeeld door een eerder splinterbod.

Wanneer geldt Kickback

Een bod van 4d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)/SA is Kickback voor respectievelijk c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes):

Een bod van 4d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)/SA is geen Kickback, als er geen troefkleur was vastgesteld, terwijl er wel biedruimte was om dat eerst forcing te doen.

Een Kickback-betekenis voor 4d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)/SA – als die volgens bovenstaande regels geldt – heeft voorrang boven andere conventionele betekenissen, zoals ‘cue-bid’, ‘splinter’ en ‘kleur tegenpartij’.

Wanneer is een troefkleur vastgesteld

Een kleur kan als troefkleur zijn vastgesteld door:

Meer dan n gesteunde kleur

Als meer dan n kleur gesteund is, dan geldt die kleur als vastgestelde troefkleur die het laatst onder mancheniveau gesteund is.

Bijvoorbeeld: een bieding als 1h.gif (112 bytes)-2d.gif (109 bytes)-3d.gif (109 bytes)-3h.gif (112 bytes) maakt alsnog h.gif (112 bytes), niet d.gif (109 bytes) de vastgestelde troefkleur; hierna is 4h.gif (112 bytes) om te spelen en 4s.gif (111 bytes) Kickback.

Voorbeelden, grensgevallen, bijzondere gevallen

West
1d.gif (109 bytes)
Oost
4h.gif (112 bytes)
Betekenis laatste bieding
om te spelen

  

West
1d.gif (109 bytes)
2h.gif (112 bytes)
(stopper)
Oost
2d.gif (109 bytes)
4h.gif (112 bytes)
Betekenis laatste bieding
Kickback voor d.gif (109 bytes)

  

West
1
4
Oost
4
(reel)
Betekenis laatste bieding
Kickback voor (goede zevenkaart+, geen biedruimte om eerst te steunen; staat expliciet in het systeem)
Geen optional Kickback, want 4 is geen steunbod

   

West
1s.gif (111 bytes)
3h.gif (112 bytes)
4d.gif (109 bytes)
Oost
2h.gif (112 bytes)
3s.gif (111 bytes)
4s.gif (111 bytes)
Betekenis laatste bieding
om te spelen: 3s.gif (111 bytes) stelde alsnog s.gif (111 bytes), niet h.gif (112 bytes) als troefkleur vast

  

West
1h.gif (112 bytes)
3d.gif (109 bytes)
Oost
2d.gif (109 bytes)
4h.gif (112 bytes)
Betekenis laatste bieding
Kickback voor d.gif (109 bytes) (antwoorder had met 3h.gif (112 bytes) alsnog h.gif (112 bytes) als troefkleur kunnen vaststellen, maar heeft dat niet gedaan)

  

West
1h.gif (112 bytes)
4c.gif (113 bytes)
(splinter)
Oost
2d.gif (109 bytes)
4h.gif (112 bytes)
Betekenis laatste bieding
Kickback voor d.gif (109 bytes) (verlate steun is alleen onder mancheniveau mogelijk)

  

West
1SA
2s.gif (111 bytes)
Oost
2c.gif (113 bytes)
4SA
Betekenis laatste bieding
kwantitatief (antwoorder had s.gif (111 bytes) als troefkleur kunnen vaststellen – bijvoorbeeld met 3d.gif (109 bytes) – maar heeft dat niet gedaan)

  

West
1SA
2s.gif (111 bytes)
Oost
2h.gif (112 bytes)
4SA
Betekenis laatste bieding
kwantitatief

  

West
1SA
4s.gif (111 bytes)
Oost
4d.gif (109 bytes)
4SA
Betekenis laatste bieding
Kickback voor s.gif (111 bytes) (zeskaart+ tegenover verdeelde hand)

  

West
1SA
3
c.gif (113 bytes)
Oost
2
s.gif (111 bytes)
4d.gif (109 bytes)
Betekenis laatste bieding
Kickback voor c.gif (113 bytes) (staat expliciet in het systeem)

Optional Kickback

Niet met Mina

Optional Kickback is een variant van Kickback met onderscheid tussen minimum en maximum. Alleen de eerste stap is anders: die geeft tevens elk minimum aan.

We spelen optional Kickback uitsluitend:

West
1
3
4
d.gif (109 bytes)
(optional Kickback)
Oost
2
d.gif (109 bytes)
4
?
Bieding Betekenis Verder bieden
4
  1. elk minimum 
  2. 0 of 3 azen
  • 4 vraagt alsnog azen; zie onder
  • 5 om te spelen tegenover minimum of 0 azen
4 1 of 4 azen en maximum als op gewoon Kickback 
4SA 2 of 5 azen zonder
5 2 of 5 azen met
5d.gif (109 bytes) en hoger renonce (zie boven)

Schollaardt, 2011 (Optional Blackwood); Verbeek, 2014 (idem)

Op de eerste stap vraagt het opvolgend bod alsnog naar azen in de bekende stappen:

West
1
3
4
d.gif (109 bytes)
4
Oost
2
d.gif (109 bytes)
4
4

?
Bieding Betekenis Verder bieden
4SA 0 of 3 azen
5 1 of 4 azen en minimum
5d.gif (109 bytes) 2 of 5 azen zonder
5 2 of 5 azen met
5 en hoger renonce (zie boven)

Optional Kickback gaat ervan uit dat nul azen als minimum mag tellen en drie azen doorgaans als maximum.

 In tegenstelling tot bij gewoon Kickback dient om niet te hoog te komen  vrager als regel voor optional Kickback minstens een aas te hebben, en voor de herhaalde azenvraag minstens twee azen.

Waarom Kickback

Voordelen van Kickback

Met Kickback kun je altijd onder vijf in de troefkleur vragen naar de azen (troefheer meegeteld) en naar troefvrouw, ongeacht wat de troefkleur is en hoe hoog partner's onverhoopt teleurstellende antwoord.

Zo kwamen in de Tweede Divisie viertallen (groep 4, zitting 1 op 5 oktober 2013, spel 4) op onderstaande handen alle acht paren in slem met twee opraapbare azen weg:

s.gif (111 bytes) 4
h.gif (112 bytes) K Q J 8 7 5
d.gif (109 bytes) A Q J 6
c.gif (113 bytes) 10 8

s.gif (111 bytes) K Q J 10 6
h.gif (112 bytes) 6 4
d.gif (109 bytes) K 2
c.gif (113 bytes) A K Q 7

Men stelde (meestal) harten als troefkleur vast, ging azenvragen met 4SA – en kreeg een antwoord van 5s.gif (111 bytes) voor ‘twee azen plus h.gif (112 bytes)Q’. En dit gebeurt niet alleen in de Tweede Divisie, maar ook in de wereldtop:


“Na het 5s.gif (111 bytes) antwoord van Tor zat er voor Helgemo niets anders op dan 6h.gif (112 bytes) te bieden, wel wetende dat er twee keycards weg waren” ‒ De Wijs, 2018: 15

Met d.gif (109 bytes) of c.gif (113 bytes) als troefkleur zijn uiteraard de biedruimteproblemen met Roman KeyCard Blackwood, en daarmee de voordelen van Kickback, nog aanzienlijk groter. Niet voor niets is in artikelen over Roman KeyCard Blackwood in de voorbeelden bijna altijd s.gif (111 bytes) troef ...


“In fact, we always have the same amount of room available, no matter which suit is trumps. This makes Kickback easier to play than RKC – the practical reason for Kickback” ‒ Munger, 2014: 4

Per saldo voldoet Kickback ruim aan de gangbare voorwaarden voor opneming van een conventie:

Nadelen en uitdagingen van Kickback

Een mogelijk zwak punt van Kickback is gevaar van onduidelijkheid of een bod van 4d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) Kickback is dan wel natuurlijk. Het sterkst geldt dit bij 4h.gif (112 bytes) als Kickback voor d.gif (109 bytes), als er eerder in de bieding een natuurlijk h.gif (112 bytes)-bod gedaan is.

Daarom: teneinde rampen door misverstanden te vermijden, spelen we Kickback alleen als we beiden duidelijkheid over de troefkleur hebben, als regel doordat die tevoren al gesteund of anderszins vastgesteld was. (Zie Wanneer geldt Kickback.)

Overigens kent genoemd nadeel een andere kant: met Kickback ben je in de meeste gevallen wel gedwongen vr het azenvragen de troefkleur vast te stellen; dat schept duidelijkheid en dat is in de praktijk juist een voordeel. En als 4d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)/SA azenvragen is, dan is ook duidelijk welke kleur als troef telt.

Wanneer we pas op vierhoogte een kleur als troefkleur kunnen vaststellen, kan dezelfde speler die dat biedt, niet de volgende ronde azenvragen. Dit kan een nadeel zijn. De praktische oplossing is dat vier in kleur als eerste steunbod in een mancheforcingsituatie partner vraagt om zo mogelijk azen te gaan vragen, ook met een vrij minimale hand. Optional Kickback ondervangt dit laatste.

Voorts kan zich een enkele maal een nadeel van Kickback voordoen doordat de tegenpartij een azenvraagbod van 4d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) kan doubleren voor de start, of doordat de tegenpartij de kleur biedt die we zelf als azenvragen hadden willen bieden.


Copyright 2000–2019 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld