Rosalind & MinaVerder bieden na 1c.gif (113 bytes)/s.gif (111 bytes)-opening

De tegenpartij past niet

De tegenpartij volgt in een kleur
De tegenpartij volgt een tweekleurenbod
De tegenpartij volgt een reŽle 1SA
De tegenpartij volgt 1SA Raptor
De tegenpartij doubleert
Recapitulatie enkelvoudige verhoging

De tegenpartij volgt in een kleur

West
1s.gif (111 bytes)
Noord
2d.gif (109 bytes)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet negatief doublet:
  1. 8+, als regel vierkaart(+) h.gif (112 bytes)
  2. 11–12, verdeeld met stopper
  3. 13+, vijfkaart+ c.gif (113 bytes), mancheforcing
  4. elk ander sterk spel ongeschikt voor ander bod

Zie ook het overzicht negatief doublet

nieuwe kleur van antwoorder mancheforcing 
2h.gif (112 bytes) Negative Free Bid: 7–11, vijf/zeskaart+, licht inviterend, niet forcing
Nieuwe kleur op twee- of driehoogte zonder sprong
  
West
1s.gif (111 bytes)
Noord
2d.gif (109 bytes)
Oost
?
2s.gif (111 bytes) 5–10, driekaart (zelden vierkaart) -steun
Dus aanzienlijk wijdere range dan na pas; zie ook recapitulatie
als na 1s.gif (111 bytes)-(pas)-2s.gif (111 bytes)
2SA driekaart+ s.gif (111 bytes)-steun, limiet+, circa 10+ dan wel 8 verliezers of beter
Dus anders dan na pas
ongeveer als na 1s.gif (111 bytes)-(pas)-2SA
Forcing pas is van kracht
3c.gif (113 bytes) Negative Free Bid: 8–11, zeskaart+, niet forcing 3h.gif (112 bytes) forcing, vijfkaart+
3d.gif (109 bytes) Mixed Raise: vierkaart(+) s.gif (111 bytes)-steun, 7–9 dan wel 9 verliezers   
West
1s.gif (111 bytes)
Noord
2d.gif (109 bytes)
Oost
?
3h.gif (112 bytes)/4c.gif (113 bytes) 13+, goede zeskaart+, mancheforcing
Geldt wanneer een niveau lager niet forcing zou zijn
  
3s.gif (111 bytes) tot 6, 10(+) verliezers, vierkaart+ s.gif (111 bytes)-steun   
3SA 13–15, verdeeld met stopper, om te spelen   
4d.gif (109 bytes) splinter: circa 11+, korte kleur, vierkaart+ s.gif (111 bytes)-steun
Ook 1h.gif (112 bytes)-(1s.gif (111 bytes))-3s.gif (111 bytes) is splinter
  
4h.gif (112 bytes) om te spelen   
4s.gif (111 bytes) overwegend preŽmptief   

Merk op dat de antwoorden met steun, met name 2SA en 3d.gif (109 bytes), anders werken dan na een lagekleuropening.

Verbeek, 2014 quater (2SA/3d.gif (109 bytes)); Schollaardt, 2020 bis (steunbiedingen)

 De tegenpartij volgt een tweekleurenbod

Wanneer de tegenpartij volgt met een tweekleurenvolgbod, zoals Ghestem of Michaels, dan hangt onze verdediging daartegen af van het aantal beschikbare biedingen om een fit in de geopende kleur aan te geven. Onderstaande schema's staan in volgorde van afnemende mogelijkheden.

West
1
Noord
2
(Ghestem, Michaels et cetera)
Oost
?
Bieding Betekenis
doublet 10+, train-the-guns (zegt niets over ), Forcing pas tot 2SA
2SA limiet+, driekaart(+) s.gif (111 bytes)-steun; Forcing pas
3 (hun laagste kleur) Mixed Raise: 7–9, vierkaart(+) s.gif (111 bytes)-steun
3 (hun enig bekende kleur)
In geval van Michaels
3 tot 6, vierkaart+ s.gif (111 bytes)-steun
4/ (als sprong in hun bekende kleur) splinter, vierkaart+ s.gif (111 bytes)-steun
overige min of meer als na gewoon volgbod in kleur

  

West
1
Noord
2SA
( + )
Oost
?
Bieding Betekenis
3 (hun laagste kleur) Mixed Raise: circa 7–9, vierkaart(+) s.gif (111 bytes)-steun
3 (hun hoogste kleur) limiet+, driekaart+ s.gif (111 bytes)-steun
overige als boven

Hun laagst biedbare bekende kleur is steeds Mixed Raise, mits we ook een limiet+ kunnen aangeven onder drie in onze kleur.

  

West
1
Noord
3
(Ghestem:
)
Oost
?
Bieding Betekenis
3 (in hun kleur) limiet+, driekaart+ -steun
3 ‘lichte’ Mixed Raise: circa 5–9, vierkaart(+) -steun
overige als boven

  

West
1
Noord
3
(Ghestem:
)
Oost
?
Bieding Betekenis
3 ‘zware’ Mixed Raise: circa 8–11, vier/vijfkaart+ -steun
3/ (in hun kleur) vraagt primair naar stopper (voor 3SA)
Veelal maar niet per se
-steun
overige ongeveer als boven

 

De tegenpartij volgt een reŽle 1SA

West
1s.gif (111 bytes)
Noord
1SA
(reŽel)
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet 10+, strafdoublet, hoogstens driekaart s.gif (111 bytes)-steun Forcing pas tot 2s.gif (111 bytes) (openingskleur)
2c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes) 5–9, vijf/zeskaart+, om te spelen   
2s.gif (111 bytes) 6–9, driekaart (zelden vierkaart) s.gif (111 bytes)-steun
Dus iets zwakker dan na pas, maar niet zo zwak als na doublet
als na 1s.gif (111 bytes)-(pas)-2s.gif (111 bytes)
3 Mixed Raise
overige als zonder volgbod
  

Dus vrijwel hetzelfde als na doublet.

De tegenpartij volgt 1SA Raptor

Bij de conventie ‘Raptor’ toont een volgbod van 1SA een hand van ongeveer volgbodkracht met een vijfkaart+ in een ongeboden lage kleur en een vierkaart in een ongeboden hoge kleur. Steeds is een van de kleuren bekend:

West
1
Noord
1SA
(Raptor)
Oost
?
Bieding Betekenis
pas zwak spel (geen ‘strafpas’)
doublet negatief, circa 8+, veelal verdeeld
Dus niet zo sterk als op een reŽle SA
2c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) Negative Free Bid: 7–11, vijf/zeskaart+, licht inviterend, niet forcing
2 reŽel , zeskaart+, niet forcing
Ondanks in hun bekende vierkaart
(maar niet in hun vijfkaart)
3 Mixed Raise 
overige als op gewoon volgbod in kleur
Dus niet als op reŽel volgbod in SA

Dezelfde principes gelden na onze opening van 1//. Zie hier over de werking van Raptor.

De tegenpartij doubleert

West
1h.gif (112 bytes)
Noord
dbl
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
redoublet
  1. 9+, driekaart h.gif (112 bytes)-steun
  2. 11+ zonder h.gif (112 bytes)-steun
Forcing pas tot 2h.gif (112 bytes) (openingskleur)
1SA 7–10, geen h.gif (112 bytes)-steun, niet forcing   
2c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) 6–10, vijf/zeskaart+, niet forcing   
2h.gif (112 bytes) 5–8, driekaart(+) h.gif (112 bytes)-steun
Dus aanzienlijk zwakker dan na pas
als na 1-(pas)-2
overige als zonder doublet   
 

Recapitulatie enkelvoudige verhoging van 1/

Opening Interventie Antwoord Betekenis
1h.gif (112 bytes)/ pas 2/ altijd constructief, circa 8–10 of 9 verliezers
doublet altijd zwak, circa 5–8
1SA (reŽel) sterker dan na doublet maar zwakker dan na pas, circa 6–9
kleurvolgbod wijde range van circa 5–10

 


Copyright © 2000–2019 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld