Rosalind & MinaDe tegenpartij opent 1 in kleur

Directe positie
Verder na informatiedoublet
Verder na volgbod
Verder na Raptor
Verder na tweekleurenvolgbod
Sandwichpositie
Uitpaspositie
Tegen bijzondere openingen van 1 in kleur

Directe positie

West
1
Noord
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet informatiedoublet:
 1. 11+, tolerantie voor de drie overige kleuren
  Veelal, maar niet per se vierkaart 
 2. 15+, verdeeld met (gewoonlijk) stopper
 3. elke 17+ ongeschikt voor ander bod
zie onder
1 volgbod: 8–16 of ≤ 8 verliezers, vier/vijfkaart+ zie onder
1SA Raptor: 10+ of ≤ 7 verliezers, vijfkaart+ / en vierkaart  zie onder
2/ volgbod: 10–16 of ≤ 7 verliezers , vijf/zeskaart+ zie onder
2 55(+) Ghestem: circa ≤ 6 verliezers
Alleen in directe positie op 1/
zie onder
West
1
Noord
?
2SA 55(+)
3 55(+)
2 sprongvolgbod: tot circa 10, vijf/zeskaart+
3//4/ preŽmptief   
3 Anderson: dichte /-kleur, vraagt om 3SA met stopper 4 pas-of-corrigeer
3SA om te spelen, gewoonlijk dichte /-kleur plus stopper   
4 om te spelen, overwegend preŽmptief   
4SA preŽmptief extreem -spel   

Verbeek, 2014 bis; Vriend, 2000 (volgbod); Hop, 2005 (volgbod); Lawrence, 1988 (volgbod op vierkaart); Nilsson, 2018 bis (‘Rotterdams’ volgbod op tweeniveau); Niemeijer, 2013 bis (Raptor); Van Cleeff, 2003 (Ghestem); Van Middelem, 2004 (Ghestem); Schollaardt, 2007‒2008 (tweekleurenspellen); Borm, 2008 (tweekleurenspellen); Niemeijer, 2015 quater (Anderson); Schollaardt, 2020 quater (tegen derdehands openingen); Kiljan, 2023 ter (Raptor); Smit, 2024 (juiste hand)

 

West
1

Noord
?
Bieding Betekenis Verder bieden
 1SA Raptor: 10+ of ≤ 7 verliezers , vijfkaart+  en vierkaart / zie onder
 2 vijfkaart+  en vierkaart+ , circa 10+ of ≤ 7 verliezers
Variant van Michaels, zonder aparte naam
2 relay; zie onder
 2SA 55(+), circa ≤ 6 verliezers als na Ghestem
3 55(+), circa ≤ 6 verliezers
4 reŽel, preŽmptief

 overige als op hoge kleur  


West
1
Noord
?
Bieding Betekenis Verder bieden
 1SA Raptor: 10+ of ≤ 7 verliezers , vijfkaart+ en vierkaart / zie onder
 2 vijfkaart+  en vierkaart+ , circa 10+ of ≤ 7 verliezers 2SA relay; zie onder
 2SA 55(+), circa ≤ 6 verliezers als na Ghestem
3 sprongvolgbod: tot circa 10, zeskaart+
Alleen op 1; zie ook de recapitulatie tweekleurenvolgbiedingen

3 55(+), circa ≤ 6 verliezersals na Ghestem
4 reŽel, preŽmptief
Mits 1 niet (meestal) een vijfkaart+ belooft

 overige als op hoge kleur  

Bij Raptor toont een volgbod van 1SA in directe positie een hand met een vijfkaart+ in een lage kleur en een vierkaart in een hoge kleur, beide ongeboden. De kracht is ongeveer die van een volgbod op tweehoogte, zij het zonder bovengrens. Steeds is een van de kleuren bekend:


“Zelf speel ik ook dit Poolse 1SA volgbod, ook wel bekend onder de lelijke naam Raptor. Een goede conventie die nogal wat uitgesproken voor- en tegenstanders kent. Mijn ervaring is dat spelers die het op enig moment invoeren er niet meer vanaf willen. Maar de tegenstanders (‘ik wil mijn natuurlijk 1SA volgbod niet kwijt’) zijn ook erg overtuigd van hun mening.” ‒ Schollaardt, 2009 bis


Verder na informatiedoublet

West
1
Noord
dbl
Oost
pas
Zuid
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas sterke zeskaart+ (zeldzaam)
Vraagt in principe om troefstart
forcing pas is van kracht
1/ tot 10, vierkaart+
Heeft voorrang op het zwaktebod van 1SA
zie onder
1SA elke 0–6 ongeschikt voor 1 in kleur
Belooft geen stopper en geen verdeelde hand
zie onder
2 7–10 , vierkaart+
Geldt voor elke kleur op tweehoogte zonder sprong
2SA 15–17, verdeeld
2 11+, inviterend of beter, forcing tot fit of SA
Vraagt naar hoge kleuren eerder dan naar stopper
elke nieuwe kleur rondeforcing
2/ 7–10, vijfkaart+ (niet forcing)   
2SA 11–12 met goede -stopper   
3 10–12, vijfkaart+, niet forcing   
3 vraagt om 3SA met -stopper
Doorgaans gebaseerd op lange sterke lage kleur
  
3/ 11–12, vijfkaart+, inviterend   
3SA/4/ om te spelen   

De idee achter 1SA als conventioneel zwaktebod is: ‘als tweede hand geen 1SA kan bieden, omdat dit Raptor is, dan moet vierde hand het maar doen’. Merk op dat het een voordeel kan zijn dat tegen SA de opener moet uitkomen.

Kruis, 2008

Skollie's Bridge Blog: verder na een informatiedoublet

Na redoublet van informatiedoublet

West
1
Noord
dbl
Oost
rdb
Zuid
?
Bieding Betekenis
pas niets te melden
Dus niet om 1 geredoubleerd tegen te spelen
1/2/ enig speelbare kleur, gewoonlijk zwak
1SA om te spelen
Na redoublet geen conventioneel zwaktebod
2/3/ preŽmptief met voldoende lengte
overige ongeveer als zonder redoublet

  

West
1
pas
Noord
dbl
?
Oost
pas
Zuid
1
Bieding Betekenis Verder bieden
1 11–19, vierkaart+ (niet forcing)
Belooft op eenhoogte geen overwaarde
2 6–10, vierkaart
1SA 15–19, verdeeld met stopper system off: reŽel
2 17+, rondeforcing, ‘geen goed bod’
Veelal driekaart -steun
  
2/ GOSH: 17+, vijfkaart+   
2 tot circa 17, vierkaart+
Neigt naar enige overwaarde
  
2SA 20–22, verdeeld met stopper   
3/ zeskaart+, circa 9 speelslagen   
3 18–20, vierkaart+   
3SA/4/ om te spelen   

 GOSH staat voor good one-suited hand (sterk eenkleurenspel).

 

West
1

pas
Noord
dbl
?
Oost
pas
Zuid
1SA
Bieding Betekenis Verder bieden
pas
tot circa 18, geen lange kleur
Niet per se verdeeld
redoublet S.O.S.
2/ vijfkaart+, om te spelen
Belooft op 1SA geen overwaarde
  
2 19+, rondeforcing, ‘geen goed bod’   
2 GOSH: 17+, vijfkaart+   
2SA 19–21, verdeeld met stopper   
3// zeskaart+, circa 8 speelslagen  
3 vraagt om 3SA met stopper  
3SA/4/ om te spelen   

 

Verder na volgbod  

West
1
Noord
1
Oost
pas
Zuid
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas tot 8 ŗ 9   
1 vijfkaart+, constructief maar niet forcing   
1SA 9–13 met stopper zonder -steun   
2 Unassuming: rondeforcing:
 1. circa 10+, driekaart(+) h.gif (112 bytes)-steun
 2. elk sterk spel ongeschikt voor ander bod
  Dus meestal, maar niet altijd h.gif (112 bytes)-steun
zie onder
2 vijf/zeskaart+, constructief maar niet forcing   
2 tot circa 9, driekaart(+) h.gif (112 bytes)-steun, preŽmptief
Typisch geen manche tegenover circa 16, 5332
als na opening 1h.gif (112 bytes)-2h.gif (112 bytes)
2/3 zeskaart+, inviterend maar niet forcing   
West
1
Noord
1
Oost
pas
Zuid
?
2SA 13+ of ≤ 7 verliezers, vierkaart+ h.gif (112 bytes)-steun, limiet+ 3// korte kleur
3 Mixed Raise: 10–12 of 8 verliezers, vierkaart(+) h.gif (112 bytes)-steun
Kleur tegenpartij op driehoogte
3 7–8 verliezers, om te spelen
3 preŽmptief: tot circa 9 ofwel 9+ verliezers, vierkaart(+) h.gif (112 bytes)-steun   
3/4/ splinter: circa 12+, korte kleur, vierkaart+ -steun   
3SA om te spelen   
4 vier/vijfkaart+ h.gif (112 bytes)-steun, overwegend preŽmptief   
4s.gif (111 bytes) om te spelen   

Een minimaal volgbod op eenhoogte is ongeveer een verliezer zwakker dan een opening; daarom, met goede steun:

Bergen, 1986: 12–16; Hoogenkamp, 2004; Niemeijer, 2004 bis; Cohen, 1992: 77–81 (3); Schollaardt, 2020 bis (steunbiedingen)

  

West
1
Noord
2
Oost
pas
Zuid
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2/3 vijf/zeskaart+, constructief maar niet forcing  
2s.gif (111 bytes) Unassuming: ongeveer als boven

2SA inviterend, ‘bijna forcing’ 3 minimum, zeskaart+
3/4 preŽmptief  
3/4 zeskaart+, mancheforcing  
overige als na volgbod op eenhoogte  

  

West
1
pas
Noord
1
?
Oost
pas
Zuid
2
Bieding Betekenis Verder bieden
2 8+, vierkaart+, rondeforcing
Belooft onder 2 geen overwaarde
 • 2 10‒12, driekaart(+) h.gif (112 bytes)
 • 3 13‒15, driekaart(+) h.gif (112 bytes)
2 om te spelen, tot circa 12
2 13+, vierkaart+, rondeforcing
Belooft boven 2 overwaarde
3 niet forcing
2SA 13‒14, vierkaart+  , -stopper (niet forcing)
3 mancheforcing, ‘geen goed bod’
Bedenk dat 2 geen -steun garandeert
 
3 vierkaart+, mancheforcing  
3 circa 13‒14, vijfkaart+ , niet forcing  
3/4/ splinter, zeskaart+ , milde slempoging  
3SA om te spelen, veelal vierkaart   als regel pas met driekaart h.gif (112 bytes)-steun
4 om te spelen, zeskaart+  

Crowhurst, 1980: 234‒236

Verder na Raptor

De tegenpartij past op Raptor
De tegenpartij doubleert Raptor

De tegenpartij volgt op Raptor

 
West
1
Noord
1SA
Oost
pas
Zuid
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2 om te spelen, doubleton+
De bekende kleur
 
2 relay voor de hoge kleur, kan zwak zijn 
Gewoonlijk 44+ of singleton
altijd 2/ vierkaart;
hierop 3 om te spelen
2/ om te spelen, eigen vijf/zeskaart+
Dus niet converteerbaar
 
2SA reŽel, inviterend met -stopper 3 om te spelen
3/4/5 preŽmptief met -fit  
3 vraagt om 3SA met stopper
3/ inviterend met (eigen) lange kleur  
3SA om te spelen
4/ om te spelen met (eigen) lange kleur

 

West
1
Noord
1SA
Oost
pas
Zuid
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2 pas-of-corrigeer: doubleton+ pas met , 2 met
2 om te spelen, eigen vijf/zeskaart+  
2 om te spelen, gewoonlijk vierkaart(+)
De bekende kleur
 
2 relay, inviterend of beter (met of zonder ) 3/ elke tot 12
Na 1 is 2 idem
3/4/ preŽmptief met fit voor beide lage kleuren  
3  preŽmptief met vijfkaart+ -fit
Inviteren via de relay
 
4SA vraagt om 5/ in de lage kleur
5/ om te spelen (niet converteerbaar)  
overige als na lage kleur

De tegenpartij doubleert Raptor

West
1
Noord
1SA
Oost
dbl

(ongeacht
betekenis)
Zuid
?
Bieding Betekenis
pas  vierkaart+ , geen
redoublet  vierkaart+ , geen 
2 beide hoge kleuren (veelal zwak)
overige als zonder doublet

 

West
1
Noord
1SA
Oost
dbl

(ongeacht
betekenis)
Zuid
?
Bieding Betekenis
pas vraagt om de lage kleur
Niet om 1SA te spelen
 redoublet business (althans voorstel)
2 om te spelen, eigen vijf/zeskaart+
Dus niet corrigeerbaar
 overige als zonder doublet

De tegenpartij volgt op Raptor

West
1
Noord
1SA
Oost
2
Zuid
?
Bieding Betekenis
doublet negatief, primair voor de hoge vierkaart
Doublet van 2/ belooft andere hoge vierkaart
2SA Good-Bad, zwak met 
3 inviterend met 
overige als na pas op 1SA

 

West
1

Noord
1SA

Oost
2

Zuid
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet negatief, inviterend, primair voor lage kleur
Belooft geen steun in hoge kleur
3/ afwijzend
2SA Good-Bad, vraagt om de lage kleur 
Belooft (vooralsnog) geen eigen kleur
volgend 3/ om te spelen
3/ inviterend met (eigen) lange kleur
Dus niet converteerbaar
 
3 vierkaart+, inviterend voor 4
3 om te spelen via 2SA Good-Bad
 
overige als na pas op 1SA
 

Een -bod toont een eigen lange keur als een andere bieding (doublet, 2SA, 4SA) beschikbaar is om de lage kleur te vragen op het juiste niveau en al dan niet inviterend; zo niet is het converteerbaar.

Verder na tweekleurenvolgbiedingen

West
1

pas

Noord
2

?

Oost
pas

Zuid
2

(relay)
Bieding Betekenis Verder bieden
2 vierkaart , minimum, circa 6–7 verliezers 2 om te spelen
2 vijfkaart+ , minimum, circa 6–7 verliezers 3 om te spelen
2SA vierkaart , overwaarde, circa ≤ 5 verliezers 3/ om te spelen
3 vijfkaart+ , overwaarde, circa ≤ 5 verliezers

 

West
1

pas

Noord
2

?

Oost
pas

Zuid
2SA

(relay)
Bieding Betekenis Verder bieden
3 vierkaart , minimum, circa 6–7 verliezers 3/ om te spelen
3 vijfkaart+ , minimum, circa 6–7 verliezers
3 vierkaart , overwaarde, circa ≤ 5 verliezers, forcing   
3 vijfkaart+ , overwaarde, circa ≤ 5 verliezers, forcing   

‘Mini, mini, maxi, maxi’. (De betekenis van de stappen is na 1 en 1 hetzelfde.)

64 bieden we steeds als 54; 65 en 56 bieden we als 55.

Verder na Ghestem

West
1
Noord
2
(Ghestem:
55+)
Oost
pas
Zuid
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2/3 om te spelen   
2SA relay voor kracht (in verliezers)
Laagste van 2SA en kleur tegenpartij
zie onder
3 om te spelen, lange   
3/4 (semi)preŽmptief
Inviteren via de relay, hier 2SA
  
3SA/4/5 om te spelen   

 

West
1

pas

Noord
2SA

?
Oost
pas

Zuid
3

(relay)
Bieding Betekenis
 3 minimum: circa 6 verliezers
 3 5 verliezers
 3 4 verliezers, enzovoorts in stappen

De relay na een tweekleurenvolgbod is zo mogelijk 2SA, anders een minimaal bod in de openingskleur.

Sandwichpositie

Tegen reŽle kleurantwoorden
Tegen transfer- en inversie-antwoorden
Tegen 1SA-antwoord
Tegen Kaplan-inversie
Tegen ‘steun of sterk’-antwoorden

Tegen reŽle kleurantwoorden

West
1
Noord
pas
Oost
1
(reŽel)
Zuid
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet vierkaart en vierkaart+
 • 2 reŽel , vijf/zeskaart+
 • 2 conventionele manchepoging
  Met reŽle  zou noord hebben gevolgd
 • sprongbiedingen / preŽmptief
1SA vijfkaart(+) en vierkaart+
2//3/ reŽel , zeskaart+   
2SA 55(+), kan zwak zijn   
overige ongeveer als in directe positie   

Het verschil tussen doublet en 1SA is dus gelegen in het aantal kaarten in de hoogste ongeboden kleur.

 Biedingen in kleuren van de tegenpartij zijn reŽel, behalve als bieder er eerder in had kunnen volgen.

Berendregt, 2007; Tammens, 2007

Tegen transfer- en inversie-antwoorden

Het gaat hier om antwoorden, gewoonlijk op eenhoogte, die een andere kleur dan de genoemde beloven. Transfer-antwoorden beloven als regel de opvolgende kleur. Het bekendst is Transfer-Walsh: 1-1 =  en 1-1 = . Bij inversie-antwoorden (weinig gespeeld) zijn als het ware twee kleuren omgedraaid, bijvoorbeeld 1-1 =  en 1-1 = .

Onze verdediging tegen zulke antwoorden is geheel in lijn met onze algemene verdediging tegen transferbiedingen:

West
1
Noord
pas
Oost
1
(= )
Zuid
?
Bieding Betekenis
doublet -kleur, volgbodkracht, veelal voor de start
1 ‘vervangt doublet’: 44(+)
1SA 54(+), dus als op reŽle 1
overige als op reŽel antwoord van 1

Als onderdeel van Transfer-Walsh betekent 1-1 meestal iets als ‘ruiten of verdeeld, meestal geen vierkaart hoog’ (zie ook hier):

West
1
Noord
pas
Oost
1

(=  of verdeeld)
Zuid
?

Bieding Betekenis
doublet -kleur, volgbodkracht, veelal voor de start
1SA algemeen take-out (belooft geen specifieke kleuren of lengten)
overige als op reŽel kleurantwoord

Hetzelfde spelen we op 1 = (inversie).

Tegen 1SA-antwoord

West
1
Noord
pas
Oost
1SA
(forcing of niet)
Zuid
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2 Michaels: 55/(+)
Na 1/-opening: 55(+)
2SA vraagt om de lage kleur
overige ongeveer als in directe positie op 1   

Tegen Kaplan-inversie 1-1/SA

Sommigen spelen dat op hun opening van 1 een antwoord van 1 ‘nul tot vier schoppen’ toont, oftewel maximaal een vierkaart en dus veelal geen -kleur. Een antwoord van 1SA toont dan een vijfkaart(+) . Dit staat bekend als ‘Kaplan-inversie’. Hiertegen verdedigen wij als volgt:

West
1

Noord
pas

Oost
1

(0–4 )
Zuid
?

Bieding Betekenis
 doublet -kleur, volgbodkracht, veelal voor de start
 1SA take-out voor de drie overige kleuren (anders dan )
Dus meestal vierkaart
2  reŽel, zeskaart+, sterker dan doublet
overige  als op reŽel antwoord van 1SA

Tegen 1-1SA als vijfkaart(+)  is doublet voor de lage kleuren, verder niets bijzonders.

Tegen ‘steun of sterk’-antwoorden

Sommigen spelen dat op hun opening van 1/ een antwoord van 2/ in de naastlagere kleur ofwel een zwakke verhoging tot tweehoogte (ongeveer onze miniverhoging) toont, ofwel een sterk spel, doorgaans een mancheforcing met de genoemde kleur. Een gewone verhoging als 1-2 is dan constructief (evenals bij ons). Hiertegen verdedigen wij als volgt:

West
1

Noord
pas

Oost
2

(mini-
verhoging
of sterk)
Zuid
?

Bieding Betekenis Verder bieden
 doublet -kleur, volgbodkracht, veelal voor de start
Goede vijfkaart+, zeker als oost ook sterk met kan zijn
 
 2 take-out voor de drie overige kleuren (anders dan )
Dus meestal vierkaart  
2SA scrambling
overige  als tegen 1-2  

Uitpaspositie

In de uitpaspositie bieden we nooit preŽmptief; ook vervallen Raptor en Ghestem:

West
1
Noord
pas
Oost
pas
Zuid
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet informatiedoublet:
 1. 8+, tolerantie voor de drie overige kleuren
 2. 15–18, verdeeld met stopper
 3. elk sterk spel ongeschikt voor ander bod
1 circa 8–14, vier/vijfkaart+
1SA 10–14, verdeeld (niet per se stopper)
Dus geen Raptor
system off: 2// om te spelen 
2/ 8–14, vijfkaart+   
2 Michaels: circa ≤ 5 verliezers, 55/(+) 2SA vraagt om de lage kleur
2/3/ 12–16, zeskaart+ (dus sterk) 3 (op 2) inviterend
2SA 19–21, verdeeld Niemeijer-complex
3/SA als in directe positie   
3 17–19, zeskaart+, inviterend   

2SA op 1 spelen we reŽel, omdat een verdeelde hand met stoppers dť kaart is waarmee je past ondanks openingswaarden. 3 op 1 als preŽmptief zou zinloos zijn.

West
1
Noord
pas
Oost
pas
Zuid
?
Bieding Betekenis
2 als in directe positie: 54+
3 als in directe positie55(+)
overige als op 1/

 Er is in de uitpas geen bod voor een tweekleurenspel in de twee laagste ongeboden kleuren (2SA is reŽel).

Lawrence, 1981; Daemen, 2001; Verhees, 2005; Crowhurst, 1980: 265 (2SA); Van Middelem, 2004: 50 (Michaels)

Tegen bijzondere openingen van 1 in kleur

Tegen voorbereidende en semireŽle 1/
Tegen sterke klaveren
Tegen multi 1
Tegen transfer-openingen

Tegen voorbereidende en semireŽle 1/

Tegen zowel voorbereidende als semireŽle 1/-openingen (zoals hieronder gedefinieerd) doen we alsof de opening reŽel is , met andere woorden: spelen we hetzelfde als tegen een 1/-opening die een vierkaart+ belooft (zie boven).

We noemen een 1/-opening ‘voorbereidend’ als zij:

Voorbeelden zijn:

We noemen een 1/-opening ‘semireŽel’ als zij:

Voorbeelden zijn:

Tegen 1-antwoord ‘echt of afwijzend’

Een semireŽel antwoord van 1 dat ‘echt of afwijzend’ is en in elk geval elke zeer zwakke hand omvat (zoals in Dutch Doubleton), behandelen we niet alsof het reŽel is. Tegen een dergelijk 1-antwoord vervallen ‘overige kleuren’-conventies op eenhoogte. Aangezien de tegenpartij slechts ongeveer 12 + 0 punten heeft beloofd, zullen wij vrij vaak sterk zijn.

West
1
Noord
pas
Oost
1
(echt of afwijzend)
Zuid
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet algemeen informatiedoublet, constructief
Belooft geen specifieke kleuren

1SA 17–20, verdeeld system on: als op sterke 1SA-opening (ook na interventie )
2SA 55(+), constructief
overige ongeveer als op reŽel antwoord in sandwichpositie

Tegen sterke klaveren

Met ‘sterke klaveren’ bedoelen we een opening van 1 die altijd sterk, bijvoorbeeld 16+ is, zoals in Precisie et cetera.

Evenals (min of meer) tegen een sterke SA gaan we er tegen deze openingen vanuit dat er voor ons waarschijnlijk geen manche inzit. Onze acties zijn voornamelijk gericht op preŽmptie, bestrijden van de deelscore, aangeven van een uitkomst en dergelijke; de kracht is daarom vrijwel onbepaald, alleen nooit sterk.

West
1
(sterke )
Noord
?
Bieding Betekenis
pas
 1. als regel: niets te melden
 2. bij uitzondering: willekeurig sterk spel
  Immers, alle overige biedingen zijn vrij zwak
doublet 44(+)
1// vijfkaart+, goede/redelijke kleur
1SA 44(+)
2/// vijf/zeskaart+, preŽmptief
2SA 55(+)
3/// zes/zevenkaart+, preŽmptief
3SA om te spelen, semipreŽmptief met lange lage kleur
4/// preŽmptief

We spelen hetzelfde – met name doublet en 1SA – tegen (1)-pas-(1), waar dit laatste (meestal) een zwakke hand aangeeft. Doubletten van hogere reŽle antwoorden zijn informatiedoubletten; doubletten van hogere conventionele antwoorden zijn uitkomstaangevend.

Tegen (1)-pas-(1)-pas-(1SA) – mits dit een verdeelde hand aangeeft – spelen we hetzelfde als tegen een sterke 1SA-opening: Woolsey.

Tegen multi 1

Met ‘multi 1’ bedoelen we een opening van 1 als multibod. Bekendste voorbeelden zijn de Poolse klaveren en de Oranje Klaver; in deze systemen toont de 1-opening:

 1. elke minimale verdeelde openingshand, als regel 12–14 verdeeld;
 2. allerlei sterke handen, vanaf circa 16+ (ongeveer als sterke klaveren).

In tegenstelling tot een semireŽle 1/ – die per definitie veelal een echte kleur is – zegt een multi 1 in essentie niets over . Voor -handen kennen systemen met multi 1 als regel een middelsterke 2-opening zoals de ‘Precisie-2’.

 Als hun 2-opening reŽel is, dan behandelen we 1 niet als reŽel.

Jansma, 2007 (Oranje Klaver)

Tegen zulke 1-openingen gaan wij primair uit van de zwakste variant, als regel dus een verdeelde hand van minimale openingskracht. Daarom zijn onze acties – in tegenstelling tot die tegen een sterke klaveren – niet puur verdedigend maar enigszins constructief. Echter, evenals tegen een sterke klaveren zijn al onze -biedingen reŽel en vervalt Ghestem.

West
1
(multi:
Pools, Oranje et cetera)
Noord
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet informatiedoublet: niet per se kort in 2 reŽel (geen ‘kleur tegenpartij’)
1SA
17–20, verdeeld met stopper
Geen Raptor, want geen kleur bekend
System on: als op 1SA-opening (ook na interventie )
2 reŽel , 10–16, vijf/zeskaart+   
2SA 55(+), circa ≤ 5 verliezers   
3/4 reŽel, preŽmptief   
overige als op reŽle 1
 • 2 reŽel (geen ‘kleur tegenpartij’)
 • nieuwe kleur rondeforcing 

 Wanneer geen ‘kleur tegenpartij’ beschikbaar is, dan is een nieuwe kleur forcing.

Tegen transfer-openingen

Deze weinig gespeelde openingen beloven een andere kleur dan de genoemde, doorgaans de opvolgende kleur. Onze verdediging ertegen verloopt langs dezelfde lijnen als tegen de vaker voorkomende transfer-achtige openingen op tweehoogte:

West
1
(= )
Noord
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet
 1. 13–16, verdeeld
 2. elk sterk spel ongeschikt voor ander bod
(pas)-1 afwachtend, kan zwak zijn
1 11+, driekleurenspel, hooguit doubleton , vierkaart(+)   
overige als op reŽle opening van 1   

 


Copyright © 2000–2019 Rosalind Hengeveld

Rosalind Hengeveld