Rosalind & MinaVerder bieden na hogere openingen

Verder bieden na 3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)-opening
Verder bieden na 3SA-opening
Verder bieden na 4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)-opening
Verder bieden na 4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)-opening
Verder bieden na 4SA-opening

Verder bieden na 3c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)/h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)-opening

West
3
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
3 vraagt naar driekaart(+) hoog
Geldt alleen op 3, geen tegenhanger op 3
zie onder
3/ zeskaart+, mancheforcing
Vijfkaart via 3
3SA zonder steun
Vereist geen stoppers
3SA om te spelen  
4 preŽmptief opener past in principe verder
4 Kickback
Op 3 (als enige) is er geen milde slempoging
 
4//5 om te spelen  
4SA
kwantitatief

5 om te spelen, vaak preŽmptief  

 
West
3

?
Oost
3

Bieding Betekenis Verder bieden
3 driekaart(+)  
  • 3SA om te spelen
  • 4 inviterend, niet forcing
  • 4 Kickback
  • 4/ om te spelen
3 driekaart(+)
3SA geen driekaart hoog
4 twee driekaarten hoog

Deze zelfde antwoorden gelden ook na 2-2SA-3-3.

 

West
3
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
3/ vijf/zeskaart+, mancheforcing 4/ doubleton+
4 slempoging in  (zegt niets over ) 4 Kickback
4//5 om te spelen
Kickback via eerst 4
 
overige als op 3

 

West
3
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
4/ cue-bid, slempoging in 4 Kickback
4/5/ om te spelen
Kickback via eerst 4/
 
5 preŽmptief  
overige als op lage kleur

 

West
3
Oost
?
Bieding Betekenis
4 om te spelen
4SA Kickback
overige als op 3

Samenvattend:

Verbeek, 2014 quinquies

 

Verder bieden na ‘Namyats’ 3SA-opening

3SA = circa 8 speelslagen, AKQ-7e/8e h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes), dus:

West
3SA
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas zeldzaam, maar niet verboden: om te spelen

4  vraagt opener te transfereren naar de kleur
Precies als na Multi 2
4d.gif (109 bytes) = h.gif (112 bytes), 4h.gif (112 bytes) = s.gif (111 bytes);
volgend 4/SA Kickback
4 relay met sleminteresse
Als antwoorder kan zien wat de kleur is
zie onder
4/ om te spelen
Ook in de ‘andere’ hoge kleur
opener past
4SA/5/ nog te ontwikkelen
5/ (in de kleur) preŽmptief

Aangezien 3SA AKQ+ belooft, zal antwoorder meestal weten wat de kleur is: een kleur waarin antwoorder een tophonneur heeft, is het niet.

Verbeek, 2014 quinquies: 17; Kokish, 2004

  

West
3SA
?
Oost
4
Bieding Betekenis Verder bieden
4/
(in de kleur)
AKQ-7e zonder aas ernaast
De zwakste hand
  • 4/5// cue-bid
  • 4SA vraagt naar heer ernaast
4//5/ korte kleur plus een aas ernaast   
4SA 7222 met een aas ernaast
  
5/ AKQ-8e zonder aas ernaast   

 

West
3SA

Noord
doublet
Oost
?

Bieding Betekenis Verder bieden
pas om te spelen
opener past
redoublet
business, om te spelen forcing pas
 overige als na pas
elk doublet straf

 

Verder bieden na ‘Robins Nest’ 4c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes)-opening

4zeskaart h.gif (112 bytes) en vijfkaart+ c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes), 4 = idem met zeskaart s.gif (111 bytes); 4–5 verliezers, semi-preŽmptief (niet uitgesproken zwak, ook niet heel sterk)
De hoge kleur is precies een zeskaart, niet korter noch langer.

We openen dus de lage kleur die ‘correspondeert’ met onze hoge zeskaart, niet per se de lage kleur die we hebben.

“For 45 years, whenever I opened 4h.gif (112 bytes) [on such a hand], partner had a singleton heart and 5 diamonds.” ‒ Karen McCallum

West
4

Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
4 slempoging in h.gif (112 bytes) (zegt niets over )
Dit bod heeft geen tegenhanger na 4
volgend 4s.gif (111 bytes) Kickback
4h.gif (112 bytes) om te spelen, kan zwak zijn
Het vaakst voorkomende antwoord
 
4s.gif (111 bytes) om te spelen, eigen zevenkaart+, geen h.gif (112 bytes)-fit
De andere hoge kleur; zo ook 4h.gif (112 bytes) op 4
 
4SA relay met sleminteresse zie onder
5 pas-of-corrigeer, kan zeer zwak zijn
pas met of bied 5
5 pas-of-corrigeer voor 5 of 6 pas met  of bied 6
5h.gif (112 bytes) preŽmptief  

 

West
4

?

Oost
4
SA
Bieding Betekenis
5 minimum met circa 5 verliezers
(niet forcing)
5 minimum met 
5h.gif (112 bytes) maximum met  circa 4 verliezers
en twee eerste controles
5s.gif (111 bytes) maximum met 

‘Mini, mini, maxi, maxi’.

Opener heeft in meer dan de helft van de gevallen een renonce; frequenties van mogelijke verdelingen (los van honneurs):

Verdeling Absoluut Relatief
6511
0,24% 47%
6520 0,22% 43%
6610 0,05% 10%
Totaal 0,50% 100%

 

West
4

Noord
doublet
Oost
?

Bieding Betekenis Verder bieden
pas om te spelen tegenover  pas met of bied 4
redoublet business, om te spelen met eigen 
Dus (juist) ook om te spelen tegenover
forcing pas
overige als na pas  elk doublet straf

 

West
4

Noord
4
h.gif (112 bytes)
Oost
?

Bieding Betekenis
pas niet forcing, weinig in s.gif (111 bytes)
doublet straf
overige zo veel mogelijk als na pas

 Opening 3NT,4c,4d: Robins Nest Convention, forumdiscussie op Bridge Winners

 

Verder bieden na 4h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes)-opening

West
4
Oost
?
Bieding Betekenis
4 Kickback
4SA/5/ cue-bid (4SA in )
5 preŽmptief

 

Verder bieden na 4SA-opening lage kleuren

West
4SA
(opening)
Oost
?
Bieding Betekenis
5c.gif (113 bytes)/d.gif (109 bytes) om te spelen, doubleton+
5h.gif (112 bytes)/s.gif (111 bytes) om te spelen, eigen sterke lange kleur
5SA vraagt beste lage kleur
Geen grootslempoging

De vroegere ‘Acol 4SA-opening’ (zie hier) is afgeschaft. †


Copyright © 2000–2019 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld