Rosalind & MinaDe tegenpartij opent op driehoogte of hoger

Tegen reŽle preŽmptieve drie-openingen
Tegen transfer-preŽmpts op driehoogte
Tegen 3SA als lange lage kleur (Gambling, Mitchell)
Tegen 3SA als Namyats
Tegen reŽle preŽmptieve vier-openingen
Tegen 4/ als Namyats

Algemene beginselen:

Tegen reŽle preŽmptieve drie-openingen

West
3
(reŽel, preŽmptief)
Noord
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas tot circa 13 (of iets meer met tegen) pas tot circa 11
doublet informatiedoublet (tot 4):
  1. 14+, steun voor minstens twee overige kleuren
  2. elk sterk spel ongeschikt voor ander bod
3/ 13–17, vijf/zeskaart+
3SA om te spelen (veelal maar niet per se verdeeld) zie onder
4 Wereldconventie: 55/(+), bijna mancheforcing 4 vraagt om de hoge kleur
4 Wereldconventie: 55(+) zie ook hier
4//5 om te spelen (sterk) 4/SA Kickback
Alleen als 4/ geboden met sprong

 

West
3

(reŽel, preŽmptief)
Noord
?
Bieding Betekenis Verder bieden
4/ Wereldconventie: 5/5(+), bijna mancheforcing zie ook hier
4 Wereldconventie: 5/5(+) 4 om te spelen, lange
overige
als op lage kleur

In de uitpaspositie hebben biedingen dezelfde betekenis als in directe positie, hooguit iets (maar niet veel) zwakker.

 Voor 3SA is een zeer wijde range in zowel kracht (circa 15–27) als verdeling helaas onvermijdelijk.

“Bidding over preempts is never easy and always involves an element of guesswork. Readers may be disappointed to hear that I have no magic solution to offer except to say that 3NT is often the safest choice.” ‒ Meckstroth en Smith, 2001: 28 (zie ook 75‒76)

Drijver, 2007; Verhees, 2008Hughes, 2012: 255 (3SA); Bakkeren, 2002 (Wereldconventie); Kirchhoff, 2003 (idem); Schollaardt, 2015 bis (4SA op doublet met sprong kwantitatief)

 

West
3

pas
Noord
dbl
?

Oost
pas
Zuid
3
Bieding Betekenis Verder bieden
3 Scrambling: vierkaart(+) en vierkaart+ , geen -steun, belooft geen overwaarde 4 om te spelen
3SA/4/ om te spelen 
4 in eerste instantie Choice of games, kan later slempoging blijken 4 van noord Kickback
4 zeskaart+, niet forcing (belooft geen overwaarde)
Direct 4 is immers Wereldconventie
 
4SA kwantitatief  

Algemene principes in het verdere bieden:

Tegen een opening op een- of tweehoogte spelen we geen Scrambling maar GOSH (good one-suited hand): doubleren en dan een nieuwe kleur bieden toont een hand te sterk voor een volgbod.

 Scrambling (flexibele doubletten) en GOSH, Danny Molenaar Bridgecoach

  

West
3
(preŽmptief)
Noord
3SA
Oost
pas
Zuid
?
Bieding Betekenis Verder bieden
4 Stayman: vraagt hoge kleuren 4 geen, 4 vierkaart(+);
volgend 4SA kwantitatief
4 transfer voor h.gif (112 bytes) (kracht onbepaald)
Zo ook 4 voor indien niet hun kleur
volgend 4 Kickback
4 55(+), sleminteresse
Als ‘transfer naar hun kleur’, anders transfer
4SA om te spelen
4 transfer voor , slempoging
4SA/5 afwijzend
4SA kwantitatief, niet forcing  
5 transfer voor , slempoging 5 afwijzend

Deze antwoorden lijken op die op een sterke 1SA-opening.
4 als Niemeijer zou niet handig zijn, want dan zou opener met een vierkaart hoog onnodig kunnen terechtkomen in vijf hoog.

Schollaardt, 2021 ter

West
3
pas
Noord
3SA
rdb
Oost
dbl
Zuid
pas
Betekenis laatste bieding
twijfelredoublet, hier: geen (volwaardige) -stopper
Dus niet zozeer dat 3SA minimaal is

Tegen transfer-preŽmpts op driehoogte

Hiermee bedoelen we openingen op driehoogte die (altijd of meestal) zwak zijn in een bekende kleur, doorgaans de opvolgende kleur, bijvoorbeeld 3 is een preŽmptieve drie-opening in . Deze conventie staat ook bekend als ‘Verdi’.

We spelen hiertegen zoveel mogelijk hetzelfde als tegen multi-openingen met bekende zwakke kleur, alleen een ‘uitgesteld’ doublet is nu straf. Met handen die geschikt lijken voor 3SA, kunnen we nu onderscheid maken tussen minimale (13–16), matig-sterke (17–20) en echt sterke (21+) handen.

West
3
(Verdi: preŽmptief
in )
Noord
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas
  1. zwak, tot circa 12
  2. strafdoublet op 3
(3)-pas-(pas)-doublet is straf 
Balancen doen we niet op driehoogte
doublet
  1. 13–16, min of meer verdeeld
  2. 17–20, belangstelling voor 3SA
  3. elk sterk spel ongeschikt voor ander bod
(3)-pas-(pas)-3SA 17–20
3 14+, ‘geprononceerd’ driekleurenspel, vier(+) /  
3SA sterk, circa 21+ , om te spelen (niet per se verdeeld) als boven
overige min of meer als op reŽle 3  

Met 17–20 verdeeld eerst doubleren is veiliger dan direct 3SA volgen; daarom toont dit laatste een sterkere hand.

Mocht het bieden gaan (3)-pas-(pas ), dan doubleren we zo mogelijk in de uitpas; immers, tweede hand kan een vrij sterk strafdoublet op 3 hebben.

Tegen 3SA als lange lage kleur (Gambling, Mitchell)

Tegen openingen van 3SA als een lange lage kleur, zoals de Gambling of de Mitchell 3SA, spelen we Multi-Landy, ongeveer zoals we tegen 1SA spelen, zij het dat de tweekleurenspellen minstens 5-5 beloven:

West
3SA
(lange
of )
Noord
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas zwak tot matig spel  
doublet circa 14+, primair train-the-guns forcing pas is van kracht
4 Landy: beide hoge kleuren 55(+) 4 vraagt om langste/beste kleur
4 Multi-Landy: zeskaart+ / 4 pas-of-corrigeer
4/ vijfkaart(+) met vijfkaart+ / 4SA vraagt om de lage kleur
5/ om te spelen  

 Tegen deze 3SA-openingen geldt dus niet de Wereldconventie.

Tegen 3SA als Namyats

Tegen 3SA als ‘Namyats’ – dat wil zeggen: als sterke 4/-opening – verdedigen we als volgt:

West
3SA
(Namyats:
sterk /)
Noord
?
Bieding Betekenis
pas zwak tot matig spel
doublet sterke, min of meer verdeelde hand
4/ Wereldconventie: 5/5/(+)
4//5/ om te spelen met lange kleur
4SA beide lage kleuren

Tegen reŽle, sterke openingen van 3SA – zeldzaam, behalve in de vierde hand – spelen we alle kleurbiedingen reŽel en ook verder als tegen sterke 2SA.

Tegen reŽle preŽmptieve vier-openingen

 Merk op dat de betekenis van 4SA sterk verschilt per geopende kleur.

West
4
(reŽel)
Noord
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet informatiedoublet
4 Wereldconventie: 55/(+), bijna mancheforcing
Niet beschikbaar op 4 en hoger

4//5 om te spelen 4/5 om te spelen
Geen Kickback of cue
4SA om te spelen, veelal lange kleur plus -stopper

Op een volgbod van 4 is 4 reŽel als 4 was geboden zonder sprong, Kickback als het met sprong was geboden.

Evenzo op 4, behalve de Wereldconventie.

West
4
Noord
?
Bieding Betekenis
doublet informatiedoublet, neigt naar tolerantie voor
4/5/ om te spelen
4SA lage kleuren: 55(+)

  

West
4
Noord
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet ‘optioneel’, algemene kracht
Wordt eerder ingelaten dan na 4//, maar belooft geen
4SA Any two places to play: tweekleurenspel 5-5+
Niet per se de lage kleuren, maar zegt ook niets over
5/ min of meer pas-of-corrigeer
Niet per se de beste kleur
5// om te spelen  

Schollaardt, 2015 (doublet van 4-opening, 4SA op doublet zonder sprong Scrambling)

Tegen 4/ als Namyats

West
4
(Namyats: sterke 4)
Noord
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas
  1. zwak spel
  2. strafdoublet op 4
(4)-pas-(pas)-doublet is straf
doublet informatiedoublet (4)-pas-(pas)-4SA is om te spelen
4 Wereldconventie: 55(+)  
4 Wereldconventie: 55(+)  
4/5/ om te spelen  
4SA Wereldconventie: 55(+)  

  

West
4
(namyats: sterke 4)
Noord
?
Bieding Betekenis
4 Wereldconventie: 55/(+) (ongeschikt voor 4)
overige als op namyats 4

  


Copyright © 2000–2019 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld