Rosalind & Mina

Rosalind Hengeveld


De tegenpartij opent 1 in kleur

Directe positie
Overzicht tweekleurenvolgbiedingen
Verder na informatiedoublet
Verder na volgbod
Verder na Raptor
Verder na tweekleurenvolgbod
Sandwichpositie
Uitpaspositie
Tegen bijzondere openingen van 1 in kleur

Directe positie

West
1
Noord
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet informatiedoublet:
  1. 11+, tolerantie voor de drie overige kleuren
    Veelal, maar niet per se vierkaart 
  2. 15+, verdeeld met (gewoonlijk) stopper
  3. elke 17+ ongeschikt voor ander bod
zie onder
1 volgbod: 8–16 of ≤ 8 verliezers, vier/vijfkaart+ zie hier
1SA Raptor: 10+ of ≤ 7 verliezers, vijfkaart+ / en vierkaart  zie onder
2/ volgbod: 10–16 of ≤ 7 verliezers , vijf/zeskaart+ zie hier
2 55(+) Ghestem: circa ≤ 6 verliezers
Alleen in directe positie op 1/
zie hier
West
1
Noord
?
2SA 55(+)
3 55(+)
2 sprongvolgbod: circa 5–10, vijf/zeskaart+
3//4/ preŽmptief   
3 Anderson: dichte /-kleur, vraagt om 3SA met stopper 4 pas-of-corrigeer
3SA om te spelen, gewoonlijk dichte /-kleur plus stopper   
4 om te spelen, overwegend preŽmptief   
4SA preŽmptief extreem -spel   

 

West
1

Noord
?
Bieding Betekenis Verder bieden
 1SA Raptor: 10+ of ≤ 7 verliezers , vijfkaart+  en vierkaart / zie onder
 2 vijfkaart+  en vierkaart+ , circa 10+ of ≤ 6 verliezers
Zo ook (1)-2; variant van Michaels, zonder naam
2 relay; zie onder
Na (1)-2 is 2SA relay
 2SA 55(+), circa ≤ 6 verliezers als na Ghestem
 3 55(+), circa ≤ 6 verliezers
Zo ook (1)-3 = 55(+)
 overige als op hoge kleur  

Bij Raptor toont een volgbod van 1SA in directe positie een hand met een vijfkaart+ in een lage kleur en een vierkaart in een hoge kleur, beide ongeboden. De kracht is ongeveer die van een volgbod op tweehoogte, zij het zonder bovengrens. Steeds is een van de kleuren bekend:


“Zelf speel ik ook dit Poolse 1SA volgbod, ook wel bekend onder de lelijke naam Raptor. Een goede conventie die nogal wat uitgesproken voor- en tegenstanders kent. Mijn ervaring is dat spelers die het op enig moment invoeren er niet meer vanaf willen. Maar de tegenstanders (‘ik wil mijn natuurlijk 1SA volgbod niet kwijt’) zijn ook erg overtuigd van hun mening.” ‒ Schollaardt, 2009 bis

Overzicht tweekleurenvolgbiedingen plus relays in directe positie (exclusief Raptor)

Opening Tweekleurenvolgbod ongeboden kleuren Zwak sprongvolgbod
(enkelvoudig)
Laagste kleuren Uiterste kleuren Hoogste kleuren
Bod Relay Bod Relay Bod Relay
1 2SA = 55+ 3 3 = 55+ 4 2 = 54+ 2 2//
1 2SA = 55+ 3 3 = 55+ 4 2 = 54+ 2SA 2//3
1 2SA = 55+ 3 2 = 55+ 2SA 3 = 55+ 3 2/3
1 2SA = 55+ 3 2 = 55+ 2SA 3 = 55+ 3 3/

Alleen op 1 is 3 reŽel.

Behalve op 2 is de relay na een tweekleurenvolgbod zo mogelijk 2SA, anders een minimaal bod in de openingskleur.

Verbeek, 2014 bis; Vriend, 2000 (volgbod); Hop, 2005 (volgbod); Lawrence, 1988 (volgbod op vierkaart); Niemeijer, 2013 bis (Raptor); Van Cleeff, 2003 (Ghestem); Van Middelem, 2004 (Ghestem); Schollaardt, 2007‒2008 (tweekleurenspellen); Borm, 2008 (idem); Niemeijer, 2015 quater (Anderson)

Verder na informatiedoublet

West
1
Noord
dbl
Oost
pas
Zuid
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas sterke zeskaart+ (zeldzaam)
Vraagt in principe om troefstart
forcing pas is van kracht
1/ 0–10, vierkaart+
Heeft voorrang op het zwaktebod van 1SA
zie onder
1SA elke 0–6 ongeschikt voor 1/
Belooft geen stopper en geen verdeelde hand
zie onder
2 7–10 , vierkaart+
Geldt voor elke kleur op tweehoogte zonder sprong
2SA 15–17, verdeeld
2 11+, inviterend of beter, forcing tot fit of SA
Vraagt naar hoge kleuren eerder dan naar stopper
elke nieuwe kleur rondeforcing
2/ 7–10, vijfkaart+ (niet forcing)   
2SA 11–12 met goede -stopper   
3 10–12, vijfkaart+, niet forcing   
3 vraagt om 3SA met -stopper
Doorgaans gebaseerd op lange sterke lage kleur
  
3/ 11–12, vijfkaart+, inviterend   
3SA/4/ om te spelen   

De idee achter 1SA als conventioneel zwaktebod is: ‘als tweede hand geen 1SA kan bieden, omdat dit Raptor is, dan moet vierde hand het maar doen’. Merk op dat het een voordeel kan zijn dat tegen SA de opener moet uitkomen.

Kruis, 2008

Skollie's Bridge Blog: verder na een informatiedoublet

Na redoublet van informatiedoublet

West
1
Noord
dbl
Oost
rdb
Zuid
?
Bieding Betekenis
pas niets te melden
Dus niet om 1 geredoubleerd tegen te spelen
1/2/ enig speelbare kleur, gewoonlijk zwak
1SA om te spelen
Na redoublet geen conventioneel zwaktebod
2/3/ preŽmptief met voldoende lengte
overige ongeveer als zonder redoublet

  

West
1
pas
Noord
dbl
?
Oost
pas
Zuid
1
Bieding Betekenis Verder bieden
1 11–19, vierkaart+ (niet forcing)
Belooft op eenhoogte geen overwaarde
2 6–10, vierkaart
1SA 15–19, verdeeld met stopper system off: reŽel
2 17+, rondeforcing, ‘geen goed bod’
Veelal driekaart -steun
  
2 17+, vijfkaart+   
2 tot circa 17, vierkaart+
Neigt naar enige overwaarde
  
2 (sprong) zeskaart+, circa 8 speelslagen   
2SA 20–22, verdeeld met stopper   
3/ zeskaart+, circa 9 speelslagen   
3 18–20, vierkaart+   
3SA/4/ om te spelen   

 

West
1

pas
Noord
dbl
?
Oost
pas
Zuid
1SA
Bieding Betekenis Verder bieden
pas
tot circa 18, geen lange kleur
Niet per se verdeeld
  
2/ vijfkaart+, om te spelen
Belooft op 1SA geen overwaarde
  
2 19+, rondeforcing, ‘geen goed bod’   
2 17+, vijfkaart+
  
2SA 19–21, verdeeld met stopper   
3// zeskaart+, circa 8 speelslagen  
3 vraagt om 3SA met stopper  
3SA/4/ om te spelen   

Verder na volgbod

Verder na volgbod

Verder na Raptor

De tegenpartij past op Raptor
De tegenpartij doubleert Raptor

De tegenpartij volgt op Raptor

 
West
1
Noord
1SA
Oost
pas
Zuid
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas om te spelen, ‘voor eigen risico’
2 om te spelen, doubleton+
De bekende kleur
 
2 relay voor de hoge kleur, kan zwak zijn 
Gewoonlijk 44+ of singleton
altijd 2/ vierkaart;
hierop 3 om te spelen
2/ om te spelen, eigen vijf/zeskaart+
Dus niet converteerbaar
 
2SA reŽel, inviterend met -stopper
Geen interesse in hoge kleur
3 om te spelen
3/4/5 preŽmptief met -fit  
3 vraagt om 3SA met stopper
3/ inviterend met (eigen) lange kleur  
3SA om te spelen
4/ om te spelen met (eigen) lange kleur

 

West
1
Noord
1SA
Oost
pas
Zuid
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2 pas-of-corrigeer: doubleton+  pas met of 2
2 om te spelen, eigen vijf/zeskaart+  
2 om te spelen, gewoonlijk vierkaart(+)
De bekende kleur
 
2 relay, inviterend of beter (met of zonder ) 3/ elke tot 12
Na 1 is 2 idem
3/4/ preŽmptief met fit voor beide lage kleuren  
3 inviterend met (eigen) lange kleur
3  preŽmptief met vier/vijfkaart+ -fit
Inviteren via de relay
 
4SA vraagt om 5/ in de lage kleur
5/ om te spelen (niet converteerbaar)  
overige als na lage kleur

Alle SA-biedingen van beide handen na Raptor beloven een stopper, 2SA is altijd inviterend.
Na een bod van de tegenpartij op 1SA is 2SA good-bad (zie onder)

De tegenpartij doubleert Raptor

West
1
Noord
1SA
Oost
dbl

(ongeacht
betekenis)
Zuid
?
Bieding Betekenis
pas  vierkaart+ , geen
redoublet  vierkaart+ , geen 
2 beide hoge kleuren (veelal zwak)
overige als zonder doublet

 

West
1
Noord
1SA
Oost
dbl

(ongeacht
betekenis)
Zuid
?
Bieding Betekenis
pas vraagt om de lage kleur
 redoublet business
2 om te spelen, eigen vijf/zeskaart+
Dus niet corrigeerbaar
 overige als zonder doublet

De tegenpartij volgt op Raptor

West
1
Noord
1SA
Oost
2
Zuid
?
Bieding Betekenis
doublet negatief, primair voor de hoge vierkaart
Doublet van 2/ belooft andere hoge vierkaart
2/ om te spelen, eigen vijf/zeskaart+
2SA good-bad, zwak met 
3 inviterend met 
overige als na pas op 1SA

 

West
1

Noord
1SA

Oost
2

Zuid
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet negatief, inviterend, primair voor lage kleur
Belooft geen steun in hoge kleur
3/ afwijzend
2SA good-bad, vraagt om de lage kleur 
Belooft (vooralsnog) geen eigen kleur
volgend 3/ om te spelen
3/ inviterend met (eigen) lange kleur
Dus niet converteerbaar
 
3 vierkaart+, inviterend voor 4
3 om te spelen via 2SA good-bad
 
overige als na pas op 1SA
 

Een -bod toont een eigen lange keur als een andere bieding (doublet, 2SA, 4SA) beschikbaar is om de lage kleur te vragen op het juiste niveau en al dan niet inviterend; zo niet is het converteerbaar.

Verder na tweekleurenvolgbod

West
1

pas

Noord
2

?

Oost
pas

Zuid
2
Bieding Betekenis Verder bieden
2 vierkaart , minimum, circa 6 verliezers 2 om te spelen
2 vijfkaart+ , minimum, circa 6 verliezers 3 om te spelen
2SA vierkaart , overwaarde, circa ≤ 5 verliezers 3/ om te spelen
3 vijfkaart+ , overwaarde, circa ≤ 5 verliezers

 

West
1

pas

Noord
2

?

Oost
pas

Zuid
2SA
Bieding Betekenis Verder bieden
3 vierkaart , minimum, circa 6 verliezers 3/ om te spelen
3 vijfkaart+ , minimum, circa 6 verliezers
3 vierkaart , overwaarde, circa ≤ 5 verliezers, forcing   
3 vijfkaart+ , overwaarde, circa ≤ 5 verliezers, forcing   

‘Mini, mini, maxi, maxi’. (De betekenis van de stappen is na 1 en 1 hetzelfde.)

64 bieden we steeds als 54; 65 en 56 bieden we als 55.

Verder na Ghestem

Sandwichpositie

Sandwichpositie

Uitpaspositie

In de uitpaspositie bieden we nooit preŽmptief; ook vervallen Raptor en Ghestem:

West
1
Noord
pas
Oost
pas
Zuid
?
Bieding Betekenis Verder bieden
doublet informatiedoublet:
  1. 8+, tolerantie voor de drie overige kleuren
  2. 15–18, verdeeld met stopper
  3. elk sterk spel ongeschikt voor ander bod
1 circa 8–14, vier/vijfkaart+
1SA 10–14, verdeeld (niet per se stopper)
Dus geen Raptor
system off: 2// om te spelen 
2/ 8–14, vijfkaart+   
2 Michaels: circa ≤ 5 verliezers, 55/(+) 2SA vraagt om de lage kleur
2/3/ 12–16, zeskaart+ (dus sterk) 3 (op 2) inviterend
2SA 19–21, verdeeld Niemeijer-complex
3/SA als in directe positie   
3 17–19, zeskaart+, inviterend   

  

West
1
Noord
pas
Oost
pas
Zuid
?
Bieding Betekenis
2 als in directe positie: 54+
3 als in directe positie55(+)
overige als op 1/

 Er is in de uitpas geen bod voor een tweekleurenspel in de twee laagste ongeboden kleuren (2SA is reŽel).

Lawrence, 1981; Daemen, 2001; Verhees, 2005; Crowhurst, 1980: 265 (2SA); Van Middelem, 2004: 50 (Michaels)

Tegen bijzondere openingen van 1 in kleur

Tegen bijzondere openingen van 1 in kleur


Copyright © 2000–2016 Rosalind Hengeveld.

27 september 2016